of 60/60
Trefwoord: Architectuur/Algemeen. Blok 1. 1929 t/m. 1950. ------------------------ ☻. Nieuwe Nederlandsche Bouwkunst.Fotografen niet vermeld. 1929. Tekst: W.G.Wattjes. Uitg. Uitg.My Kosmos. Amsterdam. Trefwoord: Architectuur/Algemeen. . Bouwen. Paul Schuitema niet vermeld. 1932. Tekst: Ir.J.B.van Lochem. Uitg. Kosmos. Amsterdam. Trefwoord: Architectuur/Algemeen. ☻. Architectuur. Eva Besnyö. (niet vermeld) [1935] Tekst:Ir.A.Boeken. Uitg. De Techniek. Antwerpen. Trefwoord: Architectuur/Algemeen. ☻. De bouwkunst van ons land. J.J.Vriend. 1938. Tekst: J.J.Vriend. Uitg.Scheltema & Holkema. Amsterdam. Trefwoord: Architectuur/Algemeen. . Amsterdam. Volkshuisvesting. Emmy Andriesse. Fotomontages. 1938. 25e Jaarcongres Nat.Won.raad. Uitg. A'damsche Won.Bouw.ver. Amsterdam. Trefwoord: Architectuur/Algemeen. . Bauhaus. 1919 - 1928. Paul Citroen. 1938. Reprinted 1979. Uitg. The Mus.of Modren Art. New York. Trefwoord: Architectuur/Algemeen. . Onze Nederlandsche baksteen E.M.van Ojen. 1941. Bouwkunst. Tekst: A.J.Kropholler. Uitg. Moormans Per.Pers. Den Haag. Trefwoord: Architectuur/Algemeen. ☻. Nederland bouwt in baksteen. E.M.van Ojen. C.A.Deul. 1941. 1800 – 1940. Jan Kamman. J.van der Hoeven. J.G.van Agtmaal. J.van Dijk. Martien Coppens. W.Mantz. Gerrit Burg. H.Mellema. B.E.Eilers. J.Giphart. Jaap d’Oliveira. A.Frequin. Hans Spies. H.A.Trijssenaar. Fons Hellebrekers. Jan P.Strijbos. Uitg. Tent.Cat.Museum Boymans. Rotterdam. Trefwoord: Architectuur/Algemeen. ☻. Woonmogenlijkheden in het Jan Kamman. J.Vriend. 1941. nieuwe Rotterdam. Uitg. W.L. & J.Brusse. Rotterdam. Trefwoord: Architectuur/Algemeen. ☻. Ontsiering Stad en Land 1 Victor Meeussen. L.P.Tijssen. 1942. Tekst: B.Moritz. Uitg. "Hamer". Den Haag. Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

Architecture the PhotoBooks 1929 - 2007 Collection Jan Wingenden Photography

 • View
  234

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Architecture the PhotoBooks 1929 - 2007 Collection Jan Wingenden Photography

Text of Architecture the PhotoBooks 1929 - 2007 Collection Jan Wingenden Photography

 • Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  Blok 1. 1929 t/m. 1950.

  ------------------------

  . Nieuwe Nederlandsche Bouwkunst.Fotografen niet vermeld. 1929.

  Tekst: W.G.Wattjes. Uitg. Uitg.My Kosmos. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Bouwen. Paul Schuitema niet vermeld. 1932. Tekst: Ir.J.B.van Lochem. Uitg. Kosmos. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Architectuur. Eva Besny. (niet vermeld) [1935]

  Tekst:Ir.A.Boeken. Uitg. De Techniek. Antwerpen.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De bouwkunst van ons land. J.J.Vriend. 1938.

  Tekst: J.J.Vriend. Uitg.Scheltema & Holkema. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Amsterdam. Volkshuisvesting. Emmy Andriesse. Fotomontages. 1938. 25e Jaarcongres Nat.Won.raad. Uitg. A'damsche Won.Bouw.ver. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Bauhaus. 1919 - 1928. Paul Citroen. 1938. Reprinted 1979. Uitg. The Mus.of Modren Art. New York.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Onze Nederlandsche baksteen E.M.van Ojen. 1941. Bouwkunst.

  Tekst: A.J.Kropholler. Uitg. Moormans Per.Pers. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Nederland bouwt in baksteen. E.M.van Ojen. C.A.Deul. 1941.

  1800 1940. Jan Kamman. J.van der Hoeven.

  J.G.van Agtmaal. J.van Dijk.

  Martien Coppens. W.Mantz. Gerrit Burg.

  H.Mellema. B.E.Eilers. J.Giphart.

  Jaap dOliveira. A.Frequin. Hans Spies.

  H.A.Trijssenaar. Fons Hellebrekers. Jan P.Strijbos.

  Uitg. Tent.Cat.Museum Boymans. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Woonmogenlijkheden in het Jan Kamman. J.Vriend. 1941.

  nieuwe Rotterdam. Uitg. W.L. & J.Brusse. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Ontsiering Stad en Land 1 Victor Meeussen. L.P.Tijssen. 1942.

  Tekst: B.Moritz. Uitg. "Hamer". Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

 • . Amsterdams Bouwkunst en J.G.van Agtmaal. G.M.Brasz. 1944. Stadsschoon 1306 - 1942. C.A.Deul. J.van Dijk.

  Tekst: Prof.Ir.J.G.Watjes. Bern.F.Eilers. J.H.Martelhoff.

  F.A.Wanders. Jaap d'Oliveira. K.W.Schorteldoek.

  Hans Spies. A.Warners.

  Renes. B.van Tienhoven. W.Zimmerman.

  Uitg. Allert de Lange. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Oude Nederlandsche Bouwkunst. Ber.F.Eilers. Th.Tukker. 1944.

  In het bezit van de W.A.Verschoor. Oscar Graham v/d.Hemel.

  Ver.Hendrik de Keyser. Van de Reijken. B.Reekers.

  Tweede druk.(1e 1943). Fr.Linders. Jules Kayser.

  Tgv. 25 jarig bestaan. B.van Bilderbeek. Goertsen.

  Eelsingh. P.Delemarr.

  C.Visser. J.de Meyer. Steenbergh.

  P.Kramer. A.M.van Rossem. F.de Wette.

  B.Ruters. B.Knopper. P.Coerdes.

  C.J.Vermeulen. J.van Dijk. E.J.Noordhoff.

  Kees Helder. J.Zijp. Bur.Monumentenzorg.

  Lichtbeelden Instituut. Ver.Ned.Fotobureau. Gem.Archief. A.dam.

  Foto Pers.B.Hollandia. Ver.Fotobureau. Fotopersdienst Noord.

  Friesche Bouwkring. Fotobur.Het Zuiden.

  Uitg. J.H.de Bussy. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De Bouwkunst van ons land. Fotografen niet vermeld. 1949.

  Deel I De Steden. Tekst: J.J.Vriend.

  . Deel II Het platteland. Fotografen niet vermeld. 1949.

  . Deel III Het Interieur. Fotografen niet vermeld. 1950.

  Uitg. Scheltema & Holkema. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

 • Blok 2. 1951 t/m. 1960.

  . Nederland bouwt in natuur G.Burg. Foto Henning. 1951

  en baksteen. F.La Haye. S.Henraux.

  Tekst: J.J.Vriend. J.d'Oliviera. H.Spies.

  J.J.P.Oud. J.L.du Parant.

  S.van Ravensteyn. H.J.Struvel.

  J.J.Vriend. Vogt & Peets.

  Uitg. Oosthoek. Utrecht.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Geschiedenis ener kathedraal. Hans Sibbelee. Van Velzen. 1952.

  Tekst: Frits van der Meer. Uitg. Spectrum. Utrecht.

  . 3e - 4e druk 1961.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Na-oorlogse bouwkunst in Ned.Jaap dOliveira. Hans Spies. 1954.

  Tekst: J.P.Mieras. Martien Coppens. J.Arntzenius.

  W.J.van Borselen. F.van Bichelaar.

  Jac. Ten Broek. Gerrit Burg.

  Louis Drent. George Flipse. B.van Gils.

  A.van der Heijden. F.Lahaye. G.van Houweningen.

  G.Kramer. H.Kroon. E.M.van Ojen.

  Loopuit/Reichenfeld. Cas Oorthuys. Jan van Maanen.

  Wim K.Steffen. L.Melchers. J.J.Swart.

  Peperkamp. J.A.Vrijhof. Meteor.

  Jan Versnel. Positief. J.Roovers.

  A.Rutgers. Uitg. Kosmos. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Gids voor Beeldende kunst en E.van Ojen. D.Herder. 1954.

  Bouwkunst in Nederland. F.La Haye. J.G.van Agtmaal.

  Uitg. Staatsdr.Uitg. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Landhuizen en Bungalows. T.van Aalten. Jan Arntzenius.[1955]

  Tekst: jan Henselman. Piet Boonstra. Foto Bell.

  Martien Coppens. C.A.Deul.

  J.Droeser. B.van Gils. FotoGrijpink.

  J.J.Kok. F.Lahaye. Koen Lenarts.

  E.M.van Ojen. Jaap dOliveira. C.van Rouendal.

  Wim K.Steffen De Jong Strik. Jaap Swart.

  B.de Vries. Jos Zandvoort.

  Uitg. Holkema & Warendorff. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Bouwkunst. Fotografen niet vermeld. 1955.

  Tekst: G.Knuttel/J.Kruger. Uitg. H.J.Paris. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

 • . Ned.Architectuur.Uitg.werken Jaap d'Oliveira. Hans Spies. 1956.

  van bouwk. ingenieurs. Jan Versnel. F.v/d.Bichelaer.

  Tekst: G.Friedhoff. Carel Blazer. B.v.Aalst-H.Mulier.

  Martien Coppens. C.v.Beurden-Hendrikx.

  W.J.van Borselen. H.de Bouter.

  A.Dingjan. J.ten Broek. B.van Gils.

  G.Burg. F.Hellebrekers. W.van Dijk.

  Corn.Henning. J.H.Fortgens. J.Kamman.

  J.G.Grijpink. F.H.Lahaye. P.J.Hek.

  Th.Kroeze. A.P.Hartland. K.Molkenboer.

  J.H.Hazewinkel. E.M.van Ojen. G.van Houweninge.

  Cas Oorthuys. J.G.Kreyl. C.van Os.

  J.A.van Maanen. Hans Sibbelee. O.de Millano.

  F.C.Popken. L.Nagel. W.K.Steffen.

  W.van Oosten. J.A.Vrijhoff. A.Peperkamp.

  Steef Zoetmulder. J.Piek. J.F.Roovers.

  A.Ris. C.A.Schouten. J.Voogel.

  R.L.de Vries. J.Henning.

  Uitg. Argus. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Nieuwere Architectuur. De Cas Oorthuys. W.Alings. 1957.

  ontwikkeling der architectuur Gerrit Burg. A.de Belder.

  1800 tot heden. van Ooyen. Frits J.Rotgans.

  Tekst: J.J.Vriend. Hans Spies. Hans Sibbelee.

  Inl. Dr.J.J.P.Oud. Jan Versnel.

  Uitg. Moussalt. Bussum.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Ned.Bouwkunst na 1900. Martien Coppens. C.A Deul. 1957.

  Tekst: R.Blijstra. E.M.van Ojen. G.J.Lauwers.

  (1962 zelfde titel/schrijver. Jaap d'Oliveira. J.L.du Parant.

  aanvulling). Hans Sibbelee. J.Th.Piet.

  W.K.Steffen. Jan Versnel.

  J.A.Vrijhoff. Ad Windig.

  Uitg. De Bezige Bij. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . J.P.M. Bloemlezing uit de Jaap d'Oliveira. J.A.Vrijhof. 1958.

  geschriften van J.P.Mieras. W.J.van Borselen. Publicam.

  Uitg. Kon.My BNA. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Reflexen. Hans Sibbelee. Hans Spies. 1959.

  Ned.bouwen na 1945. Jan Versnel. Carel Blazer.

  Tekst: J.J.Vriend. Cas Oorthuys. Gerrit Burg.

  Martien Coppens. Jan van Keulen.Ad Windig.

  Fotob.Roovers.Foto Struwers. KLM.Aerocarto.

  Uitg. Moussalt. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

 • . Building in the Netherlands. Carel Blazer. Piet Boonstra. 1959.

  1945-1959. Martien Coppens. Doeser.

  Dirk Herder. Huizinga.

  L.van Kollem. Chr.Nielsen. E.M.van Ojen.

  Cas Oorthuys. Renes. Roovers.

  Hans Spies. Jan Versnel. J.A.Vrijhof.

  Uitg. Bouwcentrum. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Modern Eur.Architectuur. Jan Versnel. W.van Borselen. 1960.

  Tekst: A.Dorgelo. Hans Spies. Renes.

  E.M.van Ojen. Violette Cornelius.

  Carel Blazer. E.de Wilde. Cas Oorthuys.

  L.van Oudegaarde. Jan Vrijhof. G.Burg.

  Martien Coppens. Buit.l.Fotografen.

  Uitg. Elsevier. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  Blok 3. 1961 t/m. 1970.

  ________________________

  . Moderne Architectuur Gids. Jaap d'Oliviera. Maarten d'Oliviera.1961.

  Amsterdam. Jan Versnel. Jan Schiet.

  Gerrit Burg. Alb.Davelaar.

  Hans Spies. E.van Dun. Hans de Boer.

  Peter Marcusse. Jac.ten Broek. Bert Buurman.

  C.Kramer. E.van Dun. Louis van Paridon.

  J.J.Kok. Renes. Bob Fleumer.

  L.Hartman. Publicam H'sum. Veltman.

  W.v.Suchtelen. Uitg. G.v.Saane"Lect.Archit." Hilversum.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Ned.Bouwkunst na 1900. Cas Oorthuys. Grijpink. 1962.

  Tekst: R.Blijstra. Bern.van Gils. Matthieu Koch.

  (eerdere uitg. 1957). Paul Huf. J.L.du Parant.

  Cas van Os. F.P.Peutz.

  Jan Versnel. P.Ruting.

  Jan Vrijhof. R.Blijstra.

  Uitg. Spectrumpocket 32. Utrecht.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Van stoel tot stad. Jan Versnel. Sia Bakema. 1964.

  Verhaal over mensen en Bern.van Gils. Kessler.

  ruimte. Steef Zoetmulder. J.A.Vrijhof.

  Tekst: J.B.Bakema. Uitg. W.de Haan. Zeist.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Bouwmeesters van morgen. Jan Versnel. Cor van Weele. 1964.

  Tekst: J.J.Beljon. Ad van Bennekom. Kok Storm.

  1e druk 1964 B.van Gils. N.van Wijk.

  2e druk 1966 Frits Swart. F.Lahaye.

  3e druk 1973. Carel Blazer. E.van Dun.

  Uitg. Wetenschappelijke Uitg. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Nederland bouwt. Aart Klein. J.G.van Agtmaal. 1966.

 • Tekst: M.M.van Praag. J.Doeser. Jan Versnel.

  Nauta Reeks. J.F.Roovers. Theo Kampa.

  Hans de Boer. C.Kramer. J.Hauer.

  Martien Coppens. Cas Oorthuys. Cor Meijer.

  Bart Hofmeester. Ben Merk. V.d.Reijken.

  Hans Samson. Uitg. Samson Uitg. Alphen aan den Rijn .

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Architectuur in Nederland. Jaap dOliveira. Hans Spies. 1969

  Tekst: Istvan L.Sznenassy. Maarten dOliveira. A.van Gelderen.

  Jan Versnel. Istvan L.Sznenassy.

  Cor van Weele. Foto Elling. Steef Zoetmulder

  Ton Roelofsma. Renes. Th.K.B.Holt.

  E.M.van Ojen. A.F.I.de Boer. Mathilde Jurrissen.

  Loek Heuts. F.Lahaye. E.van Dun.

  Johan van der Keuken. Jac.ten Broek. Cor Jaring.

  G.H.M.Holt. Aart Klein. Barend Gerritsen.

  L.Dona. Fas Keuzenkamp. K.van Dam.

  J.W.Dupon. J.Haver. Frits Monshouwer.

  Bart Hofmeester. Florian J.Lem. W.L.van Oostrum.

  Uitg. Scheltema & Holkema. Amsterdam.

  De Bezige Bij. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De Stijl. Jan Versnel. Van Ojen. 1970.

  Tekst: Hans L.C.Jaffe.

  ISBN Uitg. Thames and Hudson. London.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Recht bouwen/ Links bouwen. Cas Oorthuys. Ad. Vriend. 1974.

  Tekst: Ad.Vriend. Arch/Polit. Hans Sibbelee. Jan Versnel.

  ISBN Uitg. Contact. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Eine zukunft fr unsere Maarten Brinkgreven. 1975. Vergangenheit, das bauliche erbe europas.

  ISBN 90-1201-377-1. Uitg. Government Printing. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Experimentele woningbouw. Wim J.van Heuvel. 1976.

  ISBN - Uitg.Ten Hage. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De recreatieve stad. Peter de Graaf. Alfons Cock. 1979.

  Barend Wijtman. Noud Swinkels.

  Bart Hofmeester. Theo Lap. Maarten Kloos.

  Waldo van Suchtelen. Sybolt Voeten. Frans van Mierlo.

  Henk van der Veen. Jan Went. Tom Kroeze.

  Frits van Santen. Rob Meyer. Geljon v/h.Vrijhof.

  Kors van Bennekom. J.Smeele.

  ISBN 90-12-03167-2. Uitg. Min.CRM. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Ruimtelijke ordening heel Frans de la Cousine. [1980]

 • gewoon. Uitg. Stedebouwk.bureau Croonen. Berlicum.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  Blok 4. 1971 t/m. 1990.

  ________________________

  . Nieuwe Bouwkunst in Holland Willem van Malsen. ea.(niet vermeld).1981.

  en Europa. J.J.P.Oud. Heruitg.

  ISBN Uitg. Van Gennep. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . We is er bang voor nieuwbouw. Else Madelon Hooykaas. 1981.

  Confrontatie met Jozef v.d.Broek. Tieleman van Rijberk.

  Ned.Architecten. Maurice Booyer. Ronald Sweering.

  Tekst: H.de Haan/Ids Haagsma. Koen Wessing. Mathilda Jurrissen.

  Maarten Brinkgreve. Jos Fielmich.

  P.A.C.Rook.

  ISBN Uitg. Intermediair Biblioth. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De kop van Zuid. Piet Rook. 1982.

  Ontwerp en onderzoek.

  ISBN 90-6686-103-7. Uitg. Rdamse Kunststichting. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuu/Algemeen.

  . Architectuur en planning. Jan Versnel. Fridtjof Versnel.1983.

  Nederland 1940-1980. Ger Bout. S.U.Barbieri.

  Willem Diepraam. Piet Rook.

  ISBN - Uitg. Bur.Beeldende Kunst. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Naar een beeldende Theo van Doesburg. Piet Rook. 1983.

  architectuur.

  ISBN Uitg. Sun Soc.Uitg. Nijmegen.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Een onderwerp van voortdu- Jan Versnel. Frits J.Rotgans.1983.

  rende zorg. Na-oorlogs Martien Coppens. Henk Schuurmans.

  bouwen in Nederland. V.der Meulen. Dick v.Beurden.

  Tekst: H.de Haan/Haagsma. Verhoeven. Henry Cannon.

  Tgv. 45 jaar Wilma. Jan Derwich. Roel Hens-Baarlo.

  Bart Hofmeester. Jan Blom.

  Leo de Jonge. Hans Veenhuis. Wim Ruigrok.

  Jo Bindels. Zjuul Devens. Frank Greiner.

  ISBN Uitg. Kluwers. Utrecht.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Ruimte laten/ruimte maken. Jan Versnel. Aldo van Eyck. 1984.

  Tekst: Herman Hertzberger. P.H.goede. Izak Salomons.

  Coll.arch.beschouwing Willem Diepraam. Johan van der Keuken.

  Herman Hertzberger.

  ISBN Uitg. Vakgroep 13. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Ned.arch. en stedebouw. Jan Versnel. Fridtjof Versnel.1984.

 • 1945-'80. Opst.vragen en doc. Sijbolt Voeten. Evert loemsma.

  Tekst: Hedy d'ancona. Wouter van Heusden. Luuk Bos.

  C.Boekraad R.Blijstra. Maarten Brinkgreve.

  Geurt Brinkgreve, ea. Jac.ten Broek. Kees v/der Burg.

  Frits Dijkhof. Foto Beljon.

  Bart Hofmeester. A.van Herk. Rik Hoogewoud.

  Manfred Kausen. F.Keuzekamp. J.p.Kloos.

  A.v/den Born. P.A.Rook. Victor e.Nieuwenhuys.

  Will Oosterwijk. Rinus van Schie. C.Wildenbos.

  ISBN Uitg. Bert Bakker. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Architectuur een gewetens- Jaap d'Oliveira. Jan Versnel. 1985.

  zaak. Hans Spies. Hans de Boer.

  Tekst: J.P.Kloos. Jan Coppens. Frank den Oudsten.

  Ger van der Vlugt. Fas Keuzekamp.

  E.M.van Ojen. Eva Besny.

  ISBN Uitg. Staatsuitg. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Licht in de Architectuur. J.M.Reynders. Hans Krse. 1985.

  Een beschouwing over dag- en Hans Schouten. Fas Keuzekamp.

  Kunstlicht. Jac.ten Broek. Geljon.

  Bert van Goethem. Jannes Linders.

  Joke M.Reynders. Piet Mobach. P.A.C.Rook.

  Guus Rijven. G.van Soest. Leo van Velzen.

  Jan Versnel. Fridtjof Versnel. Maarten Brinkgreve.

  ISBN 90-6054-723-3. Uitg. J.H.Bussy. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Architectuur voor een Piet Rook. John Vaughem. 1985. Zee-land. Ger van der Vlugt. Wim Riemens.

  ISBN - Uitg. OIO. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Kleur en architectuur. Cor van Weele. J.N.Brokerhof. 1986.

  Ger van der Vlugt. Peter Cox.

  Jan de Heer. Frank den Oudsten.

  P.A.C.Rook. Edward Susanna.

  ISBN Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Gids voor moderne Piet Rooks. 1987. Architectuur in Amsterdam. Tekst: Paul Groenendijk/Piet Vollaard.

  ISBN - Uitg. OIO. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Mecanoo. 25 werken. Arthur Blonk. Piet Rook. 1987.

  Maaskantptijs 1987. Maarten Laupman. Bastiaan Ingen Housz.

  Pieter Vandermeer. Hans Werlemann. Qgraph Tammo ter Hark.

  ISBN 90-6450-067-3. Uitg. OIO. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Uitnodigende Vorm. Johan van der Keuken.Daniel Frasnay.1988.

 • Coll. Herman Hertzberger. Willem Diepraam. Ger van der Vlugt.

  Dolf Floors. Martin Charles.

  Ronald Roozen. George Burggraaf. Henk Tukker.

  Michiel Kort. Herman Hertzberger.

  ISBN 90-800192-1-6. Uitg. Steenkist. Delft.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Tot in twee duizend vijftien. Catrien Arins. Hofland. 1988. Journ. samenvatting Max Koot. A.Louwes.

  4e nota ruimt.ordening. Marcel Minne. A.del Prado.

  Bert Nienhuis. Joop van Reeken.

  Leo van Velzen. v/d. Sande.

  Bart Versteeg. Thijs Tuurenhout.

  ISBN Uitg. SDU. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Visie op het landschap. D.van Alphen. W.Berger. 1989. 10 jaar Lemen voeten. N.Damen. J.Keessen.

  E.Kunst. P.Nijhof.

  Uitg. Dwarsstap. Nijmegen.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Architectuur en verbeelding. Sybolt Voeten. Tom Bernard. 1989. Tekst: Jan Brand. Victor Nieuwenhuys. Matt Wargo.

  Han Janselijn. Jannes Linders. Helene Binet.

  H.Spies. Fons Reede.

  Pieter Boersma. Olga Beumer.

  Marco de Nood. Joost van der Zeijde.

  Wim Riemens. Peter Cox.

  ISBN Uitg. Waanders. Zwolle.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen/Verbeelding.

  . Jonge bouwkunst in Mathilde Jurrissen. 1989.

  Amersfoort 1800 - 1990. Roeland de Bruyn. Cor van der Braber.

  Tekst: Max Cramer.

  ISBN Uitg. A'foortse Culturele Raad. Amersfoort.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Het schip van Blauw. Bouwen Annaleen Louwes. P.Rook. 1990.

  voor de Landbouwuniversiteit T.Feyen. B.Geerlings.

  van Wageningen. 1877-1990.

  ISBN 90-6754-177-X. Uitg. Landb.Universiteit. Wageningen.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  Blok 5. 1991 t/m. 2000.

  ________________________

  . Architectuur in de Sociale Ger van der Vlugt. Mick Palarczyk. 1991. woningbouw. Sybolt Voeten. Robert Oerlemans.

  Paul Smit.

  ISBN 90- Uitg. Nat.Woningraad. Almere.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . DWL-terrein Rotterdam. Jannes Linders. Fas Keuzenkamp. 1991.

 • Van waterfabriek tot Piet Rook. Marcel van Kerckhoven.

  woonwijk. Eric van Straaten. Joop Reyngoud.

  Leo van Velzen. Aerocam. Hofmeester.

  ISBN 90- Uitg. 010. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . NotaArchitectuurBeleid Kim Zwarts. 1991. Heerlen 1991.

  ISBN Uitg. Gem.Heerlen. Heerlen.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Amsterdam School. Jan Derwig. 1991.

  Tekst: Erik Mattie.

  ISBN 90- Uitg. Architectura en Natura. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Architectonische kwaliteit Jan Derwig. Thijs Asselberg.1991.

  als opdracht voor openbaar Sybolt Voeten. Matthijs de Boer.

  bestuur. Jannes Linders. Lluis Casals.

  Red. Hans van Dijk. Bart Hofmeester. Hendrikse-Valk.

  Sabine Lebesque. Peter Loerakker. Jan Munnik.

  Marc A.Visser. Peter de Ruig. Pinkster en Tahl.

  Sjoerd Soeters. Mark A.Visser.

  John Stoel. Van der Vlugt en Claus.

  ISBN 90- Uitg. Ned.Architectuur Inst. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Ruimte voor Architectuur. Fons Brasser. Cary Markerink. 1991.

  Nota Architectuurbeleid. Anja de Jong. Theo Baart.

  Rommert Boonstra. Hans Werleman.

  Hans Aarsman. Diederik van Goethem.

  Piet Rook.

  ISBN 90- Uitg. SDU. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Mooi gebouwd Nederland. Sybolt Voeten. M.v/d.Wel. 1992.

  Tekst: Jaap Huisman. C.van der Vlugt. W.Riemens.

  Jannes Linders. Mex.

  Guus Dubbelman. Jaap Huisman. Wim Ruigrok.

  Mad.ter Kuile. Jan Derwig. A.Martens.

  A.van Berge. C.Baars. C.Jaeger.

  Aatjan Renders. J.Simons.

  ISBN Uitg. SDU. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . A'dam Architectuur a Guide. Jan Derwig. Jan van Male. 1992.

  Tekst: Guus Kemme.

  ISBN Uitg. Thoth. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Rijkshuisvesting voor Rene de Wit. Paul Veltman. 1992.

  morgen. 2 Regio Zuid. Kim Zwarts. H.Geraedts.

  ISBN Uitg. Min.VROM. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Structuralisme in de Jan Versnel. Jan Derwig. 1992.

 • Nederlandse Architectuur. Fridtjof Versnel. Wim Davidson.

  Tekst: Wim J.van Heuvel. Johan v/der Keuken. Jac.ten Broek.

  Hein de Bouter. Joop van Stigt.

  Ger van der Vlugt. Francis Strouven.

  Sybolt Voeten. Noud Swinkels. E.M.van Ojen.

  Jussi Tiainen. Aldo van Eyck. Arnold M.Janse.

  Herman Hertzberger. Bart van Kasteel. P.H.Goede.

  Jan Klein. Sabine Mallow. H.van der Meyden.

  L.van Paridon. Simo Rista. Flip Rosdorff.

  Robert Schlingeman. Jan Derwig. Onno Greiner.

  Wim J.van Heuvel. Leo Heijdenrijk. Bart Hofmeester.

  Joep Iserief.

  ISBN 90-6450-123-8. Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Werken in de bouw.1946-'66. Cas Oorthuys. 1992.

  Tekst: Peter Nijhof.

  ISBN 90-72971-159 Uitg. Duo/Duo. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Ned. Landschaparchitectuur. Ger Dekkers. Hubert de Boer.1993. ISBN Uitg. Thot / Ac.Bouwkunst. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De kunstwerken van Rijks- Kim Zwarts 1993. waterstaat. Inl. Koos Bosma.

  ISBN 90-6450-1688 Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Jonge Architecten in de Rommert Boonstra. John de Haas. 1993.

  wederopbouw. 1940 - 1960. Gerrit Burg. Hartman.

  Samenstelling: Jeroen Schilt Violette Cornelius. G.Th.van Houweninge.

  Suzanne Mulder. Jaap d'Oliveira. Tom Kroeze.

  Jan Versnel. Marcuse Design.

  J.A.Vrijhof. Foto Roovers.

  Wim K.Steffen. W.van Suchtelen. Bern.van Gils.

  Grijping. A.D.Dijksma. Publicam.

  Harry Verschuren. Woudt.

  ISBN Uitg. Thoth. Bussum.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Architectuur in Nederland. Aldo van Eyck. Bob de Wit. 1993.

  Teleac cursus. Hans Spies. Herman Zeinstra.

  Piet Rooks. Martien Kerkhof.

  Peter Ruting. Martin van der Oever.

  Sybolt Voeten. Michiel Ibelings. Jannes Linders.

  Tom Haartsen. Michel Boesveld. Jan Derwig.

  Martin Droog. Herman van Doorn. Paul van Gaalen.

  Daria Scagliol. Fred Sonnega. Stijn Brakkee.

  Gregor Ramaekers. Etienne van Sloun.

  ISBN Uitg. NAI. Teleac. Rotterdam. Utrecht.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De Alexanderpolder. Hans Aarsman. Wout Berger. 1993.

 • Waar de stad verder gaat. Korrie Besems. Pieter van der Meer.

  Folkert Helmus. Thijs Wolzak.

  ISBN 90-6868-0749 Uitg. Thoth. Bussum.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Ontwerpen voor de onmo- Hans Aarsman. Melle Hammer. 1993. gelijke stad. Bernadette de Wit. Jan Covel Warffemius.

  Samenst.: Ren Boomkens.

  ISBN Uitg. De Balie. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Brabant bouwt in baksteen. Martien Coppens. A.van Beurden. 1993. Na-oorlogse arch.in Brabant. B.van Gils. A.van Drunen.

  Tekst: oa. H.van der Laan. H.van der Laan. M.Magielse.

  1945 - 1970. Jaap d'Oliveira. R.Magielse.

  A.van der Heyden. Paul Kooijman.

  ISBN 90-70814-64-1. Uitg. Het Noordbrabants Gen. Hertogenbosch.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De wederopbouw. Architectuur J.d'Oliveira. A.van Beurden. 1993.

  in Midden-Brabant jaren '50. S.van Delft. L.van Kollum.

  Frans van Ameijden. Pub.Campagne.

  ISBN 90-9006306-4. Uitg. BNA Midden-Brabant.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Welschen 7. J.A.Vrijhof. W.de Jong. 1993.

  Die heimachine die hoorde je T.Pot. J.Linders.

  haast 24 uur per dag. J.Reyngoud.

  75 j. Gem.Woningbedrijf.

  ISBN Uitg. 010. Gem Woningbedrijf. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Altijd op reis. Architecten An van Elst. Silvia Carrilho. 1994.

  uit de voormalige Nederlandse Wout van 't Hof. Van Klaveren.

  kolonin aan het werk. Jerry Bertrand. Bjorn Hamelink.

  Tekst:M.Kuperus/H.Meinsma. Mick Palarczyck. Luuk Kramer.

  Foto Aksento. M.Ruijters.

  Jan Derwig. Van der Vlugt & Claus.

  P.A.C. Rook De Architecten Cie.

  ISBN 90-6868-078-1 Uitg. Thoth. Bussum.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Piraeus een woongebouw van Wijnanda Deroo. Hans van der Linde.1994. Tekst: Cees Boekraad, ea. Ger van der Vlugt. Aldwin Izarin.

  Marcel Molle. Buro DRO.

  Johan Olsthoorn. Theo Veenboer.

  Maurits Klaren. Melle Broeksma.

  ISBN Uitg. NAI. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Beurs van Berlage. Jan Derwig. 1994.

  Tekst: Jouke van de Werf.

  ISBN Uitg. Architectura en Natura. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Kop van Zuid. Cas Oorthuys. Gem.Dienst. 1994.

 • ISBN 90-6450-187-4 Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Scholenbouwprijs 1994. J.Derwig. 1994.

  Negen Schoolvoorbeelden.

  ISBN Uitg. Inf.& Adviescentrum. Gouda.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Functionalisme in the Jan Derwig. 1995.

  Netherlands.

  Tekst: Erik Mattie.

  ISBN Uitg. Architectura & Natura. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Niederlndische Architektuur Jannes Linders. Jan Versnel. 1995.

  des 20.Jahrhunderts. Fridtjof Versnel. R.Blijstra.

  Tekst: Hans Ibelings. Michel Boesveld. Jac.ten Broek.

  Nederlandse Architectuur Foto Geljon. Foto Vrijhof.

  Van de 20e eeuw. Gerrit Burg. Paul Huf.

  Ernst Moritz. Paul de Nooier.

  Michel Claus. Jan Derwig. Herman H.van Doorn.

  Michiel Ibelings. Fas Keuzekamp. Luuk Kramer.

  Foto v/d.Meulenhof. H.Wildschut. Eva Besny.

  B.Eilers. W.Matz. Martien Kerkhof.

  Jaap dOliviera. Cas Oorthuis. Cristian Richters.

  Piet Rook. J.F.H.Roovers. Peter de Ruig.

  Wim Ruigrok. Daria Scagliola. Stijn Brakkee.

  Slagboom & Peters. Hans Spies. Jan Verhoeven.

  Ger van der Vlugt. Sybolt Voeten. Rne de Wit.

  Kim Zwarts. H.Zeinstra.

  ISBN 3-7913-1599-4. Uitg. Presel. Mnchen. Arch.Inst.Rdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Herman Hertzberger. Herman Hertzberger. Jan van den Berg. 1995.

  Projekte-Procts-1980-1995. J.Bitte. P.Kerebijn.

  Cor de Cock. H.van Doorn.

  E.Francisse. Arne van Herk. Gerhard Jaeger.

  Geert Mol. Reger Studio. Daria Scagliola.

  Kaoru Suehiro. Ger van der Vlugt. Masaki Yashiro.

  ISBN 90-6450-231-5. Uiyg. OIO. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Herbestemming industrieel Hans Biezen. H.P.de Boer. 1995.

  Erfgoed. Oude fabrieken S.B.de Boer. Tom Croes.

  Nieuwe functies. De Jong en Van Es. J.Kingma.

  Jannes Linders. S.Minis.

  B.C.van Noordwijk. Jaap Pieper. Gem.diensten.

  ISBN - Uitg. Projectbureau. Zeist.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De mooiste ruimte die ik ken. Jan Versnel. Cas Oorthuys. 1995.

  Het Ned.Bin.paviljoen van Gerrit Rietveld in Veneti.

  ISBN Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Vijftig jaar wederopbouw Rdam. Cas Oorthuys. Hans Werlemann. 1995.

 • Een geschiedenis van Roovers. Dick Selleraad.

  Toekomstvisies.

  ISBN 90-6450239-0. Uitg. OIO. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Jacob van Campen. Jan Derwig. Danil van de Ven.1995.

  Het klassieke ideaal van de Geert Schellevis. Foto Fortgens.

  Gouden Eeuw. Tom Haartsen. Erik Hesmerg.

  ISBN Uitg. Architectura & Natura. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Oostelijk havengebied Amsterdam Hans Brons. Michel Boesveld. 1995.

  New architecture on historic Jan Derwig. Cum Suis.

  ground. Tekst: Egbert Koster. Martien Kerkhof. Peter de Ruig.

  ISBN 90-71570-56-8. Uitg. Architectura & Natura. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Arquitectos Hollandeses. Carry Markerink. Luuk Kramer. 1995.

  Van Berkel/Coenen/Mecano/ Francine Houben. Hans Werleman.

  Uytenhaak. Kim Zwarts. Cristian Richters.

  Jan Dechau. Scagliola & Brakkee.

  Diemel + Wiimar. Jannes Linders. Roos Aldershoof.

  Arthur Dries. Jan Derwig. Hlne Binet.

  Uitg. Junta de Andalucia. Sevilla. SP.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Architectuur voor kinderen. Luuk Kramer. Koos Baaij. 1995.

  Lesboekje bovenbouw Basis- Jan Derwig. Arthur Blok.

  onderwijs. Jannes Linders. Bastiaan IngenHousz.

  Tekst: Bernard Hulsman. Klaus Kinold. Peter Marcuse.

  Wim Mols. Thuis Wolzak.

  Ger van der Vlugt.

  ISBN Uitg. BNA. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De renovatie van de Bern. Eilers. Hans de Wit. 1995.

  "Sanenwerking" 1986-1994. Ben van Meerendonk.

  ISBN- Uitg. ACW"Samenwerking"BA. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Emmen. De bouw van een Cas Oorthuys. Arthur Blonk. 1995.

  aangename stad in het groen. Jaap d'Oliveira. Wouter van Heusden.

  Tekst: Peter Huygen. N.de Boer. Foto Folkers.

  ISBN Uitg. NAi. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De moderne jaren vijftig Jan Versnel. C.de Boer. 1996.

 • en zestig. Jaap d'Oliveira. H.de Boer.

  Tekst: Hans Ibelings. Maarten d'Oliveira.G.Burg.

  Martien Coppens. Foto Doeser.

  Bart Hofmeester. Foto Huizinga. Foto Renes.

  F.Lahaye. Foto Waszman. T.Hamoen.

  J.Henning. Hulskamp's Foto. L.van Kollem.

  C.Kramer. A.Peperkamp. T.Roelofsma.

  Hans Sibbelee. J.W.v/der Weerd. Ulkoja.

  J.F.H.Roovers. Victor Meeussen. Martien Kerkhof.

  E.M.van Ojen. Hans Spies. J.A.Vrijhof.

  Steef Zoetmulder. C.van Os.

  ISBN 90-5662-007-X. Uitg. NAI. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Nederland naar school. Eva Besny. Michel Boesveld. 1996.

  Twee eeuwen bouwen voor een Bastiaan IngenHousz. Daniel van der Ven.

  veranderend onderwijs. John Stoel. P.A.C.Rook.

  Jan Derwig. P.Mulder.

  Jaap d'Oliviera. Cas Oorthuys. A.van der Pol.

  D.M.Roebbers-Van Eikelen. Wiek Rling. Hans Spies.

  A.A.van Stekelenburg. Ger van der Vlugt. J.a.Vrijhof.

  ISBN 90-5662-021-5 Uitg. NAi. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De inrichting van de beurs Jan Versnel. Martien Kerkhof.1996.

  van Berlage. Martin Alberts. Maarten Brinkgreve.

  Tekst: oa. Manfred Bock. Piet van Roemburg. Rob Versluys.

  Han van Gool. Kristin Duysters.

  Pieter Singelberg. Dea Rijper. Rene Lugtigheid.

  ISBN 90-400- Uitg. Waanders Bv. Zwolle.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Nederlandse Architecten 2. Redactie Jannes Linders. Bureaus. 1996.

  ISBN 90-72007-37-9. Uitg. BIS Publishers. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Natuur en ruimtelijke Kors van Bennekom. Oscar van Alphen.1997.

  Ordening in Nederland. Taco Anema. Carel Buenting.

  Een Symbiotische relatie. Luuk Kramer. Andr-Pierre Lamoth.

  Tekst: Marijke v.Schendelen. Jannes Linders. Henk Jonker.

  Hans van der Meer. Con Mnnich.

  Lex Reitsma. R.Roegholt.

  Ger van der Vlugt. Robert Jan Stokman.

  ISBN 90-5662-043-6. Uitg. NAi. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . 90.000 pakjes margarine Cas Oorthuys. Aart Klein. 1997.

  100 meter vooruit. Nico Jesse. Frits J.Rotgans.

  West 8 over landschap in Ger Dekkers. Guido Marsille.

  acceleratie. Jeroen Musch. Bob Fleumer.

  ISBN Uitg. Groninger Museum. Groningen.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Mijn gebouw wordt zo. Marcel v.Kerckhoven.Luuk Kramer. 1997.

 • Architectuur voor jongeren. Tessa Posthuma de Boer.

  Test: T.v.Oeffelt/B.Hulsman.

  ISBN Uitg.NAi Uitgevers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Ein jahrhundert Nieder- Eva Besny. Willem Diepraam. 1997.

  landischer Architektur Jan Coppens. Tjeerd Boersma.

  1880-1990. Cas Oorthuys. Johan van der Keuken.

  Tekst: Joseph Buch. Jannes Linders. Martin Charles.

  Herman Hertzberger. Klaus Kinold.

  Hans Sibbelee. Van der Vlught en Claus. Uwe Rau.

  ISBN Uitg. Aries Verlag. Mnchen.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Verlangen naar Romantische Theo Baart. Morley Baer. 1997.

  Architectuur. Stefhen Homer. Lucien Kroll.

  Joseph Molitor. Antonio Martinelli.

  Vincent van Rossum. Alexander Tzonis. Dahliette Sucheyre.

  Matthijs Zeelenberg. Paul Warchol. Tony Stone.

  ISBN Uitg. SFB.Vastgoed/bpf.bouw. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Tussen Delftse School en Jan Versnel. Wim K.Steffen. 1998.

  New Brutalisme. Sjoerd Holsbergen. Cees Mastenbroek.

  Het werk van Gerrit Schilp. Foto Meyer.

  Rutger D.(Rudi) Bleeker. Foto Thuring. Arie Kuipers.

  ISBN Uitg. Eigen beheer. R.Bleeker. Wassenaar.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Van Gogh Museum. Architecture Jannes Linders. Jan Versnel. 1999.

  Rietveld to Kurokawa. Japanse fotografen.

  ISBN 90-5662-116-5. Uitg. NAi Uitgevers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Ned.Architectuur Instituut Jannes Linders. Ger van der Vlugt.1998.

  Tekst: Ruud Brouwers, e.a.

  ISBN 90-5662-087-8. Uitg. NAi Uitgevers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Pokon. Architectuurcentra Bert Nienhuis. 1999.

  in Nederland.

  ISBN Uitg. Architectuur Lokaal. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Architectuur in Nederland J.G.van Agtmaal. Piet Rook. 1999.

 • in de twintigste eeuw. Maria Austria. R.Aldershoff.

  Tekst: Hans van Dijk. Eva Besny. W.Berger.

  Martien Coppens. J.van Dijk.

  Violette Cornelius. H.Hertzberger. E.van Dun.

  E.M.van Ojen. Cohnen. J.Grijpink.

  W.Mantz. M.Kerkhof. H.Krse.

  A.Meijer. A.N.Naalden. J.Fielmich.

  Jan Versnel. L.van Paridon. P.de Ruig.

  Kim Zwarts. H.Schouten. F.R. Yerbury,

  C.H.J.Seijen ten Hoorn. P.Vandermeer. Foto Starke.

  Scagliola/Brakkee. Wegner & Mottu. Frank den Oudste.

  G.van der Vlugt.

  ISBN Uitg. 010. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Stawon. Luuk Kramer. Mick Palarczyk.1999.

  Wilma Kuijvenhoven. Nobert van Onna.

  John Hogan. Anko Hogan. Johvar.

  Petra Appelhof. Flying Camera. Michel Kievits.

  Frank van Epenhuysen. Jim Ernst. F.Boogers.

  C.Bruijn. Ton van der Vorst. Marcel Malherbe.

  Frans van Ameyde. Hans Mulders. Robbert Fels.

  Berent Stemerding. Ger van der Vlugt. Jaap Bongers

  Arthur Blok. Henk Erich. Sybolt Voeten.

  Willem Vermey. Petra Appelhof. Huib G.Kooyker

  Raoul Suermondt. Peter de Ruig. Harm van den Broek.

  Van der Vlugt & Claus. Jan Derwig. Paul Kooijman.

  Michiel Pothof. Theo van Leur. Hans van Dijk.

  Jaap Bongers. Gert de Graaf. Harry Sipkens.

  H.Oost. Peter Koelewijn. John van Heijningen.

  Faz Keuzenkamp. Pieter Vandermeer. Michel Claus.

  Rene Fleur. Frank Greiner. Jeroen van Putten.

  Rob 't Hart.

  ISBN 90-800692-3-x. Uitg. Stawon.Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Bouwlust. The urbanization Theo Baart. 1999.

  Of a polder. Tekst: Theo Baart/Warna Oosterbaan Martinius/

  Willem van Toorn/Tracy Metz/Nol van Dooren.

  ISBN 90-5662-101-7. Uitg. St.Ideas on Paper. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Ontspannen wonen. Harry Cock. 1999.

  ISBN 90-5028-126-5. Uitg. Stawon/Regio Projekt.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Atlas van de verandering. Theo Baart. 2000.

  Nederland herschikt. Tekst: Tracy Metz/Tjerk Ruimschotel/

  Engelse uitgaven. Theo Baart.

  ISBN 90-5662-163-7. Uitg. NAi/Ideas on Paper. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Welvaart in zwart-wit. Frits J.Rotgans. Cas Oorthuys. 2000.

  Ned.wederopbouw in 12 beelden.Ed van der Elsken. Nico Jesse.

  Aart Klein. Ed van Wijk. Nico Naeff.

  ISBN 90- Uitg. SDU. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

 • . Honderd jaar wonen in Cees van Alten. Theo Baart. 2000.

  Nederland. 1900-2000. Kors van Bennekom. Martin Droog.

  Tekst: Jaap Huisman/ea. Wim Nienhuis. Peter Odijk.

  P.B.Cramer. H.Jonke.

  M.S.van Hulst-Zeeman. Wouter van Heusden. A.van Beurden.

  Ben van Meerendonk. C.W.Jansen. W.Kannemans.

  Sasha Lambert. Paul Hartland. Hans Spies.

  Maarten d"Oliveira. Maria Austria. Victor E.Nieuwenhuys.

  Annet Delfgauw. Maya Pejic. L.Ploeger.

  Christiaan Richters. Jan Verhoeff. Chriet Titulaar.

  ISBN 90-6450-414-8. Uitg.OIO Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . P'REND. Beeld van een Korrie Besems. Saskia Janssen. 2000.

  groeistad. George Korsmit. Luuk Kramer.

  Samenst. Bas Vroege/Maartje van den Heuvel. Siebe Swart.

  ISBN 90-802655-5-1. Uitg. Paradox. Edam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De Bouwkunst vereeuwigd. J.P.A.Antoniette. B.W.Arendsen. 2000. Fotografie v.Monumentenzorg. W.G.Baer. C.W.Bauer.

  Jaarboek Monumentenzorg 2000. A.Bicker Caarten. E.A.van Blitz & Zn.

  J.A.L.Bom. M.Bosse.

  Adolphe Braun. Giacomo Broggi. Flip Delemarre.

  Gerard Dukker. A.Eliott. Paul van Galen.

  J.W Gerstenhauer Zimmerman. E.F.Georges. J.G.Hameter.

  IJsbrand Heins. W.A.Hemsing. Maria Hille.

  G.de Hoog. H.J.Jesse. Joop de Koning.

  J.G.Kramer. P.B.Kramer. G.J.Lauwers.

  Jan Roelof van Nijendaal. C.E.Mgle. Gustaaf Oosterhuis.

  Pieter Oosterhuis. L.A.A.Perrin. W.Rameau.

  W.C.L.A.Scheepens. Andr Schreurs. C.J.Steenbergh.

  H.J.Struvel. Loek Tangel. C.L.Temminck Groll.

  Maurits Verveer. Vinkenbos & Dewald. Ton van der Wal.

  Pierre Weijnen. Theodor Weijnen. Berend Zweers.

  ISBN 90-400-. Uitg. Waanders/R.D.M. Zwolle/Zeist.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De architectuur van het wonen Roos Aldershoff. Han Koppers. 2000. Tijdschrift v/d. HKA. Olga Beumer. Frank J.Vermeulen.

  Marjolein Spiekerman.

  ISBN- Uitg. HKA. Arnhem.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

 • Blok 6. 2001 en verder.

  ________________________

  . Leidsche Rijn. Werry Crone. 2001.

  Landschap in beweging. Tekst: Johan de Vos.

  ISBN 90-805746-94 Uitg. St.De Plantage. Utrecht. Tgv.nieuwbouw.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Villa Vinex, Bart Sorgedrager.Bart Sotgedrager. Peter Odijk. 2001.

  fotografeert Leidsche Rijn. E.M.van Ojen.

  Tekst: Tracy Metz/I.Cieraad.

  ISBN 90- 74159-40-0. Uitg. De Verbeelding. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Goed wonen in Nieuw-West. Bart Sorgedrager. Jan Versnel. 2001. Tekst: Ineke Teijmant.

  ISBN 90-7634-810. Uitg. Bas Lubberhuizen. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . 6,5 miljoen woningen. Theo Baart. Korrie Besems. 2001.

  100 jaarWoningwet en woon- Herman Hertzberg. C.Barton van Flymen.

  cultuur in Nederland. Peter Hilz. Gerry Hurkmans.

  Red. Noud de Vreeze. Fas Keuzekamp. Hans Krze.

  Co de Kruijf. Atl.van Lieshout.

  Cas Oorthuys. Jaap d'Oliveira. Max van Linge.

  Alain Nogues. Ger Paulissen. Christian Rivhter.

  Frits Rotgans. Peter de Ruig. Bert Verhoeff.

  Slagboom & Peters. Goos van der Veen. Peter Westenberg.

  Ger van der Vlugt. Michiel Wijnbergh. Ingmar Zwaluw.

  ISBN 90- Uitg. 010. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Amsterdamse School Bernard Eilers. Jan Derwig. 2000. Textiel 1915-1930. Tom Haartsen. Peter en Joke van Dam.

  ISBN 90- Uitg. Thoth. Bussum.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen/School/A'dam.

  . Sma(a)k. Joop van Reeken. Daniel Koning. [2001]

  JP Godeaut. Bert van Bommel.

  Rob 't Hart. Andy Mason. Edwin Walvisch.

  Jan Derwig. HisaoSuzuki. Christian Richters.

  Slagboom & Peeters. Aksento. Bastiaan IngenHousz.

  Erich Salomon. Teo Krijgsman. Ernst Moritz.

  Moriko Kira. Aloys Burgers. Bertien van Maanen.

  Wijnanda Deroo. Ad van Denderen. Gerard van Wessel

  Peter Frank van der Kooi. Gery Bouw. Piotr Zamojski.

  Johannes Schwartz. Helena van der Kraan.

  ISBN - Uitg. Rijksbouwmeester. Den Haag

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . ReUrba Transformation Leo van Velzen. Evelien Brandes.2001.

  Principles. Eva van der Schans. Jeanine Schrijver.

  Renier Crince.

  ISBN - Uitg. ReUba. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

 • . Gebouwen in de Aker. Michel Claus. Anda Broek. 2002.

  Amsterdam-Osdorp. Luuk Kramer. Jan Derwig.

  ISBN 90-51050-35-6. Uitg. Architext. Haarlem.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Ruimte voor openbaarheid. Arthur Blonk. Rob de Jong. 2002.

  Ontwerponderzoek. Juliette Bekkering. Marco Keyzer.

  Mecanoo. Ivan Nio.

  Eric van Straaten. Wingender Hovenier.

  ISBN 90-6868-307-1. Uitg. Thoth. Bussum.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Een wandeling langs moderne Jan Versnel. Bob Negrijn. 2002 Beeldende kunst en architectuur Robert-Jan Stokman.

  In de binnenstad (van Amersfoort).

  Uitg. Zonnehof. Amersfoort.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Op zoek naar nieuw publiek Marcel Antonisse. Ren Clement. 2002. terrein. Roger Dohmen. Marcel van den Bergh.

  Tekst: Maarten Hajer. Sake Elzinga. Jacob van Essen.

  Arnold Reijndorp. Klaas Fobma. Maarten Haajer.

  Peter Hilz. Co de Kruijf.

  Cees Kuijper. Larry Lee. Jeroen Musch.

  Leo van den Noort. Arnold Reijndorp. Sake Rijpkema.

  Robert Rizzo. Otto Snoek. Paul Stolk.

  Koen Suyk. Stringer. Gerard Til.

  Frans Vanderlinden. Goos van der Veen. Bert Verhoeff.

  Willem ten Veldhuys. Michiel Wijnbergh. Herman Wouters.

  ISBN 90- Uitg. NAi uitgevers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De Amsterdamse School. Michel Claus. 2003.

  Tekst: A.Pronkhorst/S.van Ginneken.

  ISBN 978-90-5947-041-9. Uitg. Elmar. Rijswijk.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Mies van der Rohe Award 2003 Rob 't Hart. Buitenl.fotogr. 2003.

  European Union Prize for Contemporary Architecture.

  ISBN 84-95951-42-8. Uitg. ACTAR. Barcelona. Espanja.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

 • . Gebouwen met een ziel. Croonen Vorm. Faz Keuzenkamp. 2003.

  Tekst: Peter Camp. Marianne Erens. Bur.Stokvis.

  Cor Viveen. Peter Camp.

  Reinout van den Berg. Herman H.van Doorn. Rob Hubers.

  Anthoney Fairely. Willem Franken. Ramond Rutting.

  Bend Bohm. Hans beerense. Oosterhuis.

  Pieter Paul van der Houven. Lanoire Courian. Robert van Tongeren.

  Peter Drent. Joost Berends. Wilma Manders.

  Gert Hogeboom. Van Dusseldorp. Scagliola/Brakkee.

  Kim Zwarts. Christian Richters. Frans van Ameijde.

  Nienhuis. Peter Pauw. C.Rutmer.

  Jan Sprij. John Stoel. Quist Winter.

  Lars Spuybroek. Foto Rau. Foto Feith.

  Dick Sellenraad. Sybolt Voeten. Hans Welremans.

  Thomas Schlijper. Jos Peters. Foto Pepeyn.

  Peter Tahl. Floris Andra. Rob t Hart.

  Willem Diepraam. Herman Hertzberger. Patrick Fransen.

  Wim Horst. St.Dieleman. St.Zebra.

  Kino Linders. Egon Notermans. Foto Denfit.

  Dineke Oudijk. Arjan Schmitz. Fred Lentz.

  Jan Versnel. Paul van Wijk. Jan Huijsmans.

  Dries Camp. Rob Holthuis. Thijs Habets.

  Vincent Cornelissen. Jan van de Woning. Peter van de Kerkhof.

  Jannes Linders. Bart Erens. Foto Vakzuid.

  Melchior Vonk. Peter Quadvlieg. Paul Rutten.

  Wim Salis. Kees Hummel. Maarten van Viegen.

  Bastiaan Igen Housz.

  ISBN 90-6801-424-2. Uitg. de Prom. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Gids voor hedendaagse Piet Rook. Dick Sellenraad. 2004.

  Architectuur in Nederland. Michel Hofmeester. Jan Bitter.

  Tekst: P.Groenedijk/P.Vollaard Henk Eggink.

  Peter de Kan. Michel Kievits.

  Christiaan Richters. Sybolt Voeten. Kim Zwarts.

  ISBN 90-6450-507-1. Uitg. OIO Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De Nederlandse Architectuur. Jan Derwig. 2004.

  1000-2005. Tekst: Marille Hageman.

  ISBN 90-5947120-2. Uitg. Elmar. Rijswijk.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Doordeweeks. Ellen Kok. Otto Snoek. 2005.

  Tekst: Maria Barnas. Eline Hensen. Martijn van de Grindt.

  Frank Hanswijk.

  ISBN 90-74159-72-9. Uitg. De Verbeelding. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Een nieuwe nederzetting. Julia van Mourik. Misha de Ridder. 2005.

  De onvoltooide geschiedenis Harold Strak. Annette Vlug.

  van Leidsche Rijn. Ton Penders. NAi/Archieven.

  ISBN 90-74159-85-0 Uitg. De Verbeelding. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Architecten in Nederland. Jan Derwig. Sybolt Voeten. 2005.

 • Van Cuyper tot Koolhaas. Max Koot. Raoul Suermondt.

  Red. Hans Ibelings. Chris Richters. Scagliola/Brakkee.

  Jan Bitter. Luuk Kramer.

  Bastiaan Ingenhousz. Peter Ruig. Arjan Schmidz.

  Anton van Daal. Rob 't Hart. J.van Dijk.

  Jaap d'Oliveira. Jannes Linders. Ger van der Vlygt.

  Th.Holt. Jeanny. Foto Renes.

  Jan Versnel. Cor van Weele. G.Duker.

  Foto Vrijhof. Kim Zwarts. Fas Keuzekamp

  Christiaan Richters. Claus & Kaan. Jo Coenen.

  Hugo Thomassen. Arthur Blonk. Foto Meijer.

  Foto Renes. Egidius van Dun. Foto Gravico.

  Hans Spies. Van Ojen & Stokvis. A.Franken

  Martien Coppens. Foto Roovers. Johnny Dirkse.

  Violette Cornelius. Vincent Mentzel. J.Coerds.

  Van Herk & de Kleijn. B.Goedewagen. Herman van Doorn.

  Willem Diepraam. Herman Hertzberger. Foto Heijn.

  Rook & Nagelkerke. Jan F.Meursing. Marcel van Kerckhoven.

  Dorine van der Klei. Loodwick Press. Noud Swinkels.

  J.G.van Agtmaal. Maarten Laupman. Jeroen Musch.

  Werner Mantz. George Fessy. Robert Proeze.

  Lon Godin. Tom Croes. Hans Werlemann.

  Ralph Kmena. Lars Spuybroek. Peter de Kan.

  Rob de Jong. Piet Hartemink. Gert Schutte.

  Mels van Zutphen. Jac.ten Broeke. Gerhard Jaeger.

  Henk van de Broek. Hans de Boer. Fred Fischer.

  Gerrit Burg. Theo Uytenhaak. David Rozemeyer.

  Rinus van Schie. Duccio Malagamba. C.Venhoeve.

  J.Verheul. G.J.Lauwers. Philip Mechanicus.

  Rene van Zuuk. Harry Cock. Jos Poulissen.

  ISBN 90-765-8866-X. Uitg. Ludion. Amsterdam/Gent.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Architectuur in Nederland. Jan Bitter. Wiel Arets. 2006.

  Tekst: Philip Jodidio. Christian Richters. Eric van Egeraat.

  Jeroen Much. Cees van Giessen.

  Lenard Oosterhuis. Luuk Kramer. Marcus Redert.

  Rene van Zuuk.

  ISBN 978-3-8228-5190-6. Uitg. Taschen. Kln.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Atlas der zeitgenssischen Rob 't Hart. 2007.

  Architektur. Buitenlandse fotografen.

  ISBN 978-3-8321-7764-5. Uitg. Dumont. Kln.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De Nederlandse Architectuur. Jan Derwig. 2007.

  Tekst: Marille Hageman.

  ISBN 978-90-6868-448-3. Uitg. Thoth. Bussum.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  -. Academie van Bouwkunst. Angie Abbink. Maria Austria. 2008.

 • Amsterdam 1908 2008. Harry van den Berg. Cees Dam.

  Tekst: Dave Wendt. Oooert Fels. Arnoud Gelauff.

  Ane Holtrop. Paul de Ley.

  Laurens Jan ten Cate. Ben Loerakker. Hans van der Made.

  Marnix van der Meer. Christian Richters. Freek Riem.

  Ronald Rietveld. Jos M.Rodrigues. Harm Jan Snijder.

  Oscar van Alphen. Jan van Dijk. Jan Stokla.

  Ingeborg Thoral. Lody Trap. Onno Vlaanderen.

  ISBN 978-90-6450-668-0. Uitg. OIO Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Nature as Artifice. New Dutch Hans Aarsman. Theo Baart. 2008.

  landscape in photography and Wout Berger. Henze Boekhout.

  Video Art. Driessens & Verstappen.

  Marnix Goossens. Arnoud Holleman.

  Gert Jan Kocken. Jannes Linders. Cary Markerink.

  Hans van der Meer. Cabor Osz. Bas Princen.

  Gerco de Ruijter. Frank van der Salm. Hans Werlemann.

  Edwin Zwakman.

  ISBN 978-90-5662-028-8. Uitg. NAi Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Het Balkon. Op zoek naar Thomas Schlijper. Roos Aldershoff. 2008.

  lucht en licht. Rolf Bastiaans. Marjoleine Boonstra.

  Behnam Bornak. Anne Bousema.

  Stijn Brakkee. Daria Scagliola. Dominic Bttner.

  Raymond T.Chabot. Michel Claus. Jan Derwig.

  Bart Duvekot. Emma Arch. Pieter van Gendt.

  Geusebroek Stevanova. Arch. Rob 't Hart. Sjaak Henselmans.

  Geurst & Schulze. Arch. Allard van der Hoek.Kees Hummel.

  Hofman Dujardin. Atch. Luuk Kramer. Bastiaan IngenHousz.

  Kther Salman Koedijk. Arch. Theo van Leur. John Lewis Marshall.

  Elio de Miranda. Stefan Muller. Jeroen Musch.

  Jeroen van Putten. Christian Richters. Kees Rutten.

  Thomas Schlijper. Arjen Schmitz. Ronald Schlundt Bodien.

  Manuel Segond von Banchet. Debra Solomon. Marco Sweering.

  Tangram. Arch. Uytenhaak. Arch. Hugo Verduyn.

  Hans Werlemann. Dirk Zschunke. Kim Zwarts.

  ISBN 978-90-78088-19-6. Uitg. Valiz. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Milieu, Ruimte en Wonen in Hans Kouwenhoven. Roel Rozenburg. 2008.

  Nederland.

  ISBN 978-90-76915-23-4. Uitg. Hannaboek. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Architectuur Bureau Theo Baart. Johannes Abbeling.2008.

  Wingender-Hovenier. J.M.Arsath Ro'is. Thomas Lenden.

  Stefan Mller. Jeroen Musch.

  ISBN 978-90-79942-01-5. Uitg. Eigen Beheer. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . De Collectie. Bijzondere Rob 't Hart. 2009.

  stationsgebouwen in Nederland.

  ISBN 978-90-5662-648-8. Uitg. NAi Uitg. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen/Vervoer.

 • . De nieuwe traditie. Petra Appelhof. Theo Baart. 2009.

  Michel Boesveld. Tom Croes.

  Werry Crone. Peter Ciypers. Sjaak Henselmans.

  Egbert Hoogenberk. Michel Kievist. Luuk Kramer.

  Theo van Leur. Mick Palarczyk. Jacqueline Pieters.

  Mitande Phernambucq. Dario Scagliola. Stijn Brakkee.

  Ronald Schlundt Bodien. Foto Schuurmans. Raoul Suermondt.

  Marc Heesterbeek. Ger van der Vlugt. Arjan Weijer.

  Ren de Wit.

  ISBN 978-90-8056-692-7. Uitg. Sun. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  . Positties Posittions. Jannes Linders. Theo Baart. 2009.

  Jeroen Musch. Ralph Kmena.

  Hans Werlemann. Bas Princen.

  ISBN 978-090-5662-625-5. Uitg. NAi. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Algemeen.

  Trefwoord: Architectuur/Landschap.

 • . Architectuur en landschap. Fas Keuzekamp. Hans Krse. 1985. Hans Schouten.

  ISBN - Uitg. Delftse Universitaire Pers. Delft.

  Trefwoord: Architectuur/Landschap.

  . Hoeksche Waard. Bertien van Manen. Wijnanda Deroo. 2000.

  New Landscape Frontiers. Ad van Denderen. Hans van Houwelingen.

  Air-Zuidwaarts/Southbound. Tineke de Lange. Thijs Wolzak.

  John Davies. Geert van de Camp.

  Joost Grootens. Roy Bijhouwer.

  Frits Palmboom. Jaap van den Bout.

  ISBN 90-6868-241-5. Uitg. Air Foundation/Thoth. R'dam/Bussum.

  Trefwoord: Architectuur/Landschap.

  . Nederlandse tuin- en W.Abbing. Guy Ackermans. 2002.

  Landschaparchitectuur van H.van Aggelen. Anna Mieke Backer.

  De 20 ste eeuw. Lodewijk Baljon. J.T.P.Bijlhouwer.

  Tekst: Gerritjan Deunk. G.Bleeker. Eric Bloc.

  T.J.Boersma. T.Cool.

  Coppijn. Ger Dekkers. Gerritjan Deunk.

  Th.J.Dinn. J.P.Fokker. Foto Honing.

  Michael van Gessel. Henk Gerritsen. Tom Haartsen.

  Rob t Hart. Marijke Heuff. Ada Hofman.

  Elizabeth Liseman. Zbigniew Kosc. Hans Krse.

  Karel Leenders. Jannes Linders. Marcel Malherbe.

  Veronique Mesteli. Jeroen Musch. Cas Oorthuys.

  Ger van der Vlugt. Paul Paris. Leo Pols.

  Mariske Pemmelaar-Groot. Benno Strootman. Els Proost-Teders.

  Frank Greiner. Louis G.le Rooy. C.L.Schaum.

  Bonica Zijlstra.

  ISBN 90-5662-242-0. Uitg. NAi. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Landschap.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

 • Blok 1. 1954 t/m. 1980.

  ________________________

  . Willem M.Dudok. Hans Spies. Jan Versnel. 1954,

  Tekst: Garmt Stuiveling. A.G.van Agtmaal. Victor Meeussen.

  Eva Besny. Meyer.

  Cas Oorthuys. C.de Boer. Carel Blazer.

  C.A.Deul. Martien Coppens. F.H.van Dijk.

  J.A.Vrijhof. Hanny Graper. St.Hartland.

  J.J.Kok. St.Stevens. F.de Wilde.

  Uitg. G.van Saanen/F.Kroonder. Adam/Bussum.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . The work of G.Rietveld. Jan Versnel. Eva Besny. 1958.

  Architect. Cas Oorthuys. Paul Huf.

  Tekst: Theodre M.Brown. Jaap d'Oliveira. E.M.van Ojen.

  Renes. Hulskamp.

  Wim K.Steffen. Ad Windig.

  Uitg. A.W.Bruna & Zn. Utrecht.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Rietveld. Bouwmeester van Jan Versnel. Nico Jesse. 1959.

  een nieuwe tijd. Hulskamp.

  Tekst: H.Schaafsma. Uitg. Gem. Utrecht. Utrecht.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Rietveld. Violette Cornelius. 1959.

  Vouwblad Tent.Cat. Uitg. Tent.cat 205. Sted.Museum. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Ter wille van een levende Jan Versnel. F.de Wilde. [1962] bouwkunst. J.J.P.Oud. M.van Ojen. Renes.

  Inl. K.Wiekart. Steef Zoetmulder. J.A.Vrijhoff.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Kwadraantbladen Pieter Brattinga. 1963.

  Rietveld 1924. Schderhuis. Uitg.Steendrukkerij de Jong. Hilversum.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . J.P.van Eesteren. Carel Blazer. T.Kreuze. 1965.

  H.J.Struvel.

  Uitg. Ver.Bedr. van Eesteren. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . J.J.P.Oud. E.M.van Ojen. F.Lievens. 1965.

  Bauten 1906-1963. Hans Spies. Renes.

  Jan Versnel. F.E.de Wilde.

  Steef Zoetmulder. Uitg. Die Neue Sammlung. Mnchen.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Herwaardering van het wonen. Willem Diepraam. Han van Dien 1975.

  Monogr. Architect H.Klunder. Bart Lahey. Harry ter Veer.

  Uitg. Eigen beheer.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Duiker 1890-1935. Cas Oorthuys. Eva Besni. 1976.

 • Tekst: E.Jelles/C.Alberts. Violette Cornelius. Bern.Eilers.

  Overdruk Forum 5 en 6 1972. P.Gongrijp. E.J.Jelles.

  Faz Keuzekamp. Wim Loopuit.

  Jaap dOliveira. P.Nieuwkerk. Hans Spies.

  H.A.van Oudegaarden. Hein de Bouter.

  ISBN - Uitg. Forum. Amsterdam.

  Forum XXII-5 Duiker 1890-1935.

  Forum XXII-5 Duiker 1890-1935.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Nieuwbouw 1970-1977. Jan Versnel. J.Brokerhof. 1977. W.Quist, architect. Fridtjof Versnel. Mathilde Jurrissen.

  Tekst: R.Oxenaar/W.Quist.

  2e druk 1982.

  ISBN Uitg. Rijksmuseum Krller-Mller. Otterlo.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Auke Komter/Architect. Frank den Oudste. G.Th.Delemarre. 1978.

  Tekst: Wim de Wit. Jan Versnel.

  Uitg. Van Gennep/St Arch.Museum. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Architectebureau Spruit. Cas oorthuys. Corry Bliek. 1980.

  De Jong Heringa 1955-1980. Hein de Bouter. Gerard Dubois.

  Philip Mechanicus. Frits Dijkhof.

  Foto van Walsum. Jan Schiet. Rob Glastra.

  G.de Grave. R.w.Heringa. H.M.de Jong.

  Foto Hiemstra. Eddy de Jong. Foto Hulskamp.

  P.C.Kleinlooh. P.J.Knopper. P.S.Molkenboer.

  G.Laboyrie. R.C.Polko. W.A.Quispel.

  Anton rood. Foto Royal. F.van Santen.

  Foto Stelder. K.Spruit. Foto T.Sterel.

  J.Swart. Foto Veen.K.Verhoeven.

  ISBN - Uitg. Arch.Bur.Sp.Her. Haarlem.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  Blok 2. 1981 t/m. 1990.

  _________________________

  . F.P.J.Peutz. Architect Jaap d'Oliviera. W.H.J.Arets. 1981. 1919 - 1966. 1e druk 1981. W.Mantz. W.H.J.van den Bergh.

  Samenst.: W.H.J.Arets. Fr.Lahaye. Cohen.

  W.H.J.Graatsma. Hub.Leufkens. Grijpink.

  W.H.J.van den Bergh M.Koch. Henning.

  Renes. Korfmacher.

  H.Spies. Meteor. Radefa.

  Rheingans. Sohl. Velox.

  Het Zuiden. Van Wendel. Marcel Beemer.

  Stefan Graatsma.

  ISBN Uitg. Sticht. F.P.J.Peutz. Eindhoven.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Rietveld 1988-1964. Cas Oorthuys. Jan Versnel. 1982.

 • Tekst: Frits Bles. Eva Besni. E.Vrenkel.

  Jaap dOliveira. Foto v/d.Plas.

  Eddy Posthuma de Boer. F.den Oudste. T.Roelofsma.

  I.L.Sznasssy.

  ISBN 90-6005-198-X. Uitg. Bert Bakker/Erven Thomas Rap. Adam.

  TrefwoordL Architectuur/Monografie.

  . Aldo van Eyck. Jan Versnel. Aldo van Eyck. 1982.

  Tekst: H.Hertzberger. Violette Cornelius. Ger van der Vlugt.

  Addie v.Roijen Wortmann. Kees Pot. Herman de Vries.

  Francis Strauver. Herman Hertzberger. Francis Strauver.

  Uitg. Goed Wonen/v.Loghum Slaterus. A'dam/Dev.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Arch. H.A.Maaskant. Jan Versnel. Maria Austria. 1983.

  Tekst: Fluks/Vink/Barbieri. Gerrit Burg. Fas Keuzenkamp.

  P.A.C.Rook. Georgr van der Veer.

  ISBN Uitg. van Gennep. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . van der Vlugt. L.C.van der Vlugt. E.M.van Ojen. 1983.

  Architect 1894-1936. J.Kamman. C.Kramer.

  Tekst: J.Geurts/J.Molenaar. Uitg. Delftse Universitaire Pers. Delft.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Hollandse architectuur. Fotografen niet vermeld. 1983.

  J.J.P.Oud. Herdruk 1962 deel 10 Bauhausboeken.

  ISBN 90-6168-207-X. Uitg. SUN Socialistise Uitg. Nijmegen.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . J.J.P.Oud. Jan Versnel. Hans Oud. 1984. Architekt 1890 - 1963. P.Rook. Div.archieven.

  Tekst: Hans Oud.

  ISBN Uitg. Nijgt en van Ditmar. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Piet Blom en de kunst van Ger van der Vlugt. Arthur Blonk. 1984.

  het bouwen. St.Wonen. Aerph. Eelde.

  Tekst: Seerp Hiddema.

  ISBN Uitg. Ac.Minerva Pers. Groningen.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Six Architectures photogra- Johan v/d.Keuken. Jan Versnel. 1985.

  Phiees par Willem Diepraam. Hein de Bouter.

  Johan van der Keuken. J.Hamer. Herman Hertzberger.

  Herman Hertzberger. Izaal Salomons. Henk Tukker.

  Rudolf Menk. Fritz Dijkhof.

  Jan Snel.

  ISBN - Uitg. Electra Editrice. Milaan.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Ir.S.van Ravensteyn. Cas van Os. A.M.Backer. 1986.

 • Diergaarde Blijdorp. Gerrit Burg. Cor Engelse.

  Tekst: John de Vries. Jan Kamman. J.v/d.Hoeve.

  Hans Spies. E.A.Hof.

  J.F.H.Rovers. Henk Hartog. G.Kramer.

  C.Kierdorf. R.J.Meyer. H.Ravenschot.

  J.J.Visser. Wijlacker.

  ISBN Uitg. De Hef. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Architect J.P.Kloos. Jaap d'Oliveira. Jan Versnel. 1986.

  De ethiek v/d. construktie. Emmy Andriesse. J.Duiker.

  Tekst: Manfred Bock Annalies Romijn. Ariana Dijkstra.

  Kees Somer. Willem Dudok. Thijs Quispel.

  J.P.Kloos. J.Joedicke.

  H.Lauterbach.

  ISBN Uitg. van Gennep. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Niet om het even. Jan Versnel. Aldo van Eyck. 1986.

  Van en over Aldo van Eyck. Cas Oorthyus. Violette Cornelius.

  Maria Austria. Ad Petersen.

  Koen Wessing. Wim van Heuven.

  Nico Jesse. P.Goede.

  Leonard Freed. Kors van Bennekom.

  ISBN Uitg. v.Gennep. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Herman Hertzberger. Jan Versnel. Wim Bout. 1987. Bauten en projekten 1959-'86. Koen Wessing. Johan van der Keuken.

  Tekst: A.Luchinger. Hein de Bouter. George Burggraaff.

  Willem Diepraam. Frits Dijkhof.

  Jan Vrijhof. Manfred Kausen.

  Herman Hertzberger. Rob Lodder. Ronald Roozen.

  Isak Salomons. Wim Tetero. Ger van der Vlugt.

  Cees van Dijk. David van Dijk. Marcel Verdoner.

  Wim van Heuvel.

  ISBN Uitg. Arch.Edtion. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Architect W.v.Tijen. Jan Versnel. E.F.Groosman. 1987 Tekst: T.Idsinga/J.Schilt. J.Kamman. F.van Rossen Hoogedijk.

  Jan Coppens. F.Albini

  Eva Besny. F.Fortgens.

  Gerrit Burg. R.Romke de Vries. J.F.H.Roovers.

  J.Th.Piek. Violette Cornelius. P.D.v/d.Poel.

  Hans Spies. Ger van der Vlught. Vrijhof.

  W.V.Tijen-Hajema. Stokvis. Ton Idsinga.

  Geljon. J.J.Sluiters. Piet Zwart.

  P.van Galen. E.M.van Ojen. J.van Maanen.

  Nico Jesse. J.Klaver. Bart Hofmeester.

  H.Truin. K.Molkenboer.

  ISBN Uitg. Staatsuitg. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . J.J.P.Oud. E.van Ojen. Piet Rook. 1987.

 • Tekst: Umberto Barbiere. F.E.de Wilde.

  ISBN 90-6450-042-8. Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Architect Hans Morshuis. Will Oosterwijk. Frits Dijkhof. 1987.

  ISBN - Uitg. Eigen beheer. Hogeveen

  Trefwoord: Arcitectuur/Monografie.

  . Theo van Doesburg. Theo van Doesburg. 1988.

  Schilder en architect.

  Tekst: Evert van Straaten.

  ISBN Uitg. Staatsuitg. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Sybold van Ravenstein.Archit. Hans Spies. Maarten d'Oliveira.1988.

  van Kunstmin en De Holland. Marca de Nood. P.D.Mastbergen.

  Tekst: Kees Rouw.

  ISBN Uitg. De Hef. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Het Rietveld Schroderhuis. Ad Windig. Frank den Oudsten.1988. Voorw. Wim Crouwel. Jan Versnel. E.A.Blitz & Zn.

  Tekst: Lemmeke Buller. Cas Oorthuys. Floor Lem.

  Bertus Mulde/Fr.de Oudsten.

  ISBN Uitg. Thoth. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Rietveld in Amsterdam. Jaap d'Oliveira. P.Hartland. 1988.

  Samenstelling: Jan Versnel. Toni Hafkenscheid.

  Dennis de Rond. L.Moerkerken. Gerrit Oorthuys.

  Annemieke Terstal. Dennis de Rond. Annemieke Terstal.

  L.l.Rietveld Ac.

  ISBN Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuu/Monografie.

  . Architetturew di J.Versnel. G.van der Vlugt.1988.

  Herman Hertzberger. W.Diepraam. Johan van der Keuken.

  Tekst: Romolo Continenza. I.Salomons. H.Hertzberger.

  R.Rozen. Kunz.

  R.Menk. A.Benedetti. R.Continenza.

  'tStigt.

  ISBN Uitg. Gangemi Ed. Rome.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . de Architekten Cie. Jan Versnel. Sybolt Voeten. 1988.

  Tgv. oprichting. Beekers. Degens.

  De Ruig. Noort.

  Peereboom Voller.

  ISBN Uitg. de Arch.Cie. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Wiek Rling. Harm Botman. Jos Fielmich. 1988.

 • Stadsarchitect Haarlem. G.H.Breitner. Pieter Boersma.

  1970 - 1988. Maarten Brinkgreve. Foto De Boer.

  Inl. Thijs Asselbergs. Koen Wessing. Wiek Rling.

  Dominique van Rossum.

  ISBN Uitg. De Toorts. Haarlem.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Amsterdam. An Architecturial Jan Derwig. 1988.

  lesson. O.a.Rem Koolhaas.

  ISBN 90-6868-014-5 Uitg. Thoth/Arcam. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Aldo en Hannie van Eyck. Cary Markerink. Aldo van Eyck. 1989.

  Recent werk. Isak Salomoms. Alexander van Berge.

  Jan Derwig.

  ISBN Uitg. Stichting de Beurs van Berlage. A'dam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Wim Quist. Kim Zwarts. 1989. Tekst: Auke van de Woud.

  ISBN Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Cees Dam. Sybolt Voeten. Paul Huf. 1989.

  Tekst: Bart Lootsma. Jan Versnel.

  ISBN 90-6450-076-2 Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Carel Weber. Piet Rook. 1989.

  Tekst: Ed Taverne.

  ISBN 90-6450-088-6 Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Jo Coenen. Ger van der Vlugt. Michel Boesveld. 1989.

  De ontdekking van de Jan Derwig. Tom Haartsen.

  architectuur. Sybolt Voeten. Peter van Kempen.

  Tekst: Hans Ibelings. Frans Welters.

  ISBN 90-6450-166-1 Uitg. NAI. Rotterdam

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Wiel Arets. Architect. Kim Zwarts. 1989.

  Tgv. R'dam-Maaskant Prijs.

  ISBN Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Tussen twee lijnen. Bert Nienhuis. 1989.

  Uitg. Architectenkoperatie Marge u.a. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Jan Rietveld. Jan Versnel. Marc Campo. 1990.

  Voorw. Aldo van Eyck. Nico Jesse. Sjoerd Holsbergen.

  Tekst: Paul Salomons. Violette Cornelius. Gerrit Oorthuys.

  Simone Doorman. Izak Salomons. Studio Hartland.

  Paul Salomons.

  ISBN Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . J.J.P.Oud. Architect. Jan Versnel. F.E.de Wilde. 1990.

 • Meubelontwerpen en Van Ojen. E.Reinhatz-Tergau.

  interieurs. F.H.van Dijk. Hilde Domisse.

  Kaman. Freddie Lievense.

  Hans Mazer. Fred Mijnheer. Hans Oud.

  van Ojen en Stokvis. Piet Rook. Renes.

  Steef Zoetmulder.

  ISBN Uitg. De Hef. Rotterdam.

  I.s.m. Museum Boymans - van Beuningen. R'dam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Alexander Bodon. Jan Versnel. Philip Mechanicus.1990.

  Architect. Jaap d'Oliveira. Maarten d'Oliveira.

  Tekst:Maarten Kloos. J.van Dijk.

  ISBN 90-6450-0878 Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Frits Spanjaard. E.M.van Ojen. 1990.

  Binnenhuisarchitect.

  ISBN Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Gerrit Rietveld. Paul Citroen. Ernst Moritz. [1990]

  Relatiegeschenk Oc Ned. Paul de Nooijer. Frank den Oudsten

  Jan Versnel. Sybolt Voeten.

  ISBN- Oc Nederland. Venlo.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  Blok 3. 1991 t/m. 2000.

  ________________________

  . Arie Hagoort. Roos Aldershoff. Jan Versnel. 1991

  Architect.

  ISBn 90-6450-102-5 Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Willem Jan Neutelings. Ger van der Vlugt. 1991. Architect. Henk Jan Kamerbeek.

  ISBN 90- Uitg.010. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . De huizen van Rietveld. Eva Besny. Hans van Dokkum. 1991.

  Tekst: G.H.Rodijk. Jan van Goethem. F.M.Engelhard.

  Paul Huf. Arno Hammacher.

  Nico Jesse. Paul Hartland. Jan Versnel.

  Coen Molembeek. Ad Windig. Rob de Nijs.

  Gerrit Oorthuys. Charles Parkhorst. Henny Rodijk.

  Ton Roelofsma.

  ISBN 90- Uitg. Waanders. Zwolle.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Herman Hertzberger. Willem Diepraam. George Burggraaff.1991.

 • Lessons for students in Hein de Bouter. Johan van der Keuken.

  Architecture. Herman Hertzberger. Dolf Floors.

  Akelei Hertzberger. H.Tukker.

  Veroon Hertzberger. Ger van der Vlught. Jan Versnel.

  Jan Hammer. Aldo van Eyck. H.Stegeman.

  Louis van Paridon. P.H.Goede. Ronald Roozen.

  Buitenl.fotografen.

  ISBN 90- Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Herman Hertzberger. Ger van der Vlugt. Martin Charles.1991.

  Recent Works, 1980-1990. Herman Hertzberger. Ronald Roozen.

  Tekst: Maarten Kloos. Atl. Kinold.

  Uitg. Rijksdienst Beeldende Kunst. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Herman Hertzberger. Architect Klaus Kinold. 1991.

  Tekst: Wessel Reinink. Uitg. 010. Rotterdam.

  ISBN 3-433-02331-X Uitg. Ernst & Sohn Verlag. Berlin.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Rem Koolhaas. OMA. Fotografen niet vermeld. 1991.

  ISBN 1-878271-55-5. Uitg. Princeton Arch.Press. New York.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Willem Jan Neutelings. Daria Scagliola. Ger v/d.Vlugt. 1991.

  Architect. Maaskantprijs 1991.Henk Jan Kamerbeek. Jean Marie Monthiers.

  ISBN 90-6450-120-3 Uitg. 010. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Benthem Crouwel. Jannes Linders. Sybolt Voeten. 1992.

  Tekst: Vincent van Rossem.

  ISBN 90-6450-130-0 Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Ben van Berkel. Architect. Hlne Bint. Jan Derwig. 1992.

  Red. Caroline Bos. Vincent Adolfse.

  ISBN 90-6450-140-8 Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Wim Quist. Projecten 87-92. Kim Zwarts. 1992. Tekst: Auke van der Woud.

  ISBN Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Willem Kromhout Czn. Jan Kamman. Joost Brouwers.1992.

  1864-1940. Architect. M.Jung. H.Berssenbrugge.

  Tekst: Ida Jager. Erich Salomon. R.Stroink.

  ISBN 90-6450-104-1 Uitg. Uitg. 010. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

 • . Gerrit Rietveld. Eva Besni. Carine Bex. 1992.

  Volledig werk. Violette Cornelius. E.A.Blitz.

  Bart Hofmeester. P.E.Hoekstra.

  Paul Huf. A.H.Hoogezand. Nico Jesse.

  Marijke Kuper. Paul de Nooijer. E.J.Lagewey-Polak.

  Jaap dOliveira. Bertus Mulder. Cas Oorthuys.

  G.H.Rodijk. Gerrit Oorthuys. Ton Roelofsma.

  Jan Versnel. L.H.Hofland. Fridtjof Versnel.

  F.v/d.Werf. Carry Markerink.

  ISBN 90-73285-16-X. Uitg. Tent.Cat. Centraal Museum. Utrecht.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Hans Ruijssenaars. Architect. E.Boeijinga. Jan Derwig. 1993.

  Tent.cat. Jos Ruijssenaars. Randal Scobie.

  Hans Ruijssenaars. Marten Hoogenhout.

  Swetik Korzeniewski. Henk van der Veen. Kees Veenenbos.

  Van der Vlugt & Claus.

  ISBN 90-73308-09-7 Uitg. Van Reekum Museum. Apeldoorn.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Rudy Uytenhaak. Architect. Cary Markerink. Luuk Kramer. 1993.

  Winner of the Wibaut Prize. Hans Tulleners. Theo Uytenhaak.

  Tekst.M.Kloos.

  ISBN Uitg. Arch.& Nat.Press. Arcam poc.5. A'dam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Jo Coenen. Ger van der Vlugt. Roos Aldershoff.1993.

  Tekst: Aart Oxenaar.

  ISBN 90-6450-166-1 Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Liesbeth van der Pol. Jan Derwig. Max Dereta. 1993.

  Architect. Jan de Hengst. Gerhard Jaeger.

  St.Edam-Maaskant Fondation. Herman Zeinstra.

  ISBN - Uitg. OIO Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Lotte Stam-Beese.1903-1980. Muchel Hofmeester. A.Stam. 1993.

  R.Bijlhouwer. Groosman Partners.

  W.Jansen. A.Nicola. A.Reijndorp.

  J.F.H.Roovers.

  ISBN 90-6906-014-0. Uitg. Uitg.DeHef. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Dom Hans van der Laan. Frans de la Cousine. Kim Zwarts. 1994. Tekst: Richard Padovan.

  ISBN Uitg. Architectura & Natura. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Ben van Berkel. Mobile Forces. Jan Derwig. Helne Binet. 1994.

  Kim Zwarts. Hans-JrgenCommereli.

  Rene de Wit.

  ISBN 3-433-02433-2. Uitg. Ernst und Sohn. Duitsland.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

 • . Aldo van Eyck. Jan Versnel. Aldo van Eyck. 1994.

  Relativiteit en verbeelding. Izak Salomons. Pierre Alechinsky.

  Tekst: Francis Straven. Ger van der Vlugt. Alex Van den Berge.

  Cas Oorthuys. Cecile de Kegel.

  Steye Raviez. Brm.

  Nico Jesse. Constantin Cianetti.Violette Cornelius.

  H.van Doorn. Pieter Boersma. Anneke van der Geest.

  Maarten d'Oliveira. Wim Geyl. Koen Wessing.

  P.H.Goede. Wim Brusse. K.Gtz.

  L.van Paridon. Tom Haartsen. Jan Derwig.

  G.Hisse. Leo Klatser. F.te Houte de Lange.

  Vincent Ligtelijn. Petra ten kate. J.van der Meyden.

  Kisho Kurokawen. Joris Molenaar. Hannie van Rooyen.

  F.Strauven. H.J.Struvel. H.S.Wilton.

  Serge Vandercam.

  ISBN 90-290-8059-7 Uitg. Meulenhoff. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Ben Merkelbach. Eva Besny. N.J.J.Grawonsski.1994.

  Architect Stedebouwmeester. J.P.Kloos. B.Rebel.

  ISBN Uitg. Architectura &nat. Pers. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Charles van den Hove. Kim Zwarts. 1994.

  1985-1995. Tekst: Geert Bekaert.

  ISBN 90-72469-72-0. Uitg. NAi. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Hans van Heeswijk. Sybolt Voeten. Truus van Gog. 1995.

  Architect. Johan van Gurp. Reinier Gerritsen.

  Voorw.: Herman Hertzberger. Jeroen van Putten. Hans van Heeswijk.

  Retina en Martien Kerkhof.

  Van der Vlugt/Claus. Rene de Wit.

  ISBN Uitg. Uitg. 010. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . S.M.L.XL OMA. Rem Koolhaas Ger van der Vlugt. Hans Werlemann. 1995.

  And Bruce Mau. Rients Dijkstra. Carl de Keyser.

  Petra Blaisse. Buitenl.fotogr.

  ISBN - Uitg. OIO Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Stadhuis / Bibliotheek. Michel Boesveld. Thijs Wolzak. 1995.

  van Richard Meier. Den Haag.

  ISBN Uitg. NAI Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Chass Theater. Herman H.van Doorn. Cor Viveen. 1995.

  Uitg. tgv. Opening. Janot Laval.

  ISBN 90-6450-277-3 Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

 • . Herman Haan. architect. Gerrit Burg. Piet Rook. 1995. Tekst: Piet Vollaard.Violette Cornelius. Ernst Deule.

  Vincent Mentzel. Studio Hartland.

  Jan van Maanen. Jan Vrijhof. Henk van der Heijden.

  Peter Molkenboer. Thomas Rago.

  ISBN Uitg. 010. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Van Mourik Vermeulen Jan Versnel. Jannes Linders. 1995.

  Architecten. 1955-1995. Fridtjof Versnel. Max Koot.

  Hans Werlemann. Corinne Noordenbos.

  Scheurs en de Rijke. Maritte Carstens. Cor Rozier.

  ISBN Uitg. Van Mourik Vermeulen.Arch. Den Haag.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . My Home. Bas van Pelt. Jan Versnel. I.Bartelsman. 1995.

  Binnenhuisarchitectuur P.C.Beijlsmit. A.Brouwers.

  1931-1995. D.J.Brouwers. B.de Blecourt.

  Tekst: Petra Faber. Wim Brusse. Hester Carsten.

  J.A.van Kretschmar. Deevim Studio.

  Jaap d'Oliveira. Pan Sok. Foto Deenink.

  E.M.van Ojen. Jaap Ruurs. Studio Hartland.

  E.van Wijk. C.Valks. Warburg.

  ISBN 90-6450-227-7 Uitg. Uitg. 010. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie/Binnenhuis.

  . Ben Loerakker Architect. Jan Versnel. Cor van Weele. 1996.

  Eerst structuur dan Vorm. Jan Derwig. Luuk Kramer.

  Hendrik Battjes. Alexander van Berge.

  Dorien Boasson. Stef Coronel. Delta Phot.

  Frits Dijkhof. Robbert Fels. Rik Hoogewoud.

  Ben Loerakker. Kees Rijnboutt. Hans Ruijssenaars.

  Randal Scobie. Bert Sprenkeling. Henk van der Veen.

  ISBN Uitg. NAi Uitg. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . De Stijl toen/nu. J.J.P.Oud. Jan Versnel. Studio Rennes. 2000. Proefschrift Dolf Broekhuizen.Verdere fotografen niet vermeld.

  ISBN 90-5662-193-9. Uitg. NAi. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Sjoerd Schamhart. Architect. Ger van der Vlugt. 1996.

  Red. Els Brinkman.

  ISBN 90-6450-143-2 Uitg. 010. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Sjoerd Soeters. Architect. Wout Berger. 1996.

  Tekst: Hans Ibelings.

  ISBN 90-6450-219-6 Uitg. 010. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Rudy Uytenhaak. Architect. Ren de Wit. 1996.

  Tekst: Ton Verstegen.

  ISBN 90-6450-241-2 Uitg. 010. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

 • . H.J.Jesse. Architect. Ger van der Vlugt. A.Jesse. 1997.

  1860-1943. E.J.Veldhuyzen. Jan van der Kooi.

  Tgv.tentoonstelling. J.Hoogeveen-Brink. NAi/Archief.

  Tekst: J.Hoogeveen-Brink.

  ISBN Uitg. NAi. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Architect Hans Morshuis. Will Oosterwijk. Frits Dijkhof. 1987.

  ISBN- Uitg. Eigen beheer. Hoogeveen.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Jelle Abma. Architect. Cor van Weele. 1997.

  Tekst: Egbert Koster.

  ISBN 90-6868-177-X Uitg. Thoth. Bussum.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . New Babylon. Constant. Jan Versnel. Tom Haartsen. 1997.

  Art et Utopie. Bram Wisman. Victor Nieuwenhuys.

  ISBN Uitg. Cercle d'Art. Parijs.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Huizen binnen eigen huid. Leo Heijdenrijk. Loek Heutz. 1998.

  Mathilda Jurissen Cas Oorthuys.

  Ger de Vegter. Rob Slootbeek. Kees Stuip.

  ISBN 90-9011388-6. Uitg. Eigen beheer. Amersfoort.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Mecanoo Architecten. Francine Houben. Cristian Richters.1998.

  Bibliotheek TH.Delft. Sam Rentmeester. Hans Werlemann.

  ISBN Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Beelden aan zee. Museum. Kim Zwarts. 1998.

  Architect Wim Quist.

  ISBN Uitg. NAI Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Abe Bonnema Architect. Jan Versnel. 1998.

  Tekst: Marijke Martin.

  ISBN 90-6450-263-3 Uitg. 010 Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Aldo van Eyck. Humanist Rebel. Jan Versnel. Aldo van Eyck. 1999.

  Tekst: liane Levaivre and Alexander Tzonis.

  ISBN 90-6450-391-5. Uitg. OIO Publisher. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Architectuur volgens Sijmen Hendriks. 1999.

  Cees Dam.

  ISBN Uitg. Teleac/Not. Hilversum.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Wiel Arets. AZL. Heerlen. Kim Zwarts. 1999.

  ISBN 90-6450-373-7 Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

 • . Benthem Crouwel 1980-2000 Jannes Linders. 1999.

  Tekst: Hans van Dijk.

  ISBN 90-6450-378-8 Uitg. Uitg. OIO. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Rob Ligtvoet. Architect Herbert Degens. Jan Derwig. 2000.

  Tekst: Noor Mens. Bart Hofmeester. C.Kramer.

  Tom Kroeze. Dick van de Moolen.

  Hennie Raaymakers. Renes. Gerrit Schilp.

  Christian Richter. Jan Schot. Dick Sellenraad.

  Hans Spies. Fridtjof Versnel. Peet Visser.

  Sybolt Voeten. Jacob Pieter Weidema.

  ISBN 90-6450-402-4. Uitg. 010 Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Architect J.D.Postma. Joost van der Weijer. C.A.Deul. 2000.

  Een verkenning van zijn werk. W.J.van Borselen. Van Dijk.

  Tekst: Guido Wezenberg Bur. Bruuse. Ab Hakeboom.

  Studio Renes. Roosdorp.

  ISBN 90-71430-14-6. Uitg. Architectuur C.Rondeel. Deventer.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . De Stijl toen/nu. J.J.P.Oud. Jan Versnel. Studio Rennes. 2000.

  Proefschrift Dolf Broekhuizen. Verder fotografen niet vermeld.

  ISBN 90-5662-193-9. Uitg. NAi. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Charles Vandenhove. Philippe van der Maren. Kim Zwarts. 2000.

  Projects/projecten 1995-2000. Christine Bastin & Jaques Evrard.

  Gilbert Fastenaekens. Tom Haartsen.

  Hubert Grooteclaes. Francois Hers. Sophie Ristelhueber.

  Charles VandeHove.

  ISBN 90-5662-181-5. Uitg. NAi Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

 • Blok 3. 2001 en verder.

  _________________________

  . Laurens Bisscherroux. Gustaaf Begas. Iwert Bernakiewicz.2001.

  Architect van het verlangen William Graatsma. Foto Jeanny.

  in zijn tijd. Lahaye. Peter Kessels.

  Dries Linssen. Werner Mantz.

  W.Opreij. A.Ring. Arjen Schmitz.

  Jan Versnel. Jean Simons. Jac Vinken.

  Frans Welters. A.Werker.

  ISBN 90-6450-433-4 Uitg. OIO Roterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . J.J.P.Oud. Compleet Werk. M.Schmiegelsk. E.F.Muller. 2001.

  Potisch functionalist. J.C.C.Witte. F.Lievense.

  1890-1963. J.H.P.Coppens. E.van Ojen.

  C.Kramer. Jan Kamman.

  P.S.Goedhart. Hans Spies. Jaap d'Oliviera.

  D.Broekhuizen. D.Renes. F.E.de Wilde.

  Jan Versnel. Steef Zoetmulder. C.Ferguson.

  J.Vrijhof. Foto Publicam. Bart Hofmeester.

  Ger van der Vlugt. Overige NAI niet vermeld.

  ISBN 90-5662-198-X Uitg.NAi uitg. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . W.N.Rose. 1801-1877. Edo Kuipers. Ger van der Vlugt.2001.

  Stedebouw,civiele techniek en architectuur. Tekst: Hetty E.M.Berens.

  ISBN 90-5662-230-7. Uitg. NAi. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Gerrit Rietveld en de Robert-Jan Stokman. Jan Versnel. 2001.

  Zonnehof. Achtergrond bij het ontwerp en de bouw van het A'foort K.pavilj.

  ISBN 90-72149-54-8. Uitg. De Zonnehof. Amersfoort.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie/Museum.

  . Ernest Groosman. Bouwer met H.A.Biezeman. Piet Engelse. 2001.

  grenzeloze ambities. Folkers. Louis van Gasteren.

  Ary Groeneveld. J.Klaver.

  Roger van der Kraam. C.Kramer. Tom Kroeze.

  Oscar de Miliano. Roovers. Waldo van Suchtelen.

  G.van der Veen. Vollmer. J.A.Vrijhof.

  ISBN 90-6450-443-1. Uitg. OIO. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Work in Progres. 1988-2000. Michel Claus. Theo Bos. 2001.

  Dam & Partners. Architects. Janiek Dam. Th.Delbeck.

  Cary Markerink. Eric Hesmerg.

  ISBN 90-5662-183-1. Uitg. NAi Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Archtectuur/Monografie.

  . Liesbeth van der Pol. Arjan Schmitz. Bruno Balestrini. 2002.

  Architect. Jan Derwig. Rob 't Hart.

  Luuk Kramer. Teo Krijgsman.

  Luc van Malderen. Bart Lahr. Bert Nienhuis.

  Herman Zeinstra. Ger van der Vlugt. Mick Palarczyk.

 • ISBN 90-5662-286-2. Uitg NAi Publishers. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . UN studio fold. Anthon Beeke. Arjan Bennink. 2002. Ben vab Berkel & Caroline Bos.Dirk de Buyzer. Sonja Cabalt.

  John Groo. Waye Levin.

  Ghristian Richters. Philip Munda. Hans Samsom.

  Laura Samsom-Rous. Paul Smith. Kim Zwarts.

  ISBN 90-5662-261-7. Uitg. NAi. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Wiel Arets Live.Life. Kim Zwarts. 2002.

  ISBN 8879401866. Uitg. Logos. Modena. Italia.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Aldo van Eyck. Cas Oorthuys. Emmy Andriesse. 2002.

  De speelplaatsen en de stad. Eva Besny. Henk Jonker.

  Carel Blazer. Jan Versnel.

  Ad Windig. Ed van der Elsken. Oscar van Alphen.

  Ed van Wijk. Ata Kando. Hans Wolf.

  Violette Cornelius. Sam Waagenaar. Paul van Loenen.

  H.Th.Oudejans. Ad Petersen. Wim Ruigrok.

  ISBN 90-5662-248-X. Uitg. NAi/Sted.Mus. Rotterdam/Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Het drieluik van Wils. Bart Sorgedrager. Cas Oorthuys. 2002.

  Het Olympisch Stadion en Bern.Eilers. Kors van Bennekom.

  de Citrongarages. Hans Heus. Ben van Meerendonk.

  Tekst: Tijs Tummers. Frits Rotgans. Gijsbert Hanekroot.

  Guus de Jong. J.A.Vermeulen.

  Matin van Wijnbergen. Jan Heese. Robert Collette.

  Sem Presser.

  ISBN 90-5937-0171 Uitg. Bas Lubberhuizen. Amsterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Jen Alkema. Architect. Alexander van Berge. 2003.

  ISBN 90-5897-121-X. Uitg. Terra I lannoo.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Carel Weeber. 'ex'architect. Jan de Heer. Hans Oldewarris. 2003.

  Piet Rook. Peter Struycken.

  Bram Wisman. Archief Weber.

  ISBN 90-6450-505-5 Uitg. OIO Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . Hinder en ontklontering. Jan Versnel. J.Vrijman. 2003.

  Architectuur en maatschappij Eva Besny. Egidius van Dun.

  in het werk van W.Kaars. Victor van Nieuwenhuys.

  Frank van Klingeren Eddy Posthuma de Boer. Nico Koster.

  Tekst: Marina van den Bergen. Cor van Weele.

  Piet Vollaard.

  ISBN 90-6450-472-5. Uitg. OIO. Rotterdam.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

  . De hoge heren Rotterdam. Kim Zwarts. 2002.

  Architect Wiel Arets. Vesteda Architectuur.

  ISBN 90-77059-02-4. Uitg. Vesteda. Maastricht.

  Trefwoord: Architectuur/Monografie.

 • . Hugh Maaskant. Architect Michel Hofmeester. Ronald Maaskant.2003.

  Van de vooruitgang. Jan van der Weerd. Stijn Brakkee.

  Proefschrift Daria Scagliola. Gerrit Burg.

  Michelle Provoost. Violette Cornelius. Ewout Dorman.

  Egidius van Dun. J.W.Durrer.

  Lily Eijsten. Mevr.Gooden. Ary Groeneveld.

  Tim Hamoen. Robert Jansen. Jan Kamman.

  Fas Keuzekamp. Luo van Kollum. S.C.Kroos.

  Jannes Linders. Florian J.Lem. Frits Monshouwer.

  Cas Oorthuys. Lou van Oudgaarden. J.L.du Parant.

  J.Th.Piek. P