BAHAGIAN ADAB & AKHLAK ISLAMIYYAH TAJUK 23 : ADAB .BAHAGIAN ADAB & AKHLAK ISLAMIYYAH TAJUK 23 : ADAB

  • View
    249

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of BAHAGIAN ADAB & AKHLAK ISLAMIYYAH TAJUK 23 : ADAB .BAHAGIAN ADAB & AKHLAK ISLAMIYYAH TAJUK 23 : ADAB

BPI MODUL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 {2015} ------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAHAGIAN ADAB & AKHLAK ISLAMIYYAH

TAJUK 23 : ADAB MENERIMA DAN MELAYAN TETAMU

1 (a) Tulis (Y) pada Adab Melayan Tetamu dan (Z) pada Adab Sebagai Tetamu bagi

pernytaan di bawah.

(i) Kewajipan dilakukan kerana dikunjungi selama 3 hari.

(ii) Tidak perlu menutup aurat sekiranya tetamu merupakan golongan mahram

dengan tuan rumah.

(iii) Elakkan daripada berkunjung pada waktu makan.

(iv) Ucapkan salam sebelum pulang.

(4 markah)

(b) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul.

Berehat Berkunjung Kerjasama Memaklumkan Menjemput

(i) Tetamu ialah orang yang menziarahi atau ___________________ ke rumah orang

lain sama ada dijemput atau tidak.

(ii) __________________ kepada tetamu sekiranya ingin meninggalkan rumah keranan

ada tugas luar.

(iii) Elakkan berkunjung pada waktu makan atau ketika tuan rumah sedang

___________________

(iv) Kita hendaklah ___________________ tetamu makan dan tuan rumah digalakkan

makan bersama-sama tetamu.

(4 markah)

(c) Jelaskan dua tindakan yang sepatutnya dilakukan semasa menjadi tetamu.

1. .

.

2. .

.

(4 markah)

(d) Terangkan dua kelebihan melayan tetamu.

BPI MODUL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 {2015} ------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. .

.

2. .

.

(4 markah)

(e) Jelaskan kesan sekiranya tidak beradab dengan tetamu.

..

..

(4 markah)

(f) Azmil telah bercadang untuk berkunjung ke rumah Jonathan. Sebelum meninggalkan

rumah, dia memaklumkan kepada bapanya tentang tujuannya itu. Ayahnya menasihati

supaya menjaga adab-adab sebagai tetamu.

Pada pandangan anda, mengapakah Azmil perlu mematuhi nasihat ayahnya?

..

..

..

..

..

..

(4 markah)

(g) Dalam satu tazkirah yang disampaikan oleh Ustaz Shafie, beliau menerangkan bahawa

kita perlu memberi layanan yang baik kepada yang hadir sama ada Islam atau sebaliknya.

Sebagai umat Islam, bagaimanakah gambaran layanan yang diberikan oleh anda kepada

tetamu bukan Islam?

..

..

..

..

..

..

(4 markah)

BPI MODUL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 {2015} ------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAJUK 24 : ADAB MENJALANKAN TUGAS

1 (a) Tulis (Y) pada Sikap Positif dan (Z) pada Berkerja Sikap Negatif bagi pernyataan di

bawah.

(i) Ikhlas dalam melakukan pekerjaan.

(ii) Lalai dan malas ketika bekerja.

(iii) Bersikap amanah dalam melaksanakan tugas.

(iv) Menganggap kerja sebagai satu ibadah.

(4 markah)

(b) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul.

Patuh Gembira Kepercayaan Keberkatan Tekun

(i) Kita hendaklah berlapang dada dan _____________ melakukan kerja.

(ii) Salah satu faedah beradab ketika bertugas ialah mendapat __________________.

(iii) Pekerja yang baik akan melaksanakan kerja dengan _____________ dan

bertanggungjawab.

(iv) Orang yang ikhlas bekerja akan mendapat ______________ orang ramai.

(4 markah)

Murid sedang menjalankan tugas membersih kelas di waktu pagi.

(c) Sebagai seorang pelajar, jelaskan dua cara untuk menjadikan slogan yang ditulis di

dinding sekolah di atas sebagai panduan ketika menjalankan tugas.

1. .

.

2. .

BPI MODUL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 {2015} ------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

(4 markah)

(d) Terangkan dua adab ketika menjalankan tugas.

1. .

.

2. .

.

(4 markah)

(e) Aiman dilantik sebagai pengerusi Kelab Kembara di sekolah. Dalam ucapannya dia

berjanji akan menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab.

Pada pandangan anda apakah kelebihan yang akan diperoleh sekiranya dia menepati

janjinya?

..

..

..

..

..

..

(4 markah)

(f) Berdasarkan gambar di atas, rakan anda Aina, sering tidur ketika bekerja kerana menonton

televisyen sehingga lewat malam.

Apakah nasihat yang boleh anda berikan kepada rakan anda agar dia dapat membuang

sikap negatifnya itu?

..

..

..

..

BPI MODUL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 {2015} ------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..

..

(4 markah)

TAJUK 25 : ADAB BERCAKAP DALAM MAJLIS

1 (a) Tulis (Y) pada ciri Majlis Yang Baik dan (Z) pada ciri Majlis Yang Buruk bagi

pernyataan di bawah.

(i) Majlis yang memberi ingatan kepada pesertanya mengingati Allah SWT dan

menepati syarak.

(ii) Majlis yang melalaikan daripada mengingati Allah SWT dan berlaku perkara

yang bertentangan dengan syarak.

(iii) Majlis yang dapat menyelesaikan sesuatu masalah dan mendapat sokongan

ramai.

(iv) Majlis yang melekakan dan tidak membataskan pergaulan antara satu sama

lain.

(4 markah)

(b) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul.

Keberkatan Percakapan Faedah Mesyuarat Kepercayaan

(i) Cara ________________ yang lemah lembut dan sopan santun melambangkan

keperibadian yang luhur.

(ii) Majlis ilmu, majlis perkahwinan dan majlis __________________ dianggap majlis

yang baik selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak.

(iii) Antara _________________ beradab semasa bercakap dalam majlis ialah mendapat

maklumat yang jelas dan tersusun.

(iv) Kelebihan orang yang bercakap benar ialah mendapat ________________ dalam

masyarakat.

(4 markah)

(c) Anda dikehendaki berucap dalam satu majlis di sekolah.

Nyatakan dua adab berucap yang patut anda lakukan.

1. .

2. .

BPI MODUL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 {2015} ------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2 markah)

(d) Jelaskan dua kelebihan bercakap benar.

1. .

.

2. .

.

(4 markah)

... dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan

yang lebih baik.

(Surah al-Isra:53)

(e) Berdasarkan maksud potongan ayat di atas, Islam amat menitikberatkan adab-adab

bercakap dalam majlis agar mendapat keberkatan Allah SWT.

Huraikan hujah anda terhadap apa yang akan berlaku sekiranya seseorang itu tidak beramal

dengan tuntutan ayat di atas.

..

..

..

..

..

..

(4 markah)

BPI MODUL PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 {2015} ------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAJUK 26 : ADAB TERHADAP IBU BAPA

1 (a) Tulis (Y) pada Adab Percakapan dan (Z) pada Adab Pergaulan Terhadap Ibu Bapa

bagi pernyataa