Click here to load reader

Araling Panlipunan Dictionary

  • View
    4.751

  • Download
    339

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mga Diksyunaryo tungkol sa Araling Panlipunan

Text of Araling Panlipunan Dictionary

Proyekto sa Araling Panlipunan

DIKSYUNARYO

Ipinasa ni:Pearl Joy B. Custodio IV - Rizal Ipinasa Kay: Gng. Abasta A1. Ability-to-Pay Principle - Ang paniniwala na ang mga tao ay dapat na binubuwisan ayon sa kanilang kakayahang magbayad, nang walang kinalaman sa mga pakinabang na natatanggap nila2. Absolute advantage- ang paghahambing sa mga prodyuser ng isang produkto ayon sa kanilang pagiging produksyon.3. Accounting Loss - Kabuuang tahasang gastos ay mas mataas kaysa sa kabuuang tahasang kita na nagreresulta sa isang pagkawala.4. Accounting profit- kabuuang kita minus tahasang gastos5. Adam Smith- Nagsulat ng aklat na An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations at nagpahayag ng doktrinang Laissez Faire o Let Things Alone Policy.6. Agrikultura-Nangangahulugang pangangalaga at pagbubungkal ng lupa.7. Al-Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines Bangko na naglalayong tulungan ang mga Muslim sa Pilipinas na magkaroon ng puhunan at mapaunlad ang kanilang kabuhayan.8. Allocative Efficiency - Nasusulit ang bawat pagkakataon upang makagawa ang bawat indibidwal ng mas mahusay sariling kakayahan hindi napapasama ang kalagayan ng ibang tao.9. Allowance - Isang kabuuan ng pera na regular na binabayaran sa isang tao, madalas sa pamamagitan ng isang magulang sa isang bata; kung minsan bayad sa kompensasyon para sa mga serbisyong nagawa.10. Alokasyon paglalaan ng takdang dami ng pinagkukunang-yaman ayon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao11. Alternatibong Produkto - Mga produktong maaring pagpilian bilang panghaliling produkto12. Annual Fee - Ang taunang singil para sa pagkakaroon ng isang credit card o credit account.13. Annual Percentage Rate (APR) - Ang porsyento ng prinsipal ng isang utang na babayaran bilang interes sa isang taon. 14. Annual Percentage Yield - Kita ng kinita sa isang pamumuhunan sa isang taon, na hinati sa halaga ng orihinal na puhunan.15. Annual Rate of Return Inaasahang kita ng kinita sa isang pamumuhunan sa isang taon, na hinati sa halaga ng orihinal na puhunan.16. Antas ng interes - Ang presyong nabayaran para sa paghiram ng pera para sa isang tagal ng panahon, karaniwan ay ipinahiwatig bilang isang porsyento ng kabuuang kita sa bawat taon. 17. APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation; samahang nagsisilbing forum para sa lahat ng usaping pang-ekonomiya18. Appropriate Technology - paggawa ng teknolohiya na ligtas sa kapaligiran19. Aquature - kontroladong paraan ng produksiyon ng isda at iba pang yamang tubig20. Asian Financial Crisis - Ang sitwasyon na nagsimula sa 1997-1998 Namumuhunan ang mga negosyante ng malaking halaga ng pera mula sa ilang mga Asian bansa dahil sa takot na ang kanilang asset ay mag-overprice. 21. Asosasyon - ginagamit ang mga sikat o kaaya-ayang personalidad sa pag-aanunsiyo upang mahawa ng kasikatan ang isang produkto22. Asset - anumang ari-arian na may ekonomikong halaga23. Auction Ito ay tumutukoy sa subasta na nagpapataasan ng turingan sa presyo ng ipinagbibili ang mga mamimili.24. Authentication - pagtatatak ng salapi para sa pagpapatunay sa halaga ng salapI25. Automated teller Machine (ATM) - Ang isang machine na awtomatikong nagbibigay ng cash at gumaganap ng mga serbisyo sa pagbabangko (para sa mga deposito at mga paglilipat ng mga pondo sa pagitan ng mga account, halimbawa) kapag na-access ng mga customer gamit ang plastic card naka-code sa personal identification number (PIN).26. Average fixed cost- fixed costs divided by the quantity of output27. Average revenue- total revenue divided by the quantity sold28. Average tax rate- total taxes paid divided by total 29. Average total cost- total cost divided by the quantity of output30. Average variable cost- variable costs divided by the quantity of output

B

31. Badyet - plano ng mahusay na paggamit ng salapi, panahon at kagamitan.32. Bahay-puhunan - isang korporasyong pumapayag sa sagutin ang pangkakautang ng isang tao o negosyo pati na ang stocks o bond ng pamahalaan.33. Bahay-sanglaan Itinatag upang magbigay ng pautang sa mga taong nangangailangan ng salapi sa pangmadaliang panahon..34. Balance of Payments Deficit - Ang isang kawalan ng timbang sa balanse ng isang bansa ng mga pagbabayad kung saan higit na pera ay tuluy-tuloy sa labas ng bansa kaysa ay tuluy-tuloy. 35. Balance of Payments Surplus - Ang isang kawalan ng timbang sa balanse ng isang bansa ng mga pagbabayad kung saan higit pa pera ay dumaloy sa mga bansa kaysa ay dumadaloy out. 36. Balance of Trade - Ang bahagi ng balanse ng bansa ng mga pagbabayad sa account na deal lamang sa mga pag-import nito at pag-export ng mga kalakal at serbisyo. 37. Balance Sheet - Listahan ng kabuuang asset at pananagutan kabuuang ng isang naibigay na negosyo upang ganapin ang papel nito net nagkakahalaga sa isang naibigay na sandali sa oras.38. Balanse ng kalakalan - Ang bahagi ng balanse ng bansa ng mga pagbabayad na deal na may merchandise (o nakikita)-import o pag-export.39. Bandwagon - Pag-aanunsiyo na nagpapakita ng dami ng tao na tumatangkilik sa isang produto40. Bangko ng pag-iimpok - mga bangkong itinatatag upang mahikayat ang publikokong magdepositong ng kanilang labis na salapi. 41. Bangko Sentral ng Pilipinas - bangko ng mga bangko sa pilipinas; isang institusyon na ang pangunahing layunin ay isaayos ang pananalapi ng bansa.42. bangkong komersiyal - bangkong tumatangap o gumagawa ng mga depositing demand na maaring bawiin ng tseke43. Bangkong komersyal - isang bangkong tumatanggap o gumagawa ng mga depositong demand na maaring bawiin ng tseke.44. Bangkong Rural Itinatag upang tugunan ang mga pangangailangang pautang ng mahihirap na mamimili at maliliit na prodyuser, tulad ng magsasaka at mangingisda.45. Bank - Ang isang institusyong pinansyal na nagbibigay ng iba't-ibang mga produkto at serbisyo sa mga customer nito, kabilang ang checking at savings accounts, mga pautang at currency exchange.46. Bank Account - Kung saan hold ang isang bank isang pag-aayos ng mga pondo sa ngalan ng isang depositor. Gayundin, ang balanse ng mga pondo gaganapin sa ilalim ng ganitong kaayusan,-credit sa at napapailalim sa pagkuha ng depositante.47. Bank Service Charges - Ang mga bayad na binabayaran ng mga customer ng bangko para sa mga serbisyo sa pananalapi.48. Bank Statement - Ang buwanang buod ng pagbibigay sa katayuan ng pinansiyal na mga account ng depositor ng (-check at / o savings).49. Bank Transfer Paglilipat ng mga pondo sa bangko.50. Banking - Ang kasangkot sa pagsasagawa ng mga financial transactions sa industriya. Gayundin, pagsasagawa ng negosyo sa isang bangko.51. BankReserves - Ang porsyento ng mga deposito sa isang bangko na ito ay nagpapanatili sa kamay, ibig sabihin, hindi ninyo maaring ipahiram.52. Bankrupt banca rotta na ang ibig sabihin ay ang mga bangkong wala na sa serbisyo sapagkat ang bangko ay tuluyan ng pisikal na nasira.53. Bansang maunlad - bansang may mataas na antas ng kabuhayan at nakapag dudulot sa kanyang mamamayan ng masaganang pagkain, mataas na antas ng edukasyon at nakararanas ng mabilis na takbo o pag unlad ng kabuhayan.54. Bansang umuunlad - bansang may mababang antas ng pinag-aralan ang karamihan ng populasyon at may ekonomiyang agricultural.55. Barriers to Entry - Mga kadahilanan na higpitan ang pagpasok sa isang industriya at bigyan ang mga bentahe ng gastos sa umiiral na mga kumpanya. 56. Barriers to Trade - Paghihigpit sa kalakalan tulad ng tariffs, quota at regulasyon.57. Barter - Ang sistema ng direktang kalakalan ng mga paninda at serbisyo nang walang paggamit ng pera58. Batas ng Demand - Ang prinsipyo ng presyo at dami na tinustusan ay direktang may kinalaman.59. Batas ng panustos - kapag mataas ang presyo mataas din ang dami ng panustos kapag mababa ang presyo mababa rin ang dami ng panustos

60. Batas ng panustos - kapag mataas ang presyo, mataas din ang dami ng panustos; kapag mababa ang presyo ,mababa rin ang dami ng panustos.61. Benefit - Pera o hindi hinggil sa pananalapi ng nakuha natanggap dahil sa isang pagkilos o isang desisyon na ginawa.62. Benefits-Received Principle - Ang paniniwala na ang mga tao ay dapat na binubuwisan ayon sa mga benepisyo na natatanggap nila mula sa mabuti o serbisyo ang sinusuportahan ng buwis. Ang gasolina buwis ay isang halimbawa.63. Bimetalismo - pamantayang batay sa dalawang metal at kapwa ginagamit bilang salapi.64. Bimetallic Standard Ito ang pagtatakda naman ng halaga ng salapi sa dami ng ginto at pilak. 65. Bono - Isang sertipiko na ipinapakita ang pangako ng kumpanya upang bayaran ang may-ari ng mga pana-panahong interes pagbabayad hanggang sa petsa ng kapanahunan at isang nakapirming halaga ng pera sa mga itinalagang petsa kapanahunan.66. Boom Period Ito ang tawag sa panahon kung kailan nakakaranas ng expansion ang pambansang ekonomiya.67. Borrow - Makatanggap at makagamit ang isang bagay na kabilang sa ibang tao, na may balak na ibalik o bayaran ito - madalas may interes sa kaso ng hiniram na pera.68. Borrower - Ang isang indibidwal na natanggap at ginagamit ng isang bagay na kabilang sa ibang tao, na may balak na bumabalik o repaying ito - madalas may interes sa kaso ng hiniram na pera.69. Brain drain - ang pag-alis ng mga mang-gagawang may kakayahang antas teknikal at propesyonal upang mamasukan nang palagian sa labas ng bansa.70. Brand - Ang isang trade name na ginamit upang kilalanin ang isang produkto na ginawa ng isang partikular na kumpanya, tangi ito mula sa magkatulad na mga produkto na ginawa ng mga kakumpitensya.71. Bretton Wods Agreement Ang nagtatag ng International Monetary Fund.72. Broker - isang taong bumibili at nagtitinda ng mga security o pautang ng iba na may patubo.73. Budget - Ang paggastos-at-savings plan, batay sa tinantiyang kita at gastos para sa isang indibidwal o isang organisasyon, na sumasakop sa isang tiyak na tagal ng panahon.74. Budget Deficit - Ay tumutukoy sa p

Search related