Click here to load reader

ATAG verwarming

 • View
  255

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of ATAG verwarming

 • 8A.5

  1.21

  .14/

  12.0

  3 W

  ijzig

  inge

  n vo

  orbe

  houd

  en.

  INST

  ALL

  ATIE

  VOO

  RSC

  HR

  IFT

  https://www.smarthomesupply.nl/smarthome/slimme-thermostaat?utm_source=pdf&utm_medium=ataghandleiding&utm_term=slimmethermostaatpakket&utm_campaign=smarthome

 • CV-progr.aan / uit

  WW-progr.aan / uit

  Pompprogr.aan / uit

  Reset-toets

  Step-toets

  display

  Verklaring van symbolen en tekens van het display

  012

  Geen warmtevraag

  Ventilatiefase

  Ontstekingsfase

  Brander actief op CV

  Brander actief op WW

  Controle ventilator

  Brander uit bij vragende kamerthermostaat

  Nadraaifase pomp op CV

  Nadraaifase pomp op WW

  Brander uit door te hoge aanvoerwatertemperatuur

  Automatisch ontluchtingsprogramma

  3456789A

  Waterdruk is te laag ( 3,5 bar). HIGH aanduiding blijft con-tinu zichtbaar. Het toestel wordt uit bedrijf genomen. Deinstallatiedruk moet verlaagd worden door water af te tappen.

  Bedrijfsindicatie (op de eerste positie van het display)

  Mode-toets ~ Selecteren van hoofdstukkenStep-toets ~ Bladeren in een hoofdstukReset-toets ~ Ontgrendelen van het toestel bij storing

  Mode-toets

  Postbus1057130 AC LichtenvoordeTelefoon: 0544 - 391777

  Consumentendienst:0800 - 1670

  E-mail:[email protected]

  Internet:www.atagverwarming.nl

  ATAG Blauwe Engel S-HR toestellen

  CV-progr.aan / uitWW-progr.aan / uitPompprogr.aan / uit Reset-toets

  Step-toets

  display

  Mode-toets

  ATAG Enigma E-SHR toestellen

 • Installatievoorschrift S-HR en E-SHR pagina 3

  Inhoud1 Inleiding ................................................................................................................................................ 42 Regelgeving ......................................................................................................................................... 43 Toestelbeschrijving............................................................................................................................... 54 Leveringsomvang ................................................................................................................................. 65 Ophangen van het toestel .................................................................................................................... 6

  5.1 Maatgegevens ATAG Blauwe Engel en Enigma .......................................................................... 76 Aansluiten van het toestel .................................................................................................................... 9

  6.1 CV-systeem................................................................................................................................ 106.2 Expansievat ................................................................................................................................ 11

  6.2.1 Expansievatmodule ATAG Blauwe Engel ...................................................................... 126.2.2 Expansievatmodule ATAG Enigma ................................................................................. 13

  6.3 Vloerverwarmingssystemen ....................................................................................................... 136.4 Gasleiding .................................................................................................................................. 136.5 Warmwatervoorziening ATAG Blauwe Engel S-HR-T ................................................................ 136.6 Warmwatervoorziening ATAG Enigma ....................................................................................... 146.7 Condensafvoerleiding ................................................................................................................ 146.8 Rookgasafvoer- en luchttoevoersysteem ..................................................................................... 15

  7 Externe boiler ..................................................................................................................................... 167.1 ATAG Comfort boiler .................................................................................................................. 167.2 ATAG Blauwe Engel S-HR-T met ATAG ZonLichtBoiler ............................................................ 167.3 ATAG Enigma NZ met ATAG ZonLichtBoiler ............................................................................. 16

  8 Elektrische aansluiting ........................................................................................................................ 179 Toestelregeling ................................................................................................................................... 19

  9.1 Verklaring van de functietoetsen ................................................................................................ 1910 Vullen en ontluchten van toestel en installatie .................................................................................... 20

  10.1 CV-systeem................................................................................................................................ 2010.2 Warmwatervoorziening .............................................................................................................. 20

  11 In werking stellen van het toestel ....................................................................................................... 2111.1 CV-systeem................................................................................................................................ 2111.2 Warmwatervoorziening .............................................................................................................. 2111.3 Instellingen ................................................................................................................................. 21

  12 Buiten bedrijf stellen .......................................................................................................................... 2313 Onderhoud ......................................................................................................................................... 24

  13.1 Controle op vervuiling ................................................................................................................ 2413.2 Controle CO2 .............................................................................................................................. 2413.3 Onderhoudswerkzaamheden ..................................................................................................... 2513.4 Verdere controlemogelijkheden.................................................................................................. 2613.5 Onderhoudsfrequentie ............................................................................................................... 26

  14 Technische specificaties .................................................................................................................... 2715 Schema diverse onderdelen toestel ................................................................................................... 2816 Voorbeeldschema's aansluiten van het toestel .................................................................................. 31

  16.1 Radiatorinstallatie zonder of met uitsluitend thermostaatkranen ................................................ 3116.2 Radiatorinstallatie en een vloerverwarmingsgroep ..................................................................... 3216.3 Radiatorinstallatie en een onafhankelijke vloerverwarmingsgroep ............................................. 3316.4 Twee onafhankelijke radiatorinstallaties ..................................................................................... 34

  17 Storingsindicatie ................................................................................................................................. 3518 CE-Certificaat ..................................................................................................................................... 36

  Werkzaamheden aan het toestel mogen alleen door gekwalificeerd per-soneel met gekalibreerde apparatuur plaatsvinden.

 • Installatievoorschrift S-HR en E-SHR pagina 4

  1 InleidingDit installatievoorschrift beschrijft de werking, installa-tie, bediening en het primair onderhoud van de ATAGBlauwe Engel en Enigma CV-toestellen.

  Dit installatievoorschrift is bedoeld voor erkendeinstallateurs die de ATAG toestellen installeren en ingebruik stellen.Lees ruim voor aanvang van installatie van het toesteldit installatievoorschrift goed door.Voor gebruikers van de ATAG S-HR Blauwe Engel enEnigma is een aparte gebruikshandleiding bij het toe-stel geleverd.ATAG Verwarming is niet aansprakelijk voor gevolgendie voortvloeien uit ingeslopen fouten of onvolkomen-heden in het installatievoorschrift en de gebruiks-handleiding. Tevens behoudt ATAG Verwarming zichhet recht voor om haar producten te wijzigen zondervoorafgaande mededeling.

  Geef de klant bij oplevering van de installatieduidelijke instructies over het gebruik van hettoestel en overhandig daarbij de gebruiks-handleiding en gebruikerskaart aan de klant.

  Elk toestel is voorzien van een typeplaat. Verifieer aande hand van de gegevens op deze typeplaat of hettoestel voldoet aan de situatie waarin het geplaatstmoet worden, zoals gassoort, netvoeding en afvoer-klasse.

  2 RegelgevingVoor installatie van de ATAG Blauwe Engel S-HR en deATAG Enigma E-SHR gelden de volgende regels:

  - Wetgeving: BouwbesluitHet bouwbesluit bevat prestatie-eisen over opstel-ling, afvo

Search related