Araling Panlipunan tungkulin

Embed Size (px)

Text of Araling Panlipunan tungkulin

Araling Panlipunan

Araling PanlipunanAng Aking mga Tungkulin sa Pamilya

Basahin Natin: Araw-araw bago pumasok sa paaralan si Louie ay tinatapos muna niya ang kanyang mga gawain para sa kanyang pamilya.

Pagkagising sa umaga, inaayos na niya ang kanyang kama.

Inililigpit niya ang kanyang mga laruan sa isang lalagyan.

Tinutulungan niya ang kanyang nanay sa pagwawalis ng kanilang tahanan.

Masaya ang mga magulang ni Louie sa kanyang mga ginagawa.

Kayo, may mga nagagawa din ba para sa inyong pamilya?

Tandaan:Ang bawat bata ay mga gawain na dapat isagawa upang ang pamilya ay maging masaya, maayos at nagmamahalan.Tungkulin ang tawag sa mga gawaing ito.

Pagtataya: Lagyan ng kung ito ay iyong tungkulin para sa pamilya at kung hindi.____1. Tumulong sa pagliligpit ng laruan.____ 2. Ayusin ang pinaghigaan pagkagising sa umaga.____ 3. Magtrabaho sa opisina.____ 4. Tulungan si nanay sa pagluluto.____ 5. Kumpunihin ang mga sirang bubong.

Kasunduan:Itala sa kwaderno ang limang tungkulin mo sa iyong pamilya.