ATRAKCJE TURYSTYCZNE ŁUKU MUŻAKOWA Touristische ... ?· ATRAKCJE TURYSTYCZNE ŁUKU MUŻAKOWA autostrada,… page 1
ATRAKCJE TURYSTYCZNE ŁUKU MUŻAKOWA Touristische ... ?· ATRAKCJE TURYSTYCZNE ŁUKU MUŻAKOWA autostrada,… page 2

ATRAKCJE TURYSTYCZNE ŁUKU MUŻAKOWA Touristische ... ?· ATRAKCJE TURYSTYCZNE ŁUKU MUŻAKOWA autostrada,…

Embed Size (px)

Text of ATRAKCJE TURYSTYCZNE ŁUKU MUŻAKOWA Touristische ... ?· ATRAKCJE TURYSTYCZNE ŁUKU MUŻAKOWA...

Nysa uycka

Lausitzer Neie

Skroda

Spree

12

12

12

97

97

97

156

112

289

289

115

156

115

15E 36

E 36

A18

ForstRoggosenCottbus-Sd

Bademeusel

Kopalnia odkrywkowawgla brunatnego Jnschwalde

Kopa

lnia

odk

ryw

kow

a

wg

la b

runa

tneg

o C

ottb

us N

ord

Kopalnia odkrywkowawgla brunatnego Nochten

Niemcy

PolskaSaksonia

Brandenburgia

Wojewdztwo lubuskie

1

2

3

4

5

I

I

I

I

0 2 4 6 8 10 km

autostrada, autostrada zjazd

drogi krajowe, drogi lokalne

linia kolejowa - normalnotorowa, wskotorowa

struktura glacitektoniczna uku Muakowawidoczna w uksztatowaniu rzeby terenu

przejcie graniczne, przejcie graniczne piesze

granica pastwowa, granica krajw zwizkowych Niemiec

lasy, rzeba terenu

gwne rzeki, cieki

zbiorniki antropogeniczne, stawy

obszar zabudowany

wyrobiska czynnych kopalni wgla brunatnego

granica Parku Krajobrazowego uk Muakowa

15

97

Rogosen

Wiee widokowe

Inne informacje

Szlaki rowerowe, cieki geoturystyczne

cieki przyrodniczo- edukacyjne, szlaki piesze

wiea widokowa nad zbiornikiem pokopalnianym Felixsee

wiea widokowa "Dawna kopalnia Babina"

wiea w Nowym Zamku, Park Frsta Pcklera w Bad Muskau

cieka rowerowa Odra-Nysa uycka

szlaki rowerowe powiatu arskiego

ladami dawnego grnictwa

ladami przemysu szklarskiego

cieka geoturystyczna Dawna kopalnia Babina

cieka przyrodniczo-edukacyjna Wdrwka po lesie wok Jerischke

ogrd ekologiczny i dydaktyczny w Eichwege (Dbern)

cieka przyrodniczo-edukacyjna Preschener Mhlbusch w Preschen

szlak pieszy Mrchenwald

szlak pieszy Zerna

szlak pieszy Gro Schacksdorfer Teiche

cieka rowerowa Tuplice - knica (dawna linia kolejowa)

wycieczka geologiczna

Morena kocowa k. Jerischke i Dolin Nysy uyckiej

szlak Ceramiki, Cielmw - Chemica - Jagowice

informacja turystyczna, zamek, dworek, izba regionalna

informacja turystyczna

manufaktura szka, garncarnia

wypoyczalnia rowerw, punkt naprawy rowerw

Punkty Informacyjne Geoparku uk Muakowa

Znaki topograficzne

Biuro Geoparku Muskauer Faltenbogen Muskauer Strae 14, D-03159 Dbern

Stowarzyszenie Geopark uk MuakowaOKSiR, ul. Wojska Polskiego 2, 68-208 knica

Geopark uk Muakowa, Pawilon Informacyjny w nicyul. Hutnicza, 68-208 knica

Pawilon Informacyjny przy Szkolnym Schronisku ModzieowymOT Jerischke Nr 9, D-03159 Neie-Malxetal

Centrum Turystyczne Kolejki Lenej Muskau, Bahnhof Teichstrae, D-02943 Weiwasser/O.L.

1

2

3

4

5

Atrakcje turystyczne geoparku uk Muakowa

osady eemskie w Klinge

szurf w giserze w okolicy zbiornika wodnego Feelixsee

rdo Grenzerquelle w okolicy Pusack

gaz narzutowy Finkenstein w okolicy Reuthen

zbiorniki antropogeniczne w okolicy Tuplic

lipa (Prangerlinde) w Gro Klzig

rezerwat przyrody w Reuthen, torfowisko Reuthener Moor

rezerwat przyrody (torfowisko) w Reuthen Reuthener Moor

aleja Dbowa w winnicy Jerischke

budynek z kamieni polnych w Reuthen

Parki zabytkowe, muzea, izby regionalne, obiekty turystyczne

Park Muakowski, obiekt wiatowego Dziedzictwa UNESCO

Park w Reuthen

dawna cegielnia w Klein Klzig

izba regionalna w Gro Klzig

miejsce pamici poety Erwina Strittmattera Sklepik w Bohsdorf

manufaktura szka Hedwigshtte w Dbern

muzeum pod goym niebem Skok w czasie w Klinge

izba Pamici w Klein Klzig w dawnej cegielni

izba Pamici w Dbern, Ringstrae 53, D-3159 Dbern

fabryka szka w Dbern

I

Spree

w rejonie Zwizku Gmin Dbern i gminy TupliceATRAKCJE TURYSTYCZNE UKU MUAKOWA

autostrada, autostrada zjazdAutobahn, Autobahnanschlussstelle

drogi krajowe, drogi lokalne

linia kolejowa - normalnotorowa, wskotorowa

struktura glacitektoniczna uku Muakowawidoczna w uksztatowaniu rzeby terenuGrenze des Gebiets mit den in der Morphologie des Gelnde sichtbaren glazialtektonischen Strungen des Muskauer Faltenbogens

przejcie graniczne, przejcie graniczne piesze

granica pastwowa, granica krajw zwizkowych Niemiec

lasy, rzeba terenu

gwne rzeki, cieki

zbiorniki antropogeniczne, stawy

obszar zabudowany

wyrobiska czynnych kopalni wgla brunatnego

Bundesstrae, Landstrae

Eisenbahn, Kleinbahn

Grenzbergang, Grenzbergang Fugnger

Landesgrenze, Grenze der Bundeslnder Deutschlands

Wlder, Relief

Hauptflsse, Wasserlauf

Anthropogene Wasserbecken, Teiche

Bebautes Gebiet

Abbaurume der ttigen Braunkohlengruben

granica Parku Krajobrazowego uk MuakowaGrenze Landschaftspark Muskauer Faltenbogen

15

97

Rogosen

Wiee widokowe Aussichtspunkte

Inne informacje Zustzliche Informationen

Szlaki rowerowe, cieki geoturystyczne

cieki przyrodniczo- edukacyjne, szlaki pieszeNaturlehrpfade, Rundwanderwege

wiea widokowa nad zbiornikiem pokopalnianym Felixsee

wiea widokowa "Dawna kopalnia Babina"

wiea w Nowym Zamku, Park Frsta Pcklera w Bad Muskau

Aussichtsturm am Felixsee

Aussichtsturm Alte Grube Babina

Aussichtspunkt im Neuen Schloss, Frst-Pckler-Park Bad Muskau

cieka rowerowa Odra-Nysa uycka

szlaki rowerowe powiatu arskiego

ladami dawnego grnictwa

ladami przemysu szklarskiego

cieka geoturystyczna Dawna kopalnia Babina

cieka przyrodniczo-edukacyjna Wdrwka po lesie wok Jerischke

ogrd ekologiczny i dydaktyczny w Eichwege (Dbern)

cieka przyrodniczo-edukacyjna Preschener Mhlbusch w Preschen

szlak pieszy Mrchenwald

szlak pieszy Zerna

szlak pieszy Gro Schacksdorfer Teiche

Naturlehrpfad Jerischker Wald

Umwelt- und Lehrgarten Eichwege in Dbern

Naturlehrpfad Preschener Mhlbusch in Preschen

Rundweg Mrchenwald

Rundweg Zerna

Wanderweg Gro Schacksdorfer Teiche

cieka rowerowa Tuplice - knica (dawna linia kolejowa)

wycieczka geologiczna

Morena kocowa k. Jerischke i Dolin Nysy uyckiej

szlak Ceramiki, Cielmw - Chemica - Jagowice

informacja turystyczna, zamek, dworek, izba regionalna

informacja turystyczna

manufaktura szka, garncarnia

wypoyczalnia rowerw, punkt naprawy rowerw

Touristinformation, Schloss, Gutshaus, Heimatstube

Touristinformation

Glasmanufaktur, Tpferwerk

Fahrradausleih, Fahrradreparatur

Punkty Informacyjne Geoparku uk Muakowa Geopark-Informationsstellen

Znaki topograficzne Topografische Zeichen

Biuro Geoparku Muskauer Faltenbogen

Muskauer Strae 14, D-03159 Dbern

Stowarzyszenie Geopark uk Muakowa

OKSiR, ul. Wojska Polskiego 2, 68-208 knica

Geopark uk Muakowa, Pawilon Informacyjny w nicy

ul. Hutnicza, 68-208 knica

Pawilon Informacyjny przy Szkolnym Schronisku Modzieowym

OT Jerischke Nr 9, D-03159 Neie-Malxetal

Centrum Turystyczne Kolejki Lenej Muskau,

Geopark-Informationszentrum Dbern, Sitz der Geschftsstelle

Geoparkbro im Haus der Kultur, des Sportes und der Erholung

Geopark uk Muzakowa, Informationspavillon eknica

Informationspavillon am Schullandheim in Jerischke

Touristenzentrum der Waldeisenbahn Muskau Bahnhof, Bahnhof Teichstrae, D-02943 Weiwasser/O.L.

1

2

3

4

5

Atrakcje turystyczne geoparku uk Muakowa Radtouren und Geopfade Touristische Besonderheiten vom Geopark Muskauer Faltenbogen

osady eemskie w Klinge

szurf w giserze w okolicy zbiornika wodnego Feelixsee

rdo Grenzerquelle w okolicy Pusack

gaz narzutowy Finkenstein w okolicy Reuthen

zbiorniki antropogeniczne w okolicy Tuplic

lipa (Prangerlinde) w Gro Klzig

rezerwat przyrody w Reuthen, torfowisko Reuthener Moor

rezerwat przyrody (torfowisko) w Reuthen Reuthener Moor

aleja Dbowa w winnicy Jerischke

budynek z kamieni polnych w Reuthen

Radweg Oder- Neie

Radwege des Sorauen Landkreises

Altbergbautour

Glastour

Geotouristischer Pfad Alte Grube Babina

Radweg Tuplice- knica (ehemalige Eisenbahnlinie)

Geologietour

Jerischker Endmornen- und Neietaltour

Keramikroute Cielmw- Chemica- Jagowice

Eem von Klinge

Kohlenschurf im Gieser am Felixsee

Grenzerquelle bei Pusack

Finkenstein, Findling bei Reuthen

Anthropogene Seenplatte in der Nhe von Tuplice

Prangerlinde am Dorfplatz Gro Klzig

Naturschutzgebiet Reuthener Moor

Naturschutzgebiet Reuthener Moor

Eichenallee am Weinberg, Jerischke

Gebude aus Lesesteinen, Reuthen

Parki zabytkowe, muzea, izby regionalne, obiekty turystyczne Historische Parkanlagen, Museen, Heimatstuben, touristische Objekte

Park Muakowski, obiekt wiatowego Dziedzictwa UNESCO

Park w Reuthen

dawna cegielnia w Klein Klzig

izba regionalna w Gro Klzig

miejsce pamici poety Erwina Strittmattera Sklepik w Bohsdorf

manufaktura szka Hedwigshtte w Dbern

muzeum pod goy