Bahasa Arab Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 ... Tahun ting 5 Trg 2013آ  BAHASA ARAB . Kertas 2

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Bahasa Arab Kertas 2 Pep Pertengahan Tahun Ting 5 ... Tahun ting 5 Trg 2013آ  BAHASA ARAB . Kertas...

 • 1

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  JABATAN PELAJARAN TERENGGANU

  UJIAN SUMATIF 2

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

  2013

  BAHASA ARAB

  Kertas 2

  Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1) Kertas soalan ini mengandungi empat soalan

  2) Anda dikehendaki menjawab tiga soalan sahaja

  3) Soalan 1 dan soalan 2 mesti dijawab, manakala soalan 3 dan soalan 4 pilih

  satu sahaja

  Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak

  2361/2

  Bahasa

  Arab

  Kertas 2

  Mei

  2013

  2½ Jam

  ® 2013 JPNT

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com

 • 2

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  5.

  -

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com

  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9

 • 3

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com

 • 4

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com

 • 5

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com

 • 6

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  KERTAS SOALAN TAMAT

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com

 • 7

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  JABATAN PELAJARAN TERENGGANU

  UJIAN SUMATIF 2 SPM 2013

  SKIMA PEMARKAHAN

  BAHASA ARAB TINGKATAN 5

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com

 • 8

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com

 • 9

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com

 • 10

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  -

  - - - - -

  -

  -

  -

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com

 • 11

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com

  http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A

 • 12

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  : (أ)

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com

 • 13

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com

 • 14

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com

 • 15

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  SKIMA TAMAT

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com

 • 16

  Lihat sebelah SULIT 2361 / 2

  Skema , lawati www.banksoalanspm.com