Aqidah Islamiyah

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Materi Aqidah islamiyah

Text of Aqidah Islamiyah

Aqidah islamiyah

Aqidah islamiyah

Setiap manusia memiliki naluri mengagungkan sesuatu (Gharizah Tadayun). Dengan hal itu muncullah bagi setiap manusia keingginan untuk menyembah sesuatu dan beragama

Di Dunia saat ini terdapat berbagai macam agama, ada agama samawi dan agama ardhi

Mengapa kita memilih islam ? Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia

APAKAH AQIDAH ISLAMIYAH ITU?AQIDAH ISLAMIYAHAdalah Iman kepada Allah, para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari Kiamat, dan Qadha dan Qadar baik buruk keduanya dari Allah.imanAdalah Pembenaran yang bersifat pasti (Tashdiiqul Jazm), yang sesuai dengan kenyataan, yang muncul dari adanya dalil/bukti.Dalil masalah imanDalil Aqli (Bersumber dari akal)Dalil Naqli (Bersumber dari Al-quran dan Hadist)BAGAIMANA Peran akal dalam menemukan iman?Orang Arab baduy (awam) tatkala ditanya kepadanya Dengan Apa kamu mengenal Rabb(Tuhan)-mu?Mereka MenjawabTahi unta itu menunjukkan adanya unta, dan bekas tapak kaki menunjukkan pernah ada orang yang berjalan O Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang berimanDan pada penciptakan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini (QS AL-Jaatsiyah: 3-4) Berbagai macam Makhluk dan alam semesta adalah bukti Keberadaan Allah sebagai yang pencipta.Namun demikian karena keterbatasan akal dalam berfikir, Islam melarang berfikir tentang Dzat AllahKarena Dzat Allah berada diluar jangkauan akal

Berfikirlah tentang makhluk Allah tetapi jangan fikirkan tentang Dzat Allah sebab kamu tidak akan sanggup mengira-ngira tentang hakikatnya yang sebenarnya HR. Abu Nuim dalam Al HidayahIbnu Qoyyum berkata:para sahabat berbeda pendapat dalam beberapa masalah, padahal mereka itu adalah umat yang dijamin sempurna imannya. Tetapi Alhamdulliah mereka tidak pernah bertentangan faham satu sama lain dalam menghadapi asma Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan sifat-sifat-Nya. Mereka menetapkan apa yang disampaikan Al-Quran dengan suara bulat. Mereka tidak mentawilkannya dan tidak memalingkan pengertiannya. (Illamul Muwaaqiin 1 : 5)Ketika kepada Imam Malik ditanyakan tentang makna persemayaman-Nya (istiwaa) beliau lama tertunduk dan bahkan mengeluarkan keringat. Setelah itu Imam Malik mengangkat kepala lalu berkata:Persemayaman itu bekan sesuatu yang dapat diketahui, juga kaifiyah(cara)nya bekanlah hal yang dapat difahamkan. Sedangkan mengimaninya adalah wajib, tetapi menanyakan hal tersebut adalah bidah/salah. (Fatul Baari jilid XII: 915)dalil naqli dalam aqidah harus mutawattirKarena masalah aqidah haruslah tashdiiqul Jazm yang artinya pembenaran dengan pasti maka dalil naqli yang digunakan harus kuat dan qathI (pasti) tanpa keraguan di dalamnyaKarena itu dalam masalah aqidah dalil naqli yang digunakan adalah AL-Quran dan Hadist Mutawattir Kerusakan aqidah akibat filsafat yunaniSebagian ulama modern terpengaruh oleh filsafat Yunani sehingga mentawilkan ayat mutasyabihat (tidak dijelaskan rinci oleh Allah) sesuai kehendak akal, padahal semua itu diluar kemampuan akalMereka menggunakan dalil aqli dengan dasar mantiqi/logika untuk membahas hal seperti bergerakknya Allah, Allah turun dari langit, hubungan sifat dan dzat Allah DSB.Hal ini menimbulkan keraguan pada umat pada masalah aqidah. Karena itu aqidah islam harus dijauhkan dari ilmu mantiq dan filsafat dan kembali pada sumber Alquran dan hadis mutawattir sebagaimana dicontohkan Rasullah SAW

Nabishallallahu alaihi wa sallambersabda:

} . )Islam itu tinggi dan tidak diungguli.(HR. Ad-Daraquthni, berderajat hasan menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari).Jazakallah Khoiron katsir