BATXILLERAT 2013-2014 - BATXILLERAT Sense modalitat 1r 2n Llengua catalana i literatura 2 2 Llengua

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BATXILLERAT 2013-2014 - BATXILLERAT Sense modalitat 1r 2n Llengua catalana i literatura 2 2 Llengua

 • BATXILLERAT 2013-2014 Institut Carles Vallbona - Granollers

  Joan Garcia Carmina Seoane

 • El Batxillerat

 • FAÇANA

 • PORTA D'ACCÉS

 • PATI

 • GIMNÀS

 • CANTINA

 • PASSADÍS

 • AULA INFORMÀTICA

 • SISTEMA EDUCATIU

 • PERQUÈ ESTUDIAR BATXILLERAT?

  ENS OBRE CAMINS A ESTUDIS SUPERIORS adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)

  • UNIVERSITAT ( Grau, Postgrau, Master, Doctorat .... )

  • CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR ( Tècnic superior )

  • ALTRES ESTUDIS SUPERIORS (Ensenyaments artístics,..)

  • Tenir un bon currículum acadèmic pot ser una oportunitat de millora personal, de títulació , de lloc de treball i d'estatus.

 • OBJECTIUS DEL BATXILLERAT

  El Batxillerat pretén garantir la formació integral de l’alumnat en una societat cultural i tècnicament canviant, una formació que inclou:

  • La maduració intel·lectual i humana.

  • L’adquisició i la integració de nous sabers i habilitats.

  • El contacte amb components fonamentals de la civilització actual (llengua, història, pensament, ciència, tecnologia i art).

  • L’adquisició d’una metodologia adient.

  • Una visió del Món des de bases sòlides.

 • ORGANITZACIÓ DEL BATXILLERAT Decret d’ordenació dels ensenyaments de Batxillerat (142/2008 de 15 de juliol)

  • Hi ha tres modalitats de Batxillerat : • Arts, • Ciències i Tecnologia • Humanitats i Ciències Socials

  • El batxillerat consta de matèries comunes, matèries de modalitat , matèries optatives I també del treball de recerca. • Les matèries comunes les cursa tot l’alumnat. • L’alumne/a ha de triar, en els dos anys, un mínim de 6 matèries de modalitat de les quals 5 han de ser de la modalitat triada.

 • NORMATIVA DEL BATXILLERAT Decret d’ordenació dels ensenyaments de Batxillerat (142/2008 de 15 de juliol)

  MODALITATS

  ARTS

  CIÈNCIES i TECNOLOGIA

  HUMANITATS i CIÈNCIES SOCIALS

  Estudis relacionats amb; Ciències experimentals, continguts cientifico- sanitaris, processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de bens i serveis.

  Relacionada amb; Estudis lingüístics i literaris, filosofia, manifestacions culturals, ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, gestió i administració pública, comunicació, publicitat , turisme i altres serveis d’oci.

  ARTS

  http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarGrauPerBranca.do?partMenuId=15 http://www14.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarGrauPerBranca.do?partMenuId=15

 • DISSENY CURRICULAR : MATÈRIES DE MODALITAT

  Les matèries de la modalitat de Ciències i Tecnologia són:

  ● Biologia I i II. ● Ciències de la Terra i del medi ambient I i II. ● Dibuix tècnic I i II. ● Electrotècnia. ● Física I i II. ● Matemàtiques I i II. ● Química I i II. ● Tecnologia industrial I i II.

  Les matèries de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials són: • Economia. • Economia de l’empresa I i II. • Geografia. • Grec I i II. • Història de l’art. • Història del món contemporani. • Llatí I i II. • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II. • Literatura catalana. • Literatura castellana • Literatura universal

 • DISSENY CURRICULAR DEL BATXILLERAT

  1r 2n

  Llengua i literatura catalana 2 2

  Llengua i literatura castellana 2 2

  Llengua estrangera 3 3

  Filosofia i ciutadania 2 -

  Història de la filosofia - 3

  Història d’Espanya - 3

  Educació física 2 -

  Treball de recerca - -

  Ciències per al Món contemporani 2 -

  Tutoria 1 1

  Total currículum comú 1r i 2n 14 14

  1r 2n

  Matèria de modalitat 1 4 4

  Matèria de modalitat 2 4 4

  Matèria de modalitat 3 4 4

  Matèria de modalitat 4 o optativa 4/2+2 4/2+2

  Total matèries modalitat 1r i 2n 16 16

  Total currículum 30 h 30 h

  COM ES FA LA SELECTIVITAT?

  Part comuna: sobre 10 punts (Obligatòria)

  Part específica :

  Fins a 3 matèries de modalitat, de les que s'utilitzaran les dues millors notes i es ponderaran per (0,1 o 0,2). Màxim de 4 punts. (Voluntària)

  Matèries de modalitat Matèries Currículum comú

  file:///R:/COORDINACIO_BAT_PPAS/Presentaci? Pares BAT 2013_14/Presentaci?_Alumnes 4tESO_BAT_2012_13/ponderacions PAU2011.pdf file:///R:/COORDINACIO_BAT_PPAS/Presentaci? Pares BAT 2013_14/Quadre_de_ponderacions_2014.pdf

 • PROMOCIÓ EN L'ETAPA DE BATXILLERAT n Pas de primer a 2n:

   Màxim dues matèries suspeses

   Amb tres o quatre suspeses, es pot optar per cursar aquestes i mantenir la nota de les aprovades o per repetir curs complet

   Amb més de quatre suspeses, es repeteix curs complet

  n Final de Batxillerat

   Cal tenir totes les matèries aprovades per acreditar

   El 2n curs mai no es repeteix complet: es repeteixen les matèries soltes.

   La nota final del batxillerat és: 90% mitjana aritmètica matèries + 10% TR

  n Qualificació global de Batxillerat amb dues xifres decimals. Possibilitat de matrícula d’honor

  n Màxim quatre cursos per cursar el batxillerat en règim diürn

 • BATXILLERAT Sense modalitat 1r 2n

  Llengua catalana i literatura 2 2 Llengua castellana i literatura 2 2 Llengua estrangera 3 3 Educació física 2 - Filosofia i ciutadania 2 - Ciències per al món contemporani 2 - Història de la Filosofia - 3 Història - 3 Tutoria 1 1 Religió (voluntària) - / 2* - TOTAL 14 14

  + algun dels tres següents:

  Cicle formatiu de grau mitjà de

  Formació professional

  Grau professional de

  música

  Grau professional de dansa

 • PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

 • PERQUÈ TRIAR L'INSTITUT CARLES VALLBONA?

  • Utilització d'aules virtuals i TICs

  • Convenis d'intercanvi europeus ERASMUS FOR ALL

  · Està ben comunicat (Autobusos, Tren, Espai d'Arts Roca Umbert , Piscines , Pistes esportives ,... )

  • Sinèrgia amb els Cicles Formatius de Grau Superior (Famílies de comerç, administració i informàtica)

  • Centre amb certificació de qualitat ISO-9001: 2008

  ....................... i LA VÀLUA DE L'EQUIP HUMÀ

  • Associació esportiva desde 1997. AE Carles Vallbona

  • Centre d'Alt Rendiment Esportiu

  http://iescarlesvallbona.cat/activitats-projectes/activitats-extraescolars/area-esportiva http://moodle.iescarlesvallbona.cat/course/category.php?id=22 http://phobos.xtec.cat/oschlute/intercanvis/ http://moodle.iescarlesvallbona.cat/

 • PROJECTES I TREBALLS DE RECERCA

  Projecte ARGO Projecte de recerca promocionat per la UAB. L’alumne/a seleccionat realitza, a la facultat assignada, una estada de tres setmanes entre finals de juny i primers de juliol que li serveix per iniciar i estructurar el seu treball.

  Treballs de Recerca Col·laboracions amb el CTUG (Centre Tecnològic de

  Granollers) per a la realització de diferents projectes.

  Col·laboracions amb la UAB i la UB que tutoritza treballs de recerca proposats per les diferents facultats.

  Col·laboració amb l'Espai Roca Umbert. Espai d'arts per la realització conjunta de projectes estètics i tecnològics

 • PREMIS A TREBALLS DE RECERCA

  ARGO • 2n premi modalitat científic i accèssit • 2n premi pàgines web de ciències

  UPF i Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona · 1r premi modalitat científic i de la salut

  EIDEA · 1r premi modalitat científic · Premi absolut atorgat a una escola o INS

  Universitat de Vic · 1r premi modalitat científic i de la salut

  Fundació Síndrome de Down · 2n premi en Comunicació

 • ACTIVITATS AL BATXILLERAT

  Xerrades informatives Universitats ; Univ. Girona , UVIC, UAB ,UB

  Ajuntament de Granollers. El GRA. Sortides culturals

  Audicions de teatre ( Departaments de llengües)

  Roca Umbert Fàbrica de les Arts, de Granollers

  Actes del 70è aniversari del bombardeig de Granollers

  Visita al Servei de Microscopia Electronica . UAB

  Visites a les Universitats Universitat de Vic i/o Girona

  Universitat Autònoma de Barcelona ( Portes Obertes)

 • COM MATRICULAR-SE?

  JORNADA DE PORTES OBERTES Dimarts 30 d'abril de 2013

  FASES DATES Preinscripció

  Difusió de l’oferta inicial 10 de maig

  Presentació de les sol·licituds Del 13 al 24 de maig

  Publicació de les llistes amb el barem provisional 4 de juny

  Sorteig públic 5 de juny

  Reclamacions a les llistes del barem 5 al 7 de juny

  Publicació de les llistes baremades definitives 12 de juny

  Difusió de l’oferta final 25 de juny

  Publicació de les llistes d’admesos 28 de juny

  Matriculació

  Període de matriculació ordinari Periode de matriculació extraordinari

  De l'1 al 9 de juliol Del 6 al 10 de setembre