of 31 /31

Awal 1980an - Portal Rasmi Jabatan Pendidikan Perakjpnperak.moe.gov.my/ppdhilirperak/attachments/article/2944/10... · Salinan Sijil Akuan Penerimaan (SAP) ... Perlu mengambil sampel

Embed Size (px)

Text of Awal 1980an - Portal Rasmi Jabatan Pendidikan...

Awal 1980an:Negeri Sabah memulakan program negeri(memanfaatkan 4 kotak susu UHT 200ml setiapminggu untuk semua kanak-kanak pra sekolah dansekolah rendah negeri).

1983:Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasamabeberapa syarikat pengeluar produk tenusu dibawahprogram Malaysia-Incorporated Concept, telahmemulakan Program Susu Sekolah sehinggalahpenangguhan pada 2007.

2010:Pelancaran Semula PROGRAM SUSU1MALAYSIA (PS1M)PM Malaysia YAB Datuk Seri Najib Tun Razakmelancarkan Program Susu 1Malaysia untuk pelajardarjah 1-6 sebagai usaha kerajaan untuk membinarakyat Malaysia yang lebih sihat dan kuat.Hampir 1.5 juta murid di seluruh negara telahdikenalpasti untuk program itu dan setiap muriddibekalkan dengan dua kotak susu seminggu.

OBJEKTIF AMMeningkatkan tahap pemakanan dan kesihatan murid-murid

sekolah rendah melalui pemupukan tabiat suka minum susu.

KHUSUSMeningkatkan tabiat suka minum susu di kalangan

murid-murid sekolah rendah.

Meningkatkan peratus kehadiran murid-murid sekolah

rendah ke sekolah.

Mengembangkan pengetahuan sikap dan amalan yang

diingini khususnya berhubung dengan makanan,

pemakanan dan kesihatan serta aspek-aspek

pendidikan yang lain amnya.

Meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan murid

sekolah rendah bagi memastikan pertumbuhan fizikal,

mental dan kesihatan murid sekolah bertambah baik.

Meningkatkan usaha-usaha pembangunan masyarakat

dan industri tenusu tempatan yang berdasarkan

pengeluaran, pemprosesan dan pembekalan susu.

SPKIA Bahagian Pengurusan Sekolah Harian 4

SEMUA SEKOLAH RENDAH

Murid Tahun satu (1) hingga Tahun enam (6)

yang pendapatan keluarga mengikut Garis

Panduan Paras Kemiskinan Kebangsaan

(GPK) tahun 2014 yang dikeluarkan oleh

Kementerian Pendidikan serta semua murid

Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ( SBJK )

KELAYAKAN PENERIMAberpandukan Garis Panduan Paras

Kemiskinan Kebangsaan 2014 ( PGK )

PENDAPATAN PERKAPITA

SEMENANJUNG MALAYSIA RM930RM230

SARAWAK RM990RM240

SABAH & WP LABUAN RM1170RM250

SURAT PEKELILING

PERLAKSANAAN PS1M 2017

JIKA

SUSU

ELOK

Jawatankuasa Program Susu

1Malaysia SekolahPengerusi : Guru Besar

Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal

Ehwal Murid

Setiausaha : Guru Penyelaras PS1M

Jawatankuasa : Guru Penyelaras RMT

Guru Penyelaras Kelas

Guru Penyelaras Pendidikan

KhasBilangan Ahli Jawatankuasa bergantung kepada kesesuaian sekolah

masing-masing

Peranan Jawatankuasa Program

Susu 1Malaysia Di Sekolah

Mesyuarat di peringkat sekolah

(sekurang-kurangnya dua kali setahun)

Pemilihan murid layak terima

(mengikut tahun semasa) dan

mendapat kebenaran ibu bapa /

penjaga

Memastikan tempat penyimpanan

selamat dan sesuai

Memastikan pengurusan mengikut

garis panduan yang ditetapkan

WARANTI

Tempoh waranti bagi susu adalah bermula dari tarikh barang diakuterima: Tidak

kurang dari 2 bulan sebelum tarikh luput.

11

PENYIMPANAN SUSU

DI SEKOLAH

Selepas minum susu murid dikehendaki melupuskotak kosong perlu dikumpul dalam beg plastik

Kontraktor bertanggungjawab

menyediakan plastik sampah yang

mencukupi dan berkualiti kepada pihak

sekolah bagi tujuan pelupusan kotak

susu yang habis diminum, dibuang.

Pelupusan Kotak Susu Yang Telah

Habis Diminum

TAYANGAN CD PS1M

Sekolah menayangkan CD PS1M kepada murid semasa waktu rehat.

Fail Rasmi Pengurusan PS1M perlu disediakan dan

mengandungi :

Surat Masuk

- Surat memohon data penerima PS1M (mengikut

kelayakan yang telah ditetapkan)

- Surat pemakluman daripada JPN

* surat pelaksanaan PS1M (punca kuasa) dari KPM

* skop & spesifikasi kontrak (Lampiran A)

* surat KKM : Pelaksanaan Tindakan MengIkut

Locality Kejadian Simptom Klinikal Berkaitan

Program Susu 1Malaysia

* nota Pengurusan Program Susu 1Malaysia Di Sekolah

* Jadual Pengagihan Susu Kotak PS1M 2017

KEPERLUAN DOKUMENTASI

Surat Keluar

Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan

PS1M sekolah

Borang Persetujuan Ibu bapa / Penjaga

- mengikut tahun semasa

Senarai Nama Penerima

- disusun mengikut kelas

KEPERLUAN DOKUMENTASI

Buku Laporan (Buku Log) PS1M

Bahan-bahan Pendidikan PS1M

- pamplet, poster, CD, risalah dan lain-lain

Salinan Sijil Akuan Penerimaan (SAP)

- disusun mengikut bulan

Laporan Kes Simptom Klinikal ( jika ada )

Lain-lain bahan berkaitan PS1M ( jika ada )

KEPERLUAN DOKUMENTASI

22

23

KENAL PASTI MURID TERLIBAT

Kumpul murid-murid terlibat dengan kes keracunan di satu tempat

Catat nama murid dan kelas murid sebelum dibawa ke hospital/klinik

Guru perlu berada bersama murid yang keracunan makanan

24

HENTIKAN PENGEDARAN DAN

AMBIL SAMPEL SUSU

Perlu mengambil sampel susu disyaki punca keracunan Perlu mengambil gambar susu yang yang disyaki punca keracunan.

25

BAWA MURID YANG TERLIBAT

KE HOSPITAL/KLINIK

BERDEKATAN

Guru diminta bersama murid ketika mereka mendapat rawatan.

Guru sentiasa berhubung dengan Guru Besar dan memberi maklumat dari semasa ke semasa.

26

LAPORKAN KES KE

JABATAN/PEJABAT KESIHATAN

Hubungi Pejabat Kesihatan terdekat, di mana Pasukan Kesihatan akan datang untuk membuat pemeriksaan dan mengambil sampel susu.

27

HUBUNGI IBUBAPA/WARIS

MURID

Guru perlu menghubungi ibubapa/waris murid yang disyaki keracunan.

28

MAKLUM KES KERACUNAN

KEPADA JPN/PPD

Pengetua/Guru Besar menghubungi JPN/PPD memaklumkan tentang kes keracunan.

Menguruskan tuntutan insurans sekiranya perlu.

29

SEDIAKAN LAPORAN KERACUNAN KEPADA

JPN/PPD

Pihak sekolah

perlu

menyediakan

laporan

keracunan .

( Format 1,3,7)

30