of 22 /22
Implementarea legislatiei privind conditiile si criteriile pentru atestarea PRODUSELOR TRADITIONALE

Atestare produse traditionale

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Atestare produse traditionale

Text of Atestare produse traditionale

Implementarea legislatiei privind conditiile si criteriile pentru atestarea PRODUSELOR TRADITIONALE

Produse traditionale

CADRUL LEGISLATIV Produse traditionaleOrdin MAPDR nr. 690/2004 pentru aprobarea Normei privind conditiile si criteriile pentru atestarea produselor traditionale publicat in MO nr. 938/14.10.2004 Intrat in vigoare octombrie 2004 MAPDR institutia responsabila pentru aplicare

TERMENII UTILIZATI PRODUS TRADITIONALprodus tradi ional - produsul care trebuie s fie ob inut din materii prime tradi ionale, s prezinte o compozi ie tradi ional sau un mod de produc ie i/sau de prelucrare care reflect un procedeu tehnologic de produc ie i/sau de prelucrare tradi ional i care se distinge n mod clar de alte produse similare apar innd aceleiai categorii; tradi ionalitatea - elementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge n mod clar de alte produse similare apar innd aceleiai categorii; tradi ionalitatea nu poate s se limiteze la o compozi ie calitativ sau cantitativ ori la un mod de produc ie stabilit printr-o reglementare comunitar sau na ional ori prin standarde voluntare; totui aceast regul nu se aplic dac reglementarea sau standardul respectiv a fost stabilit n vederea definirii tradi ionalit ii unui produs; atestarea produselor tradi ionale - recunoaterea tradi ionalit ii unui produs prin intermediul nregistrrii sale n conformitate cu prevederile normei

Principalele prevederi ale Normei privind atestarea produselor traditionalePentru a figura n registrul de atestare a produselor traditionale , produsul trebuie s fie fabricat din materii prime tradi ionale, s prezinte o compozi ie tradi ional sau un mod de produc ie i/sau de prelucrare care reflect un tip tradi ional de produc ie i/sau de prelucrare. nregistrarea nu este permis n cazul unui produs a crui tradi ionalitatea se datoreaz: -a) provenien ei sau originii sale geografice; -b) aplicrii unei inova ii tehnologice; Pentru a fi nregistrat, produsul tradi ional trebuie: - a)s fie tradi ional n sine; sau - b)s exprime tradi ionalitatea

Principalele prevederi ale Normei privind atestarea produselor traditionaleProdusul traditional nu poate fi nregistrat dac: - se refer doar la cerin e de ordin general utilizate pentru un ansamblu de produse ori la cele prevzute de o reglementare comunitar specific; - este neltor, cum este n special cel care se refer la o caracteristic evident a produsului sau care nu corespunde caietului de sarcini ori specifica iei tehnice a produsului i nici ateptrilor consumatorilor cu privire la caracteristicile tradi ionale ale produsului.

Principalele prevederi ale Normei privind atestarea produselor traditionalePentru a fi atestat ca produs tradi ional, produsul trebuie s fie conform unui caiet de sarcini. Caietul de sarcini con ine cel pu in elementele urmtoare: - a) numele produsului; - b) descrierea metodei de produc ie, inclusiv a naturii i caracteristicilor materiei prime i/sau ale ingredientelor utilizate i/sau a metodei de preparare a produsului, cu referire la tradi ionalitatea acesteia; - c) elemente care s prezinte evaluarea caracterului tradi ional; - d) descrierea caracteristicilor produsului, prin indicarea principalelor sale caracteristici fizice, chimice, microbiologice i/sau organoleptice care se raporteaz la tradi ionalitatea; - e) cerin ele minime i procedurile de verificare i control ale tradi ionalit ii.

Principalele prevederi ale Normei privind atestarea produselor traditionaleCererea de nregistrare a produsului tradi ional, care include caietul de sarcini, se depune la direc ia pentru agricultur i dezvoltare rural a jude ului n a crui raz teritorial se realizeaz produsul. Reprezentan ii mputernici i ai MAPDR, din cadrul direc iilor pentru agricultur i dezvoltare rural jude ene, numi i pentru acordarea licen elor de fabrica ie, analizeaz dac cererea i caietul de sarcini corespund prevederilor norme i comunic solicitantului dac exist neconformit i, situa ie n care acesta va depune o nou cerere nso it de documenta ia completat conform observa iilor fcute.

Principalele prevederi ale Normei privind atestarea produselor traditionaleReprezentan ii mputernici i verific la fa a locului realitatea datelor nscrise n caietul de sarcini. Rezultatul verificrilor faptice se nscrie ntr-un proces-verbal care se semneaz de reprezentantul mputernicit constatator i de solicitant sau de mputernicitul acestuia, redactat n dou exemplare, dintre care un exemplar rmne la solicitant i unul la direc ia pentru agricultur i dezvoltare rural jude ean. n situa ia n care se constat c datele nscrise n caietul de sarcini nu corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se men ioneaz distinct n procesul-verbal i constituie motiva ia nenscrierii produsului n Registrul de atestare a produselor tradi ionale.

Principalele prevederi ale Normei privind atestarea produselor traditionalen situa ia n care se constat c datele nscrise n caietul de sarcini corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se men ioneaz n procesul-verbal, care constituie actul n baza cruia se nscrie produsul n Registrul de atestare a produselor tradi ionale. Direc ia pentru agricultur i dezvoltare rural jude ean va nainta Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale o copie a procesului-verbal i a caietului de sarcini n baza crora produsul se nscrie n Registrul de atestare a produselor tradi ionale.

Elaborarea si continutul cererii de inregistrare in vederea atestarii produsului traditional

Elaborarea si continutul cererii de inregistrare in vederea atestarii produsului traditionalCererea adresata DADR de catre producator, grup de producator, etc prin care se solicita atestarea produsului ca si produs traditional, insotita de caietul de sarcini Cererea cuprinde date privind:

Numele si prenumele producatorului, asociatie, etc Adresa Denumirea produselor pentru care solicita atestarea Caietul de sarcini

Caietul de sarciniNumele produsului Specificatia tehnica sau metoda de productie care sa cuprinda:

Descrierea naturii si caracteristicilor materiei prime si/sau ingredientelor utilizate Descrierea metodei de preparare a produsului cu referire la traditionalitatea acesteia Descrierea caracteristicilor traditionale Descrierea caracteristicilor produsului Indicarea caracteristicilor organoleptice, fizice, chimice si microbiologice Cerinte minime si proceduri de verificare si control ale traditionalitatii

Exemplu continut caiet de sarcini branzaNumele produsului Branza de MANASTUR, MOIECIU, NASAL,TAGA etc Descrierea naturii si caracteristicilor materiilor prime si/sau ingredientelor utilizate :

lapte de vaca sau bivolita, capra , oaie seminte (chimen, telina,marar, etc) alte ingrediente

Exemplu continut caiet de sarcini branzaDescrierea metodei de preparare a produsului cu referire la traditionalitatea acesteia Vor fi descrise toate operatiunile in ordinea desfasurarii inclusiv depozitarea si conservarea produsului (amestecare, fierbere, pasteurizare, fermentare, maturare, taiere, afumare, adaugare de cheag, ambalare, depozitare, etc) cu referire la traditionalitate

Exemplu continut caiet de sarcini branzaDescrierea caracteristicilor traditionale

Reteta( lapte de vaca in amestec cu lapte de bivolita, capra, oaie) Mod de preparare ( un anumit tip de cheag, un anumit mod de maturare, afumare, fermentare etc) Anumite tipuri de ingrediente Prezentare ( scoarta de brad, putinei, chisca de porc,etc)

Exemplu continut caiet de sarcini branzaDescrierea caracteristicilor produsului

Gramajul Modul de ambalare (in saramura, vid, natural, etc) Indicarea caracteristicilor organoleptice, fizice, chimice si microbiologice Cerinte proceduri de verificare si control ale traditionalitatii

Parametrii tehnologici (durata, temperaturi, proprietati organoleptici) inspectorii DADR Parametrii fizico- chimici si microbiologici - inspectorii DSVSA

Rolul responsabilului DADR in sistemul de control al produselor traditionale

Rolul responsabilului DADR

Reprezentan ii DADR, numi i pentru acordarea licen elor de fabrica ie, analizeaz cererea i caietul de sarcini Comunic solicitantului dac exist neconformit i, situa ie n care acesta va depune o nou cerere nso it de documenta ia completat conform observa iilor fcute Verific la fa a locului realitatea datelor nscrise n caietul de sarcini

Rolul responsabilului DADRIntocmeste procesul verbal in 2 exemplare privind verificarea faptica Transmite la MAPDR o copie a procesului verbal si a caietului de sarcini in vederea inregistrarii in Registrul de atestare a produselor traditionale Verifica si controleaza periodic respectarea elementelor de traditionalitate

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii RuraleSite:www.maap.ro Tel/fax: 021 3078 678 Persoane de contact:Tudorel Balta: [email protected] Roxana Gradinariu: [email protected]