AQUEST DOSSIER S'HA D'ENTREGAR ?· Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Pompeu…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra DOSSIER D'ESTIU

  CURS2016-2017

  4rt ESO ______ALUMNE/A:

  AQUEST DOSSIER S'HA D'ENTREGAR COMPLETAMENT FET ELDIA DE LA RECUPERACI DE SETEMBRE. Sense ENTREGAR elDOSSIER NO es podr FER l'EXAMEN.

  1. Fes els canvis d'unitats segent fent servir factors de conversi I expressa-ho ennotaci cientfica (1 punt)

  a) 67 L a KL b) 33 hL a cm3 c) 7890 mm a m d) 5 mg/cm3 a Kg/L

  2. Transforma a la unitat del SI i expressa-ho en notaci cientfica (1 punt)

  5 dm3 ; 0,02 cg/cm3; 120 ml/dia

  3.- Ordena de ms gran a ms petita les velocitats segents: ( 1 punt)

  a) 36 Km/h b) 15 m/s c) 600 cm/min

  4.- La feina al laboratori. Observa aquest dibuix i enumera si sn correctes o incorrectes les actituds d'aquestes alumnes al laboratori. Si sn incorrectes digues que hauriem de fer per fer-ho b. (1 punt)

  CODI: Pgina 1 de 12

  Cal indicar la puntuaci de cada apartat

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra DOSSIER D'ESTIU

  CURS2016-2017

  4rt ESO ______

  5.- Relaciona els pictogrames segents amb el significat corresponent: ( 0,9 punts)

  a. Xn nocio

  b. C corrosiu

  c. F+ extremadament inflamable

  d. E explosiu

  e. T txic

  f Xi irritant

  g. N perills per al medi ambient

  h. F+ fcilment inflamable

  i. E corburent

  TAULA PERIODICA

  6. Indica quins elements segents sn metalls i quins no metalls. Escriu el smbol de cadascun dells: ( 1,6 punts)Bari: Nitrogen:Titani: Fluor:Cesi: Crom:Carboni: Sodi:Alumini: Mercuri:Oxigen: Clor:Or: Plata:Ferro: Calci:

  CODI: Pgina 2 de 12

  Cal indicar la puntuaci de cada apartat

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra DOSSIER D'ESTIU

  CURS2016-2017

  4rt ESO ______7. Respon a les preguntes: ( 1 punt) a) Per qu lhidrogen, 1

  1H, i el deuteri, 12H, sn istops? Qu tenen en com i en

  qu es diferencien?

  b) Els toms 74Be i 73Li sn istops? Per qu?

  8.- Defineix el concepte distop i indica raonadament quines de les espcies atmiques segents sn parelles distops: ( 1 punt)

  126X, 12

  8Y, 14

  6Z, 19

  9U, 14

  8V.

  9.- Completa ( 1,4 punts)

  10.- Calcula don es pot extreure ms coure? Quina quantitat en cada cas? ( 1 punt)

  a) De 20 mols de Cu o de 40 mols de CuO? b) De 100 g de Cu2O o de 200 g de CuO?

  11.- omple els espais en blanc (3,4 punts)

  CODI: Pgina 3 de 12

  Cal indicar la puntuaci de cada apartat

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra DOSSIER D'ESTIU

  CURS2016-2017

  4rt ESO ______

  12.Calcula els grams que hem de pesar si volem tenir 0,25 mols de met, CH4? ( 1 punt)

  13. Enumera les propietats ms importants dels metalls. ( 1 punt)

  14. Un flasc de laboratori cont 200g de carbonat de potassi, K2CO3. Calcula la quantitat (nombre de mols) de carbonat de potassi que hi ha al flasc. ( 1 punt)

  15. Quantes molcules de but, C4H10, hi ha en 1,16 g daquest gas? ( 1 punt)

  CODI: Pgina 4 de 12

  Cal indicar la puntuaci de cada apartat

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra DOSSIER D'ESTIU

  CURS2016-2017

  4rt ESO ______

  16.- Anomena o formula els segents compostos (4 punts)

  CODI: Pgina 5 de 12

  Cal indicar la puntuaci de cada apartat

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra DOSSIER D'ESTIU

  CURS2016-2017

  4rt ESO ______

  MOL I ESTEQUIMETRIA

  17.- Volem obtenir 8 L d'hidrogen ( mesurats en C.N) fent reaccionar ferro metl.lic amb aigua per produr trixid de ferro i hidrogen molecular. Calcula la massa de ferro necessria. ( 1 punt)

  18.- Volem obtenir 35g de triodur de ferro. Per aix fem reaccionar trioxocarbonat (IV) de ferro(III) amb iodur d'hidrogen, obtenin triodur de ferro, dixid de carboni i aigua. Calcula: ( 1 punt)

  CODI: Pgina 6 de 12

  Cal indicar la puntuaci de cada apartat

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra DOSSIER D'ESTIU

  CURS2016-2017

  4rt ESO ______

  a) La massa de iodur d'hidrgen i trioxocarbonat(IV) de ferro(III) que es necessiten per que la reacci sigui complerta.

  c) El volum de CO2 que es desprendr mesurats en C.N.

  19.- L'estany reacciona amb clorur d'hidrogen formant clorur d'estany(IV) i desprent hidrogen. Calcular: ( 1 punt)

  a) La massa d'estany que es necessita per tal d'obtenir 26,1g de clorur d'estany (IV)

  b) El volum d'hidrogen que es desprendr en condicions normals a la reacci.

  20.- El ferro s'oxida amb l'oxigen de l'aire formant xid de ferro (III). ( 1,5 punts)a) Escriu l'esquema de la reacci.b) Calcula la quantitat d'xid que es formar a partir de 2 Kg de ferro.c) Quant ferro reaccionar amb 6 L d'oxigen mesurats en C.N.

  21. Un recipient cont 10 L de amonac mesurat a la pressi estndard i T=0C. Calcula: [1,5 punt]

  a) la quantitat de gas (en mols)

  b) La massa de gas

  c) El nombre de molcules de gas

  22.- Ajusta les segents reaccions qumiques: [1 punts]

  a) BaCl2 + H2SO4 BaSO4 + HCl

  b) C2H4 + O2 CO2 + H2O

  c) H2SO4 + Al Al2(SO4)3 + H2

  d) FeS + O2 FeO3 + SO2

  e) Cu + H2SO4 SO2 + CuSO2 + H2O

  23- Assenyala si els segents processos sn canvis fsics o qumics [1 punt]

  a) Es cou un oub) Fabricaci del iogurtc) Un im atrau una viruta de ferrod) Fusi de l'estanys per soldadurae) Oxidaci d'una calu de ferro al carrerf) Es crema amb una espelma una cinta de magnesi.g) S'infla un pneumtich) Dilataci d'una barra de ferro.

  CODI: Pgina 7 de 12

  Cal indicar la puntuaci de cada apartat

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra DOSSIER D'ESTIU

  CURS2016-2017

  4rt ESO ______

  i) Combusti del butj) Explossi de la benzina en els motors dels cotxes.

  MOVIMENT

  24. Un cotxe tarda 3,5 hores en recrrer els 280 km que separen Barcelona iCastell. (1.5 punts)a)Quina s la velocitat mitjana del cotxe en aquest trajecte. Expressa la velocitat

  en km/h i m/s

  b)Quant trigaria aquest cotxe en recrrer els 360 km que separen Barcelona de

  Valncia?

  c) A quina distncia de Barcelona es trobar quan hagin passat 1,5 hores?

  25.- Observa el grfic segent i completa els segents apartats per a cadascun dels trams:

  a) Explica el moviment que descriu.

  b) Calcula la velocitat mitjana del mbil.

  Construeix el grfic velocitat-temps corresponent a la grfic a anterior. (1,5 punts)

  26.-Determineu a partir dels grfics de la figura lacceleraci de cada mbil. ( 2.5 punts)b) Digueu la velocitat que porta cada mbil als 18 s

  CODI: Pgina 8 de 12

  Cal indicar la puntuaci de cada apartat

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra DOSSIER D'ESTIU

  CURS2016-2017

  4rt ESO ______

  c) Quina distncia hauran recorregut als 18 s?d) Digueu quin tipus de moviment representa cada

  un.

  27.-Un mbil surt del reps des de la posici X0= 15 m i es desplaa sobre una trajectria rectilnia amb una acceleraci de 3 m/s. Indica de quin tipus de moviment es tracta, escriu les equacions de la seva velocitat i la seva posici amb el temps i calcula:

  ( 1,5 punts)a) La posici x en que es troba el mbil a linstant t= 30s.b) La velocitat amb qu es desplaa el mbil en linstant t=20s.c) Fes les representacions grfiques x-t, v-t i a-t corresponents.

  28.- Dos trens surten d'una mateixa estaci, un a 60 Km/h i un altre a 80Km/h. A quina distncia es trobaran al cap de 50 minuts si: ( 1 punt)

  a) van en el mateix sentitb) van en sentit contrari

  29.- Llancem una pilota verticalment cap amunt amb una velocitat inicial de 5m/s. Suposant negligible la resistncia de laire, calcula: ( 1 punt)

  a) La altura mxima que aconseguir.b) El temps que tardar a tornar a la posici inicial.

  30.-Un ciclista surt de lorigen i recorre 1000 m a velocitat constant en una carreterarecte. Si triga 200 s a recrrer els 1000 m, calcula: ( 1,5 punts)

  a) la velocitat que duu. b) Lequaci del seu moviment. c)El temps que triga en recrrer 1200 m.

  31.- Un motorista que circula per una carretera rectilnia a 36 Km/h frena i satura en 5 s. Calcula lacceleraci mitjana experimentada. ( 1 punt)

  32.- Llancem des del terra verticalment cap amunt una pedra amb una velocitat de30 m/s. Escriu les equacions del seu moviment i calcula: ( 2 punts)

  CODI: Pgina 9 de 12

  Cal indicar la puntuaci de cada apartat

 • Generalitat de CatalunyaDepartament dEnsenyamentInstitut Pompeu Fabra DOSSIER D'ESTIU

  CURS2016-2017

  4rt ESO ______

  a) Latura mxima a qu arriba. b) El temps total que tarda a arribar al punt superior. c) El temps total que est a laire. d) La velocitat un instant abans de xocar amb el terra.

  33. Es llana una bola des del terra verticalment cap amunt a una veocitat inicial de 15 m/s. Escriu les equacions v-t i y-t del moviment i calcula: ( 2 punts)

  a) El temps que tarda a arribar al punt ms alt. b) Laltura mxima que assoleix. c) El temps total que est a laire. d) La velocitat un instant abans de xocar contra el terra. Quin signe t

  questa velocitat?

  FORCES I EQUILIBRI

  34. En estirar amb una fora de 100N duna molla de 20 cm, aquesta sallarga fins a25 cm. Calcula la K de la molla. ( 1punt)

  35.