Batxillerat Batxillerat de ciències i tecnologia - ?· Per accedir per primera vegada en un centre…

 • Published on
  25-Sep-2018

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Descripci

  El batxillerat s l'etapa que es cursa normalment entre els16 i els 18 anys, tot i que s oberta a persones dequalsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distncia.s un cicle format per dos cursos de trenta hores lectivessetmanals.

  Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts,cincies i tecnologia, i humanitats i cincies socials.

  La modalitat de cincies i tecnologia s'adrea a alumnesinteressats per les cincies experimentals, lesmatemtiques, els estudis relacionats amb contingutscientificosanitaris i el mn dels processos tecnolgics i delsmaterials, instruments, aparells i mquines que s'utilitzenen la producci de bns i serveis.

  Els alumnes que han superat el batxillerat es podenmatricular d'altres matries de modalitat si les volen afegiral seu currculum per accedir a estudis superiors.

  El batxillerat es pot cursar a distncia a l'Institut Obert deCatalunya. Aquesta opci t les particularitats segents:

  es cursa en blocs semestrals;

  noms cal repetir les matries no superades, i

  s ms flexible, facilita l'adaptaci a les circumstncies

  personals, familiars i laborals.

  Tamb hi ha l'opci de l'ensenyament nocturn. Per accedir-hi, cal tenir almenys 18 anys o b tenir una edat compresaentre els 16 i els 18 anys i acreditar, per motius laborals oaltres que a criteri del Consell Escolar ho justifiquin, laimpossibilitat de seguir estudis en rgim dirn. Aquestaopci t les particularitats segents:

  s'han de cursar les mateixes matries que en el rgim

  presencial dirn, llevat de l'educaci fsica;

  les matries es distribueixen en tres cursos;

  noms cal repetir les matries no superades, i

  noms es pot fer batxillerat nocturn un mxim de sis

  cursos acadmics (per a aquest cmput, cal tenir en

  compte els cursos fets en rgim dirn).

  El batxillerat tamb es pot estudiar simultniament amb elsensenyaments de msica o dansa en centres integrats. Caltenir en compte, per, que per accedir a aquests centres

  s'ha de superar una prova d'aptituds artstiques.

  L'alumnat que es planteja estudiar a l'estranger es potinformar directament als centres educatius del pas on volestudiar o pot recrrer a alguna entitat especialitzada. Entot cas, sempre s recomanable adrear-se al consolat delpas on es vol anar a estudiar per tal d'assegurar-se de lavalidesa dels estudis i de l'equivalncia que tenen en elnostre sistema educatiu.

  Continguts

  El currculum del batxillerat de cincies i tecnologia constad'una part comuna (les matries comunes) i una partdiversificada (la matria comuna dopci, les matries demodalitat, les matries especfiques i el treball de recerca).A ms, els alumnes tenen assignada una hora setmanal detutoria. En la modalitat de cincies i tecnologia, la matriacomuna d'opci s matemtiques.

  En la part diversificada, l'alumne ha de cursar tres o quatrematries de modalitat, una d'elles la d'opci obligatria. Sin'ha cursat noms tres, per completar el currculum,l'alumne pot triar una matria d'una altra modalitat o bdues matries especfiques.

  Matries de primer curs

  Matries comunes

  Llengua catalana i literatura I

  Llengua castellana i literatura I

  Llengua estrangera I

  Cincies mn contemporani (cultura cientfica)

  Educaci fsica

  Filosofia

  Matries de modalitat

  Matemtiques I (matria d'opci obligatria)

  Biologia I

  Cincies de la Terra (geologia) I

  Dibuix tcnic I

  Fsica I

  Qumica I

  Tecnologia industrial I

  BatxilleratBatxillerat de cincies i tecnologia

  Batxillerat de cincies i tecnologia BATXLOE 2000

  1/34 Darrera actualitzaci: 15/06/2016

 • Matries especfiques

  Llengua i cultura occitanes

  Histria msica i dansa

  Psicologia

  Segona llengua estrangera I i II

  Sociologia

  Tcniques dexpressi graficoplstica

  Religi

  Estada a l'empresa

  Especfica de centre

  Matries de segon curs

  Matries comunes

  Llengua catalana i literatura II

  Llengua castellana i literatura II

  Llengua estrangera II

  Histria de la filosofia

  Histria

  Matries de modalitat

  Matemtiques II (matria d'opci obligatria)

  Biologia II

  Cincies de la Terra (geologia) II

  Dibuix tcnic II

  Electrotcnia

  Fsica II

  Qumica II

  Tecnologia industrial II

  Matries especfiques

  Llengua i cultura occitanes

  Hist. msica i dansa

  Psicologia

  Segona llengua estrangera I i II

  Sociologia

  Tcniques dexpressi graficoplstica

  Religi

  Estada a l'empresa

  Especfica de centre

  Treball de recerca

  El treball de recerca s una activitat d'investigaci que hade fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciarpreferentment durant el primer curs i presentarobligatriament durant el segon curs.

  Matries que es poden cursar a distncia

  Si el centre no pot oferir determinades matriesespecfiques o de modalitat, s'ofereix la possibilitat decursar un mxim de dues d'aquestes matries en lamodalitat d'educaci a distncia, a travs de l'Institut Obertde Catalunya (IOC). Per acollir-se a aquesta modalitatformativa, cal presentar una sollicitud a la direcci delcentre en el moment de fer la matrcula.

  Matries daltres modalitats

  En el cas que l'alumne vulgui cursar matries d'una altramodalitat de batxillerat, consulteu les matries de l'apartat"Continguts" del batxillerat corresponent.

  Accs

  Per accedir al batxillerat cal:

  tenir el ttol de graduat o graduada en educaci

  secundria obligatria (GESO) o

  tenir el ttol de tcnic o tcnica d'un cicle formatiu de grau

  mitj o tcnic superior o tcnica superior d'un cicle

  formatiu de grau superior (en aquests casos es pot

  demanar la convalidaci de matries optatives i del treball

  de recerca) o

  haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers

  que hagin estat homologats amb el ttol de GESO o el de

  tcnic o tcnica. L'homologaci s'acredita mitjanant la

  credencial corresponent o b, si encara es troba en trmit,

  presentant el volant per a la inscripci condicional en

  centres educatius.

  Preinscripci i matrcula

  BatxilleratBatxillerat de cincies i tecnologia

  Batxillerat de cincies i tecnologia BATXLOE 2000

  2/34 Darrera actualitzaci: 15/06/2016

 • Per accedir per primera vegada en un centre sufragat ambfons pblics per cursar batxillerat cal presentar un imprsde sollicitud de preinscripci en el termini fixat.

  Tamb s'ha de presentar la sollicitud per poder accedir albatxillerat de la modalitat d'arts o a qualsevol modalitat debatxillerat si s'est cursant o s'ha cursat un cicle formatiu,encara que s'imparteixi en el mateix centre o aula on s'estmatriculat o matriculada.

  Aquest estudi s gratut en els centres dependents delDepartament d'Ensenyament. Per a la resta de centres,consulteu l'import en el centre corresponent.

  Continutat

  Amb el ttol de batxiller o batxillera es pot accedir:

  a la universitat (un cop aprovades les proves d'accs),

  a un cicle formatiu de grau superior de formaci

  professional especfica o d'arts plstiques i disseny (si hi

  ha ms demanda que oferta, per accedir a determinats

  cicles t prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de

  batxillerat determinada),

  a un cicle formatiu de grau superir densenyaments

  esportius, si es tenen els requisits daccs (si hi ha ms

  demanda que oferta, per accedir a determinats cicles t

  prioritat l'alumnat que ha cursat una modalitat de

  batxillerat determinada),

  als ensenyaments superiors artstics (un cop superada

  una prova especfica d'accs) i

  al mn laboral.

  Normativa

  Continua sent vigent el Decret 142/2008, d'ordenaci delsensenyaments de batxillerat, amb lobligatorietat de cursaruna matria comuna de l'opci prpia de cada modalitat,tant al primer curs com al segon, per ajustar-se alsrequeriments normatius.

  Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix

  l'ordenaci dels ensenyaments del batxillerat (DOGC

  nm. 5183, de 29.7.2008)

  Resoluci ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les

  matries d'educaci secundria obligatria i batxillerat

  dels centres educatius que es poden cursar en la

  modalitat d'educaci no presencial. (DOGC nm. 6409,

  de 3.7.2013)

  Resoluci ENS/1252/2014, de 30 de maig, per la qual es

  modifica la Resoluci ENS/1432/2013, de 27 de juny,

  relativa a les matries d'educaci secundria obligatria i

  batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en

  la modalitat d'educaci no presencial (DOGC nm. 6639,

  de 6.6.2014)

  Resoluci ENS/1790/2014, de 23 de juliol,de modificaci

  de la Resoluci ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a

  les matries d'educaci secundria obligatria i batxillerat

  dels centres educatius que es poden cursar en la

  modalitat d'educaci no presencial, per incorporar la

  matria optativa de llengua i cultura occitanes (DOGC

  nm. 6675, de 30.7.2014)

  BatxilleratBatxillerat de cincies i tecnologia

  Batxillerat de cincies i tecnologia BATXLOE 2000

  3/34 Darrera actualitzaci: 15/06/2016

  http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=507489&language=ca_EShttp://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=639871&language=ca_EShttp://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=664127&language=ca_EShttp://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=668251&language=ca_ES

 • Alt Camp

  Alcover

  Institut Fonts del Glorieta (43009497)av. de Mart i Pol, 243005 AlcoverTel. 977760839Centre: pblicHorari: dirn

  Valls

  Institut Jaume Huguet (43004611)c. Creu de Cames, s/n43161 VallsTel. 977600938Centre: pblicHorari: dirn

  Institut Narcs Oller (43004608)c. Francesc Gum Ferran, 143161 VallsTel. 977601094Centre: pblicHorari: dirn

  Institut Serra de Miramar (43010608)pl. del Quarter, s/n43161 VallsTel. 977609150Centre: pblicHorari: dirn

  Claret (43004581)pl. de la Creu, 143161 VallsTel. 977600421Centre: privatHorari: dirn

  Alt Empord

  Castell d'Empries

  Institut Castell d'Empries(17006083)c. Santa Clara, 5517047 Castell d'EmpriesTel. 972250768Centre: pblicHorari: dirn

  Figueres

  Institut Alexandre Deulofeu(17004438)c. Joaquim Cus Fortunet, 317066 FigueresTel. 972505674Centre: pblicHorari: dirn

  Institut Cendrassos (17005649)

  c. Arquitecte Pelai Martinez, 117066 FigueresTel. 972507908Centre: pblicHorari: dirn

  Institut Narcs Monturiol (17001221)c. Compositor Joaquim Serra, 3017066 FigueresTel. 972671604Centre: pblicHorari: dirn

  Institut Olivar Gran (17007609)av. Maria ngels Anglada, 1117066 FigueresTel. 972504562Centre: pblicHorari: dirn

  Institut Ramon Muntaner (17001218)c. Sant Pau, s/n17066 FigueresTel. 972672559Centre: pblicHorari: dirn

  Institut Ramon Muntaner (17001218)c. Sant Pau, s/n17066 FigueresTel. 972672559Centre: pblicHorari: nocturn

  La Jonquera

  Institut de La Jonquera (17006745)c. de Llus Companys, s/n17086 La JonqueraTel. 972554440Centre: pblicHorari: dirn

  L'Escala

  Institut El Pedr (17005251)c. Vilabertran, 2-417062 L'EscalaTel. 972772128Centre: pblicHorari: dirn

  Llan

  Institut de Llan (17006769)c. Vuit de mar, s/n17092 LlanTel. 972121489Centre: pblicHorari: dirn

  Roses

  Institut Cap Norfeu (17005364)c. Ponent, s/n

  17152 RosesTel. 972150567Centre: pblicHorari: dirn

  Institut Illa de Rodes (17006851)ctra. de les Arenes, 5717152 RosesTel. 972154383Centre: pblicHorari: dirn

  Empord-San Jos (17003124)c. Riera Ginjoler, 19617152 RosesTel. 972257397Centre: privatHorari: dirn

  Vilafant

  Institut de Vilafant (17008390)c. Pla de l'Estany, s/n17221 VilafantTel. 972508285Centre: pblicHorari: dirn

  Alt Peneds

  Gelida

  Institut Gelida (08035246)c. de Joan Pascual i Batlle, 1-1508091 GelidaTel. 937790450Centre: pblicHorari: dirn

  Sant Mart Sarroca

  Sec. d'Institut de l'Alt Foix(08065329)av. Verge de Montserrat, 1408227 Sant Mart SarrocaTel. 938990946Centre: pblicHorari: dirn

  Sant Sadurn d'Anoia

  Institut Escola Intermunicipal delPeneds (08045239)pl. Santiago Rusiol, s/n08240 Sant Sadurn d'AnoiaTel. 938912061Centre: pblicHorari: dirn

  Sant Josep (08027331)c. Germans de Sant Gabriel, 2-708240 Sant Sadurn d'AnoiaTel. 938183410Centre: privat

  BatxilleratBatxillerat de cincies i tecnologia

  Batxillerat de cincies i tecnologia BATXLOE 2000

  Centres

  4/34 Darrera actualitzaci: 15/06/2016

 • Horari: dirn

  Santa Margarida i els Monjos

  Institut El Foix (08053091)c. Maria Aurlia Capmany, s/n08251 Santa Margarida i els MonjosTel. 938983360Centre: pblicHorari: dirn

  Vilafranca del Peneds

  Institut Alt Peneds (08035362)av. de Tarragona, s/n08305 Vilafranca del PenedsTel. 938902214Centre: pblicHorari: dirn

  Institut Eugeni d'Ors (08031459)av. Tarragona, s/n08305 Vilafranca del PenedsTel. 938903833Centre: pblicHorari: dirn

  Institut Mil i Fontanals (08046736)c. Torrelles de Foix, s/n08305 Vilafranca del PenedsTel. 938172018Centre: pblicHorari: dirn

  Montagut (08031356)c. Amlia Soler, 16908305 Vilafranca del PenedsTel. 938903222Centre: privatHorari: dirn

  Alt Urgell

  La Seu d'Urgell

  Institut Joan Brudieu (25004188)c. Dr. Iglesias Navarri, 2725203 La Seu d'UrgellTel. 973350403Centre: pblicHorari: dirn

  La Salle (25004152)c. La Salle, 27-5125203 La Seu d'UrgellTel. 973350144Centre: privatHorari: dirn

  Alta Ribagora

  El Pont de Suert

  Institut El Pont de Suert (25006240)Barri Arag, s/n

  25173 El Pont de SuertTel. 973690040Centre: pblicHorari: dirn

  Anoia

  Calaf

  Institut Alexandre de Riquer(08043395)c. Joan Baptista de la Salle, 6 i 808031 CalafTel. 938680414Centre: pblicHorari: dirn

  Capellades

  Institut Mol de la Vila (08046645)c. Dr. Fleming, 2408044 CapelladesTel. 938011059Centre: pblicHorari: dirn

  Igualada

  Institut Joan Mercader (08047364)c. Sant Vicen, 2708102 IgualadaTel. 938055426Centre: pblicHorari: dirn

  Institut Mil i Fontanals (08019654)av. Emili Valls, 408102 IgualadaTel. 938055750Centre: pblicHorari: dirn

  Institut Pere Vives i Vich (08019630)av. Emili Valls, 1708102 IgualadaTel. 938031599Centre: pblicHorari: dirn

  Igualada (08019551)c. Sant Josep, 110-11208102 IgualadaTel. 938031494Centre: privatHorari: dirnEnsenyament concertat

  Anoia (08056432)c. Lleida, 908102 IgualadaTel. 938050904Centre: privatHorari: dirn

  Escola Pia d'Igualada (08019502)

  pl. Castells, 1008102 IgualadaTel. 938032700Centre: privatHorari: dirn

  Jorba

  Mestral (08040278)Autovia A-2, km 55008103 JorbaTel. 938033566Centre: privatHorari: dirn

  Montclar (08040266)Antiga ctra. N-II, s/n08103 JorbaTel. 938033866Centre: privatHorari: dirn

  Masquefa

  Institut de Masquefa (08060514)av. del Maresme, 47-8708119 MasquefaTel. 937727722Centre: pblicHorari: dirn

  Piera

  Institut Guinovarda (08047820)c. Pompeu Fabra, 1708161 PieraTel. 937760701Centre: pblicHorari: dirn

  Santa Margarida de Montbui

  Institut Montbui (08053352)c. de la Merc, 908250 Santa Margarida de MontbuiTel. 938056059Centre: pblicHorari: dirn

  Vilanova del Cam

  Institut Pla de les Moreres (08044168)c. Cristfor Colom, s/n08302 Vilanova del CamTel. 938041950Centre: pblicHorari: dirn

  Bages

  Arts

  Institut Miquel Bosch i Jover(08046876)

  BatxilleratBatxillerat de cincies i tecnologia

  Batxillerat de cincies i tecnologia BATXLOE 2000

  Centres

  5/34 Darrera actualitzaci: 15/06/2016

 • c. Arquitecte Gaud, 2-408010 ArtsTel. 938202193Centre: pblicHorari: dirn

  Cardona

  Institut Sant Ramon (08042330)pl. de Les Fabricantes, 108047 CardonaTel. 938684708Centre: pblicHorari: dirn

  Manresa

  Institut Cal Gravat (08065330)c. Puig i Cadafalch,54-5608113 ManresaTel. 938742368Centre: pblicHorari: dirn

  Institut Guillem Cat (08046761)c. de Rosa Sensat, 6-808113 ManresaTel. 938773705Centre: pblicHorari: dirn

  Inst...

Recommended

View more >