Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková

  • View
    32

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Technické kreslení Svět práce, 7 . ročník VY_32_INOVACE_339 , 17 . sada, SP. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková. TECHNICKÉ KRESLENÍ IV. část. KÓTOVÁNÍ. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Špačková

TECHNICK KRESLEN IV. st

Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina pakov.

ANOTACEMateril seznamuje ky se zklady technickho kreslen, pehledn a nzorn km vysvtluje zklady ktovn rznch typ objektDruh uebnho materiluDUMOekvan vstupyci si vytvo pedstavu o dleitosti jednotnho proveden technickho vkresu, seznm se s ktovnm v technickm kreslen.Pro koho je materil urenci 7. ronku ZAutorMgr. Martina pakovDatum vzniku1.9. 2012Vzdlvac oblastlovk a svt prceTechnick kreslenSvt prce, 7. ronkVY_32_INOVACE_339, 17. sada, SP

1TECHNICK KRESLEN IV. stKTOVN

Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina pakov.KTOVNKtovn je zpsob uren velikosti pedmtu nakreslenho na vrobnm vkresu. Aby konstruktr vkres sprvn oktoval, mus mt urit vdomosti o vrob sousti, aby ji lo podle vkresu vyrobit (pro pedstavu aby skladatel nenapsal klavrn part, kter nejde zahrt). Pro uren rozmr vrobku jsou rozhodujc pouze rozmry udan ktami, bez zetele namtko, v nm je vkres nakreslen. dn rozmry se nesmj z vkresu odmovat.

Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina pakov.KTOVNKty zna rozmry vmilimetrech, ale znaku mm nepeme. hly ktujeme ve stupnch, minutch a vteinch. Ktovac ry jsou s ktovanm rozmrem rovnobn, pomocn ry jsou k nmu zpravidla kolm. Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina pakov.KTOVNKtovac a vynec ry

Kresl se jako tenk souvisl ry.

Vynec ry se prodluuj za ktovac ry o 1- 2 mm.Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina pakov.

Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina pakov.KTOVNHranin znakyKtovac ry se ukonuj hraninmi ipkami nebo hraninmi sekami.Dlka hranin ipky m bt 2,5 5 mm a hel rozeven 15- 90 (obr. 2).Dlka hranin seky m bt 2,5 5 mm a hel mezi sekou a ktovac rou 45.

Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina pakov.

Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina pakov.KTOVNZapisovn a umisovn ktKty se obvykle umisuj kneperuenm ktovacm nebo odkazovacm arm a zapisuj se rovnobn snimi, pednostn uprosted dlky a pimen vysoko.Orientace m umonit ten daj zdola a zprava.Kty se zapisuj technickm psmem.

Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina pakov.KTOVNObecn zsady ktovn

Kad prvek m bt na vkrese ktovn pouze jednou.Kty se umisuj pouze vtom pohledu nebo ezu, vnm je jasn jejich vztah ke ktovanmu prvku.Pednostn se na vkrese uv pmo funknch kt.Kty tho prvku se umisuj pokud mono do jednoho obrazu.Na vkrese se nem udvat vce kt ne je nutn kpopsn pedmtu.dn prvek nesm bt uren vce ne jednm rozmrem vkadm smru, vjimkou mohou bt kty potebn kuren rozmru ped dokonujc operac nap. rozmr ped chromovnm, nebo informativn rozmry tam kde je to eln.Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina pakov.

Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina pakov.kol . 4Na vkres formtu A4 narsuj trojhelnk KLM: k = 5cm, l = 6cm, m = 9cm. Trojhelnk sprvn zaktuj dle obecnch zsad ktovn. Na vkrese vyrsuj i okraje a popisov pole.Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina pakov.Pouit zdrojeAutor neuveden. Technick kreslen. www.webzdarma.cz [online]. [cit. 2012-11-02] . Dostupn na WWW: http://javvi.webzdarma.cz/web%20TK/podpora%20-%20kotovani/podpora%20-%20kotovani.htm

Autor neuveden. Technick vkres. www.wikipedie.cz [online]. [cit. 2012-11-02] . Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Technick%C3%BD_v%C3%BDkres#Stroj.C3.ADrensk.C3.BD_v.C3.BDkresAutorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina pakov.