Arapski rječnik prezentacija

  • View
    39

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija programa arapski rječnik, verzija2.Pretraga riječi u rječniku i Kur'anu po korijenu ili značenju.Gramatička analiza Kur'ana. Tekstovi i liste za učenje arapskog jezika ijoš mnogo toga. Više na: www.arapskirjecnik.blogspot.com

Text of Arapski rječnik prezentacija

Kuran, Arapski, Arapski Rjenik Program

Projekat, Vakuf, Demat

Sadraj prezentacijeO O projektu O Pregled funkcionalnosti verzije 2 O Program Arapski Rjenik verzije O Poziv za prikljuenje u projekat

Ova prezentacija je namijenjena svakom onome: ->Ko eli da na brzinu vidi ta mu to nudi ovaj program -> Ko eli da na brzinu naui kako koristiti ovaj program ->Ko eli da se upozna sa radom na ovom projektu ->Ko eli da se prikljui projektu ->Ko eli da druge obavijesti o ovome projektu

Sura: El-'AsrO

Tako mi vremena, O Uistinu, ovjek je u gubitku, O Izuzev onih koji vjeruju i ine dobra djela, i preporuuju jedni drugima Istinu i preporuuju jedni drugima strpljenje.

Zajednikim radom do uspjeha

O Projekat Arapski Rjenik je projekat

otvorenog tipa, gdje nastojimo ukljuiti u njegovu izradu to vie lanova O Da bi ovaj program uinili jo boljim i funkcionalnijim i da iskustva sa ovoga projekta prenesmo na druge prikljuite nam se i podrite nas, vie saznaj u nastavku prezentacije.

Pregled nekih od funkcionalnostiO Pretraga, itanje, sluanje Kur'ana (integracija Zekr) O Pretraga po korijenu O Pretraga po znaenju(filtriranje) O Prilagoavanje kolona

O Arapske tastatureO Spaene rijei(liste/tabele) O Gramatika analiza Kurana(integracija corpus.quran.com)

O Testovi, uenje, provjera znanja i dijeljenje rezultata na facebookO Pomo

Pretraga, itanje, sluanje Kur'ana (integracija Zekr)

Pretraga, itanje, sluanje Kur'ana (integracija Zekr) Zekr je program otvorenog koda(open source), koji nam omoguava pretragu Kur'ana na arapskom(po znaenju i korijenu) ili po bilo kojem selektovanom prevodu(Besim Korkut, Mustafa Mlivo, Sahih International ili neki drugi od 106 trenutno dostupnih prevoda Zekr prevodi Kur'ana. ) Presluavanje ajeta od bilo kojeg poznatijeg karije. Trenutno dostupno oko 28 karija. Zekr recitacije Kur'ana. ) Mogunost voenja zabiljeki i dodavanje ajeta u liste(favorite) Za svaku suru imamo prikazane osnovne podatke, naziv, redni broj, broj ajeta, mjesto objave, redni broj objave i duz Pretraga Kurana po bilo kojem uitanom prevodu Pretraga Kurana na arapskom(po rijei ili korijenu) Istovremeni prikaz vie prevoda Sortiranje ajeta po veliini, objavi, po redoslijedu

Pretraga rjenika po korijenu

Pretraga rjenika po korijenu

Rijei u arapskom jeziku pripadaju odreenom korijenu iz kojeg se izvode ostale rijei i znaenja Ukoliko poznajete korijen rijei, moete pretragom da pronaete sve ostale rijei koje pripadaju tom korijenu U pretragu unesete itav korijen ili dio korijena u lijevoj tabeli e vam se prikazati korijeni koji sadre trenutni unos a u desnoj sve rijei koje pripadaju tom korijenu Za svaku rije unesena je vrsta(glagol/imenica) kao i dodatna znaenja te rijei, koja dobijamo ukoliko uradimo dvostruki klik na rije Ukoliko kliknete na korijen ili rije a zatim pritisnete na tastaturi ctrl i space(razmak) program e izvriti pretragu Kurana sa selektovanom rijei/korijenom

Pretraga rjenika po znaenju

Pretraga rjenika po znaenju

Pretraga rijei na naem jeziku ili arapskom Za svaku pronaenu rije je prikazano kojem korijenu pripada, vrsta(glagol/imenica) kao i dodatna znaenja rijei koje dobijate dvostrukim klikom na rije Ukoliko kliknete na rije a zatim pritisnete na tastaturi ctrl i space(razmak) program e izvriti pretragu Kurana za selektovanu rije Ukoliko uradite dvostruki klik na korijen rijei, program e vas automatski odvesti u sekciju trai korijen i prikazati sve rijei od tog korijena

Prilagoavanje kolona

Prilagoavanje kolona

Skrivanje/pokazivanje kolona, klikom u desni ugao kolone Mijenjanje redoslijeda kolona, klikom na kolonu i povlaenjem lijevo ili desno Mijenjanje veliine kolona, kursor(mi) postvite izmeu dvije kolone, kada se kursor promijeni kliknite i povucite kolonu desno ili lijevo

Arapske tastature

Arapske tastature Za potpuno koritenje programa potrebno je znati kako unositi arapska slova Virtualna tastatura za pretragu rjenika je dostupna u sekcijama trai korijen i trai rije, dovoljno je samo kliknuti na sliku do polja za unos a zatim naklikati eljene harfove i kliknuti na dugme trai Za naprednije korisnike na raspolaganju su arapske tastature koje mapiraju direktno unos sa tastature u arapske hafrove Ostale tastature: Balkan, Arapska 102 Azerty, Sistemska, Ead Vie o tastaturama moete proitati u sekciji tastatura i u pomoi od rjenika

Spaene rijei

Spaene rijei

Krirajte svoje liste rijei(radi uenja, ponavljanja, podsjeanja, testova.) Rije iz rjenika dodajete u trenutno selektovanu tabelu tako to u dijelu trai korijen ili trai rije kliknete na rije drei pritisnuto dugme alt na tastaturi, rije e automatski biti dodana u trenutno selektovanu listu/tabelu u sekciji spaene rijei Dodanu rije iz spaenih tabela moete izbrisati pritiskom dugmeta del na tastaturi. Ukoliko kliknete na rije a zatim pritisnete na tastaturi ctrl i space(razmak) program e izvriti pretragu Kurana za selektovanu rije Ukoliko uradite dvostruki klik na korijen rijei, program e vas automatski odvesti u sekciju trai korijen i prikazati sve rijei od tog korijena

Gramatika analiza Kurana (integracija sa corpus.quran.com)

Gramatika analiza Kurana (integracija sa corpus.quran.com)

Analiza itavog Kurana, detaljna analiza za svaku rije. Napomena: Mi nismo uradili analizu Kurana, ovo je preuzeto od projekta corpus.quran.com Dovoljno je unijeti ajet u notaciji sura:ajet naprimjer 1:5 za peti ajet prve sure

Testovi, uenje, provjera znanja i dijeljenje rezultata na facebook

Provjerite svoje znanje brzog i pravilnog kucanja arapskog teksta ili poznavanje prevoda rijei iz rjenika Svoje najbolje ;) rezultate podijelite sa drugima na facebook Na raspolaganju su vam dva testa Test 1: unesite broj sure iz Kurana i kliknite na dugme kreiraj test i ponite sa prepisivanjem rijei koje vam se pojavljuju, nakon unosa pritisnite enter i rije e biti zamijenjena sa novom a va rezultat poveati sa tanim/netanim bodovima Test 2: odaberite tabelu iz spaenih rijei ili itav rjenik i kliknite na dugme kreiraj test. Ispisat e vam se arapska rije a vi treba da uneste jedno od njenih znaenja Za oba testa imate dodante opcije sa strane za podeavanje, ukoliko za vrijeme testa unesete 0 minuta i 0 sekundi radite/uite test bez vremenskih ogranienja. Napomena niko ne zna za vae rezultate sve dok ih ne podijelite na facebook ili ih lino vidi na vaem monitoru ;)

Testovi, uenje, provjera znanja i dijeljenje rezultata na facebook

Pomo

Pomo

Pomo je jedna od najbitnijih dijelova program, svakom korisniku se savjetuje da iita pomo i naui koristiti potpuno program Ukoliko moete napisati ljepu/bolju potpuniju ili dodati neto na postojeu pomo, poaljite nam vae radove a mi emo ih objaviti Ukoliko uoite neke greke u bilo kojem dijelu programa obavijestite nas.

Verzije programa Arapski RjenikVerzija1

Izdata: 12.03.2012 / 19 Muharrem 1434 hidr. Preko hiljadu downloada/skidanja Pretraga rijei(po znaenju/korijenu/ u Kuranu) External integracija sa programom za pretragu Kurana(Zekr) Dvije osnovne arapske tastature Izdata: 27.01.2013/ 15 Rabiu el-evel 1434 hidr. Potpuno novi, bolji, prilagodljiviji izgled programa Potpuna integracija sa programom za pretragu Kurana(Zekr) Gramatika analiza cijelog Kurana Pravljenje lista/tabel sa spaenim rijeima za lake uenje I obnavljanje Testovi za uenje I provjeru zananja, kao I mogunost objavljivanja istih na facebook Tri nove, poboljane tastature, virtualna tastatura

Verzija 2

Novi projekat Ukljuenje novih lanova Internet verzija rjenika Poboljavanje postojeih i dodavanje novih funkcionalnosti Nova verzija, Unoenje prevoda komentara tefsir Ibn Kesir Novi projekat Unoenje novih rijei u rjenik Vai prijedlozi.

Arapski rjenik

EAD verzija rjenika

Arapski rjenik verzija 1 Arapski rjenik verzija 2

Poziv

Ne budi puki posmatra, kada i sam moe da uestvuje u mnogim projektima i zaradi dobro na oba svijeta Pozivamo sve zainteresovane da se prikljue ovom i slinim projektima koje emo pokrenuti, a najvaniji od njih jeste organizovanje demata/tima/grupe koja e organizovano prikupljati nove lanove i pokretati radove na raznim projektima Onaj koji ita ovaj tekst ve je ispunio neophodne uvjete da bi se prikljuio jedino to ostaje jeste vaa aplikacija koju moete poslat na na mail ili facebook profil. ArapskiRjecnik@gmail.com http://www.facebook.com/arapski.rjecnik Uskoro nova prezentacija kojom emo pojasniti naine o uestvovanju u projektu i mogue radove

Ponite koristiti arapski rjenik

Arapski rjenik moete preuzeti/downloadovati sa: www.arapskirjecnik.blogspot.com Svoje komentare moete slati na: ArapskiRjecnik@gmail.com www.facebook.com/arapski.rjecnik www.facebook.com/groups/arapski.rjecnik

Obavijestite i drugeI pomaite se u dobroinstvu i bogobojaznosti, a ne pomaite se u grijehu i neprijateljstvu (El-M'ide: 2)

Obavijestite i druge koji bi mogli imati koristi od ovog programa i projekta tako to e te: Podijeliti na vaem facebook profilu / porukom ili na neki drugi nain objaviti ovu prezentaciju ili neku poruku sa kojom ete ukazati na ovaj program i projekat