ARAG d.d. Zavarovanje pravne zaščite

  • View
    68

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ARAG d.d. Zavarovanje pravne zaščite. zavarovanje pravne zaščite za člane Policijskega sindikat Slovenije – PSS Pripravil: Marko Vončina, član uprave. Predstavitev ARAG d.d. Skupina ARAG Ustanovljena 1935 s sedežem v Düsseldorfu, Nemčija Premijski volumen 1,5 mrd € - PowerPoint PPT Presentation

Text of ARAG d.d. Zavarovanje pravne zaščite

No Slide Title

ARAG d.d.Zavarovanje pravne zaitezavarovanje pravne zaite za lanePolicijskega sindikat Slovenije PSSPripravil: Marko Vonina, lan uprave

Copyright ARAG d.d.#/15Copyright ARAG d.d.Predstavitev ARAG d.d.Skupina ARAGUstanovljena 1935 s sedeem v Dsseldorfu, NemijaPremijski volumen 1,5 mrd 8,3 milijona sklenjenih zavarovanjPrisotna v 16 dravah (Nemija, Avstrija, vica, panija, Italija, VB, )Reference:Zavarovanje PZ za eksekutivo v Nemiji in AvstrijiPolicijski sindikati npr. panija 2 sindikata povezana v EUROCOP (European Confederation of Police),ARAG d.d. - SlovenijaUstanovni kapital 2.700.000 Sodelovanje z ve kot 60 odvetnikimi pisarnami kontaktni odvetniki#/15Copyright ARAG d.d.Kaj krije zavarovanje PZ?Zavarovanje PZ kritje:Stroke, ki nastanejo v:sodnih aliizvensodnih postopkihStroki so:odvetniki stroki, stroki pri in stroki tolmaevstroki izvedencev oz. izvedenikih mnenj, ki jih zahteva sodiesodni stroki oziroma sodne takse oziroma sodne povpreninepotni stroki za sojenja v tujinistroki izvensodnih poravnav, mediacijstroke nasprotne stranke!zagotovitev pologa varine do 100.000 EUR

#/15Copyright ARAG d.d.ARAG in OPS obseg kritjaKazenska PZ poklicno podrojeKazenska PZ zasebno podrojeOdkodninska PZ poklicno podrojeOdkodninska PZ zasebno podrojeDelovno-pravna PZPZ socialna zavarovanja2 ustna nasveta pri odvetniku#/15Copyright ARAG d.d.Kazenska PZ poklicno podrojeKazenska pravna zaitaobramba zavarovanca v predkazenskem (klavzula K007) kot tudi kazenskem postopku za oitano mu nenaklepno kaznivo dejanje pri opravljanju poklicaPri interventnem posredovanju v pretepu na portnem sreanju policist uporabi prisilna sredstva in prizadene obanu huje pokodbe. Po mnenju dravnega toilca gre za prekoraitev pooblastil in slednji kazensko ovadi policista.Pri interventnem posredovanju policist s strelnim orojem obstreli obana. Dravni toilec zaradi prizadejanih tejih pokodb sproi kazenski postopek zaradi dejanja storjenega iz malomarnosti. Policist iti svoje interese s pomojo odvetnika, ki predlaga tudi izdelavo izvedenikega mnenja.Po interventnem posredovanju se je stranka pritoila nad ravnanjem policista. Proti vam je bil sproen disciplinski postopek.ARAG krije stroke odvetnika, ki vam bo svetoval tako v kazenskem kot tudi e v predkazenskem postopku!#/15Copyright ARAG d.d.Kazenska PZ zasebno podrojeKazenska pravna zaitaobramba zavarovanca v predkazenskem (klavzula K007) kot tudi kazenskem postopku za oitano mu nenaklepno kaznivo dejanje storjeno v prostem asuNa smuiu se zaletite v smuarja V lokalu ste udeleeni v pretepuIz vae hie je padel omet (strena kritina) na mimoidoega in ga huje pokodovalVa 13 letni otrok se pokoduje, medtem ko je sam domaOtroka se igrata z lokom (meem) in ponesrei va otrok pokoduje sosedovega otroka13 letnega otroka ste poslali z vlakom na poitnice k teti v Koperva pes je napadel mimoidoega, ko ste bili na sprehodu v parku, itd.ARAG krije stroke odvetnika, ki vam bo svetoval tako v kazenskem kot tudi e v predkazenskem postopku!#/15Copyright ARAG d.d.Odkodninska PZ poklicno podrojeOdkodninska pravna zaitauveljavljanje odkodninskih zahtevkov proti povzroitelju materialne ali nematerialne kode, ki vam je bila storjena v asu opravljanja poklicaPri posredovanju v gostinskem lokalu policista napade gost s steklenico in ga pokoduje po glavi ter oesu. Policist, s pomojo odvetnika, vloi odkodninski zahtevek proti napadalcu zaradi izpada dohodka, utrpelih bolein in strokov, ki jih je imel s plastino kirurgijo.Na portni prireditvi navija vre kamen v policista in mu pokoduje oko. Pri tem je bil navija tudi posnet s televizijsko kamero. Policist preko svojega odvetnika vloi odkodninsko tobo zoper navijaa.Pri posredovanju je policista ugriznil pes. Policist s pomojo odvetnika vloi zahtevek proti lastniku psa.Policist eli ustaviti voznika zaradi kontrole (prehitre vonje, ). Voznik ne upoteva policistovih znakov in ga zbije ter teje pokoduje. Po zakljuenem zdravljenju, policist preko svojega odvetnika vloi odkodninski zahtevek.Oban civilno toi policista za odkodnino. Zavarovalnica pri kateri ima delodajalec zavarovano odgovornost zaposlenih zavrne zahtevek za prevzem kritja. Odvetnik toi zavarovalnico.#/15Copyright ARAG d.d.Odkodninska PZ zasebno podrojeOdkodninska pravna zaitauveljavljanje odkodninskih zahtevkov proti povzroitelju materialne ali nematerialne kode, ki vam je bila storjena v prostem asu, ko Vam je tretja oseba povzroila kodo (materialno ali nematerialno) in Vam ni pripravljena povrniti povzroene kode, vam pomaga samo zavarovanje pravne zaite s katerim od povzroitelja (ali zavarovalnice pri kateri ima zavarovano odgovornost), na sodiu zahtevate povrailo za povzroeno kodo.na poti iz slube vas je podrl nepazljiv kolesar / motorist / avtomobilist.na smuanju se je v vas zaletel nepazljiv deskar.na sprehodu vas je napadel pitbull, ki ga je lastnik izpustil in vam uniil hlae.v trgovini / na ploniku vam je spodrsnilo na mokrih tleh,s strehe je na vas padel sneg/ledena svea,torej v primerih ko vam je nekdo drug povzroil kodo.#/15Copyright ARAG d.d.Zavarovanje PZ delovno pravoDelovno pravno podrojekrije spore, ki jih imate z delodajalcem, in sicer ko:ste dobili odpoved delovnega razmerja,so vas premestili na drugo delovno mesto,so vam napano obraunal potne stroke,so vam napano obraunali dodatek, regres, ,vam ni bil pravilno obraunan dodatek,je bil proti vam uveden disciplinski postopek,Pri interventnem posredovanju policist pokoduje obana. Sledi disciplinski postopek na I. instanci. Zaradi, za policista negativnega mnenja se slednji pritoi na II. instanco (disciplinska komisija RS).V vseh teh primerih vam je na voljo odvetnik, ki bo zastopal vae interese v postopku stroke krije ARAG!#/15Copyright ARAG d.d.Zavarovanje PZ socialnih zavarovanjSocialno podrojekrije spore, ki nastanejo med vami zavarovancem, ter ustanovami, ki v RS zagotavljajo socialno varnost (ZPIZ Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ):Na poti na delo je policist udeleen v teji prometni nesrei zaradi katere ima tudi huje trajne pokodbe. Komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) mu sicer odobri I. stopnjo invalidnosti vendar mu oporeka, da se je nezgoda zgodila na poti na delo. V skladu z zakonom ZPIZ-1 policistu pripada bistveno manja pokojnina. Zavarovanec (policist) ie pravico na Delovnem in socialnem sodiu s pomojo odvetnika ARAG krije stroke. Na poti na delo je policist udeleen v teji prometni nesrei zaradi katere ima tudi huje trajne pokodbe. Komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) se ne strinja z izvedenikim mnenjem, ki ga predloi policist in mu prizna zgolj III. stopnjo invalidnosti in ne I. kot jo upravieno zahteva policist. Zavarovanec (policist) iti svoje interese na Delovnem in socialnem sodiu s pomojo odvetnika ARAG krije stroke.#/15Copyright ARAG d.d.Zavarovanje PZ pravno svetovanjeZavarovanec ima monost 2 krat letno koristiti pravno svetovanje pri kontaktnem odvetniku!Pravno svetovanje lahko koristite samo pri kontaktnem odvetniku!V kolikor iz svetovanja nastane postopek se svetovanje ne teje!Pravno svetovanje pomeni, da gre za ustni pravni nasvet!Pravno svetovanje lahko izkoristite za kakrnikoli pravni nasvet!Zakaj uporabiti kontaktnega odvetnika tudi v nadaljevanju postopka?Kontaktni odvetniki poznajo nain poslovanja zavarovalnice ARAG in za njo reujejo veje tevilo primerov. Zaradi tega so ARAG in njeni zavarovanci pomembne stranke.#/15Copyright ARAG d.d.Kaj moramo e upotevati?Kdaj ste zavarovani?Zavarovani ste 24 ur ko opravljate poklic ter v vaem zasebnem ivljenju!Kje vse lahko uporabite zavarovanje pravne zaite?V Evropi in dravah, ki mejijo na Sredozemskem morju (npr. Turija, Tunis, Egipt,).Kaj je krito?Kriti so primeri, ki so se zgodili po sklenitvi zavarovanja TOREJ po 1. februarju 2012 !razen pri PZ delovnega prava in socialnih zavarovanj, kjer je akalna doba 3 mesecePrimer: V intervenciji ste sodelovali 15. februarja. Stranka se je pritoila nad vaim ravnanjem, zaradi esa je proti vam sproen disciplinski postopek delovno pravo. kritje v tem primeru NE obstaja.#/15Copyright ARAG d.d.

PZ in odgovornostImate problem?Pokliete ARAG in pridobite tel. t. kontaktnega odvetnikaObiete odvetnika, ki v sklopu svetovanja Kazenski postopek

Odkodninski postopek

OKODOVANEC

Povzroitelj

#/15Copyright ARAG d.d.Kako ravnati v kodnem primeru?Pokliite pravno slubo ARAG d.d. (tel. 01 236 41 84 ali 85).Pravniku na ARAG-u na kratko opiite svoj problem.Pravnik ARAG-a vam bo svetoval vsaj dva odvetnika v vaem okolju, ki sta najprimerneja za reevanje vaega problema.Izberite odvetnika, ga pokliite, ter se z njim dogovorite za sestanek.Na sestanek se pripravite in s seboj prinesite vso dokumentacijo vezano na ta primer. Pri odvetniku se boste izkazali z veljavno lansko izkaznico PSS.Po sestanku bo odvetnik pisno obvestil ARAG, da ste bili pri njemu na posvetu ter na kratko opisal va problem. Prav tako nas bo seznanil ali ste bili pri njemu zaradi tega:da si pridobite pravno mnenje v tem primeru je z obiskom odvetnika dogodek zakljuen!ker elite toiti oz. se braniti - ititi svoje pravice. V tem primeru bomo v nekaj dneh pisno obvestili:vas in odvetnika o prevzemu kritja.Zatemse ponovno dogovorite z odvetnikom za sestanek in z vso dokumentacijo pridite na ta sestanek.ele zdaj podpiite pooblastilo odvetniku za zastopanje!

Na vas je, da storite prvi korak!#/15Copyright ARAG d.d.Kje izvedeti ve?V kolikor imate e vpraanja o zavarovanju pravne zaite se obrnite na agencijo HiL:telefonu:(02) 330 33 50mobilni tel.:041 736 964e-poti:hil@siol.netnaslov:HiL d.o.o.Pajkova ulica 9, 2000 Mariborspletni strani:www.ARAG.si/PSS

Vas zanima zavarovanje PZ za vao druino?#/15Copyright ARAG d.d.