Click here to load reader

Autor gry: Karol Madaj Czas gry: 30-45 min Liczba graczy ... · PDF filePierwszą czynnością graczy w każdej turze jest odwrócenie karty lokomotywy z wierzchu stosu w celu poznania

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Autor gry: Karol Madaj Czas gry: 30-45 min Liczba graczy ... · PDF filePierwszą czynnością...

1

Autor gry: Karol MadajCzas gry: 30-45 minLiczba graczy: 2-5Wiek: 8+

WproWadzenie

Gra Letnisko przenosi uczestnikw w lata trzydzieste XX wieku. Kady z graczy staje si wacicielem letniska w gminie Letnisko-Falenica, cigncej si od Anina do Otwocka.Tam wzdu linii kolejowej powstaway modne podwarszawskie miejscowoci wypoczynkowe.Zadaniem wacicieli pensjonatw jest zabieganie o letnikw wysiadajcych na stacji kolejowej. Pienidze zostawione przez wczasowiczw dowcipkujcych po polsku i w jidisz mona zaoszczdzi lub zainwestowa. Do nabycia s grunty poronite sosnowym lasem, tanie drewniaki, wygodne wille bd luksusowe pensjonaty. Im wyszy standard nieruchomoci, tym wiksza szansa na od-wiedziny zamoniejszych goci oraz wysze opaty za pobyt. Z czasem, gdy miejscowoci letniskowe stan si popularniejsze, wagony kolejki jeszcze szczelniej wypeni si podrnymi. Jednak waciciele domw z niepokojem obserwuj prognoz pogody na kolejny tydzie. Ulewne deszcze mog skutecznie zniechci do wyjazdu bardziej wymagajcych wczasowiczw. Za to w soneczne dni z pocigu wysidzie tum warszawiakw uciekajcych z miasta przed upaami. Do odebrania ich ze stacji przydatny bdzie samochd. Oczywicie pod warunkiem, e uda si wyprzedzi konkurentw.W grze Letnisko nie ma miejsca na sentymenty. Sprytny gracz najtrafniej przewidzi koniunktur, we waciwym czasie zainwestuje swj kapita i wygra rywalizacj o letnikw. Zwyciy ten, kto pod koniec gry wykae si najokazalszymi budynkami oraz najwiksz iloci zaoszczdzonej gotwki.

elementy gry110 maych dwustronnych kart letnikw/pienidzy:

44 karty studentw/100 zotych 36 kart kuracjuszy/200 zotych 30 kart osb z towa-rzystwa/300 zotych

2 3

przygotoWanie do gry

Uwaga: przed pierwsz rozgrywk naley wyrzuci z gry jedn z kart pogody Burza.Nie bdzie ona nigdy uywana i nie jest czci zestawu 13 kart lokomotywy/pogody.

Najpierw kady z graczy bierze z pudeka i rozkada przed sob na stole nastpujce karty:dwie karty po 100 zotych, dwie karty dziaek lenych, jedn kart drewniaka (ktr kadzie na jednej z kart dziaek) oraz etony wacicieli w swoim ulubionym kolorze. Wybrany losowo

gracz otrzymuje eton portiera/gracza kocz- cego. Posesje graczy s gotowe do gry.Nastpnie na stole naley ustawi pola: bank, inwestycje oraz pocig z Warszawy. W tym celu karty naley podzieli wedug rodzajw i uoy w stosach na stole, tak jak pokazano na rysunku

Wskazwki szczegowe:Karty dziaka lena naley przed pooeniem na stole podzieli na dwie mniej wicej rwne czci (cz dziaek bdzie kosztowa 100, a cz 200 zotych).Liczba kart samochd na stosie rwna si liczbie graczy plus jeden.Tali kart lokomotywa/pogoda naley przetasowa, trzymajc stron lokomotywy do gry.Trzeba tasowa tak, eby po zakoczeniu tej czynnoci na wierzchu stosu znalaza si kartalokomotywy z chmurk.Liczba wagonw za lokomotyw rwna si liczbie graczy plus dwa.

Przygotowanie gry dla 5 graczy:W wariancie dla 5 osb gra trwa tylko 10 tur, dlatego przed gr naley odoy do pudeka kartpogody Burza i jedn z kart pogody Deszcz. Na pocztku gry pocig ma 6 wagonw.

przebieg gry

Gra Letnisko podzielona jest na tury. Kada tura dzieli si na trzy fazy. W pierwszej fazie na stacj przyjeda pocig z letnikami. W drugiej przy pomocy etonw wacicieli gracze po kolei wykonuj swoje akcje. W trzeciej po wykonaniu wszystkich akcji gracze zabieraj ze stou naj-pierw zdobyte karty inwestycji, a nastpnie karty letnikw, ktrych goszcz w domach. Po rozegra-niu fazy trzeciej przechodzi si do nastpnej tury. Gra koczy si po zakwaterowaniu letnikw w 12. (10.) turze.

28 kart dziaek lenych/x5 (mogcych w razie potrze-by suy jako 500, 1000

lub 1500 zotych)

6 kart samochodw/ samochodw do zatankowania

10 etonw wacicieli letniska w 5 kolorach

1 eton portiera/gracza koczcego

1 eton Prezesa Towarzystwa Mionikw Letnich Mieszka (w skrcie: Prezesa)/

5 punktw zwycistwa

8 kart wagonw kolejowych/

torw kolejowych

22 karty drewniakw/ 2 punktw zwycistwa

13 kart lokomotyw/pogody w 6 rodzajach

18 kart willi/ 3 punktw zwycistwa

14 kart pensjonatw /5 punktw zwycistwa

109 duych dwustronnych kart:

etony:

4 5

i. przyjazd letnikWPrzyjazd letnikw uzaleniony jest od liczby i klasy nieruchomoci bdcych w grze orazod pogody. Im wicej domw, tym wicej przyjezdnych, a im wyszy standard, tym bogatsi gocie. Im gorsza pogoda, tym niestety wicej zniechconych do wyjazdu warszawiakw.

Pierwsz czynnoci graczy w kadej turze jest odwrcenie karty lokomotywy z wierzchu stosuw celu poznania pogody na weekend. Nastpnie, zgodnie z informacj zawart na karciepogody (patrz ramka poniej), naley rozmieci letnikw w pocigu.

Karty pogodyNa kadej karcie pogody podana jest informacja o liczbie i kategorii letnikw wsiadajcych

do pocigu.

Burza z piorunami nikt nie wsiada;

Deszcz wsiada tylu studentw, ile jest drewniakw w grze;

Chmury wsiada tylu studentw, ile jest drewniakw w grze oraz tylu

kuracjuszy, ile w grze jest willi;

Soce za chmurk wsiada tylu studentw, ile jest drewniakw; tylu kuracjuszy,ile jest willi i tyle osb z towarzystwa, ile jest pensjonatw w grze;

Soce za chmurk + biret (sesja egzaminacyjna) wsiada tylu kuracjuszy,

ile jest willi i tyle osb z towarzystwa, ile jest pensjonatw w grze;

Pene soce + wagon (upay) wsiada po dwch studentw na kady drewniak,

po dwch kuracjuszy na kad will i po dwie osoby z towarzystwa na kady

pensjonat w grze. Do pocigu naley doczepi kolejny wagon (odwrci kart tor

kolejowy), ktry pozostanie do koca gry.

Liczba przyjezdnych zaley od liczby domw w letniskach.Jeden z graczy sumuje wybudowane domy, kady typ oddzielnie. Bierze z banku odpowiedni licz-b kart letnikw, tasuje je stron z banknotami do gry, odwraca i rozmieszcza po jednym letniku na kadej karcie wagonu. Podrnych rozmieszczamy w pocigu, poczynajc od pierwszego wago-

nu za lokomotyw ku kocowi skadu. Letnicy wsiadaj do wagonu niezalenie od tego, czy wagon jest zajty przez inn kart letnika, czy te nie. Jeeli nie wszyscy letnicy zajli miejsca w wagonach za pierwszym razem, czynno naley powtrzy, dokadajc karty a do momentu, gdy wszyscy letnicy znajd si w pocigu. Uwaga: Letnicy pozostaj na kartach wagonw dopki kto ich nie odbierze.

Uwaga dla zaawansowanych graczy: Na karcie lokomotywy znajduje si prognoza pogody na nastpny weekend. Symbol chmury oznacza, e w nastpnym tygodniu bdzie Burza, Deszcz bd Chmury. Symbol soca oznacza, e w przyszym tygodniu nastpi jeden z trzech moli-wych weekendw sonecznych.

Przykad: Kamil odkry kart Soce za chmurk + biret. Oznacza to, e studenci maj sesji do pocigu wsid wycznie kuracjusze i osoby z towarzystwa. Kamil policzy, e na stoles w sumie trzy drewniaki, cztery wille i dwa pensjonaty. Drewniaki nie s istotne przy tejpogodzie. Kamil bierze wic z banku cztery karty kuracjusz (200 zotych) i dwie karty osobaz towarzystwa (300 zotych), tasuje i rozkada w pocigu, zaczynajc od pierwszej kartyza lokomotyw.

ii. akcje graczy

W tej fazie gry gracze podejmuj decyzj, czy pj na stacj i zaprosi do siebie letnikw,czy te moe zarobione pienidze zainwestowa w rozwj letniska, by w przyszociprzyj majtniejszych goci.

Faz rozpoczyna gracz siedzcy na lewo od gracza z etonem portiera/gracza koczcego. Nastpnie w kolejnoci wyznaczonej przez ruch wskazwek zegara gracze wykonuj po jednej akcji.W ramach akcji gracz musi pooy swj eton (albo etony) na jednej wybranej karcie pocigubd inwestycji.Do wykonania akcji gracze mog uy jednego lub dwch ze swoich etonw. W drugiej i trzeciej kolejce pomija si graczy, ktrzy wykorzystali wszystkie etony w poprzednich kolejkach.Pooone etony pozostaj na stole a do fazy rozbudowy domw i zakwaterowania letnikw.Ta faza koczy si po wykorzystaniu przez graczy wszystkich etonw.

PortierGracz posiadajcy eton portiera moe uy go w swojej kolejce do wykonania dodatkowej akcji. Portier moe by zagrany samodzielnie lub z etonem waciciela. Nie mona zagra portiera razem z dwoma etonami.

6 7

Gracze maj do wyboru nastpujce rodzaje akcji:a. zaproszenie letnikw,b. odbir przesyki konduktorskiej,c. inwestycja.

a. zaproszenie letnikwZaproszenie letnikw odbywa si poprzez pooenie swojegoetonu na wybranej karcie wagonu. Wszystkich letnikw z tegowagonu gracz bdzie si stara zakwaterowa pod koniec tury.Pozostali gracze nie mog ka etonw na wagonie zajtymprzez innego gracza. Pooenie etonu wraz z kart samochdpozwala na zaproszenie letnikw z dwch ssiadujcych wagonw. Uwaga: Kart samochodu po uyciu obracamy na stron do zatankowania.

b. odbir przesyki konduktorskiejOdbir przesyki konduktorskiej odbywa sipoprzez pooenie etonu na karcie lokomo--tywy. Po pooeniu etonu gracz natychmiastbierze z banku kart 100 zotych. Tego polanie traktuje si jako zajtego nawet wtedy,gdy le ju na nim inne etony. W kolejnejakcji mona znw wzi przesyk konduktorsk.

c. inwestycjaInwestowanie odbywa si poprzez pooe-nie swojego etonu (lub etonw) na jednej z kart inwestycji na rodku stou (bd na swojej karcie samochodu do zatankowania) i uiszczeniu stosownej opaty.Bazowa cena kart inwestycji wynosi tyle ile warto kart pienidzy w danym rz-dzie (dla uatwienia kolory kart banknotw odpowiadaj kolorom kart nieruchomoci w tej samej cenie). Nalen opat naley uici od razu po zajciu karty inwestycji, a nie dopiero w fazie rozbudowy domw!

Karty banknotw mona w dowolnej chwili rozmieni lub wyda z nich reszt.

Uwaga dla zaawansowanych graczy: Gracz moe wykona dwie, a z portierem, nawettrzy przebudowy w kolejnych akcjach tej samej tury, czyli np.: zakupi will i potempensjonat. Co wicej, gracz moe zaryzykowa, najpierw kupujc pensjonat, a dopieropotem will. Jeeli jednak w kolejnej akcji cena willi wzronie na tyle, e nie bdzie mgjej kupi i w konsekwencji nie

Search related