Click here to load reader

Bab 4 PEmbiakan Seksual

  • View
    32

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Bab 4 PEmbiakan Seksual

Sexual Reproductive System Of Flowering Plants

Sistem Pembiakan Seksual Tumbuhan Berbunga

Struktur Pembiakanbagi tumbuhan berbungaMenghasilkan gametGamet jantan terdapat di dalam debunga yang dihasilkan oleh anterGamet betina (sel telur) terdapat di dalam ovulBunga

Struktur bunga

Struktur pembiakan jantan pada bunga dikenali sebagai stamen yang terdiri daripada anter dan filamenStruktur pembiakan betina pada bunga dikenali sebagai pistil yang terdiri daripada ovari, stigma dan stil.

SepalMelindungi bunga dalam keadaan kuntumRanggiBerwarna dan wangi, mempunyai nektar dibahagian bawahnyaMenarik perhatian serangga @ haiwanAnterMenghasilkan debunga yang mengandungi gamet jantanOvariMenghasilkan ovul yang mengandungi sel telurFungsi struktur bunga

Pemindahan butir debunga dari anter ke stigma2 jenis : i) Pendebungaan sendiri ii) Pendebungaan kacukPendebungaan sendiri : Bunga yang sama atau bunga berlainan pada pokok yang samaPendebungaan kacuk : bunga dari satu pokok ke bunga pada pokok yang lain tetapi spesies yang sama.Pendebungaan

Perbandingan antara pendebungaan sendiri dan pendebungaan kacukPEMINDAHAN DEBUNGA DARI ANTER KE STIGMASATU INDIVIDU POKOK DUA INDIVIDU POKOK SENDIRIKACUKTempoh kematangan buah yang pendekLebih tahan serangan penyakit dan perosakKuantiti buah yang lebih banyakMenghasilkan tumbuhan yang lebih bervariasiKelebihan pendebungaan kacukPadi jenis MR103 dan MR106 ialah padi kacukan yg mempunyai buah yg lebat.Jagung Masmadu ialah hasil kacukan yg bersifat lebihmanis dan lebih besar berbanding dengan induknya.Tenera ialah kacukan kelapa sawit Dura dan Pesiferayg menghasilkanminyakyg lebihbykdan bermutu.Contoh aplikasi pendebungaan kacuk dalam bidangpertanian

APAKAH AGEN PENDEBUNGAAN?

Dua agen utama:Serangga Angin

Lain-lain : Burung, kelawar dan air.Agen pendebungaan

Ciri-ciriBunga didebungakan oleh seranggaBunga didebungakan oleh anginSaizBesarKecilWarna ranggiWarna cerahPudar/ pucatBau Harum Tiada bauNektar Menghasilkan nektarTidak menghasilkan nektarStigmaMelekit dan terselindung di dalam ranggi bungaPanjang, berbulu dan menjulur keluar dari ranggi bungaStil dan filamenPendekPanjang dan terjuntai di luar bungaAnterTerselindung di dalam ranggi bungaMenjulur keluar dari ranggi bungaCiri Butir debungaBesar, melekit, berpemukaan kasar dan kuantiti sedikitKecil, ringan, dan kuantiti banyak

PersenyawaanApabila butir debunga sampai ke stigma, ia bercambah dan membentuk tiub debunga yang tumbuh di sepanjang stil menuju ke ovariDi ovari, tiub debunga akan pecah dan membebaskan gamet jantanNukleus gamet jantan akan bersenyawa dgn nukleus gamet betina di dalam ovul.Zigot terbentuk dan berkembang menjadi embrio tumbuhanPerkembangan buah dan biji benih

Selepas persenyawaan , zigot(ovul) membahagi dan berkembang menjadi biji benihDinding ovul pula menjadi kulit biji benih yang melindungi embrio sehingga ia mula bercambahDi dalam biji benih, makanan disimpan sama ada di dalam kotiledon atau endosperma.Semasa biji benih berkembang, ovari membesar dan menjadi buahPembentukan biji benih dan buahSelepas pendebungaan, butir debunga akan bercambah membentuk__________________.Tiub debunga tumbuh melalui _____________ untuk tiba ke ovul dalam ovari.Hujung tiub debunga pecah apabila memasuki ovul dan membebaskan _______________.Apakah yang berlaku kepada ovul dan ovari selepas persenyawaan.Ovul berkembang menjadi________________ manakala ovari berkembang menjadi________________.Uji kefahaman.mengenal pasti struktur biji benih.menerangkan fungsi bahagian biji benih yang berbeza.memerihalkan perubahan fizikal biji benih semasa percambahan.Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat:

Struktur dan fungsi biji benih

Percambahan Biji BenihBahagianStrukturFungsiKulit bijiTestaKeras, melindungi bahagian biji benih yang lembutMikropilLiang halus yang membenarkan air dan udara memasuki biji benihHilumTempat ovul melekat pada ovariEmbrioKotiledon Menyimpan dan membekalkan makanan kepada biji benihPlumulBerkembang menjadi pucukRadikelBerkembang menjadi akar

Percambahan biji benih