AUDITUL IMOBILIZARILOR

Embed Size (px)

Citation preview

AUDITUL IMOBILIZARILOR CORPORALE

COORDONATOR,

AUTOR,

BRASOV 2011

1

CUPRINS

CAPITOLUL 1 : NOTIUNI GENERALE DESPRE IMOBILIZARILE CORPORALE CAPITOLUL 2 : PREZENTAREA SOCIETATII CAPITOLUL 3 : SCRISOAREA DE ANGAJAMENT CAPITOLUL 4 : OPINIA ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INTOCMITE LA 31.12.2010 SI ASUPRA IMOBILIZARILOR CORPORALE CAPITOLUL 5 : AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE SI A IMOBILIZARILOR CORPORALE4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. SEMNIFICATIA LUCRARILOR PLANIFICAREA INTERVENTIILOR RESPONSABILITATEA SOCIETATII SI A AUDITORILOR BAZA OPINIEI LIMITELE CAMPULUI DE AUDIT

CAPITOLUL 6 : AUDITUL IMOBILIZARILOR CORPORALE SECTIUNEA G: ACTIVE IMOBILIZATE -CORPORALE SI NECORPORALE CAPITOLUL 7 : ABORDAREA AUDITULUI -SECTIUNEA FSECTIUNEA F0- PRAGUL DE SEMNIFICATIE SECTIUNEA F1- LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT GENERAL

2

SECTIUNEA F2- LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT SPECIFIC SECTIUNEA F3- RISCURI INERENTE SPECIFICE SI MARIMEA ESANTIOANELOR INITIALE

CAPITOLUL 8: RAPORTUL AUDITORULUI STATUTAR CAPITOLUL 9: CONCLUZII BIBLIOGRAFIE

CAPITOLUL 1.3

NOTIUNI GENERALE DESPRE IMOBILIZARILE CORPORALE

Activele imobilizate reprezinta acele resurse tehnico-materiale corespunzatoare desfasurarii activitatii agentilor economici, destinate sa serveasca o perioada indelungata de tip si care nu se consuma la prima utilizare. Activele imobilizate se mai numesc si imobilizari. Imobilizarile sunt active care prezinta urmatoarele caracteristici: a) au o durata de utilizare mai mare de un an; b) sunt achizitionate pentru a fi utilizate in cursul activitatii de exploatare; c) nu sunt achizitionate pentru a fi vandute clientilor. Mijloacele imobilizate sunt elemente patrimoniale destinate sa fie utilizate de agentii economici in mod durabil, pentru realizarea obiectivului de activitate al regiei sau societatii comerciale. Imobilizarile din punct de vedere al comportamentului lor economic si al structurii tehnice si participativ productive au urmatoarea componenta: A) IMOBILIZARI CORPORALE sau tangibile au o existenta fizica.Ele sunt formate din bunuri asupra carora se exercita un drept real, delimitate potrivit legislatiei noastre in terenuri si mijloace fixe. Terenurile reprezinta imobilizaricorporale pentru ca au o durata de functionare nelimitata fiind singurele elemente din aceasta categorie care nu sunt supuse deprecierii sau altor tipuri de cheltuieli. Deprecierea consta in trecerea periodica pe cheltuieli a costurilor imobilizarilor corporale(altele decat imobilizarile si resursele naturale) pe toata durata lor de functionare. Categoria de imobilizari corporale include active pe termen lung care sunt utilizate in activitatea continua de exploatare a intreprinderii.In fapt reprezinta locul de desfasurare a exploatarii (terenuri si cladiri) si echipamentele pentru fabricarea, comercializare, livrarea si deservirea productiei companiei.Astfel, aceste active se mai numesc active de exploatare sau uneori mijloace fixe, active corporale sau active cu durata lunga de viata.

B) IMOBILIZARILE NECORPORALE- cuprind mijloacele blocate in cercetare, fondul comercial, brevetele, licentele, marcile comercial care sunt utiliate un timp mai indelungat decat perioaa aferet exercitiului financiar, direct sau indirect, dar care trebuie sa contribuie la realirae profit de catre societatea comerciala. Imobilizarile necorporale sunt intangibile sunt active pe teren lung care nu au o existenta fizica si in cele mai multe cazuri sunt legate de diferite drepturi sau avantaje economice. 4

Ca valori concrete, imobilizarile necorporale cuprind brevetele, drepturile de autor(copyright), marcile comerciale, concesiuile(francizele), cheltuielile de constituire, locatiile, cheltuielile de cercetare-dezvoltare, amenajarile de locatii, fondul comercial(good-will). C) IMOBILIZARILE FINANCIARE- constituie parti ale capitaluli sub forma de imprumuturi, titluri de participare, titluri si creante imobilizate in faoarea altor agenti economici, care aduc profit sub forma de dobanzi, dividende etc.Ele imbraca forma investitiilor financiare de regula excedentele financiare obtinute din activitatea unitatii patrimoniale si care nu sunt necesare operatiilor sale curente, deci pot fi investite pe termen lung in valori producatoare de venituri financiare. D) IMOBILIZARILE IN CURS-sunt activele imobilizate neterminate, in executie pe mai multe exercitii financiare(lucrari de investitii).

CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALECategoria de imobilizari corporale include active pe termen lung care sunt utilizate in activitatea continua de exploatare a intreprinderii.Acestea reprezinta locul de desfasurare a

5

exploatarii(terenuri si cladiri) si echipamentele pentru fabricarea, cmercializarea, livrarea si deservirea produselor companiei. Uneori aceste imobilizari se mai numesc actie de exploatare sau mijloace fixe, active corporale sau sau active cu durata lunga de viata. . Potrivit reglementarilor contabile simlificate imobilizarile corporale sunt active: a) detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii , peru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative. b) utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an c) au o valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare. Imobilizarile corporale (tangibile) au o existenta fizica.Ele cuprind: terenurile, constructiile, instalatiile tehnice si masinile, alte instalatii, utilaje si mobilier, avansuri si imobilizari corporale in curs de executie. Terenurile reprezinta imobilizari corporale si pentru ca au o durata de utilizare nelimitata sunt singurele imobilizari corporale care nu se supun deprecierii. Deprecierea reprezinta o trecere periodica pe cheltuieli a costurilor imobilizarilor corporale(altele decat terenurile si resursele naturale) pe toata durata lor de functionare. Literatura de specialitate defineste mijloacele fixe ca fiind principala componenta a avutiei nationale acumulate, obiectul sau complexul de obiecte care se utilizeaza ca atare si care indeplineste in cumulativ urmatoarele conditii: -are o valoare de intrare(de inventar) mai mare fata de un plafon valoric; - are o durata normata de utilizare mai mare de un an. Reglementarile contabile simplificate exclud notiunea de mijloace fixe.Daca ne raportam insa la la legislatia fiscala si nu numai constatam urmatoarele: Legea nr.15/1994 republicata in Mnitorul Oficial nr. 242/31.05.1999 modificata prevede urmatoarele: Capitalul imobilizat supu amortizari str reflectat in patrimoniul agentilor economici pri bunurile i valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care se consuma treptat. Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt: a) terenurile, inclusiv inestitiile pentru amenajarea acestora; b) mijloacele fixe. Sunt coniderate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiectece se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele comditii: a) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului.Aceasta valoare poate fi atualizata anual, in functie de indicele de inflatie; b) are o durata normala de utilizare mai mare de un an. Sunt de asemenea , considerate mijloace fixe supuse amortizarii : a) investitiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie; b) capacitatile puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe.Acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

6

c) invstitiile efectuate pentru descopertarea, in vederea valoriicarii de substante minerale utile, cu arbuni si alte zacaminte ce se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru realizarea lucrarilor miniere subterane de deschidere a zacamintelor; d) investitiile efectuate la mijloacele fixe in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali, prin majorarea valorii de intrare a mijlocului fix. Nu sunt considerate mijloace fixe: a) motoarele, aparatele si alte subansamble ale mijloacelor fixe, procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel, care nu modifica parametrii tehnici initiali ai mijlocului fix. c) sculele, instrumentele si dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse in serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea si de durata lor de functionare normala; d) animale care nu au indeplinit conditiile pentru a fi trecute la animale adulte, animale de ingrasat, pasarile si coloniile de albine ; e) padurile: f) investitiile efectute pentru realizarea lucrarilor miniere din afara perimetrelor de exploatare, precum si cele pentru foraj,executate pentru explorari, prospectiuni geologice si geofizice, forajele pentru alimentarea cu apa, care nu au dat rezultate, sondele situate in gaz capul unor zacaminte de titei, precum si sondele de cercetare geologica, care au pus in evidenta acumulari de hidrocarburi, dar care, din motive geologico-tehnice si economice obiective nu pot fi exploatate; g) prototipurile, atat timp cat servesc ca model la executarea productiei in serie, inclusiv seria zero, sau sunt supuse incercarilor in vederea omologarii la producator;

Amortizare fiscalaCheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii, ansamblarii, instalarii sau imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii potrivit prezentului articol. Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative. b) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului. c) Are o durata normala de utilizare mai mare de un an. Pentru imobilizarile corporale care sunt folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, lot sau set.Pentru componentele care care intra in structura unui activ corporal, a caror durata normala de utilizare difera de cea a activului rezultat, amortizarea se determina pentru fiecare componenta in parte. Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile: a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune, locatii de gestiune sau altele asemenea. b) mijloacele fixe puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala; acestea se cuprind in grupele in care

7

c) d) e) f)

urmeaa a se inregistra, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realiarea lor; investitiile efectuate pentru descoperta in vederea valorificarii de substante miniere utile precum si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei in subteran si la suprafata. investitiile efectuate la mijloace fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix; investitiile efectuate din surse propriiconcretizate in bunuri noi, de natura celor apartinand domeniului public, precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate in proprietate publica; amenajarile de terenuri.

Nu reprezinta active amortizabile: a) terenurile, inclusiv cele impadurite; b) tablourile si operele de arta; c) fondul comercial; d) lacurile, iazurile si baltile care nu sunt rezultatul unei investitii; e) bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare; f) orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii, potrivit normelor; g) casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decat cele utilizate in scopul realizarii venituilor. Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se intelege: a) costul de achizitie, pentru mijloace fixe procurate cu titlu oneros; b) costul de productie, pentru mijloace construite sau produse de catre contribuabil. c)valoarea de piata, pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit. Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina comform urmatoarelor reguli: a) in cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara; b) in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata; c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabill poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva. In cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil. Cota de amortizare liniara se calculeaza raportand numarul 100 la durata normla de utilizare a mijlocului fix. In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori: 8

a) 1,5 daca durata normala de utilizare a mijlocui fx amortizabil este intre 2 si 5 ani. b) 2,0 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani; c) 2,5 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani. In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza: a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix; b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valororii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.

Evaluarea imobilizarilor corporaleReglementarile contabile referitare la evaluarea initiala a imobilizarilor corporale prevad ca acestea, recunoscute ca active, trebuie evaloate initial la costul lor deerminat potrivit regulilor de evaluare generale pentru bunuri l ata intrarii lor in unitate in fuctie de modalitatea efectiva de trecere in proprietate intreprinderii si anume: - la data intrarii in unitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in cntabilitate la valoarea de intrare,denumita valoare cotabila, care se stabileste astfel: - bunurile reprezentand aport la capitalul social, la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii; - bunurile obtinute cu titlu gratuit la valoarea justa.

Prin valoare justa se intelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunaoie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv: - bunurile procurate cu titlu oneros la cost de acizitie; - bunuile produse in unitate, la cost de productie. Codul fiscal actual defineste valoarea de intrare a mijloacelor fixe: - costul de achizitie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros; - costul de productie pentru mijloacele fixe construite sau prouse de catre contribuabil; - valoarea de piata pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit.

Cheltuieli ulterioare legate de imobilizarile corporaleChltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate.

9

Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora trebuie recunoscute ca o cheltuiala in perioada in care a fost efectuata. In situatia unei modernizari are conduce la obtinerea de beneficii economice suplimentare, aceasta se recunoaste ca o componenta a activului. La data bilantului o imobilizare corporala trebuie prezentata in bilant la valoarea de intrare.

Amortizarea imobilizarilor corporalePrin amortizare se intelege acel acel proces economico financiar obiectiv si constient, prin care se compenseaza treptat, sub aspect valoric, uzura(fizica si morala) a mijloacelor fixe productive, pe masura transferarii acesteia in procesul de productie, asupra costului produselor la a caror realizare au participat.

Contabilitatea terenurilorContabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii de terenuri: terenuri si amenajari de terenuri. In contabilitatea analitica terenurile pot fi evidentiate p urmatoarele grupe: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii, alte terenuri. Amenajarile de terenuri cun ar fi caile de acces, spatiile de parcare si imprejmuirile, au o durata de utilizare limitata si de aceea sunt supuse deprecierii(amortizarii).Tocmai de aceea acestea se inregistreaza separat in contul amenajari terenuri si nu in contul trenuri.

Contabilitatea terenurilor se conduce cu ajutorul contului sintetic de gradul I 211 terenuri si amenajari de terenuri care, la randul lui, se desfasoara pe doua conturi sintetice de gradul II: - 2111 Terenuri - 2112 Amenajari de terenuri

Contabilitatea mijloacelor fixePotrivit traditiei contabile romanesti sub determinarea de mijloace fixe traditiei contabile romanesti sub determinarea de mijloace fixe se regasesc: -constructiile; -echipamentele tehnologice(masini, utilaje si instaltii de lucru); 10

-mijloace de transport; -animalele si plantatiile; -aparatele si instalatiile de masurare, control, reglare: -mobilierul, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale. Cladirile(constructiile) Costul cladirilor include petul de cumparare la care se adauga toate reparatiile si alta cheltuieli necesare pentru darea acestora in exploatare. Normele contabile simplificate stabilesc ca cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari cororale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Costul reparatiilor efectuate la imobilizarile corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora trebuie recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care a fost efectuat. In situatia unei moderniari care conduce la obtinerea de beneficii economice suplimentare, aceasta se recunoaste ca o componenta a activului. Cladirile (constructiile) sunt supuse deprecierii (amortizarii) deoarece, ca si alte imobilizari, au o durata de functionare limitata. In situatia in care o societate comerciala isi construieste in regie proprie o cladire, costul acesteia v-a cuprinde toate cheltuielile necesare si oportune cum sunt: costul materialelor de constructie, salariile, o parte din cheltuielile generale de administratie si alte cheltuieli indirecte.Cand constructia este relizata de un tert costul acesteia va cuprinde pretul net al contractului, plus alte cheltuieli necesare pentru darea in exploatare a cladirii. Echipamentele tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) Costul echipamentelor cuprinde toate cheltuielile legate de achizitionarea si pregatirea acestora pentru exploatare.Aceste cheltuieli cuprind pretul de facturare, cheltuielile de transport inclsiv asigurarea pe durata acestuia, cheltuielile de instalare si cele ale testelor de pregatire a achipamentelor pentru exploatare. Contabilitatea mijloacelor fixe se tine cu ajutorul urmatoarelor conturi: - 212 Constructii; - 213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii ; - 2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) - 2132 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare - 2133 Mijloace de transport - 2134 Animale si plantatii - 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane Si materiale si alte active corporale Alte conturi de activ care ajuta la inregistrarea operatiilor privind imobilizarile corporale sunt: - 231 Imobilizari corporale in curs de executie - 232 Avansuri acordate pentru imobilizari cororale

11

Pentru a corecta valoarea de intrare a mijloacelor fixe se utilizeaza urmatoarele conturi sintetice de gradul I-conturi de pasiv : - 281 Amortizari privind imobilizarile corporale - 291 Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale La randul sau, contul 281 Amortizari privind imobilizarile corporale se desfasoara pe patru subconturi astfel: - 2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri - 2812 Amortizarea constructiilor - 2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si constructiilor - 2814 Amortizarea altor imobilizari corporale Mijloacele fixe sunt evidentiate distinct, pe fiecare obiect sau ansamblu de obiecte care functioneaza ca un tot unitar.

Cedarea si casarea mijloacelor fixeReferitor la aceste operatiuni normele contabile precizeaza: O imobilizare corporala trebuie scoasa din evidente la cedare sau la casare, atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara. Castigurile, respectiv pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca o diferenta intre veniturile generate de cedare si valoarea sa neamortizata , inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acesteia si trebuie recunoscute ca venit, respectiv cheltuiala in contul de profit si pierdere.

Documente justificative privind mijloacele fixeDocumentele utilizate care stau la baza inregistrarilor in contabilitate sunt: -registrul numerelor de inventar - fisa mijlocului fix -procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe de/de declasare a unor bunuri materiale -procesul verbal de receptie -procesul verbal de receptie provizorie -procesul verbal de punere in functiune -procesul verbal de receptie finala

Contabilitatea imobilizarilor corporale achizitionate In leasing

12

Conform Standardelor Internationale de Contabilitate leasing-ul este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului, in schimbul unei plati sau serii de plati, dreptul de a utiliza un bun pe o perioada convenita de timp. Conform doctrinei, leasingul este acea operatiune prin care la o locatie (inchiriere) de echipamente mobiliare sau imobiliare se asociaza o eventuala cumparare ulterioara, in masura in care chiria poate fi asimilata in contul pretului final pentru echipamentul respectiv. Pentru cel ce are nevoie de echipamente si apeleaza la leasing se realizeaza o finantare simpla si relativ rapida pentru investitie, dar are un cost ridicat. Operatiunea de leasing e considera si modalitatea de finantare a investitiilor in care se inchiriaza pe termen scurt masini, utilaje si instalatii.La terminarea lucrarilor de investitii bunurile inchiriate se pot restitui proprietarului sau se pot vinde executantului ori titularului investitiei.

CAPITOLUL 2.PREZENTAREA SOCIETATII CONFEXIM IMPEX S.A

Informatii generale

13

CONFEXIM IMPEX S.A. CURTEA DE ARGES este persoana juridica romana, sub forma unei societati pe actiuni , cu sediu social in Curtea de Arges , str. Industriei , nr. 9 , judetul Arges. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J03 / 196/ 1991 si are codul de inregistrare fiscala RO 154396. Entitatea analizata a devenit societate comerciala in baza Legii 15/1990 privind transformarea fostelor intreprinderi de stat in societati comerciale sau regii autonome prin Hotrrea de Guvern nr. 1272/08.12.1990 . Societatea are in prezent un capital social de 2.795.727,50 lei, structura actionariatului fiind 100 % privata capitalul social al societatii fiind reprezentat de 1.118.291 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50lei . In cursul anului 2010, a avut loc o majorare de capital social in valoare de 1.685.827,5 lei, fiind subscrise 674.331 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei. Societatea este emitent deschis , cotat pe piata secundara a Bursei de Valori CURTEA DE ARGES categoria III R supunandu-se prevederilor Legii 297/2004 privind piata de capital si regulamentelor si instructiunilor specifice emitentilor , emise de entitatea de cu pondere a societatii comerciale CONFEXIM IMPEX S.A. reglementare Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare . Activitatea CURTEA DE ARGES imbracaminte- cod 1413 . Conform investigatiei si evaluarii efectuate de auditor, nu au fost identificate evenimente ulterioare sau in curs , care sa afecteze situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2010 de catre societatea CONFEXIM IMPEX S.A. CURTEA DE ARGES. este producerea si comercializarea produselor de imbracaminte,

activitatea preponderenta conform clasificatiei CAEN fiind Fabricarea altor articole de

14

CAPITOLUL 3Scrisoare de angajament pentru efectuarea unui auditCtre conducerea unitii, Dumneavoastr prin adresa nr 340 din data de 03.01.2011 ai solicitat s efectum auditul situaiilor financiare pentru anul 2010.Suntem ncntai s v confirmm acceptarea acestui angajament prin coninutul acestei scrisori. Auditul pe care l vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastr asupra situaiilor financiare. Noi ne vom desfura activitatea de audit n conformitate cu Standardele de Audit general acceptate promovate de Camera AuditorilorFinanciari din Romnia. Aceste standarde solicit ca noi s planificm i s efectum auditul n scopul de a obine o asigurare rezonabil c situaiile financiare nu conin erori semnificative. Un audit include examinarea pe baz de proceduri, teste a dovezilor privind raportarea i prezentarea situaiilor financiare. Auditul include i examinarea principiilor contabile folosite i a estimrilor semnificative fcute de ctre conducere, precum i evaluarea prezentrii generale a situaiilor financiare. Datorit caracteristicii de test i a altor limitri inerente ale oricrui sistem contabil i de control intern, exist un risc inevitabil ca unele erori semnificative s rmn nedescoperite. In plus fa de raportul nostru asupra situaiilor financiare, noi estimm c v putem oferi o scrisoare separat privind orice caren semnificativ sistemului de control intern i de contabilitate care ne atrage atenia. V reamintim c responsabilitatea pentru ntocmirea situaiilor financiare incluznd prezentarea adecvat a acestora, revine conducerii societii. Aceast responsabilitate include meninerea nregistrrilor contabile adecvate i a controalelor interne, selecia i aplicarea politicilor contabile i supravegherea activelor societii. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea scris privind declaraiile fcute nou n legtur cu auditul. Ateptm o colaborare deplin cu echipa dumneavoastr i credem c aceasta ne va pune la dispoziie orice nregistrri, documentaii i alte informaii care ne vor fi necesare n efectuarea auditului. Onorariul nostru care va fi pltit pe msura ce ne desfurm activitatea, se calculeaz pe baza timpului cerut de personalul stabilit la angajament, plus cheltuieli ce vor fi decontate pe msur ce vor fi efectuate. Aceast scrisoare va rmne valabil pentru anii urmtori , cu excepia cazurilor cnd va fi reziliat, schimbat sau nlocuit. 15

V rugm s semnai i s returnai copia ataat acestei scrisori care ne indic c este n conformitate cu cerinele dumneavoastr privind angajarea noastr pentru auditarea situaiilor financiare ale firmei dumneavoastr. S-a luat la cunotin n numele societii CONFEXIM IMPEX S.A.

Societatea de audit PRO CONSULT S.A.Semntura . Numele i funcia ADOMNITEI DORINA Auditor statutar Data 03.01.2011

16

CAPITOLUL 4Legislatie aplicabilaSocietatea isi tine evidentele contabile si intocmeste situatiile financiare in concordanta cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului Ministrului Finanelor Publice nr. 1.752/17.11.2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene cu modificarile si completarile ulterioare . Societatea se supune cerintelor de raportare instituite prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital , fiind emitent tranzactionat pe piata de capital si aflat sub supravegherea Comsiei Nationale a Valorilor Mobiliare . Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2009 sunt bazate pe evidentele contabile elaborate in conformitate cu Standardele Contabile Romanesti acestea fiind in concordanta cu Standardele Internationale de Contabilitate. In ceea ce priveste unitatea de masura ce reflecta materialitatea evenimentelor si a circumstantelor relevante pentru societate, aceasta este Leul. Societatea isi tine evidentele contabile si intocmeste situatiile financiare in concordanta cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului Ministrului Finanelor Publice nr. 1.752/17.11.2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene cu modificarile si completarile ulterioare

1. Auditul situatiilor financiare la 31.12.2010 - CONFEXIM IMPEX S.A.1.1. Semnificatia lucrarilor 1.1.1. Semnificatia misiunii noastreDatorita intalnirilor pe care le-am avut, precum si comunicarilor in scris referitoare la acest subiect, am procedat la efectuarea unui audit statutar al situatiilor financiare anuale ale societatii CONFEXIM IMPEX S.A. CURTEA DE ARGES , incheiate la 31 decembrie 17

2010.

Am incercat sa obtinem o

buna intelegere asupra patrimoniului societatii, a

principalelor sale relatii contractuale , asupra activitatii societatii, a formarii rezultatului financiar sau al eventualelor riscuri necontabilizate. Lucrarile noastre au avut drept scop aprecierea calitatii conturilor in cadrul inchiderii contabile, in conformitate cu legislatia romana aplicabila. Misiunea noastra a avut si scopul de a obtine probe de audit adecvate conform carora , soldurile initiale nu contin informatii eronate care afecteaza in mod semnificativ situatiile financiare , ca soldurile finale au fost corect reportate, precum si faptul ca politicile contabile corespunzatoare sunt aplicate in mod consecvent , au fost contabilizate corect si au fost prezentate in mod adecvat

1.1.2. Planificarea interventiilor S-a intervenit la sediul societatii periodic in cursul anului financiar 2010 , fiind efectuate revizuiri ale situatiilor contabile semestriale si trimestriale , precum si in perioada ianuarie martie 2011 pentru sinteza finala privind auditul statutar al situatiilor financiare . Interventiile au fost realizate de doamna Adomnitei Dorina auditor statutar, reprezentantul legal al societatii de audit .

1.2. Responsabilitatea societatii si a auditorilorResponsabilitatea conducerii societatii este de a pregati situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2011 respectand legislatia romana aplicabila si de a le supune aprobarii adunarii generale ale actionarilor . Responsabilitatea conducerii implica si elaborarea unor declaratii scrise cu privire la aspecte semnificative pentru situatiile financiare, atunci cand, in mod rezonabil, nu exista probe de audit suficiente. Responsabilitatea auditorilor este aceea de a oferi prin raportul de audit o opinie asupra situatiilor financiare anuale, prezentate sub forma de raport al auditorului independent si de a transmite aceasta opinie responsabililor societatii. Auditorul are responsabilitatea adoptarii de proceduri corespunzatoare pentru mentinerea confidentialitatii asupra documentelor de lucru utilizate. 18

1.3. Baza opinieiAm procedat la auditare conform Standardelor Internationale de Audit .Auditul a inclus aplicarea unui pachet de proceduri si un examen , pe baza de test, a informatiilor care justifica sumele si prezentarea starii financiare, inclusiv obtinerea acestor informatii din surse externe societatii si compararea acestora cu informatiile prezentate de catre societate, o apreciere a estimarilor si formei semnificative stabilite de catre responsabilii societatii pentru prezentarea conturilor, precum si pertinenta, permanenta si tratarea corecta a principiilor contabile implicate. Am planificat si realizat auditul nostru in maniera culegerii totalitatii informatiilor si explicatiilor pe care le-am considerat necesare pentru a furniza o justificare satisfacatoare, cu scopul de a obtine asigurarea ca situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2009 nu prezinta erori materiale, provocate de fraude si erori sau iregularitati care sa afecteze semnificativ situatiile financiare.

1.4. OpiniaConform opiniei noastre, in situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2010 , prezentate in anexa raportului de audit , identificate prin elementele: capital social total : capitaluri proprii : rezultat net al exercitiului: 2.795.727,5 lei , 8.354.225 lei , 873.149 lei ,

nu au aparut erori materiale sau inconsecvente semnificative, care sa afecteze imaginea fidela si corecta a patrimoniului societatii , precum si a contului de rezultate pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2010 , acestea fiind conforme cu prevederile statutare si legale , respectiv cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.752/2005 , asa cum a fost modificat si completat prin Ordinul Ministerului Finanelor Publice Ministerului Finanelor Publice nr. 2347 / 2007 . nr. 2001/2006 si Ordinul

19

1.5. Limitele campului de auditCampul nostru de interventie n-a fost limitat in ceea ce priveste informatiile contabile analizate si am obtinut in integralitate informatiile cerute. Este de precizat ca diligentele noastre nu au inclus participarea la inventarierea fizica din 31.12.2010.

2..Active imobilizateActivele corporale detinute de societate la data de 31.12.2010, avand aveau urmatoarea componenta : - terenuri : - constructii : - instalatii tehnice si masini - alte instalatii , utilaje si mobilier - avansuri si imobilizari corporale in curs 465.555 lei ; 8.126.073 lei ; 4.664.326 lei ; 556.228 lei ; 7.854 lei .

Imobilizarile sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata diminuata cu amortizarea aferenta , fiind imobilizari care au parcurs reevaluari instituite de acte normative specifice la care s-a adaugat operatiunea de reevaluare a constructiilor , inregistrata la finele anului 2010 efectuata de catre o comisie interna a societatii . Pentru perioada de raportare s-au inregistrat cresteri ale valorii imobilizarilor corporale in valoare de 100.446 lei rezultat al achizitiilor de imobilizari si al punerii in functiune al obiectivelor de investitii Gradina de vara si Camera frigorifica , dar si reduceri vanzare si casare in suma de 59.668 lei, din care casari ale unor mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, integral amortizate, in marea lor majoritate, in suma 46.897 lei. La data bilantului, s-au inregistrat diferente din reevaluare negative pentru cladirile inregistrate in evidentele Confexim in suma de 55.154 lei (cladiri 81.182 lei si amortizarea aferenta 26.028 lei)porale in suma de 26.912 lei (sistem integrat Getico si aplicatie contorizare convorbiri telefonice) . Situatia sintetica a imobilizarilor corporale este prezentata in Anexa 1 la raportul de audit .

20

La auditarea imobilizarilor corporale , s-a considerat ca valorile contabile nete ale reprezinta valoarea lor justa . Nu au fost identificate cazuri care sa necesite constituirea de provizioane, pentru cazul in care ar exista o depreciere accentuata a valorii imobilizarilor . Aceste concluzii se bazeaz pe informaiile cunoscute de auditor la data auditarii situatiilor financiare, auditorul nefiind responsabil de previzionarea condiiilor, tranzaciilor sau evenimentelor viitoare, care ar putea avea un efect semnificativ asupra ipotezelor care au stat la baza evalurilor i prezentrilor de informaii privind valoarea just. Auditorul a verificat dac evalurile i prezentrile de informaii despre valoarea just din situaiile financiare sunt conforme cu cadrul de raportare financiar al societatii si nu a gasit aspecte care sa aiba un efect semnificativ asupra situatiilor financiare.

Imobilizarile corporaleIntretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale se trec pe cheltuieli atunci cand apar, iar imbunatatirile semnificative aduse imobilizarilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora sau care maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de catre acestea, sunt capitalizate. Amortizarea se calculeaza de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor, incepand cu luna urmatoare achizitiei sau punerii in functiune, dupa caz. Aceste concluzii se bazeaz pe informaiile cunoscute de auditorul statutar la data efecturii revizuirii raportarilor financiare, auditorul nefiind responsabil de previzionarea condiiilor, tranzaciilor sau evenimentelor viitoare, care ar putea avea un efect semnificativ asupra ipotezelor care au stat la baza evalurilor i prezentrilor de informaii .

3. Alte observatii3.1.Continuitatea exploatariiPrezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune faptul ca societatea isi continua activitatea in mod normal in viitorul previzibil, neavnd nici intenia i nici nevoia de a fi lichidat, de a-i suspenda activitatea sau 21

de a cuta protecie fa de creditori potrivit legislaiei. Aadar, activele i pasivele sunt nregistrate dup principiul conform cruia societatea va putea s realizeze activele sale i s-i sting obligaiile n cursul normal al activitii sale. Pentru a evalua aplicabilitatea acestor prezumtii, conducerea a analizat previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea crede ca societatea va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil si, prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata. Pe baza analizei efectuate, auditorul considera ca nu exist incertitudini semnificative asupra capacitatii societatii de a-i continua activitatea.

3.2. Piata. Riscuri specificeSectorul de activitate al societatii este marcat de evolutia economica si criza financiara declansata la finele exercitiului financiar 2010 . Cu toate acestea exista un segment al prestarilor efectuate de entitatea auditata , privind fabricarea articolelor de imbracaminte , caracterizat de operatiuni complexe cu tendinta de mentinere . Riscurile specifice nu pot fi apreciate , cel putin in actuala conjunctura economica . Entitatea auditata a fost supusa unor operatiuni de restructurare activa incepand cu a doua parte a exercitiului financiar 2010, masurile luate estompand declinul financiar al acesteia .

3.3. Sistemul informatic

Investigatiile efectuate si procedurile aplicate de auditor au condus la o buna intelegere asupra sistemului contabil i a sistemului de control intern .Sistemul informatic utilizat este un soft informatic integrat atat pentru operatiunile contabile generale cat si pentru cele privind gestiunea centrelor de prestare/prelucrare, sistem ce asigura operatiunile contabile (controlul contabilitatii in sistem national, repartizarea si urmarirea cheltuielilor pe produse/servicii ), generare de rapoarte specifice, facilitati de salvare si restaurare. Programul informatic se bazeaza pe integrarea datelor in sistemul informatic si controlul secvential si total al operatiunilor efectuate.

22

Desi programul informatic utilizat a demonstrat ca dispune de disponibilitati pentru emiterea de rapoarte , nu se pot emite aprecieri cu privire la riscurile asociate utilizarii acestuia.

Opinia asupra situatiilor financiare intocmite la 31.12.20101. In executarea misiunii care ne-a fost incredintata va prezentam raportul nostru referitor la auditul situatiilor financiare anuale ale societatii CONFEXIM IMPEX S.A. CURTEA DE ARGES pentru exercitiul financiar 2010 , asa cum sunt prezentate in bilantul contabil , contul de profit si pierdere , intocmite conform reglementarilor si specificatiilor legale , politicile contabile aplicabile si notele explicative anexate. 2. Societatea CONFEXIM IMPEX S.A. CURTEA DE ARGES este responsabila de pregatirea raportarilor financiare, respectand normele si reglementarile contabile specifice. Responsabilitatea auditorului este de a emite o opinie asupra acestor situatii, pe baza verificarilor efectuate. 3. Auditul a fost desfasurat in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit, acestea impunand ca auditul sa fie planificat si efectuat astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila ca nu exista erori care sa influenteze in mod semnificativ situatiile financiare. Auditul a cuprins si evaluarea principiilor contabile utilizate si a estimarilor efectuate de conducerea societatii, precum si evaluarea prezentarii de ansamblu a situatiilor financiare. 4. S-a estimat ca auditul efectuat cu privire la situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2010 pentru societatea comerciala CONFEXIM IMPEX S.A. CURTEA DE ARGES ofera o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei . In opinia auditorului, aceste situatii financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la 31 decembrie 2010 , a rezultatelor operatiunilor sale, precum si a situatiei fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data , acestea fiind conforme cu prevederile legale si statutare , respectiv cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene , aprobate prin Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1.752 / 2005 completat si modificat de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2001/ 2006 si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2374/2007 , precum si cu Standardele Internationale de Contabilitate. 23

In conformitate cu cerintele OMFP 1752/2005, art. 263 alin (2), noi am citit raportul administratorilor. Acesta nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu

informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

Intocmit, S.C. PRO CONSULT S.A. CURTEA DE ARGES, str. Carierei,nr jud. ArgesMembru Camera Auditorilor Financiari din Romania, autorizatia nr. 92/26.09.2001 Auditor statutar , DORINA ADOMNITEI ATESTAT AUDIT FINANCIAR ENTITATI PIATA DE CAPITAL NR.380/2006 Pitesti, 24.03.2011

24

Seciunea

ACTIVE IMOBILIZATE CORPORALE I NECORPORALEClient:S.C. CONFEXIM IMPEX S.A. Perioada: anul 2010 Iniiale ntocmit de:POPA MARIA si OPREA ANA Revizuit de: DORINA ADOMNITEIn ce msur Ref. sit. Iniiale

GData 09.03.2011 12.03.2011

Probleme aprute

Probe de audit necesare 1. Obinei un tabel cu variaia valorii de intrare, a amortizrii i a valorii contabile nete, n cursul exerciiului financiar, pentru fiecare categorie de mijloace fixe. 2. Obinei un tabel cu noile active nregistrate n cursul exerciiului financiar auditat. Verificai toate intrrile importante de active pe baza facturilor aferente / documentelor justificative. 3. Obinei un tabel cu ieirile de active n cursul exerciiului financiar. Verificai ncasrile din fiecare vnzare important de active din cursul exerciiului financiar cu documentele justificative. 4. Obinei un tabel cu profitul /pierderea rezultate n urma cedrilor de active din cursul exerciiului financiar. Verificai calculul profitului sau pierderii din vnzare. 5. Obinei tabele cu activele deinute prin contracte de leasing financiar sau de cumprare n rate. Revizuii contractele de leasing financiar i de cumprare n rate i asigurai-v c att activele, ct i obligaiile aferente au fost corect nregistrate i prezentate. 6. Obinei tabele privind cheltuielile cu amortizarea aferente exerciiului financiar auditat. Verificai 25

G0(a nexa)

PM

Nu au aparut probleme semnificative

G1

PM Nu au aparut probleme semnificative

G0

PM Nu au aparut probleme semnificative

G1

OA Nu au aparut probleme semnificative

DP

DA

n ce msur

Ref. sit.

Iniiale

Probleme aprute

corectitudinea calculului cheltuielilor cu amortizarea i comparai politica de amortizare din exerciiul curent cu cea din anii anteriori. 7. Obinei tabele cu reevalurile de active efectuate n cursul exerciiului financiar auditat.Msur Ref. sit. Iniiale Aspecte care apar

8. Obinei un tabel cu reparaiile i modernizrile de active i decidei dac exist elemente care trebuie capitalizate. 9. Decidei dac este necesar verificarea fizic a mijloacelor fixe. 10. Examinai actele de proprietate ale activelor semnificative, dac acestea nu sunt n custodia unei instituii de creditare, ca garanie. Asigurai-v c actele sunt pe numele clientului i obinei confirmarea n acest sens, dac nu sunt n posesia societii. 11. Obinei un tabel cu angajamentele de investiii, dac exist aa ceva, fcnd deosebire ntre cele contractate, dar care nu sunt prezentate n situaiile financiare i cele autorizate fr a fi ns deja contractate. 12. Decidei dac exist probe privind o depreciere a mijloacelor fixe i asigurai-v c, n caz afirmativ, a fost fcut un provizion corespunztor. Teste suplimentare

G0

PM

Nu au aparut probleme semnificative Nu au aparut probleme semnificative

DC

OA

DP

OA

Nu au aparut probleme semnificative

DC

OA

Nu au aparut probleme semnificative

Concluzie: Cu excepia aspectelor supuse ateniei verificatorului, am obinut asigurri rezonabile c mijloacele fixe: 1. Au fost nregistrate corect i n totalitate. 2. Exist i aparin societii. 26

3. Sunt corect evaluate n bilan. 4. Sunt corect prezentate, conform OMF 1752 /2005 i Standardelor Internaionale de Contabilitate. Semnat...............DORINA ADOMNITEI............................................................... Data...........03.03.2011....................................... Responsabil de misiune

Competenaa). i lipsesc conducerii suficiente cunotine i experien pentru a conduce afacerea? NU b). Are conducerea tendina de a implica societatea n afaceri riscante? NU c). S-au fcut schimbri n personalul de conducere-cheie n cursul perioadei contabile? NU

Manipularea cifrelord). Exist cerine de a menine nivelul ctigurilor sau de a atinge anumite obiective? DA

ntrebrile din seciunea Managemente). Sunt rezultatele raportate semnificative pentru conducere? Ex: profit conex DA

Control managerialf). Sunt slabe controalele manageriale i administrative? NU g). Lipsesc sisteme bune de informaii manageriale? NU

27

Gradul de implicare managerialh). Este conducerea implicat profund n activitatea zilnic?

DA

ABORDAREA AUDITULUIIniiale ntocmit de: PM SI OA Revizuit de: DORINA ADOMNITEIRef. sit. Iniiale

SECT FData

Client: S.C. CONFEXIM IMPEX S.A. Perioada:31.12.2010

12.03.2011 19.03.2011

Probleme aprute

1. Analizai i documentai abordarea auditului (a) Asigurai-v c avei cunotine la zi despre activitatea societii i c sunt aduse la zi n mod corespunztor dosarul de audit curent i cel permanent. (b) Asigurai-v c avei o eviden corespunztoare a sistemului contabil i stpnii ndeajuns mediul respectiv pentru a putea stabili o abordare adecvat a auditului. (c) ntocmii tabele cu informaiile financiare cheie i realizai o examinare analitic. (d) Efectuai o evaluare preliminar a respectrii principiului continuitii activitii. (e) Calculai pragul de semnificaie (a se vedea F0). (f) Asigurai-v c ai luat n calcul efectele unor posibile fraude sau erori. (g) Detaliai legislaia, reglementrile, standardele contabile i de audit cu relevan deosebit pentru misiune. Dac este cazul, obinei informaii

PM DP si DC DA DP DA Nu au aparut probleme Nu au aparut probleme semnificative

F4 F5 F0 N/A DP si DC

OA PM DA OA

Nu au aparut probleme semnificative

Nu au aparut probleme semnificative Nu au aparut probleme.

DA

28

detaliate privind inspeciile /rapoartele autoritilor de supraveghere i control. (h) Asigurai-v c s-a luat n considerare riscul existenei unor tranzacii semnificative, neprezentate, cu pri afiliate. (i) n cazul unui nou angajament, asigurai-v c soldurile iniiale i comparativele sunt corecte. Dac nu avei aceast certitudine, documentai impactul acestei constatri asupra abordrii auditului. (j) Confirmai estimrile contabile efectuate de directori / management i analizai activitatea necesar pentru a le evalua veridicitatea. (k) Dac auditul trebuie s se bazeze pe o expertiz anterior efectuat, evaluai obiectivitatea i competena expertului, precum i dac activitatea acestuia corespunde obiectivelor auditului.Ref. sit.

DA Nu exista parti afiliate.

ref

Iniiale

Aspecte care apar

(l) Atunci cnd sunt implicai i ali auditori, fie interni, fie externi, luai n considerare influena pe care o vor avea asupra auditului. (m)Documentai o evaluare a riscului de audit i a componentelor sale, riscul inerent, de control i de nedetectare (a se vedea F1 i F2). (n) Documentai abordarea auditului, identificnd clar domeniile eseniale pentru audit, riscurile i abordarea acestora, precum i metoda de eantionare care urmeaz a fi utilizat. - Eantionare bazat pe judecat - Eantionare bazat pe risc - Alte metode

DP F1 SI F2 F3 F2 F1

DA DA

Nu au aparut probleme semnificative

DA Nu au aparut probleme semnificative

2. Selectai auditorii corespunztori misiunii (listai numele lor mai jos), documentnd msura n care este F necesar ca activitatea lor s fie condus, controlat i revizuit. 3. ntocmii un calendar al auditului. 4. Asigurai-v c toi auditorii sunt pui n tem. F4 E1

DA

Nu au aparut probleme semnificative

DA DA

29

Numele auditorilor Experien S.C PRO CONSULT SA DORINA ADOMNITEI AUDITOR STATUTAR

Semntura

Iniiale DA

CONCLUZIE:Se constata ca sectiunea F-Abordarea Auditului-face referire directa la sectiunile F0, F1, F2, F3.

30

PRAGUL DE SEMNIFICAIE

SECT F0

Data Client: S.C. CONFEXIM IMPEX S.A. Perioada auditata:31.12.2010 Iniiale ntocmit de: P.A. Revizuit de: ADOMNITEI DORINA Exerciii anterioare 2009 2010 lei lei 15.03.2011 20.03.2011

Situaii financiare Buget exerciiu curent exerciiu curent (Nota 4) lei lei Active totale(inainte de scaderea datoriilor) 1% 2% Cifra de afaceri 0.5% 1% 3 4 1 2 16.000.000 160.000 320.000 25.000.000 125.000 250.000 4.800.000 240.000 480.000 250.000

14.000.000 9.000.000 140.000 280.000 23.000.000 115.000 130.000 3.400.000 170.000 340.000 130.000 90.000 180.000 20.000.000 100.000 200.000 5.000.000 250.000 500.000 200.000

Profit inainte de impozitare 5% 10% 5 6

PRAGUL DE SEMNIFICATIE

CONCLUZIE :Pragul de semnificatie a fost calculat in functie de cifra de afaceri, deoarece acesta a fost indicatorul cel mai constant in ultimii doi ani. Profitul/pierderea a variat si de aceea nu a fost luata in calcul.

31

LIST DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT GENERAL SECT F1Data Client: S.C. CONFEXIM IMPEX S.A. Perioada: 31.12.2010 Iniiale ntocmit de :I.A.. Revizuit de: ADOMNITEI DORINA Da 1. Managementul (a) Le lipsesc managerilor cunotinele i experiena necesare pentru a conduce societatea? (b) Au managerii tendina de a angaja societatea n asocieri cu grad de risc ridicat? (c) Au avut loc schimbri ale managerilor cu funcii-cheie n cursul exerciiului financiar? (d) Exist anumite cerine privind meninerea unui nivel al rentabilitii sau ndeplinirea unor obiective? (de ex. Pentru ndeplinirea unor cerine din partea creditorilor) (e) Are rezultatul raportat o semnificaie personal pentru manageri? (de ex. prime legate de profit) (f) Controlul administrativ i cel exercitat de manageri sunt slabe? (g) Lipsesc sistemele informatice manageriale performante? (h) Sunt managerii implicai concret n sarcinile zilnice? (Aceast ntrebare este relevant numai dac se identific un risc la punctul (d) sau (e) de mai sus) DA Nu 21.03.2011 25.03.2011

NU NU NU DA NU NU NU

EVALUAREA GENERALA A RISCULUI DE MANAGEMENT FOARTE SCAZUT/SCZUT/MEDIU/RIDICAT Se poate observa ca riscul de management este mediu. Acest risc este mediu datorita faptului ca S.C. CONFEXIM IMPEX S.A.trebuie sa indeplineasca anumite cerinte de performanta pentru a putea fi mai atractiva pe piata de capital.

32

Da CONTINUARE 2. Contabilitate (a) Este funcia contabilitii descentralizat? (b) Le lipsesc personalului din contabilitate instruirea i capacitatea de a-i duce la ndeplinire sarcinile care le revin? (c) Exist probleme de atitudine sau de moral sczut n departamentul de contabilitate? (d) Exist riscul comiterii unor erori ca urmare a faptului c angajaii societii lucreaz sub presiune?

Nu NU NU NU NU

EVALUARE GENERAL A RISCULUI CONTABIL FOARTE SCZUT/SCZUT/MEDIU/RIDICAT Explicaii :Datorita faptului ca S.C. CONFEXIM IMPEX S.A. dispune de un sistem informational contabil partial integrat, implementat din anul 2004 precum si de stanarde de calitate corespunzatoare.

3. Activitatea societii auditate (a) i desfoar societatea activitatea ntr-un sector cu risc ridicat? (b) Exist vreun creditor ter parte cu o importan individual semnificativ? (c) Exist o concentrare de aciuni sau de drepturi de vot mai mare de 25% n posesia unor membrii ai Consiliului de Administraie fr funcie executiv? (d) Se anticipeaz c afacerea (sau o parte din ea) ar putea fi vndut n viitor? 33 DA

NU

NU NU

(e) A fost preluat controlul societii de altcineva n ultimele 12 luni? (f) Este societatea insolvabil? EVALUARE GENERAL A RISCULUI DE AFACERI FOARTE SCZUT/SCZUT/MEDIU/RIDICAT Explicaii :Se observa ca riscul de afaceri este mediu.Exista un Fond de investitii care detine aproximativ 40% din actiunile S.C. CONFEXIM IMPEX S.A. incepand din anul 2004.

NU NU

Da CONTINUARE 4. Auditul societii (a) Este prima dat cnd firma va audita acest client? (b) S-a exprimat n raportul de audit o opinie cu rezerve semnificative n vreunul din ultimii doi ani? (c) Ai descrie relaia cu societatea-client ca fiind conflictual sau n deteriorare? (d) Exist presiuni legate de onorarii sau de timp? (e) Exist un numr nsemnat de operaiuni greu de auditat?

Nu NU NU NU NU NU

EVALUARE GENERAL A RISCULUI DE AUDIT FOARTE SCZUT/SCZUT/MEDIU/RIDICAT

34

EVALUARE GENERAL A RISCULUI INERENT Pe baza celor de mai sus rezulta un risc inerent MEDIU. FOARTE SCZUT/SCZUT/MEDIU/RIDICAT

CONCLUZIE: Nivelul riscului inerent general este MEDIU.Dupacum se poate constata pentru stabilirea nivelului de risc inerent pe fiecare dintre cele patru paliere, se lasa la aprecierea auditorului sa aplice propriul rationament profesional.

35

Seciunea

LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT SPECIFIC

F2

Data Client: S.C. CONFEXIM IMPEX S.A. Perioada: ANUL 2010 Iniiale ntocmit de:I.P. Revizuit de: ADOMNITEI DORINA Mrimea eantionului (bazat pe judecat) /Factorul iniial de risc (la F3) 23.03.2011 25.03.2011

Pragul de semnificaie =

Riscuri inerente specifice

Ref. sit.

250.000 LEIRiscul inerent general 1 2 3 4 -

5 DA -

6

Evaluare mediu 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%

=MEDIUImobilizrile corporale i necorporale Conturi ale grupului i investiii Stocuri i producie n curs de execuie cantiti Stocuri i producie n curs de execuie evaluare Debitori Plasamente pe termen scurt Conturi la bnci i casa pli Conturi la bnci i casa ncasri Conturi la bnci confruntate cu extrasele de cont Creditori Creditori pe termen lung Vnzri Cumprri CheltuieliDA

mediu mediu mediu mediu mediu mediu mediu mediu

-

-

-

DA

-

-

DA

mediu

mediu mediu mediu mediu

70% 70% 70% 70% 70%

36

Salarii i indemnizaii Alte seciuni de audit Balana de verificare i nregistrri contabile Situaii financiare preliminare i nregistrri dup sfritul exerciiului

-

-

-

-

-

mediuDA mediu mediu

70% 70% 70% 70%

mediu

37

Seciunea

RISCURI INERENTE SPECIFICE I MRIMEA EANTIOANELOR INIIALE Iniiale Client: S.C. CONFEXIM IMPEX S.A. Perioada: ANUL 2010 ntocmit de: I.A. Revizuit de: ADOMNITEI DORINA

F3Data 24.03.2011 26.03.2011

SE VA UTILIZA NUMAI N CAZUL ADOPTRII METODEI DE EANTIONARE BAZATE PE RISCRisc inerent (RI): sursa F2 RDNE Riscul de control (RC) Calculul benzii de ri sc RI x RDNE x RC Dimensiunea eantionului

Imobilizrile corporale i necorporale Conturi ale grupului i investiii Stocuri i producie n curs de execuie cantiti Stocuri i producie n curs de execuie evaluare Debitori Plasamente pe termen scurt Conturi la bnci i casa pli Conturi la bnci i casa ncasri Conturi la bnci confruntate cu extrasele de cont Creditori Creditori pe termen lung Vnzri Cumprri Cheltuieli Salarii i indemnizaii Alte seciuni de audit

70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 38

56% 56% 56% 100% 100% 100% 100% 100% 31% 31% 31% 100% 56% 56% 56% 31%

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

39.2% 39.2% 39.2% 70% 70% 70% 70% 70% 21.7% 21.7% 21.7% 70% 39.2% 39.2% 39.2% 21.7%

38 38 38 48 48 48 48 48 28 28 28 48 38 38 38 28

Balana de verificare i nregistrri contabile Situaii financiare preliminare i nregistrri dup sfritul exerciiului

70% 70%

56% 56%

N/A N/A

39.2% 39.2%

38 38

39

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENTasupra SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2010 ale societatii comerciale CONFEXIM IMPEX S.A. CURTEA DE ARGESIn atentia actionarilor societatii CONFEXIM IMPEX S.A. CURTEA DE ARGES Am auditat situatiile financiare ale societatii CONFEXIM IMPEX S.A. CURTEA DE ARGES incheiate la data de 31 decembrie 2010, cuprinzand bilantul contabil, contul de profit si pierdere aferent, situatia fluxurilor de trezorerie , precum si situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat, dar si imobilizarile corporale. Conturile anuale si situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010 au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societatii. Responsabilitatea auditorului implica, ca pe baza verificarilor realizate, sa exprime o opinie asupra conturilor anuale si asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar incheiat . Auditul a fost desfasurat in conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor din Romania, care sunt bazate pe Standardale Internationale de Audit , fiind planificat si efectuat astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca evidentele financiare nu contin erori care sa afecteze in mod semnificativ situatiile financiare pentru exercitiul incheiat . Auditul a inclus examinarea , pe baza de teste, atat a sumelor, cat si a celorlalte informatii cuprinse in situatiile financiare , evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de catre conducerea societatii , precum si , evaluarea prezentarii de ansamblu a situatiilor financiare. In analiza situaiilor financiare auditate s-a urmrit dac sunt respectate principiile contabile generale ( principiul continuitii, principiul independenei exerciiilor, principiul permanenei metodelor, principiul intangibilitii bilanului de deschidere, elementelor de activ i pasiv ) . Urmare a sondajelor, testelor si procedurilor aplicate auditorul a constatat c, societatea CONFEXIM IMPEX S.A. CURTEA DE ARGES a respectat aceste principii pentru exercitiul financiar 2010. principiul evalurii separate a

40

Estimam ca auditul efectuat cu privire la situatiile financiare incheiate la o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei .

data de

31

decembrie 2010 pentru societatea comerciala CONFEXIM IMPEX S.A. CURTEA DE ARGES ofera In opinia noastra, aceste situatii financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la 31 decembrie 2010 , a rezultatelor operatiunilor sale, precum si a situatiei fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data , acestea fiind conforme cu prevederile legale si statutare , respectiv cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene , aprobate prin Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1.752 / 2005 completat si modificat de Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2001/ 2006 si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2374/2007 , precum si cu Standardele Internationale de Contabilitate. In conformitate cu cerintele OMFP 1752/2005, art. 263 alin (2), noi am citit raportul administratorilor. Acesta nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

Intocmit, S.C. PRO CONSULT S.A. Pitesti, str. Carierei nr.3, jud. Arges Membru Camera Auditorilor Financiari din Romania, autorizatia nr. 292/26.09.2004

ATESTAT AUDIT FINANCIAR ENTITATI PIATA DE CAPITAL NR.380/2006 Auditor statutar , ADOMNITEI DORINA ATESTAT AUDIT FINANCIAR ENTITATI PIATA DE CAPITAL NR.380/200

41

CONCLUZII1. Societatea isi tine evidentele contabile si intocmeste situatiile financiare in concordanta cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului Ministrului Finanelor Publice nr. 1.752/17.11.2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Misiunea auditorului a avut scopul de a obtine probe de audit adecvate conform carora , soldurile initiale nu contin informatii eronate care afecteaza in mod semnificativ situatiile financiare , ca soldurile finale au fost corect reportate, precum si faptul ca politicile contabile corespunzatoare sunt aplicate in mod consecvent , au fost contabilizate corect si au fost prezentate in mod adecvat. 3. S-a procedat la auditare conform Standardelor Internationale de Audit .Auditul a inclus aplicarea unui pachet de proceduri si un examen , pe baza de test, a informatiilor care justifica sumele si prezentarea starii financiare, inclusiv obtinerea acestor informatii din surse externe societatii si compararea acestora cu informatiile prezentate de catre societate, o apreciere a estimarilor si formei semnificative stabilite de catre responsabilii societatii pentru prezentarea conturilor, precum si pertinenta, permanenta si tratarea corecta a principiilor contabile implicate. S-a planificat si realizat auditul nostru in maniera culegerii totalitatii informatiilor si explicatiilor pe care le-am considerat necesare pentru a furniza o justificare satisfacatoare, cu scopul de a obtine asigurarea ca situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2010 nu prezinta erori materiale, provocate de fraude si erori sau iregularitati care sa afecteze semnificativ situatiile financiare. 4.Conform opiniei , in situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2010 , prezentate in anexa raportului de audit , identificate prin elementele: capital social total : capitaluri proprii : rezultat net al exercitiului: 2.795.727,5 ei , 8.354.225 lei , 873.149 lei , 42

nu au aparut erori materiale sau inconsecvente semnificative, care sa afecteze imaginea fidela si corecta a patrimoniului societatii , precum si a contului de rezultate pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2010 , acestea fiind conforme cu prevederile statutare si legale , respectiv cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.752/2005 , asa cum a fost modificat si completat prin Ordinul Ministerului Finanelor Publice nr. 2001/2006 si Ordinul Ministerului Finanelor Publice nr. 2347 / 2007 . 5. Imobilizarile sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata diminuata cu amortizarea aferenta , fiind imobilizari care au parcurs reevaluari instituite de acte normative specifice la care s-a adaugat operatiunea de reevaluare a constructiilor , inregistrata la finele anului 2010 efectuata de catre o comisie interna a societatii . Pentru perioada de raportare s-au inregistrat cresteri ale valorii imobilizarilor corporale in valoare de 100.446 lei rezultat al achizitiilor de imobilizari si al punerii in functiune al obiectivelor de investitii Gradina de vara si Camera frigorifica , dar si reduceri vanzare si casare in suma de 59.668 lei, din care casari ale unor mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, integral amortizate, in marea lor majoritate, in suma 46.897 lei. La data bilantului, s-au inregistrat diferente din reevaluare negative pentru cladirile inregistrate in evidentele Confarg in suma de 55.154 lei (cladiri 81.182 lei si amortizarea aferenta 26.028 lei)porale in suma de 26.912 lei (sistem integrat Getico si aplicatie contorizare convorbiri telefonice) . Situatia sintetica a imobilizarilor corporale este prezentata in Anexa 1 la raportul de audit . La auditarea imobilizarilor corporale , s-a considerat ca valorile contabile nete ale reprezinta valoarea lor justa . Nu au fost identificate cazuri care sa necesite constituirea de provizioane, pentru cazul in care ar exista o depreciere accentuata a valorii imobilizarilor . Aceste concluzii se bazeaz pe informaiile cunoscute de auditor la data auditarii situatiilor financiare, auditorul nefiind responsabil de previzionarea condiiilor, tranzaciilor sau evenimentelor viitoare, care ar putea avea un efect semnificativ asupra ipotezelor care au stat la baza evalurilor i prezentrilor de informaii privind valoarea just

43

6. SECTIUNEA G- Cu excepia aspectelor supuse ateniei verificatorului, am obinut asigurri rezonabile c mijloacele fixe: Au fost nregistrate corect i n totalitate. Exist i aparin societii. Sunt corect evaluate n bilan. Sunt corect prezentate, conform OMF 1752 /2005 i Standardelor Internaionale de Contabilitate. 7. SECTIUNEA F0-Pragul de semnificatie a fost calculat in functie de cifra de afaceri, deoarece acesta a fost indicatorul cel mai in ultimii doi ani.Profitul/pierderea a variat si de aceea nu a fost luata in calcul. 8. SECTIUNEA F1-: Nivelul riscului inerent general este MEDIU.Dupa cum se poate constata pentru stabilirea nivelului de risc inerent pe fiecare dintre cele patru paliere, se lasa la aprecierea auditorului sa aplice propriul rationament profesional. 9. S-a calculate riscul inerent specific si marimea esantioanelor initiale

44

BIBLIOGRAFIE

1. *** (2001), Norme minimale de audit, Editura Economic, Bucureti 2. *** (2000), Audit financiar 2000. Standarde. Codul de conduit etic i profesional, Editura Economic, Bucureti 3. *** ISA 250 - Rolul legislaiei i reglementrilor n vigoare n auditarea situaiilor financiare 4. *** ISA 320 - Pragul de semnificaie n audit 5. *** ISA 500 - Probe de audit 6. http://www.intaudit.edmonton.ab.ca/soft.htm

45