Bab 6-ting-5 Sejarah SPM

  • View
    17.786

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Bab 6-ting-5 Sejarah SPM

  • 1. BAB6:PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA. Pembentukan Malaysia. Reaksi terhadap pembentukanMalaysia. Langkah-langkah pembentukanMalaysia.

2. PEMBENTUKAN MALAYSIASebutkan cadangan-cadangan awal tentang pembentukan Malaysia.(i)Lord BrasseyMenggabungkan Sarawak dan Sabah dengan Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat.(ii)Sir Malcom MacDonald dan Dato OnnMencadangkan Sarawak,Sabah,Singapura,Brunei danPersekutuan Tanah Melayu digabungkan.(iii)Lee Kuan YewMenggabungkan Singapura dengan Tanah Melayu sahaja. 3. Mengapakah Lee Kuan Yew begitu berminatmenggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu? Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura. Kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis melemahkan Parti Tindakan Rakyat Kebangkitan Barisan sosialis menggugat rancangan British memberi kemerdekaan kepada Singapura. Ancaman komunis di Singapura. Mengharapkan pertolongan Persekutuan Tanah Melayu membanteras pengaruh komunis. 4. Apakah faedah-faedah yang diperolehi sekiranyaSarawak,Sabah, dan Brunei menganggotai Malaysia? Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut. Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayahBorneo. Mewujudkan pasaran yabg lebih luas bagi menggalakkanperkembangan industri pertanian. Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu. Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota. 5. Huraikan faktor-faktor yang membawakepada pembentukan Malaysia.Sosialis- Kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan rayaSingapura melemahkan Parti PAP pimpinan Lee Kuan Yew.Gugat- Perkembangan ini mengugat rancangan Britishuntuk memberi kemerdekaan kepada Singapura.Desak- Lee Kuan Yew mendesak British menggabungkanSingapura dengan Persekutuan Tanah Melayu.Pengalaman- Pengalaman Persekutuan T.Melayumembenteras pengaruh PKM dapat membantu Singapuramenghadapi ancaman komunis. 6. Sarawak- Ancaman mahu menjadikan Sarawak sebagainegara komunis.Benteng- Pembentukan Malaysia menjadi bentengmenghadapi komunis.Merdeka- Mempercepatkan kemerdekaan Sarawak ,Sabah,Brunei.Dekolonisasi- Proses dekolonisasi British terhadap negeriyang belum membangun.Stabil- Dapat memberikan kestabilan politik di rantau AsiaTenggara.Pengaruh- Menghalang pengaruh komunis di Singapuradan Borneo.Kepentingan- British mahu memastikan kepentingannyaterus terkawal. 7. Pasaran- Dapat mewujudkan pasaran luas.Pelaburan- menggalakkan pelaburan danperkembangan industri pertanian.Kerjasama- Mewujudkan kerjasama serantaudalam bidang ekonomi.Sumber- Dapat memanafaatkan sumber yang adadi negeri-negeri.Maju- Memajukan negeri-negeri yang belummembangun.Imbang- Mengimbangkan jumlah dan kadarpertumbuhan kaum. 8. Jelaskan reaksi di Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia.Reaksi di Sarawak.PANAS- Parti Negara Sarawak(PANAS) adalah partipertama yang menyokong penubuhan Malaysia.SNAP- SNAP,BERJASA,PESAKA, dan SCA mulanya menentangkerana mereka mahukan kemerdakaan terlebih dahulu.Sokong- Parti-parti ini akhirnya menyokong penubuhanMalaysia.SUPP- SUPP terus menentang pembentukan Malaysia.Perikatan- PANAS,SNAP,BERJASA,PESAKA, dan SCAmembentukParti Perikatan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia.Sekat- Mereka berusaha menyekat pengaruh SUPP. 9. Reaksi di Sabah.Parti- Pengumuman tentang gagasan Malaysiamelahirkan parti-parti politik sepertiUNKO,USNO,Parti Kaum Dusun,Parti PasokMomugun,Parti Bersatu,Parti Doemokratik dansebagainya.Bentuk- Parti-parti ini membentuk PartiPerikatan Sabah yang menyokong penyertaanSabah ke dalam Malaysia.Tuntutan- Parti Perikatan Sabah Mengemukakantuntutan 20 perkara untuk dimasukkan dalamPerlembgaan Malaysia. 10. Jelaskan reaksi Indonesia dan Filipinaterhadap pembentukan Malaysia.Indonesia.Bantah- Membantah pembentukan MalaysiaJajah- Berpendapat pembentukan Malaysia adalah satu bentuk penjajahan baru.Ancaman- Boleh mengancam IndonesiaKonfrontasi- Presiden Soekarno mengisytiharkan DasarKonfrontasi.Ganyang- Ganyang Malaysia diumumkan pada 20 januari1963. 11. Nelayan- Menyerang kapal-kapal nelayan MalaysiaCeroboh- Menceroboh ruang udara MalaysiaSerang- Menyerang Malaysia melalui Johor,Sarawakdan Sabah.Buruk- Memburukkan Malaysia di negara Afro-Asiadan Negara Dunia Ketiga. 12. FilipinaTuntut- Membuat pengumuman rasmi menuntut hak keatasSabah.Sabah- Mendakwa Sabah sebahagian daripada milikKesultanan Sulu.Perjanjian- Mengemukan perjanjian antara Sultan Suludengan Baron von Overback sebagai asa tuntutan. 13. Huraikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Malaysiadalam menghadapi penentangan Indonesia terhadappembentukan Malaysia.DiamMengambil sikap berdiam diri terhadap serangankapal nelayan dan pencerobohan ruang udara.Balas Bertindak balas dengan bantuan tentera komanwalterhadap serangan bersenjata Indonesia.Bantahan Menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu berhubung pencerobohan itu.LawatanPerwakilan Malaysia yang diketuai oleh Dato Abdul Razak Husein mengadakan lawatan ke negara Dunia Ketiga dan Afro-Asia. 14. PenjelasanMemberi penjelasan kepada negara-negaratersebut tentang masalah hubungan antaraMalaysia dengan Indonesia.Maphillindo Membaiki hubungan diplomatik kedua-duanegara melalui MAPHILINDO. 15. MemorandumMengemukakan memorandum kepadaSuruhjaya Cobbold yang mengandungipandangan rakyat Sarawak dan Sabahuntuk dimasukkan ke dalamperlembagaan.Cobbold Menubuhkan Suruhanjaya Cobbold untukmeninjau pandangan rakyat Sarawak danSabah tentang gagasan Malaysia.JAK Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAKuntuk memperincikan cadangan-cadanganSuruhanjaya Cobbold.Mesyuarat JAK mengadakan mesyuarat bagi mewajarkankemasukan Sarawak dan Sabah ke dalamMalaysia dan membincangkan hak pendudukSarawak dan Sabah. 16. Bagaimanakah kerajaan Malaysia menangani penentanganIndonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia.Perjumpaan Mengadakan perjumpaan tiga pihak melibatkan Malaysia, Indonesia, dan FilipinaSidang Mengadakan sidang kemuncak antara ketua kerajaanMaphilindo Menubuhkan MAPHILINDOPBBMencari jalan penyelesaian dengan bantuan PBB 17. Huraikan usaha-usaha yang dijalankan untuk mendapatkansokongan rakyat Sarawak dan Sabah terhadappembentukan Malaysia.Lawatan Megadakan lawatan ke Sarawakbdan Sabahuntuk menjelaskan tentang penubuhanMalaysiaRundinganMengadakan rundingan antara pegawai kanan Persekuruan Tanah Melayu dengan pegawai British di Sarawak dan Sabah.JPPKMenubuhkan Jawatankuasa PerundingPerpaduan Kaum(JPPK).PandanganMengadakan mesyuarat JPPK untuk mengumpulkan pandangan tentang penubuhan Malaysia. 18. PBB Setiausaha PBB menubuhkan perwakilan Malaysiake PBB untuk meninjau pendapat rakyat Sarawakdan Sabah. 19. Apakah nilai-nilai yang terserlah melalui kejayaanpembentukan Malaysia?Kepimpinan Ciri-ciri kepimpinan tokoh politik di Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan SingapuraTangkis Tekanan pihak komunis dapat ditangkisDiplomasiDiplomasi politik berjaya menyelesaikan konflik dengan Indonesia dan FilipinaKerjasama Wujudnya kejasama serantauAnrabangsa Melibatkan kerjasama antarabangsa 20. Apakah tujuan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum(JPPK) ditubuhkan ?PeneranganMemberi penerangan kepada orang ramaitentang gagasan MalaysiaPandangan Mengumpulkan pandangan penduduktentang pembentukan MalaysiaKegiatan Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan MalaysiaMemorandum Mengemukakan memorandum tentang pandangan Sarawak dan Sabah kepada Suruhanjaya Cobbold 21. Sebutkan peranan yang dimainkan oleh SuruhanjayaCobbold berhubung dengan pembentukan Malaysia.Penilaian Membuat penilaian terhadap pendapat rakyatSarawak dan SabahCadangan Mengemukakan cadangan kepada pihak BritishMemorandumMenerima memorandum yangdikemukakan oleh pelbagai pertubuhanLaporan Mengemukakan laporan memorandum kepadakerajaan BritishPerlembagaanMengemukakan cadanganperlembangan baru bagi Malaysia 22. Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Jawatankuasa AntaraKerajaan (JAK) ke arah pembentukan Malaysia.Penubuhan Menerangkan penubuhan Malaysia kepadaSarawak dan SabahCadanganMemperincikan cadangan SuruhanjayaCobbold tentang Perlembagaan MalaysiaMesyuarat Mengadakan mesyuarat bagi mewajarkankemasukan Sarawak dan Sabah ke dalamPersekutuan MalaysiaHak Membuncangkan hak dan kepentinganpenduduk Sarawak dan Sabah 23. Mengapakah majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetujumenyertai persekutuan Malaysia ?UsahaUsaha yang dijalankan oleh kerajaan Persekutuan Tanah MelayuPartiParti Perikatan memenangi pilihanrayaEngganPenduduk Sarawak dan Sabah enggan menyertaiIndonesia dan Filipina 24. DISEDIAKAN OLEH:NURUL ASHIKIN MOHD ARIFFINWAN NORAQILAH WAN ZAINUDIN