7
Az Európai Unió Általános áttekintés

Az Európai Unió

  • Upload
    ciqala

  • View
    58

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Az Európai Unió. Általános áttekintés. Az Európai Unió fogalma és pillérei. Az Európai Unió kontinensünk 27 államának gazdasági, politikai és jogi integrációja. Az integráció beilleszkedést, egyesülést és egységbe rendezést jelent. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Az Európai Unió

Az Európai Unió

Általános áttekintés

Page 2: Az Európai Unió

Az Európai Unió fogalma és pilléreiAz Európai Unió kontinensünk 27 államának

gazdasági, politikai és jogi integrációja.Az integráció beilleszkedést, egyesülést és egységbe rendezést jelent.A gazdaság anyagi-szellemi javak előállítása, elosztása, forgalma és felhasználása.A politika az emberi közösség és társadalom hatalmi rendszere.A jog az egyént megillető és társadalmi életét kívülről meghatározó szabályok rendszere.

Eszerint az EU a tagállamok gazdasági, politikai jogi egyesülése, ill. egysége.

Pillérei:A Római Szerződés (1957): a gazdaság- és gazdaságpolitika-;A Maastrichti Szerződés (1992): a kül- és biztonságpolitika-;A Schengeni Egyezmény (1995): a bel- és igazságügyi politika legfontosabb okmánya.

Page 3: Az Európai Unió

Az EU főbb adataiTagállam neve Terület (km²) Népesség (fő) GDP (milliárd USD) GDP/Fő (USD)Nagy-Britannia 244820 60943912 2130 35000Írország 70280 4156119 192 46600Franciaország 643427 64057792 2075 32600Belgium 30528 10403951 377 36200Hollandia 41526 16645313 646 39000Luxemburg 2586 486006 38 79400Olaszország 301230 58145320 1800 30900Spanyolország 504782 40491052 1361 33600Portugália 92391 10676910 233 21800Németország 357021 82369552 2807 34100Ausztria 83870 8205533 322 39300Szlovénia 20273 2007711 56 28000Csehország 78866 10220911 251 24500Szlovákia 48845 5455407 111 20200Lengyelország 312679 38500696 624 16200Litvánia 65300 3565205 60 16800Lettország 64589 2245423 41 17700Észtország 45226 1307605 29 21800Magyarország 93033 9930915 192 19300Románia 237500 22246862 247 11100Finnország 338145 5244749 189 36000Svédország 449964 9045389 339 37500Bulgária 110910 7262675 87 11800Görögország 131940 10722816 328 30600Ciprus 9250 792604 22 27100Málta 316 403532 9,5 23400Összesen: 4379297 485533960 14566,5 30000

Page 4: Az Európai Unió

Az EU előzményeiAz előzmények filozófiai és politikai jellegűek, a

háború vagy a békés összefogás eszközeivel, a vallási, erkölcsi, jogi, politikai és gazdasági fejlődés, ill. megújulás által.Távoli előzmények:Ókoriak: Platón állama, Periklész és Nagy Sándor pánhellén szövetsége, Caesar és Augustus „Imperium Romanum”-a.Középkoriak: Frank, német-római, bizánci császári és pápai egységtörekvések, Dante, Dubois, Pogyebrád, Mátyás szövetségi tervei.Újkoriak: Morus Tamás, Sully herceg, Saint-Pierre abbé, J. Bentham, I. Kant, Victor Hugo európai béke és egység gondolatai.20. századi előzmények:Páneurópa Mozgalom (1922): Coudenhove-Kalergi gróf, célja: Európai Egyesült Államok;Kellog-Briand paktum (1928): az európai béke fenntartásáról;Montánunió (1951): Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK).

A Montánunió tagállamai

Page 5: Az Európai Unió

Az integráció folyamata1.) A gazdasági integráció:

Európai Gazdasági Közösség (EGK, 1957): Célja a „4 szabadság”; az áruk, szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlása;Közös agrárpolitika bevezetése (1962);Korlátlan vámunió (1968);Európai Regionális Alap (1972-75): területi fejlesztések;Európai Monetáris Rendszer és ECU (1979);Egységes Európai Okmány (1986): a belső piacokról;Gazdasági és Monetáris Unió (1990-2002): 1990-93: korlátlan tőkeáramlás, a jegybankok Elnöki Bizottsága, konvergencia-kritériumok;1993-98: Európai Monetáris Intézet, stabilitási- növekedési program, Európai Központi Bank;1999-2002: Az eurozóna kialakítása; az euró előbb bankszámla-, 2002-től bankjegypénz.

2.) A politikai integráció:Az Európai Uniót a Maastrichti Szerződés (1992.) hozta létre a Montánunió (1952), az EGK és EURATOM (1957) egyesítése által 1967-ben létrejött Európai Közösségből. Legfőbb intézményei az elődszervezetek működése közben fokozatosan alakultak ki: Az Európai Bíróság (1952-től), az ESZAK bíróságából fejlődik tovább; Az EEC, EC, majd EU Tanácsa (1958-tól) előbb EGK, majd EK, végül EU Tanács. Az Európai Bizottság (1958-tól), az EGK jogszabály-alkotó intézményéből alakult ki; Az Európai Parlament (1962-től): E néven az ESZAK közgyűléséből jön létre; Az Európai Tanács (1974-től), a tagok állam- és kormányfőinek időszakos testülete.3.) A jogharmonizáció: A határok szabad átjárását biztosító Schengeni Egyezmény (1995) óta gyorsult fel, de közös Alkotmányt máig nem sikerült elfogadtatni.

Page 6: Az Európai Unió

Az EEC, az EC és az EU bővítéseA bővítés folyamata

1957: Franciaország, Olaszország, NSZK, BE-NE-LUX államok EGK alapítása; 1973: Dánia, Nagy-Britannia, Írország csatlakozása;1981: Görögország felvétele;1986: Spanyolország, Portugália belépése;1995: Osztrák, svéd és finn csatlakozás;2004: Észt, lett, litván, lengyel, cseh, szlovák, szlovén, máltai, ciprusi és magyar bővítés;2007: Románia és Bulgária felvétele.

Page 7: Az Európai Unió

Az EU szervezete

Intézmények

Európai Parlament;

Európai Unió Tanácsa (és Elnöksége);

Európai Közösségek Bírósága;

Európai Számvevőszék;

Európai Ombudsman;

Európai Adatvédelmi Biztos.

Pénzügyi szervezetek

Európai Központi Bank;

Európai Beruházási Bank (és Alap).

Tanácsadó szervek

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság;

Régiók Bizottsága.

Intézményközi szervezetek

Európai Közösségek Kiadványainak Hivatala

Európai Személyzeti Kiválasztási Hivatal;

Európai Közigazgatási Iskola.

Decentralizált szervezetek (ügynökségek)

Közösségi Ügynökségek;

Közös kül- és biztonságpolitika;

Bűnügyi rendőri igazságügyi együttműködés;

Végrehajtó ügynökségek.