Araling Panlipunan POT3 Ppt

Embed Size (px)

Text of Araling Panlipunan POT3 Ppt

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan POT3 Ppt

  1/14

  Sa Pagtatalakay ni:Divina Alvarez

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan POT3 Ppt

  2/14

  Gabay ng mga indibidwal saan mang lugarsila naninirahan ang mga araling napapaloobsa kurikulum ng Araling Panlipunan.

  Maging ang pagiging kasapi ng isang mag-anak at pagganap sa mga tungkulin satahanan at buong sambahayan.

  Ang mga paksang aralin tungkol sa

  kapaligirangpisikal,politikal,sosyal,ekonomiks aytinatalakay din.

  Ang mga aralin sa

  kasaysayan,kultura,teknolohiya sa mgakapaligirang lokal,pambansa,rehiyonal atglobal ay pinag-aaralan sa AralingPanlipunan.

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan POT3 Ppt

  3/14

  Ano ang Araling

  Panlipunan?

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan POT3 Ppt

  4/14

  TAOAng pag-aaral

  tungkol sa tao.

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan POT3 Ppt

  5/14

  TAONG SOSYAL Ang pag-aaral ng taobilang

  mga sosyal na nilalang. Kung

  paano siya namumuhay atnakikipag-ugnayan sa kapwaat sa kanyang kapaligiran.

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan POT3 Ppt

  6/14

  INTEGRASYON Ang integrasyon ng mga

  aralin buhat sa aghampanlipunan at humanidadespara sa pagtataguyod ngkakayahang sibiko.

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan POT3 Ppt

  7/14

  IMPORMASYON Ang mga piling impormasyon at

  paraan ng imbestigasyon mula saagham panlipunan kaalaman

  tungkol sa indibidwal, pangkat atlipunan at aplikasyon sa mgapiling impormasyon saedukasyong pagkamamamayan.

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan POT3 Ppt

  8/14

  PAGT!T!"O Ang agham

  panlipunan

  na pinagaanpara sa

  gawaingpedagohikalo sa

  a tuturo.

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan POT3 Ppt

  9/14

  KAPALIGIRAN Ang pag-aaral ng lahat ng

  tungkol sa tao at sa

  kanyang kapaligiran.

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan POT3 Ppt

  10/14

  ASIGNATURA Ang asignatura sa kurikulum na

  nagbabahagi ng mga batayangaspekto ng pamanang kultural,

  humahango ng mga aralin,nagbibigayng instrukyon sa pag-iisip, atinstruksyon sa paglinang ng mgakakayahan. At nalilinang angpotensyal ng mga mag-aaral.

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan POT3 Ppt

  11/14

  DEMOKRASYA Ang batayang asignatura na

  humahango ng mga hangarin mula sakalikasan ng lipunang demokrasya atiniuugnay sa ibang disiplina,

  humahango ng mga aralin mula saagham panlipunan at itinuturo sapamamaraan na naglalarawan ngpersonal,sosyal at kultura na mga

  karanasan ng mga estudyante.

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan POT3 Ppt

  12/14

  LIPUNAN Ang pag-aaral na

  politikal,sosyal,

  #konomik,kultural

  at mga aspektong

  pangkapaligiran ng

  lipunan sanakaraan,

  kasalukuyan at sa

  kinabukasan.

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan POT3 Ppt

  13/14

 • 7/25/2019 Araling Panlipunan POT3 Ppt

  14/14

  Maraming

  salamat sapakikinig $