ATAG – ORIGINLNA KONDENZAŒN TECHNIKA

  • View
    75

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ATAG – ORIGINÁLNA KONDENZAČNÁ TECHNIKA. Séria A. Séria Q. Kotol len UK A200S Kotol s prietokovým ohrevom TUV A203C A244EC. Špecifikácia. H Š V Rozmery v mm:395500650 395500870. Odvod spalín a nasávanie vzduchu Ø 80/125 koncentrický - PowerPoint PPT Presentation

Text of ATAG – ORIGINLNA KONDENZAŒN TECHNIKA

Vervolg trainingATAG – ORIGINÁLNA KONDENZANÁ TECHNIKA
*
Špecifikácia
395 500 870
A244EC
Špecifikácia
Výstup a spiatoka UK Ø 22 mm hladká rúrka
Pripojenie TUV Ø 15 mm hladká rúrka
Plynová prípojka ½ “ vnútorný závit
Vývod kondenzátu Ø 22 mm
*
o si dnes povieme o sérii A
ATAG OSS patentovaný výmenník tepla
Ekvitermická regulácia dodávaná s idlom vonkajšej teploty
Krátka doba ohrevu TUV
ahká údrba a nízke náklady na servis – prvá prehliadka a po 4 rokoch
Pouité len znakové komponenty : Siemens elektronika
EBM ventilátory
Honeywell armatúry
Grundfos erpadlá
výmenník OSS 1 z nerezovej ocele
Špeciálna konštrukcia výmenníka
Nepretritá kondenzácia, aj poas plného výkonu
Vysoká úinnos 109,2 %
*
Vodou chladené boné steny
Vemi nízke emisie – výsledkom konštrukcie
Nízky hydraulický odpor
*
výmenník OSS 1 z nerezovej ocele
Úinnos výmenníka sa asom nemení
Záruná doba na výmenník 5 rokov
Odporúaný odborný servis výrobcu, kadé 4 roky
Úspora financií na servise cca 80 eur rone
Do výmenníka sa nezasahuje je BEZÚDRBOVÝ
*
Ventilátor EBM
a plynovým ventilom
Kazetový keramický horák
vemi nízka tvorba CO (15 - 25 ppm), modrý anjel je 65 ppm
Krátke plamene ( 6 mm)
Dlhá ivotnos
Zapaovacia jednotka
Spoahlivé zapálenie plameom s uzavretým iskrišom
*
Hydroblok vpravo
*
Hydroblok vavo
Integrovaný senzor pre TUV
*
TUV senzor, Prietokový senzor
Dolauje výkon horáka na poadovanú teplotu
montovaný na pravú stranu hydrobloku
meria prietok vody a hne prispôsobí potrebný výkon
horáka
Prietokový obmedzova TUV
montovaný na pravú stranu hydrobloku a obmedzuje sa ním mnostvo
pretekajúcej vody
*
Regulácia Siemens
*
Regulácia Siemens
Multifunkná regulácia
Týdenný program
Regulácia Siemens
Plynulý nábeh výkonu horáka, nerozbieha sa na plný výkon - úspora plynu,
nišie namáhanie materiálu, menej cyklov Zap/vyp
Regulácia výkonu poda teploteného gradientu (reguluje výkon poda rýchlosti zvyšovania teploty vody po 5K)
pred dosiahnutím poadovanej teploty sa plynule zniuje výkon horáku
*
Kotol na vykurovanie UK
*
ATAG A203C
Úinnos 109,2%
Rýchla dodávka TUV bez kolísania teploty
Ideálne riešenie pre samostatné domácnosti
*
ATAG A244EC
Úinnos 109,6 %
Teplota spalín pri ohreve TUV do 26 C
Ohrev TUV 14,3 l/min pri teplote 45 C v kondenzanom reime
Ideálne riešenie pre rodinné domy
*
ATAG A244EC
Úinnos ohrevu TUV a 95%
Rýchla dodávka TUV bez kolísania teploty
o 30% výhodnejší ohrev TUV ako zásobníkoch
Šírka kotla len 50 cm
*
ATAG - Séria Q
system-boilers
Q-51S
Q-60S
Nerezový výmenník tepla OSS 2 - 4-s priamym prestupom tepla
Kazetový obrátený keramický horák s izolaným efektom
Optimálna výkonnos / komfort ke pouívame ATAG regulácie
Priateská údrba a nízky servis
Nízke emisie
ATAG - Seria Q
ATAG - Seria Q
Nerezový filter vody
Q-25C, Q-38C
Reguláciu
9.psd
Regulácia Siemens
Kaskádová regulácia
program
Regulácia Siemens
Plynulý nábeh výkonu horáka, nerozbieha sa na plný výkon - úspora plynu,
nišie namáhanie materiálu, menej cyklov Zap/vyp
Regulácia výkonu poda teploteného gradientu (reguluje výkon poda rýchlosti zvyšovania teploty vody po 5K)
pred dosiahnutím poadovanej teploty sa plynule zniuje výkon horáku
Sleduje si deltu t ak klesne pod 18 C zane zniova otáky erpadla/ úspora
el. energie + dlhší chod kotla
*
Kotol na vykurovanie UK a pripravu TUV
ATAG Q25C
Uinnos 109,7%
Ideálne riešenie pre rodinné domy
*
Kotol na vykurovanie UK a pripravu TUV
ATAG Q38C
Uinnos 109,1%
Ideálne riešenie pre rodinné domy
*
Kotol na vykurovanie UK
*
Kotol na vykurovanie UK
*
ATAG – ORIGINÁLNA KONDENZANÁ TECHNIKA
ATAG – ORIGINÁLNA KONDENZANÁ TECHNIKA
a
akujem za pozornos