of 32 /32
Årsberetning Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed TEMA Årsberetning

Årsberetning 2010 BAR SoSu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Årsberetning 2010 fra BAR SoSu

Text of Årsberetning 2010 BAR SoSu

 • rsberetningBranchearbejdsmiljrdetSocial & Sundhed

  TEMArsberetningTEMA Tekst indsttes

 • rsberetningen 2010 er udarbejdet af:

  Charlotte AlbkKirsten MortensenSvend Erik ChristensenKarina DamLise KellerPeter KlingenbergMads Kristoffer LundMarianne StormSusanne Ulk

 • Indhold

  2010 - ret, der gik 4

  Tre gode historier 5

  Psykisk arbejdsmilj 7

  Social kapital med fokus p kerneydelsen 7

  Hvordan slr stressindsatsen rod? 9

  Mangfoldighed og rollespil gav bonus p frontlberuddannelsen 10

  Ledernes psykiske arbejdsmilj 11

  MED-ledelse p attraktive arbejdspladser 12

  Trivsel - ogs i Folkekirken 13

  Seminar om mening i arbejdet 13

  Udvikling og drift af etsundtarbejdsliv.dk 14

  Indeklima og stj 15

  Stj p dagsordenen i daginstitutioner og folkeskoler 15

  Alt om indeklima - indeklimaportalen.dk 16

  Muskel- & skeletbesvr 17

  Ledelse, arbejdspladskultur og kobling til kerneydelse 17

  Fagligt trf 18

  E-lringsmodul om rengring 18

  Forflyt.dk 19

  E-lringsmodul om forflytning 20

  Holomobile 20

  Dialog med mlgruppen 21

  Uddannelse 22

  Portal om unges arbejdsmilj 22

  Sund hud 23

  To spndende pjecer, der kan gre en forskel 23

  Kommunikation 24

  Klar tale 24

  Arbejdsmiljoweb.dk - her har arbejdsmiljet det godt 25

  Ansigt til ansigt med brugerne - Messer 2010 27

  Download af materialer 2010 28

  Udadvendte aktiviteter 29

  BAR SoSus medlemmer 31

 • 2010 - ret, der gik

  2010 blev strkt prget af de drastiske nedsk-ringer i midlerne til partssamarbejdet p arbejds-miljomrdet. Megen tid og god energi gik tabt med usikkerhed og venten p de nye rammebetingelser for BARene. I 3BAR samarbejdet mtte Branchear-bejdsmiljrdet Social & Sundhed nedjustere planer og ambitioner og sige farvel til dygtige medarbej-dere. Ekstra rgerligt, fordi vi netop str p trsk-len til en ny strategiperiode frem til 2020, og fordi vi var godt p vej med nye initiativer til en tttere kontakt og dialog med arbejdspladserne.

  I 2010 prioriterede vi arbejdet med det psykiske arbejdsmilj, muskel- & skelet besvr og stj og indeklima. Den rde trd var et tt samarbejde med arbejdspladserne bde i forhold til at udvikle vrktjer, der virker og at f vrktjerne bragt i praktisk brug. Vi mder arbejdspladserne ansigt til ansigt p konferencer, netvrksmder og i mder med lokale MED-udvalg i kommuner og regioner. Det giver inspiration og energi til det fortsatte arbejde.

  Ogs den flles portal arbejdmiljoweb.dk giver god kontakt med stigende besgstal og stadig flere nyhedsbrevsabonnenter. Den landsdkkende ind-sats om stj i dagsinstitutioner og skoler bragte os i direkte dialog med mere end halvdelen af landets kommuner. I 2010 afsluttede vi et ambitist projekt om social kapital med deltagelse af Odense Kom-mune og Bispebjerg Hospital.

  Resultatet er ni gode vrktjer, der allerede er strkt efterspurgte. Sidelbende har der vret fokus p udvikling af attraktive arbejdspladser gennem forebyggelse af stress og vold.

  I indsatsen om muskel- & skelet besvr satsede vi p formidling af viden, udvikling og afprvning af vrktjer og styrkelse af ressourcepersonernes rolle og opgaver. Det faste trf for forflytningsvejle-dere var igen velbesgt og gav bl.a. mulighed for at prsentere et nyt e-lringsvrktj om forflytning.

  En srlig glde var det, at en af vinderne af rets arbejdsmiljpriser havde srlig tilknytning til BAR SoSus aktiviteter. Hvidovre Kommunes Hjemmepleje fik prisen for en fremsynet og helhedsorienteret til-gang til muskel- og skeletbesvr inspireret af Nye veje til den gode forflytning.

  Trods vanskelige odds lykkedes det at opstille ny strategiplan for 2011 med fortsat fokus p tt dia-log med arbejdspladserne samt kommunikation og formidling ad nye veje.

  Preben Meier PedersenFormand

  Inger BolwinkelNstformand

  4

 • Tre gode historier

  Frst med nye vrktjer til brandvarmt arbejdsmilj emne. Inddragelse af virksomhederne i praksisnre lsninger. Vinder af arbejdsmiljprisen i Muskel & skelet-kategorien, og nomineret i endnu to kate-gorier. 2010 blev ret, hvor BAR SoSus mod blev belnnet af bde arbejdspladserne og systemet. Tre af rets projekter fortller srlig godt om SoSus indsats i 2010.

  Social kapital er p kort tid blevet et aktuelt og brandvarmt arbejdsmiljtema. Med fokus p virk-somhedens retfrdighed, tillid og samarbejde giver det nye hndtag til at udvikle trivslen p arbejds-pladsen, samtidig med at produktiviteten ogs stiger. Men hvordan gr man? BAR SoSu er blandt de frste til at give virksomhederne praksisnre vrktjer til at gre en forskel.

  Social kapital handler om tillid, retfrdighed og samarbejdsevne p arbejdspladsen. Det tilfjer nye dimensioner til arbejdet med det psykiske arbejds-milj, og har bde vakt interesse p ledelsesgangen og i samarbejdsorganisationen.

  Det er nemlig det frste arbejdsmilj-tema med dokumenteret positiv indvirkning p bde produkti-vitet og kvalitet. Ikke s underligt, at det efterspr-ges i tider, hvor Danmark har brug for konkurrence-evne.

  Hvordan kommer man fra ord til handling i social og sundhedssektoren? Det satte BAR SoSu sig for at finde ud af sammen med otte arbejdspladser i hhv. Odense Kommune og p Bispebjerg Hospital. Resultatet er vrktjer, der bde kan bruges cen-tralt af arbejdsmiljorganisationen og lokalt til at tage en snak om retfrdighed p arbejdspladsen. Og som hjlper medarbejderne med at fokusere p det, de er allerbedst til nemlig at udfre deres kerneopgave.

  BAR SoSu evner at lytte til vandrrene og tr vre p forkant og udvikle nye vrktjer i tilknytning til hjaktuelle problemstillinger. I dag er 3BAR ene om at tilbyde vrktjer til udvikling af arbejdspladsens sociale kapital. Vrktjer, der eftersprges ogs udenfor branchen til de mange aktuelle arrange-menter om social kapital.

  Praksisnr voldsforebyggelse

  Vold og trusler p arbejdet er et stigende problem p arbejdspladserne og i samfundet. I ldreplejen, hos socialpdagoger og p hospitaler krver det et srligt beredskab at kunne st imod. Ved hjlp af en srlig uddannelse for frontlbere har BAR SoSu kldt arbejdspladserne p til bedre at iden-tificere, forebygge og hndtere vold p deres egen arbejdsplads.

  Vrktjer, der virker

  5

 • Tre gode historier

  Hvordan kan BAR SoSu hjlpe arbejdspladserne med at forebygge trusler og vold? I 2010 tilbd BAR SoSu rd og vejledning til voldspolitikker p www.etsundtarbejdsliv.dk. Men politikkerne skal leve for at vre et egentligt vrn, nr sosuhjlpe-ren str overfor en afmgtig dement.

  Frontlberuddannelsen forlb over fire dage i for- og efterret 2010, hvor 41 arbejdsmiljreprsentan-ter, ledere, konsulenter og medarbejdere deltog. Blandingen af deltagergrupperne skabte nye erken-delser.

  BAR SoSu medvirkede til, at arbejdspladserne kan gre en konkret forskel nste gang socialpda-gogen str overfor den udadreagerende unge eller sygeplejersken overfor den demente.

  Danmarks bedste forflytningskultur

  ldreplejen er belastet af hjt sygefravr. Men inden sosumedhjlperen fr ondt i ryggen af at flytte p Fru Mortensen, kan arbejdspladsen gre en forskel i fllesskab.

  Hvad gr man med hjt sygefravr p grund af forkerte forflytninger? I BAR SoSu-hftet Nye veje til den gode forflytning lagde BAR SoSu to principper til grund for forebyggelsen: At ansvaret altid er flles, fr det er individuelt.

  Og at det psykiske arbejdsmilj hnger sammen med det fysiske i den konkrete praksis ude p ar-bejdspladsen. Hjt arbejdspres og drlig kommuni-kation kan fre til forflytningsskader, liges vel som den konkrete forstrkning. Derfor m forebyggel-sen tnkes bredt og klares i fllesskab.

  Det sker med BAR SoSus forflytningsblomst, som hjlper til at skabe den gode forflytningspraksis. Og blomsten omfatter forhold hele vejen rundt: fra de fysiske rammer til arbejdets organisering. Det gr de 400 medarbejdere i Hvidovre Kommunes Hjem-mepleje s godt, at deres arbejde blev belnnet med Arbejdsmiljprisen 2010 i kategorien Muskel & skelet.

  BAR SoSu har modet til at hjlpe arbejdspladserne, hvor nye veje viser sig. Vi leverer lsninger, der vir-ker fordi vi udvikler dem sammen med de menne-sker, der skal bruge dem.

  6

 • Psykisk arbejdsmilj

  Social Kapital handler om at skabe mere tillid, ret-frdighed og et bedre samarbejde p arbejdsplad-sen. Der er fokus p hj kerneydelse og relationer. BAR SoSu har sammen med Odense Kommune og Bispebjerg Hospital udviklet ni vrktjer, som kan bruges bde til korte og lngere forlb.

  Vi investerer i den sociale kapital, fordi vi tror p, det skaber strre arbejdsglde, sammen-hold og fornyelse p vores arbejdspladser med bedre service til borgerne som resultatJrgen Clausen, Stadsdirektr, Odense Kommune

  Det har skabt en dialog og fet mange ting frem i lyset, nogle lsninger er effektueret, og andre er der lagt planer forTina Ousula, Sygeplejerske, y21, Bispebjerg Hospital

  Aktiviteter og resultater i 2010I 2010 har de centrale aktiviteter vret:

  Udvikling og produktion af ni elektroniske vrktjer og hftet Social kapital p so-cial- og sundhedsomrdet, som giver et overblik over vrktjerne og introduktion til udviklingsforlbet.

  Afholdelse af stor konference om social ka-pital med prsentationer fra Odense Kom-mune og Bispebjerg Hospital.

  Prsentation af erfaringerne med udvikling af social kapital i Odense Kommune p Per-sonalepolitisk Messe.

  Udarbejdelse af notat med analyse af resultater og erfaringer med udvikling af social kapital af de eksterne konsulenter i et samarbejde med BAR SoSu, forventes udgivet i forret 2011.

  Nye videointerviews, erfaringer og vrkt-jer p www.etsundtarbejdsliv.dk/socialka-pital.

  Social kapital med fokus p kerneydelsen

  7

 • Psykisk arbejdsmilj

  Engagement hos alleHele projektet startede 1. maj 2008 med et forpro-jekt, efterfulgt af et to-rigt udviklingsforlb og sluttede med en stor konference den 30. november 2010. P otte arbejdspladser blev svel lokale og centrale arbejdsmiljaktrer involveret i projektet, der var stttet af den verste ledelse og godt forankret i MED. Kernen i BAR SoSus projekt var aktiviteter i enheder, afsnit eller institutioner, hvor lederen sammen med tillidsreprsentanten og arbejdsmiljreprsentanten (den lokale trio) gik i spidsen for at udvikle den sociale kapital. Det skete i samarbejde med resten af medarbejderne med sttte fra interne HR- og arbejdsmiljkonsulenter og med opbakning fra topledelsen (den centrale trio).

  Det virkede godt, fordi engagementet bde kom fra toppen og de lokale arbejdspladser, og fordi de faglige kompetencer med viden om arbejdsmilj har vret involveret. Konsulenterne har vret katalysa-torer og har kunnet hjlpe til i arbejdet.

  Odense Kommune blev nomineret til rets arbejds-miljpris for sit arbejde med social kapital inden for kategorien Psykisk arbejdsmilj.

  VrktjerFormlet med BAR SoSus projekt om social kapital har vret at udvikle vrktjer, der kan bruges, bde nr virksomhederne nsker et forlb, hvor de arbejder fokuseret med social kapital - samt vrk-tjer, der kan bruges lokalt fx p et personalemde for at starte en dialog om emnet.

  Begge dele er lykkedes. Ved hjlp af ni vrktjer og metoder, som BAR SoSu har stillet til rdighed kan virksomhederne f hjlp til at starte og styre arbejdet med social kapital p egen arbejdsplads.

  Find alle vrktjerne p www.etsundtarbejdsliv.dk/socialkapital/vaerktojer.aspx

  Vrktjerne hedder 1. Fire hurtige om social kapital 2. Italestte social kapital med et filmklip 3. En lille hurtig dialog om social kapital 4. Observation af social kapital i en arbejdsgruppe, 5. Sprgeskema om social kapital 6. Refleksioner i linjeledelsen om social kapital 7. Inspiration til indsatser, der opbygger social kapital 8. Kom godt i gang og g ikke i st undervejs 9. Netvrksmder.

  8

 • Psykisk arbejdsmilj

  De otte vrktjer Vi finder os ikke i stress fra 2008 er stadig et hit at downloade blandt BAR So-Sus mlgrupper. I 2010 udgav BAR SoSu en samling af nye ideer til stressarbejdet i hftet Ideer til mindre stress og de otte vrktjer gennemgik en revidering og fik nyt design.

  Det nye hfte Ideer til mindre stress er i 2010 downloadet 1.328 gange og de otte reviderede stressvrktjer er downloadet 4.123 gange i 2010.

  Idehftet indeholder flere nye velser, s det er blevet nemmere at g til, og de velser, som har fungeret mindre godt er taget ud. En ny metode er stressmindmappet, som kan starte en god dialog, om hvad vi oplever som stress.

  Fire arbejdspladser prsenterede ved en reception i april deres gode erfaringer med stressforebyggende arbejde. Vrktjerne tager bde fat i den enkelte og arbejdspladsen. Vrktjerne er udviklet i samar-bejde med arbejdspsykolog Pia Ryom og afprvet p 19 arbejdspladser i social- og sundhedssektoren.

  Forandringer p arbejdspladsen kan fre til, at den enkelte ndrer sig, mens den enkeltes handlinger ogs smitter af p kollegerne og arbejdspladsen som helhed. De enkelte vrktjer er formet, s de fylder et personalemde eller en halv temadag.

  Filosofien er at gennemfre sm, koncentrerede for-lb og bagefter bruge en lngere periode til f dem til at sl rod.

  Hvordan slr stressindsatsen rod?

  9

 • Psykisk arbejdsmilj

  Fra maj til oktober 2010 gennemfrte BAR SoSu et uddannelsesforlb i voldsforebyggelse for 41 arbejdsmiljreprsentanter, ledere, konsulenter og medarbejdere. Forlbet strakte sig over tre moduler p fire intense undervisningsdage og gav deltager-ne viden og redskaber til at identificere, forebygge og hndtere vold. Som led i uddannelsen skulle deltagerne lse en hjemmeopgave om status og fremtid for den voldsforebyggende indsats p deres arbejdsplads.

  Stort set alle fik afleveret deres hjemmeopgave og evalueringerne viser meget hj tilfredshed og engagement i forlbet. Isr hjemmeopgaven, film-produktion og mangfoldigheden blandt deltagerne bliver fremhvet som lrerige.

  BAR SoSu har indledt et samarbejde med PUF (Par-ternes Uddannelsesfllesskab) om viderefrelse af de gode erfaringer i et forlb p arbejdsmiljuddan-nelsen.

  Der er sket en videreudvikling af www.etsundtarbejdsliv.dk/Trusler_vold.aspx med videoklip, uddannelse, registreringsskemaer og tjeklister. Her er ogs videointerviews med forskel-. Her er ogs videointerviews med forskel-lige arbejdspladser om trusler og vold, s mlgrup-perne kan hre, hvordan andre gr i praksis og f ideer til eget beredskab og forebyggende arbejde.

  Det bedste har vret at mde andre og blive inspireret af deres forskellige mder at gre tingene p.

  Jeg har fet mange aha-oplevelser og gode vrktjer med hjem.

  Det bedste var rollespillene og de film vi la-vede den frste dag.

  Mangfoldighed og rollespil gav bonus p frontlberuddannelsen

  BaggrundBAR SoSu ssatte i 2008 sit projekt om voldsforebyggelse og fortsatte aktiviteterne i 2010. Senest den 1. april 2010 skulle HovedMED-udvalgene (HSU/SIU) have formuleret og godkendt retningslinjer for arbejdet med at forebygge vold, og BAR SoSu gennemfrte i den forbindelse en mngde aktiviteter: en informationskampagne mlrettet verste ledelse, en stafet til at igangstte nye voldsforebyggende aktiviteter, hvor en rkke kufferter rejste Danmark rundt, et seminar for konsulenter, og endelig blev der uddelt en voldsforebyggelsespris til Toftebo Centret i Herning i 2010.

  10

 • Psykisk arbejdsmilj

  Igen i 2010 satte BAR SoSu fokus p ledernes psy-kiske arbejdsmilj. Med det nye Idehfte Trivsel i lederrollen har vi samlet erfaringer med at komme i gang med arbejdet med ledernes arbejdsmilj. Ide-hftet henvender sig til lederne selv og til organisa-tionen, og kan med fordel ogs anvendes af blandt andre MED-udvalg og konsulenter i arbejdsmilj-, HR eller udviklingsafdelinger, som nsker at styrke og udvikle ledernes psykiske arbejdsmilj. Hftet stter fokus p metoder og tilgange, der dels omhandler initiativer, som lederen selv kan tage og initiativer taget af lederen i samarbejde med centrale aktrer p forskellige niveauer.

  Fra sololb til lederfllesskabVi har samlet en mngde gode cases bl.a. om hvor-dan praktiserende lge Jan Nielsen bruger pauser, huller i kalenderen og sparring med andre ledere, til at gre hverdagen som ledere nemmere og styrke hans eget psykiske arbejdsmilj.

  Ogs hvordan Per Jensen, der er sekretariatsleder i en ldre- og handicapforvaltning, var med til at f sat proces og dialog p dagsordenen til ledermder.

  Og om erfaringer med en ledergruppe, og hvordan de gennem en rkke ledermder fik skabt et le-derfllesskab, der kldte dem bedre p til jobbet, som ledere og gav dem et rum til at reflektere over deres rolle som ledere, og om BUPLs erfaringer med at lave leder APV i samarbejde med forvaltningen og vrige faglige organisationer.

  Dialogkort til at stte det hele i gangSom supplement til Idehftet er der udviklet dia-logkort, der er en hjlp til at f sat dialogen om det psykiske arbejdsmilj i gang p arbejdspladsen.

  velsen kan bruges til erfaringsdeling og forvent-ningsafstemning og kan anvendes i bde sm og store grupper.

  Ledernes psykiske arbejdsmilj

  11

 • Psykisk arbejdsmilj

  Hvordan fr I skabt ny energi i jeres mder? Og hvor-dan kan MED-udvalget vre med til at kvalificere ledelsen p SoSu arbejdspladser? I 2010 arbejdede BAR SoSu med MED-udvalgets rolle p attraktive arbejdspladser. Frederiksberg Hospital, Syddjurs og Thisted Kommune fik ny inspiration og gejst i deres samarbejde. Erfaringerne er formidlet p en ny hjemmeside, som markerede punktummet for et omfattende projekt med at kvalificere ledelsen af arbejdspladsen og arbejdsmiljet.

  Hvordan leder man arbejdsmiljet? Og hvordan gr man arbejdsmiljet til en ledelsesopgave? BAR So-Sus store projekt om arbejdsmiljledelse sigter p at udvikle nogle vrktjer, der kan hjlpe lederen med at integrere arbejdsmiljet og ledelsesopga-verne. Mlet er at give arbejdsmiljarbejdet samme vrdi, som de vrige ledelsesopgaver.

  I projektet har ca. 90 ledere deltaget i et workshopforlb med fokus p Hvad kan ledere gre for at skabe attraktive arbejdspladser?

  Aktiviteter i 2010I 2010 har fokus vret p forankringen i arbejdsmiljorganisationen. Tre virksomheder afprvede SoSus vrktjer: Syddjurs Kommunes daginstitutionsomrde, Thisted Kommunes ldreomrde og Frederiksberg Hospital. Og de fik bde skabt ny energi i deres mder og ny mening med MED-samarbejdet.

  En ny hjemmeside blev lanceret i efterret 2010 med erfaringerne fra de tre arbejdspladser og gode rd til andre arbejdspladser og MED-udvalg, der vil i gang. Se www.arbejdsmiljoweb.dk/Ledelse/Attraktiv_arbejdsplads/MED-ledelse.aspx

  MED-ledelse p attraktive arbejdspladser

  Ved at bruge redskabetTeamdialog fik vi sat en masse ord p, hvad vi skal gre for at blive det MED og team, vi gerne vil vre. Det er et helt andet ldre-MED, jeg har vret sammen med i dag.Irene Sander, Fllestillidsreprsentant, Thisted Kommune

  Det har vret uundvrligt at have nogle redskaber til at strukturere proces og indhold. Og BAR SoSus redskaber har indirekte vret med til at skabe resultatet.Kenneth Enrico Petersen, Chef for daginstitutionsomrdet i Syddjurs

  12

 • Psykisk arbejdsmilj

  Folkekirken reprsenterer en kompleksitet i anst-telsesforholdene, som gr, at de generelle branche-vejledninger fra BAR SoSu ofte rammer skvt. BAR SoSus srlige indsats for Folkekirken har denne tematik i centrum.

  Aktiviteten har i 2010 vret koncentreret om hjemmesiden www.kirketrivsel.dk. Hjemmesiden er blevet opdateret og udvidet til ogs at indeholde information fra Folkekirkens Arbejdsmiljrd.

  Der er udsendt fem nyhedsbreve og fremstillet et banner, der reklamerer for hjemmesiden, som de fol-kekirkelige organisationer kan bruge p kongresser mv. for at f flere til at tilmelde sig nyhedsbrevet. Arbejdet med at skaffe flere abonnenter til nyheds-brevet, har givet en nettotilvkst p 182 abonnen-ter.

  Kirketrivsel.dk havde 6.226 besg i 2010 (510 besg i snit pr. mned) og de besgende fik vist 26.289 sider.

  Der var stor tilslutning til BAR SoSus seminar om mening i arbejdet i forret 2010.

  Der blev plads til en tredjedel af de interesserede og knap 100 konsulenter fra kommuner og regioner gav svel temaet Meningsfulde forandringsproces-ser som arrangementet mange rosende ord med p vejen. Det betd, at temaet Mening i arbejdet gik igen i planlgningen af det flles trf for lokale og centrale arbejdsmiljaktrer i 2011.

  Mange spndende sprgsml blev rejst og drftet p seminaret: Hvordan sikre meningsfulde udvik-lingsprocesser, der understtter medarbejderne professionelle integritet? Hvilke betydninger har mening i arbejdet i forhold til arbejdets kerne og p tilrettelggelsen af sunde forandringsprocesser ud fra et arbejdsmiljperspektiv?Hvordan bruge dialog frem for overtalelse; at skabe retning frem for at stikke af, at give plads til det umiddelbart meningslse frem for at undertrykke det, at arbejde konstruktivt med skepsis og at skabe mening og ejerskab oven fra og neden fra i organisationen?

  Ls mere p www.etsundtarbejdsliv.dk/Moeder/forandringsprocesser.aspx

  Trivsel - ogs i Folkekirken Seminar om mening i arbejdet

  13

 • Psykisk arbejdsmilj

  Hjemmesiden er BAR SoSus ansigt udadtil, nr det glder psykisk arbejdsmilj. Det er her, man kan finde rd og vejledning om god praksis og psykisk arbejdsmilj. Der er ogs information om, hvad der i vrigt rrer sig inden for omrdet - fx for-skningsmssigt og i de andre BAR.

  Formlet med portalen er at formidle viden og flere vrktjer om psykisk arbejdsmilj til mlgrupperne: Ledere, tillids- og arbejdsmiljreprsentanter, samt medarbejdere indenfor social- og sundhedssekto-ren.

  Aktiviteter i 2010

  Fem nyhedsbreve. Aktuelt tema om mobning. Udvikling af kampagnesite om vold og et

  om social kapital.

  5.407 abonnerer p nyhedsbrevI 2008 var der i gennemsnit 2.652 besgende pr. mned p www.etsundtarbejdsliv.dk, i 2009 2.244, og 3.742 i 2010 s antallet m siges at vre stabilt. Stigningen p 33 % i abonnenter til nyhedsbreve om psykisk arbejdsmilj er meget tilfredsstillende og strre end forventet. 5.407 abonnerer p nyheds-brevet i dag fra 4.039 i 2009.

  Udvikling og drift af etsundtarbejdsliv.dk

  14

 • Indeklima og stj

  Stj er et af de strste arbejdsmiljproblemer p daginstitutioner og skoler. Otte ud af ti pdagoger/pdagogmedhjlpere har store problemer med stj i deres dagligdag. BAR SoSu gennemfrte i sa-marbejde med BAR U&F i 2009 og 2010 en storstilet landsdkkende indsats mod stj bde den hres-kadende og den generende stj.

  Status over stjindsatsen i kommunerne

  Projektet har en mlstning, om at der skal afhol-des mder med 65 kommuner i lbet af 2009 og 2010. Der er i 2010 holdt mder med 53 kommuner. Derudover har der vret (eller planlagt) aktiviteter i syv kommuner, som der ikke er holdt et formelt indledende mde med. Der er indtil nu gennemfrt eller planlagt forskellige typer af aktiviteter i 33 kommuner i 2009 og 2010 lige fra stjvogterkurser for alle skoler, daginstitutioner og SFOer til besg i en enkelt daginstitution.

  Det generelle billede er, at det primrt er daginsti-tutioner og SFOer, der deltager i aktiviteterne.

  Fx er 95 % af deltagerne p stjvogterkurserne i Vejle Kommune fra daginstitutionerne. Flere kom-muner har nsket at gennemfre aktiviteter i be-gyndelsen af 2011.

  PressearbejdetStrategien er at f omtale i de lokale og regionale medier, ugeaviser og i lokale fagforeningsblade med nogle lokale eksempler. Det er relativt let at f bragt i lokale ugeaviser. De lokale fagforeningsblade og hjemmesider har ogs taget godt imod vores ar-tikler. Det har vret svrere at f historierne bragt i landsdkkende blade. Der har ogs vret omtale af stjaktiviteterne i radio og TV.

  Hovedparten af artiklerne, der er sendt til pressen, kan ses p www.stojweb.dk/Gode_eksempler/artik-ler.aspx

  VrktjskassenHjemmesiden www.stojweb.dk bliver lbende opda-teret med aktuelle initiativer, pjecer, kursusmateria-ler og vrktjer.

  Stj p dagsordenen i daginstitutioner og folkeskoler

  ResultaterDer er gennemfrt mder i 55 % af landets kommuner. Der er gennemfrt eller planlagt forskellige former for aktiviteter i 34 % af kommunerne. Der er gennemfrt eller planlagt stjvogterkurser i 12 % af kommunerne

  15

 • Indeklima og stj

  Hvordan undgr vi fugt og skimmelsvampe? Kan vi sikre os et godt arbejdslys efter at gldepren gik p pension? Og hvad gr vi nr sommersolen varmer kontoret op til kogepunktet? Det er nogle af de em-ner som indeklimaportalen.dk har skrevet om i ret, der gik.

  I 2010 blev der udsendt i alt 11 inspirerende og op-lysende nyhedsbreve. Hjemmesiden er lbende ble-vet opdateret med nyheder, nr der er lovndringer eller nr der er kommet ny viden og information om arrangementer. Der er lbende gjort reklame for indeklimaportalen.dk p andre hjemmesider, tids-skrifter og p udstillinger og konferencer.

  Flere besg p indeklimaportalen i rOg salgsarbejdet har bret frugt: I gennemsnit var der i 2010 4.531 besg pr. mdr. p indeklimapor-talen. Det er en stigning p godt 1.000 pr. mdr. i forhold til 2009. Derudover er der ogs kommet markant flere abonnenter til nyhedsbrevet. Ved ud-gangen af 2010 var 3.284 personer tilmeldt nyheds-brevet. Det er en stigning i forhold til 2009 p 484 abonnenter. I 2010 har der vret Mnedens tema 11 gange.

  BaggrundIndeklimaportalen www.indeklimaportalen.dk blev etableret i april 2004 som led i 3BARs indekli-maindsats. Den er siden blevet lbende opdateret og videreudviklet. Indeklimaportalen viderefres i 2011.

  Alt om indeklima - indeklimaportalen.dk

  Termisk indeklima i vinterperioden December

  Fugt og skimmelsvamp November

  Statisk elektricitet Oktober

  Stj: Ny rapport og idkatalog September

  Nyt bygningsrelement, BR10 August

  Varme Juni/Juli

  Passivhuse og energibesparelser Maj

  Stj i skoler og daginstitutioner April

  Indendrs CO2 Marts

  Efter gldepren Februar

  Vinter og kulde Januar

  16

 • Muskel- & skeletbesvr

  Dette er tre tilgange, som har prget det forebyg-gende arbejde ogs i 2010. Vi har sat srlig fokus p:

  Styrkelse af ressourcepersonernes roller og opgaver herunder forflytningsvejle-derne og de lokale sikkerhedsgrupper.

  Udvikling og afprvning af redskaber / vrktjer til arbejdsmiljarbejdet i forhold til muskel- og skeletbesvr.

  Formidling af viden omkring udvikling af muskel- og skeletbesvr rsager og fore-byggelse.

  Ledernes rolle og indsats i forhold til mu-skel- og skeletbesvr.

  Arbejdspladskultur og forflytningKulturen p arbejdspladsen spiller ind p den mde, medarbejdere og ledelse forholder sig til forflytning p fx hvornr man beder om hjlp, hvordan man taler med hinanden og borgerne, hvilken efterud-dannelse medarbejderne fr osv.

  Erfaringer fra flere projekter har vist, at der er en sammenhng mellem arbejdspladsens kultur og mden man forflytter beboerne p. Derfor m man derfor stte arbejdspladsens kultur under lup og arbejde konkret med den, hvis man vil ndre praksis.

  Med udgangspunkt i forflytningsblomsten er det lykkedes Hvidovre Kommune at ndre de ansattes vaner og holdninger til forflytning. Resultatet af projektet har vret, at sygefravret er faldet fra 7,4 % til 6,07 %. Dette resultat gav Hvidovre Kom-mune rets arbejdsmiljpris i kategorien Muskel- og skeletbesvr.

  rsmde om ledelse og forflytningHvordan fr vi tid til et godt arbejdsmilj? Det var temaet for rets mde om ledelse og forflytning.

  rsmdet blev afviklet over to dage d. 2. og 3. juni i Vejle. 50 ledere fra kommunale hjemmeplejer, hospi-taler og bosteder for voksne, fysisk handicappede fik inspiration og redskaber med hjem til at f sat ar-bejdsmilj p dagsordenen i hverdagen. I workshops blev der arbejdet med temaer som Vk med de stressende vaner, Hvornr har din krop det godt? og At lede et godt arbejdsmilj.

  Desuden blev der skabt kontakter p tvrs af de forskellige arbejdspladser og sektorer med henblik p videndeling og evt. netvrk. Flere udtrykte efter rsmdet, at de fik je for, at arbejdsmiljet i hjere grad skal knyttes til kerneopgaven.

  rsmdet blev holdt i samarbejde med program Psykisk arbejdsmilj.

  Ledelse, arbejdspladskultur og kobling til kerneydelse

  17

 • Muskel- & skeletbesvr

  Over 200 forflytningsvejledere, undervisere og andre ressourcepersoner i forhold til forflytning var igen i r samlet p Nyborg Strand i to dage for at blive tanket op med ny viden, inspiration og lyst til det videre arbejde p egen arbejdsplads.

  Deltagerne p Fagligt trf dkker mange forskel-lige faggrupper, der alle har det tilflles, at de beskftiger sig med forflytning i det daglige enten som forflytningsvejledere, som undervisere, som ledere eller koordinatorer. Mange af deltagerne havde deltaget fr nogle endda mange gange.

  Temaet p Fagligt trf 2010 var Konflikter eller det gode samarbejde. Temaet blev sat under lup bde i plenum-oplg og i erfaringsudvekslingen mellem deltagerne.

  Desuden var der en rkke workshops med forskel-lige faglige emner i relation til forflytning: Demens og vold, Pkldning, Pdagogik ved introduktion af nye og elever, Samarbejde, Forflytning af svrt overvgtige, E-lring om forflytning, Udvikling af forflytningsvejlederens jobfunktion samt Faglighed og forflytningsteknik.

  Endelig var der igen i r en rkke forskellige udstil-lere af hjlpemidler, som bde prsenterede deres produkter og gennemfrte mini-workshops om temaer i relation til deres produkter.

  Rengringsmedarbejdere inden for BAR SoSus om-rde arbejder ofte p arbejdspladser med mange andre faggrupper, og ofte er den daglige leder ogs fra en anden faggruppe. Dette giver nogle udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmilj. Ligeledes foregr rengringsarbejdet ofte alene, hvilket igen kan have nogle negative konsekvenser for arbejdsmiljet.

  I 2009 blev der udviklet et interaktivt e-lringspro-gram for arbejdsmiljreprsentanter og daglige ledere, som tematiserer og afhjlper arbejdsmilj-problemer inden for det psykosociale arbejdsmilj.

  I e-lringsprogrammet guides mlgrupperne igen-nem forskellige problemstillinger, som nrvr, alene arbejde og bredere jobfunktioner. Vrktjet tilgodeser auditive lringsformer og er i 2010 vi-dereudviklet med nye eksempler. Et USB-stik med samtlige vrktjer blev produceret i 2010 og uddelt p fem mder i 2011.

  Fagligt trf E-lringsmodul om rengring

  18

 • Hjemmesiden er BAR SoSus specialsite om forflyt-ning af borgere/patienter, som ikke selv kan flytte sig fx fra seng til stol. P hjemmesiden kan man finde relevant information om forflytningsteknik, hjlpemidler og indretning af arbejdspladser, hvor der skal foreg forflytninger.

  Mlgruppen for hjemmesiden er forflytnings-vejle-dere, arbejdsmiljreprsentanter, ledere og andre, som arbejder med forflytning i det daglige.

  www.forflyt.dk gennemgik i 2010 en gennemgriben-de renovering. Forsiden blev ndret med en ny frise i topbjlken og fik en karrusel til navigationen.

  2990 er tilmeldt nyhedsbrevet om forflytning.

  Muskel- & skeletbesvr

  Desuden blev der ryddet op i det gamle indhold. En brugertest i forret skulle belyse, hvordan forskel-lige mlgrupper sger information p hjemmesiden. Mlet med oprydningen har vret, at det skal vre lettere at finde de informationer, man sger p hjemmesiden bde i forhold til de emner, som hjem-mesiden behandler og i forhold til hvem, der sger information.

  Endelig blev to store omrder ny-skrevet: punkterne om hjlpemidler og indretning & forflytning.

  Med generel information om hjlpemidler, gode cases, links til relevante steder for mere information samt en masse nye billeder, skulle punkterne nu give brugerne af hjemmesiden den information, som de sger.

  Forflyt.dk

  19

 • Muskel- & skeletbesvr

  Et nyt interaktivt vrktj til undervisning i forflyt-ning blev lanceret og formidlet p forflyt.dk - E-lring om forflytning.

  Med udgangspunkt i et e-lringsprogram, som er udviklet til Bornholms Hospital og som de blev nomineret til Arbejdsmiljprisen 2010 for har BAR SoSu videreudviklet e-lringsprogrammet, s det nu ogs viser eksempler p forflytningssituationer i hjemmeplejen, p plejehjem og dgninstitutions-omrdet. E-lringen er udviklet i tt samarbejde med praksis p et hospital (Bornholms Hospital), i en kommune (Frederiksberg Kommune) og et bosted for fysisk udviklingshmmede (i Nstved).

  E-lringsprogrammet blev frste gang prsenteret p Fagligt trf, hvor deltagerne i en workshop fik lejlighed til at prve det af i praksis. Efterflgende er der afholdt seks formidlingsmder rundt omkring i landet, hvor ca. 200 fremmdte fik lejlighed til at hre om og afprve bde e-lringsprogrammet om forflytning og e-lringsprogrammet om rengring i praksis. Til mderne blev produceret et armbnd med USB-stik, hvor begge programmer er lagt ind.

  Holomobilen er et procesvrktj, der kan bruges i arbejdet med fx psykisk arbejdsmilj, stj, ergonomi, APV-arbejdet og meget mere. Den blev udviklet til daginstitutionsomrdet i 2007 som led i et projekt om mere helhedsorienteret arbejdsmiljarbejde.

  Nu er den blevet evalueret bl.a. for at undersge, om den stadig kan anvendes, og om der er basis for at markedsfre den p ny.

  Det viser sig, at den ogs er blevet anvendt inden for andre omrder end daginstitutionsomrdet fx p skoleomrdet og i hjemmeplejen - og med succes. Evalueringen peger dog p, at de opsamlingsark, som ligger til download p Arbejdsmiljweb br ju-steres, s de bliver mere anvendelige ogs inden for de andre omrder.

  Samtidig er der brug for, at de emnekort, der anven-des i vrktjet, revideres og suppleres med kort, der knytter sig til de andre omrder.

  Holomobilen er i rets lb blevet prsenteret p forskellige messer og konferencer, hvor der har vret reprsentanter for mlgruppen fx p Fagligt trf for forflytningsvejledere og rsmde for le-dere.

  E-lringsmodul om forflytning Holomobile

  20

 • Muskel- & skeletbesvr

  Glemmer du? Husker jeg! P Health & Rehab-mes-sen 2010 rettede BAR SoSu fokus p den stigende vold p offentlige arbejdspladser. En stor del af BAR SoSus mlgruppe deltog, og i 2010 havde messen vokset sig endnu strre: Nsten 8.000 deltog. Det gr messen til et godt forum til at udbrede kendskabet til BAR SoSus aktiviteter og produkter og f fornemmelse for, hvad der optager brugerne.

  Formlet med dialogindsatsen er at udbrede kend-skabet til BAR SoSus aktiviteter og produkter over-for mlgruppen: Ansatte i hjemmepleje, p pleje-hjem, p sygehuse, p dgninstitutioner for brn og voksne, samt indkbere af hjlpemidler i regioner og kommuner.

  Aktiviteter i 2010P messen rettede BAR SoSu i r fokus p vold i virkeligheden. SoSu havde fet udviklet nogle flotte plakater, der stillede skarpt p, at vold har mange facetter p SoSu-arbejdspladser.

  Til dette havde vi ogs udviklet en test, som var en stor succes og gav anledning til interesse for de v-rige BAR-aktiviteter og hjemmesiderne generelt.

  I 2010 blev der distribueret 3.900 materialer og reklamer for arbejdsmiljoweb.dk og forflyt.dk. Des-uden fik BAR SoSu 320 nyhedsbrevstilmeldinger, herunder ca. 60 til 3BAR og 90 til Forflytning og 80 til Psykisk arbejdsmilj. Ved udgangen af 2010 er der sledes 2.990 abonnenter p nyhedsbrevet for-flyt.dk en stigning p 21 % i forhold til udgangen af 2009.

  Om Health & Rehab-messenDeltagelse i messen giver mulighed for at n ud til en del af mlgruppen, som ikke altid er s let at n. P Rehab-messen var der i r ca. 7.954 deltagere, herunder 70% enten ergoterapeuter, plejeperso-nale, administration eller fysioterapeuter. Sygeple-jersker er ogs en prioriteret mlgruppe p messen. Yderligere 20% af de deltagende er brugere eller prrende.

  Dialog med mlgruppen

  Hrt p vores stand

  Det er totalt det, vi stod og snakkede om den anden dag

  Det er jo lige det, vi har get og manglet hele tiden og her er det!

  Lkre materialer. Hold da op, hvor er det dog godt lavet.

  Fantastisk stand! Den er man ndt til at besge for at finde ud af, hvad det gr ud p.

  21

 • Uddannelse

  www.ungmedjob.dk er en ny flles portal for de 11 Branchearbejdsmiljrd. Den styrker BARenes indsats for at sikre, at unge fr den bedst mulige viden om arbejdsmilj, inden de kommer ud p arbejdsmarkedet. Samtidig er der sat fokus p de srlige problemer, der er for unge og nyansatte p arbejdspladserne.

  Portalen henvender sig bl.a. til alle lrere. Den giver overblik over materialer, ideer og gode rd til at ind-arbejde undervisning i arbejdsmilj i den almindelige undervisning p ethvert klassetrin p enhver skole fra 0. klasse til ungdomsuddannelserne. Og s er der mulighed for at nyde godt af andres erfaringer.

  Eleverne i grundskolen og p ungdomsuddannelses-niveau kan p portalen hente information om deres rettigheder og ansvar, og om hvordan de skal for-holde sig i konkrete situationer.

  De kan prve krfter med dilemmaspil og f gode rd om arbejdsmilj p en lettilgngelig mde.

  Dilemmaspillene kan spilles p nettet og er udviklet for at ge de unges interesse for arbejdsmilj. Her er cases fra aktuelle problemstillinger unge typisk str i, nr de er p job.

  Arbejdsgiveren har et srligt ansvar, nr der er unge p arbejdspladsen, og forldre br vre op-mrksomme p, hvordan forholdene er der, hvor deres brn arbejder. Derfor kan portalen bruges bde af forldre og arbejdsgivere til at f grund-lggende information om regler, ansvarsforhold og om arbejdsmilj generelt, s det bliver nemt at vide, hvordan man skal forholde sig.

  Portal om unges arbejdsmilj

  Aktiviteter i 2010Styregruppen evaluerede i forret 2010 og vurderingen var s god at portalen fortstter frem til 2013.

  Portalen har haft et gennemsnitligt antal besgende p 1.020 om mneden. Der er 452, som abonnerer p Nyhedsbrev om arbejdsmiljundervisning, hvilket er

  en stigning p 120 abonnenter fra sidste r.

  22

 • Sund hud

  Der er trykt to pjecer som handler om gode vaner og rutiner for medarbejdere i social- og sundheds-sektoren, der arbejder med vdt arbejde. Den ene pjece hedder Vdt arbejde med sunde hnder og den anden hedder Verden har brug for dine hnder.

  Massiv markedsfringMlgruppen for pjecen Vdt arbejde med sunde hnder var kunder p apoteker og patienter hos praktiserende lger og speciallger.

  Mlgruppen for den anden pjece var studerende p professionshjskolerne og social- og sundhedssko-lerne.

  Fr pjecen Verden har brug for dine hnder blev distribueret ringede Arbejdsmiljsekretariatet rundt til professionshjskolerne for at gre dem opmrk-som p, at de i efterret ville modtage en pjece om vdt arbejde til deres studerende.

  P den mde var professionshjskolerne forberedte og kunne sttte op om at bidrage til at bringe bud-skabet ud til s mange studerende som muligt.

  Et flgebrev gjorde de studerende opmrksomme p, at de selv kan gre rigtig meget fx ved at indar-bejde gode vaner og rutiner s tidligt som muligt i uddannelsesforlbet.

  I alt 12.000 pjecer blev distribueret til apoteker, lgepraksis og til professionsskoler i oktober og november mned 2010, hvilket har givet megen po-sitiv respons og fortsat eftersprgsel. P www.arbejdsmiljoweb.dk under temaet Krop & sundhed, kan brugerne finde de to pjecer. Derudover er der gode rd og vejledning om vdt arbejde p www.sund- hud.dk. Budskabet er, at den enkelte selv kan gre rigtig meget for at undg ubehagelige hudlidelser.

  BaggrundPjecerne viderefrer BAR SoSus indsats for at fore-bygge den mest udbredte erhvervssygdom, hnd-eksem.

  En sygdom, der isr rammer yngre mennesker og hyppigere kvinder end mnd.

  To spndende pjecer, der kan gre en forskel

  23

 • Kommunikation

  En tt kontakt til arbejdsmilj- og tillidsreprsen-tanter, ledere, HR-medarbejdere og ansatte er vig-tigt for BAR SoSu. Det er fundamentet for, at BAR SoSu og dets mange aktiviteter fr liv og kommer i anvendelse p arbejdspladserne. BAR SoSu har lnge prioriteret at komme ud over rampen og mde ledere og ansatte og fortlle om de mange indsatser BAR SoSu str bag. Midlet har bl.a. vret samtalen, som den kommer til udtryk p BAR SoSus caf- og dialogmder.

  DialogmderHvordan pvirker dit kropssprog og kommunikation dine kolleger? Hvorfor virker vrktjerne ikke altid og hvad er 90/10 reglen Det er noget man kunne hre mere om p to dialogmder om voldsforebyg-gelse, som BAR SoSu afholdt. Dialogmder for ledere, tillids- og arbejdsmiljreprsentanter og HR-konsulenter skulle give konkret inspiration til at forebygge vold og trusler og nye perspektiver p konflikthndtering. Ud over et anderledes og inspi-rerende foredrag om Konflikthndtering for hverda-gens krigere af Lars Mogensen fik deltagerne gode konkrete rd om voldsforebyggelse af Bjarne Mller fra Socialt Udviklingscenter - SUS.

  76 % af deltagerne udtrykte tilfredshed med ar-rangementet. I Vejle gav 70 % af deltagerne udtryk for, at de havde fet inspiration til, hvordan de selv kunne bidrage til at arbejde med voldsforebyggelse p deres arbejdsplads. Flere nskede dog mere dialog og refleksion mellem deltagerne. Aktiviteten fortstter i 2011.

  CafmderHvordan fr vi taget hul p arbejdet med at forebyg-ge stress? Hvad skal der til for at gre noget mod vold og trusler, og kan vi forebygge sygefravret hos os? Det var nogle af de mange sprgsml, som arbejdspladserne stillede p 11 cafmder. Mderne for i alt 300 medarbejdere blev holdt p kommunale og regionale arbejdspladser indenfor psykiatrien, ldre- og daginstitutionsomrdet og p hospitaler. Mderne afholdtes i tt samarbejde med arbejdspladserne og ud fra deres nsker og be-hov. Deltagerne fik en let introduktion til BAR SoSus mange tilbud og aktiviteter, og afprvede selv nogle af vrktjerne i praksis. Responsen fra arbejdsplad-serne var positiv, fordi deltagerne fik gode ideer med sig hjem. Aktiviteten fortstter i 2011.

  Klar tale

  Hvad er det vigtigste du fik ud af BAR SoSus cafmde?

  En god dialog med kolleger som vi ikke altid ser i hverdagen.

  Redskaber til at finde hjlp og filmklip til at snakke konfliktop- og nedtrappende sprog p et personalemde

  24

 • Kommunikation

  get brugervenlighed, flotte hjemmesider med aktuelt indhold og synlighed p nettet, var det, der specielt var i fokus for BAR SoSus hjemmesider i 2010.

  BAR SoSu har i 2010 fortsat bidraget til videreud-viklingen og markedsfringen af den flles 3BAR arbejdsmiljportal arbejdsmiljoweb.dk. For tredje r i trk kunne BARene notere en stigning i antallet af besg p hjemmesiden denne gang p 3,4 %, sammenlignet med 2009.

  Hjemmesiden fik fire ud af fem Netkroner i IT- & Te-lestyrelsens vurdering Bedst p nettet.

  Vurderingen bestr af en ekspertvurdering, en vurdering af rdets strategiske arbejde med hjem-mesiden samt brugernes evaluering. Brugerne og eksperterne vurderede hjemmesiden lidt bedre i 2010 sammenlignet med 2009. Resultatet kan ses p www.bedstpaanettet.dk (Sg resultatet for Arbejdsmiljsekretariatet). Det gode resultat tager BARene som en anerkendelse af, at brugerne synes om hjemmesiden, og at der arbejdes mlrettet for at hjemmesiden skal imdekomme deres behov.

  Arbejdsmiljweb er krumtappen i markedsfringen af rdenes produkter og lsninger.

  Netop derfor er opdatering og udvikling af BARenes hjemmesider central for 3BAR. Mlgruppen for www.arbejdsmiljoweb.dk er medarbejdere og ledere p offentlige og finansielle arbejdspladser.

  Aktiviteter i 2010

  Ajourfring af arbejdsmiljoweb.dk og dat-terhjemmesider.

  10 elektroniske nyhedsbreve fra 3BAR.

  Markedsfring af hjemmesiderne.

  Implementering af ny sgemaskine og standard web-skabelon til 3BARs datter-hjemmesider.

  Sikring af hj brugervenlighed.

  Forberedelse af re-design af arbejdsmiljo-web.dk.

  Arbejdsmiljweb - her har arbejdsmiljet det godt

  Effektml 16.000 totale besg pr. mdr. Nettotilvkst p 750 modtagere af nyhedsbrevet 3BAR.

  Resultat for 2010 14.107 totale besg pr. mdr., hvilket svarer til en stigning p 3,4 % fra 2009, hvor

  hjemmesiden havde 13.625 besg. Antallet af abonnenter til nyhedsbrevet steg fra 3.606 til 4.400 og havde dermed en

  nettotilvkst p 794 abonnenter. 25

 • Kommunikation

  Statuswww.arbejdsmiljoweb.dk har ikke ndret udseende siden lanceringen i 2005. Siden da, er der blevet udviklet teknologier, som lgger op til strre deling af indhold (Facebook, Youtube). Og det er blevet lettere at producere og dele billeder og lyd, som kan bruges som et supplement til det skrevne ord. Og endelig har folk fet strre skrme og dermed plads til mere indhold p hjemmesiderne.

  Det er baggrunden for, at 3BAR nu re-designer hjem-mesiden. Det indledende arbejde med dette blev begyndt medio 2010 og den nye hjemmeside for-ventes klar til sommer 2011.

  Der stilles stadig strre krav til hjemmesider, hvis de skal vre synlige i cyberspace. Det krver et kon-tinuerligt og mlrettet arbejde at vre blandt de verste p brugernes sgeresultater p fx Google.

  Dette arbejde var derfor hjt prioriteret i 2010. Re-sultatet af dette arbejde er, at hvis man sger p arbejdsmiljrelaterede emner, dukker arbejdsmil-joweb.dk ofte op blandt de verste sgeresultater.

  Opdateret publikationerOpdateringen af publikationer er en vigtig aktivitet, der skal sikre hj kvalitet i formidlingen af BAR So-Sus budskaber og materialer.

  I rets lb fr alle BAR SoSus 70 publikationer og mange hjemmesider et indholdsmssigt servicetjek og fr nye opdateringsblade, rettelser og justerin-ger. Alle publikationer fr et opdateringsblad p hjemmesiden www.arbejdsmiljoweb.dk. Samtidig sikrer vi, at listen over rdets publikationer bliver ajourfrt med den nyeste viden og gjort tilgnge-lige p hjemmesiden.

  26

 • Kommunikation

  I 2010 opdyrkede 3BAR nyt messe-land. Fokus p strategisk vigtige mlgrupper frte BARene ud p messer for bde ledere, arbejdsmiljkonsulenter og tillidsreprsentanter. Desuden var der get dialog med vigtige undervisningsinstitutioner, der bragte BAR SoSus materialer videre ud til mlgrupperne.

  BARene, deres produkter og aktiviteter skal vre synlige for mlgrupperne. Et vigtigt element er at vre til stede p de konferencer, messer og andre fora, hvor BARenes mlgrupper er til stede. Formlet med deltagelsen er:

  - At profilere 3BAR og deres budskaber.- At komme i dialog med arbejdsmiljor-

  ganisationen, SU, MED-udvalg, MIO, arbe-jdsmiljrdgiverne og arbejdsmiljunder-viserne, strategiske mlgrupper, samt almindeligt arbejdsmiljinteresserede.

  Aktiviteter i 2010I 2010 har 3BAR deltaget p flgende messer:

  - Trfpunkt Human Ressources- Personalepolitisk Messe - KLs HR-konference og KLs ledertrf- HK Fagfestival- Region Syddanmarks Arbejdsmiljfestival- Faxe og Slagelse Arbejdsmiljkonference- Arbejdsmiljkonferencen 2010, hvor BAR

  SoSu deltog med fem workshops om social kapital, stress, byggeri, attraktiv MED-ledelse og formidling.

  Besg fra din BARI 2010 arrangerede BAR SoSu flere mder i kommu-mder i kommu-ner og regioner bl.a. i lokale MED-udvalg, netvrk-mder, trf og p arbejdsmiljdage. P mderne var vi i en spndende dialog om flere af de vrktjer, som BAR SoSu har udviklet om psykisk arbejdsmilj.

  Ansigt til ansigt med brugerne - Messer 2010

  Resultater i 2010Samlet set er der p messerne distribueret ca. 4.000 af 3BARs eksisterende materialer. Det er en stigning p 43 % i forhold til 2009. Samtidig tilmeldte flere tusinde sig nyhedsbreve fra BAR SoSu og 3BAR.

  27

 • Kommunikation

  Mange af BAR SoSus materialer bliver distribueret via arbejdsmiljoweb.dk. De mest downloadede pub-likationer i 2010 kan ses af tabellen nederst.

  Distribution via parterneDen primre distributr af BAR SoSus skriftlige materialer er arbejdsgiver- og arbejdstagerorgani-sationerne i rdet, der ogs i 2010 distribuerede i titusindvis af materialer ud til deres netvrk p arbejdspladserne.

  Ogs Arbejdsmiljsekretariatet distribuerer en del af de skriftlige materialer til bl.a. medierne, kom-munernes arbejdsmiljansvarlige, Arbejdstilsynet, arbejdsmiljunderviserne og arbejdsmiljrdgiverne.

  Salg af materialer via ArbejdsmiljbutikkenBAR SoSu har i 2010 solgt 6.364 pjecer, bger og andre typer materialer via Arbejdsmiljbutikken og har haft en rsomstning p 70.452 kr.

  De tre mest solgte materialer er

  1. Lad dog barnet (315 stk.) 2. Pas p dig selv (260 stk.) 3. Dagplejerens arbejdsmilj (255 stk.).

  Download af materialer 2010

  28

  Nr. Materiale Antal downloads

  1 Nye ideer til mindre stress 1883

  2 Sprg igen - vrdsttende samtale 983

  3 Forflytningsguide - til ansatte p plejehjem mm 708

  4 Den mobbefri zone 644

  5 Lad dog barnet 627

  6 Fra ledervrktj til ledertrivsel 617

  7 Psykisk arbejdsmilj - en introduktion 594

  8 Nybyggeri og renovering af daginstitutioner 588

  9 Lederens egen APV 584

  10 Tag lederfrakken p 536

 • Kommunikation

  Udadvendte aktiviteter

  BAR SoSu har i de seneste r i 3BAR-samarbejdet fokuseret p at intensivere det opsgende og udadvendte arbejde. Dialogen og det personlige mde bidrager p den ene side til, at rdet kan f ideer til nye aktiviteter og p den anden side, at BAR SoSu bliver husket nste gang lederen, arbejdsmilj- eller tillidsreprsentanten skal finde inspiration til arbejdsmiljarbejdet. Et skn viser, at 3BAR (BAR SoSu, BAR U&F eller BAR FOKA) har get de udadvendte aktiviteter og dermed antallet af personer rdene er i kontakt med.

  29

  Udadvendte aktiviteter 2009 2010

  3 workshops om arbejdsmiljundervisning i Enetosh regi 0 510

  11BAR trf, workshop om kommunikation 0 30

  Afsluttende konference om skolebyggeri 331 0

  AM 2010/09 450 700

  Arbejdsmiljledelse 0 65

  AT mde om forebyggende arbejde 60 0

  Besg fra din BAR 400 0

  BUPL ledertrf 0 50

  Caf- og Dialogmder 900 910

  Dialogmde om vold og konflikter 0 300

  Fagligt Trf og konference om forflytningskultur 302 215

  Faxe og Slagelse Arbejdsmiljkonference 0 300

  Fire forsgsprojekter: Krop og kontor 500 500

  FOAs SiR-konference, Odense 450 0

  HK Fagfestival 0 300

  Indeklima forum arr. af DANVAK 30 0

  Klasselrerkursus 40 20

  KLs HR-konference 0 50

 • Kommunikation

  30

  Udadvendte aktiviteter 2009 2010

  KLs ledertrf 200 100

  Konference - Det gode arbejdsliv 60 0

  Konference om APV og unge og nyansatte 130 0

  Lancering af Ung med job 100 0

  Ledertrf + fyraftensmde om ledelse 656 50

  Netvrk for sunde arbejdspladser + midtvejsevent 0 100

  Netvrk skolebyggeri 75 0

  Personalepolitisk Messe 2010 0 2.000

  Region Syddanmark Arbejdsmiljfestival 0 400

  Rehab 1.000 2.500

  Rullende jubilum 2.500 0

  Seminar om mening 0 90

  Seminar om vold: To konferencer om vold og voldsstafet 400 0

  Social kapital konference og udviklingsprojekt 600 1.050

  Stress - netvrk og facilitatoruddannelse 60 0

  Stressdialog og netvrk 120 0

  Stresskonference 60 35

  Stjindsats 250 750

  Temadag for SR og leder samt fyraftensmde om rengring 105 0

  Temadage om arbejdsmiljundervisning, 8.-10. klasse 40 250

  Trfpunkt Human Ressources 2300 2300

  Unge ved uddannelsesmesse 2000 2000

  Vold - frontlberuddannelse 0 41

  Anslet antal kontakter med deltagere 14.119 16.616

 • BAR SoSus medlemmer

  Dorte Steenberg (Dansk Sygeplejerd)

  Bettina Ruben (Danske Fysioterapeuter)

  Per Baunsgaard (BUPL)

  Marie Sonne (Socialpdagogerne)

  Inger Bolwinkel (FOA), Nstformand

  Rudy Larsen (FOA)

  Olaf Christensen (FOA)

  Stig Ove Jensen (FOA)

  Birgit Tamberg Andersen (AC)

  Tina Frisk Kjettrup (AC)

  Preben Meier Pedersen (KL), Formand

  Thilde Guldberg (Danske Regioner)

  Ghita Kjr (Danske Regioner)

  Nicolaj Krogh Jensen (Danske Regioner)

  Holger Pedersen (Kost & Ernringsforbundet)

  Dorte Schinning Andersen (Dansk Sygeplejerd)

  Sannie Jrgensen (Danske Fysioterapeuter)

  Ane Smith (BUPL)

  Christian Jensen (Socialpdagogerne)

  Erik Nygaard (FOA)

  Henrik Hansen (3F)

  Charlotte Bredal (FOA)

  Alice Skovbjerg (Prsteforeningen)

  Katrine Nordbo Jakobsen (KL)

  Berit Wolmar (Danske Regioner)

  Malene Vestergaard Srensen (Danske Regioner)

  Morten Seerup (Kost & Ernringsforbundet)

  Rdsmedlemmer Suppleanter

  31

 • Arbejdsgivere og arbejdstagereinden forsocial- og sundhedsomrdet samarbejder om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmilj bde fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljrdet Social& Sundhed. Branchearbejdsmiljrdet kortlgger branchens srlige arbejdsmiljproblemer og hjlper arbejds-pladserne med at lse dem ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale, at holde temamder samt at udvikle arbejdsmiljkurser.

  I Branchearbejdsmiljrdet Social & Sundhed deltager reprsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernringsforbundet, Dansk Sygeplejerd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Socialpdagogerne, 3F og de vrige sundhedsorganisationer i FTF.

  Yderligere information om arbejdsmilj i den offentlige og finansielle sektor p www.arbejdsmiljoweb.dk

  Undervisning

  Arbejdsmiljpris

  Indeklima

  Arbejdsmiljweb

  Voldsforebyggelse

  Stressvrktjer

  Dialog

  Trivsel

  Psykisk arbejdsmilj

  Sund hud

  Mening

  FrontlberuddannelseE-lringsmodul

  Muskel og skelet

  Samarbejde

  Engagement

  Social kapital

  Kommunikation

  Forflytningsblomst