BATXILLERAT - Claret l’espera del desplegament del 2n Batxillerat Lomce per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, per al proper curs 2016-17: 6

  • Published on
    08-Feb-2018

  • View
    218

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>CURS 2016 2017</p><p>BATXILLERATCincies i Tecnologia</p><p>Humanitats i Cincies Socials</p></li><li><p>2</p><p> COLLEGI CLARET BARCELONA BATXILLERAT 2016-17 COLLEGI CLARET BARCELONA BATXILLERAT 2016-17 </p><p>La nostra escola promou la formaci integral dels alumnes dacord amb una concepci cristiana de lhome, de la vida i del mn, i els prepara a participar activament en la transformaci i millora de la societat. </p><p>Qui som?</p><p>s una escola al servei del poble que mant aquest esperit pel qual va ser fundada per la congregaci de missioners claretians el 1871, i aix:</p><p>El collegi Claret de Barcelona</p><p>Donem resposta a una opci educativa que molts pares reclamen, i volem obrir-nos a tothom qui desitja deducar-hi els propis fi lls. </p><p>Ens acollim al fi nanament pblic per tal de garantir la gratutat de leducaci i evitar tota discriminaci per motius econmics. </p><p>Comptem amb un equip de docents i collaboradors que es comprometen a donar una educaci coherent i de qualitat a tots els i les alumnes.</p><p>Tenim el suport i lestmul dels pares i mares dalumnes, compromesos amb lopci educativa prpia del centre.</p><p>Ens inserim com a cor de la comunitat, en la realitat scio-cultural de Catalunya, com a expressi de la seva identitat cristiana i de la seva vocaci evangelitzadora.</p><p>El collegi Claret de Barcelona</p></li><li><p>3</p><p> COLLEGI CLARET BARCELONA BATXILLERAT 2016-17 </p><p>El collegi Claret de Barcelona</p><p>Tot el que realitzem a lescola t un objectiu ben definit: oferir a lalumne ocasions de crixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat. Lalumne necessita acompanyament, ajuda i suport, un clima de llibertat i de confiana en el seu procs formatiu per aprendre, fer-se preguntes i recercar el sentit de les coses i de la vida. Per ell s el principal agent daquest procs, el principal protagonista del propi creixement. </p><p> Les possibilitats de participaci dels alumnes en la vida de lescola sn molt variades, tot assumint responsabilitats proporcionades a la seva capacitat: expressi dinteressos i inquietuds, intercanvi de punts de vista amb els educadors, assumpci de responsabilitats en la dinmica prpia de laula, organitzaci de grups, treball en equip, realitzaci davaluacions, etc. Els alumnes sn iniciats en la participaci per tal que aprenguin i aconsegueixin aix la maduresa i responsabilitat que necessiten per a afrontar amb esperit solidari les situacions de cada dia. Carcter Propi del Collegi , n 22</p><p>Qu volem aconseguir?</p><p>Quins valors proposem?Formem persones que shan de comprometre amb el mn que els envolta i que, per fer-ho, han dassumir tota una srie de valors que nosaltres volem ajudar a potenciar.</p><p>Amb leducaci emocional i de la interioritat potenciem la capacitat per prendre conscincia de les prpies emocions i les dels altres. Aquest coneixement dun mateix a partir de la reflexi i la interioritzaci afavoreix un creixement progressiu de lautoestima i possibilita ladquisici dhabilitats socials.</p><p>Les accions solidries Acollides diries</p><p>Sortides i activitatsFestes escolars i celebracions </p><p>Educaci emocional i de la interioritat</p><p>Respecte i cordialitatSinceritat i confianaAjuda i collaboraciExigncia i serietat </p><p>Transparncia i comunicaci</p><p>Lalumne s el centre de la Comunitat Educativa</p></li><li><p>4</p><p> COLLEGI CLARET BARCELONA BATXILLERAT 2016-17 COLLEGI CLARET BARCELONA BATXILLERAT 2016-17 </p><p>1. Una slida formaci acadmica: Adquirint continguts </p><p> Desenvolupant competncies</p><p>2. La maduraci personal. On s necessari:Cal tenir clar qu volem aconseguir i adaptar-ho a la realitat de cadasc. El factor clau s la maduraci personal. </p><p> Lautoconeixement de les prpies capacitats, interessos, limitacions, qualitats i el plantejament duns objectius adequats. Lautoexigncia, per assolir constncia i esfor La capacitat crtica per avaluar o analitzar les situacions</p><p> Lautonomia per resoldre i superar les difi cultats o condicionants</p><p> El desenvolupament de la interioritat i dels valors L adaptaci de les opcions destudis posteriors a la prpia persona</p><p>InterdependentIndependentDependent</p><p>Levels of Maturity Stephen Covey</p><p>3. El coneixement de la realitat: Del mn dels estudis i de les professions.</p><p> De lmbit social, el nostre teixit empresarial i els reptes globals que afrontaran.</p><p> Desenvolupant competncies</p><p> Lautoexigncia, per assolir constncia i esfor</p><p> La capacitat crtica per avaluar o analitzar les situacions</p><p> Lautonomia per resoldre i superar les difi cultats o condicionants</p><p> El desenvolupament de la interioritat i dels valors</p><p> Lautoconeixement de les prpies capacitats, interessos, limitacions, qualitats i el </p><p> L adaptaci de les opcions destudis posteriors a la prpia persona</p><p> De lmbit social, el nostre teixit empresarial i els reptes globals que afrontaran.</p><p>El Batxillerat al collegi ClaretObjectius de batxillerat</p><p> Qu ens cal? </p></li><li><p>5</p><p> COLLEGI CLARET BARCELONA BATXILLERAT 2016-17 </p><p>Currculum</p><p>Una oferta slida i equilibrada, adient per a fer front a lmplia </p><p>gamma destudis universitaris de grau existents.</p><p> * Assignatures dins dun requadre: cal eliminar una de les opcions.</p><p> Qu ens cal? </p><p>Comunes</p><p>CatalCastellAnglsFilosofi a i ciutadaniaEducaci FsicaTutoriaTreball de Recerca (sinicia)</p><p>CatalCastellAnglsHist. de la Filosofi aHistria dEspanyaTutoriaTreball de Recerca (senllesteix)</p><p>1r Batxillerat</p><p>ModalitatCincies i </p><p>Tecnologia</p><p>ModalitatHumanitats i </p><p>Cincies Socials</p><p>Mates CC. SS.Economia i Empresa Histria ContemporniaCultura Audiovisual o FsicaFrancs</p><p>Mates CC.SS.Geografi aH. de lArtEconomia i Empresa Cultura Audiovisual</p><p>MatemtiquesFsica o Cultura AudiovisualQumica o Economia i EmpresaBiologia o Dibuix TcnicFrancs</p><p>MatemtiquesFsica o Cultura AudiovisualQumica o Economia i EmpresaBiologia o Dibuix TcnicTcniques de laboratori</p><p>Matries 2n Batxillerat</p><p>1r BatxilleratMatries 2n Batxillerat</p><p>A lespera del desplegament del 2n Batxillerat Lomce per part del Departament dEnsenyament de la Generalitat, per al proper curs 2016-17:</p></li><li><p>6</p><p> COLLEGI CLARET BARCELONA BATXILLERAT 2016-17 COLLEGI CLARET BARCELONA BATXILLERAT 2016-17 </p><p> Balan acadmicEls resultats acadmics del centre constaten resultats sostinguts en ms duna dcada. A continuaci podeu veure levoluci dels resultats de lany 2002 al 2015:</p><p>Ms del 90% dalumnes del collegi Claret accedeixen als estudis universitaris triats en 1a o 2a opci</p><p>Les taxes daprovat a 1r i 2n de Batxillerat superen el 90%Qualificaci mitjana a 2n de BatxilleratPercentatge daprovats a 2n de Batxillerat</p><p>Claret Catalunya</p><p>100 </p><p>90</p><p>80</p><p>70</p><p>2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015</p><p>Claret Catalunya</p><p>8 </p><p>7,5</p><p>7</p><p>6,5</p><p>2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015</p><p>Les qualificacions al collegi Claret superen les de CatalunyaPercentatge aprovats a les PAU Qualificaci mitjana a les PAU</p><p>Claret Catalunya</p><p>100 </p><p>95</p><p>90</p><p>85</p><p>2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015</p><p>Claret Catalunya</p><p>7 </p><p>6,5</p><p>6</p><p>5,5</p><p>2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015</p><p>100% daprovats a les PAU els ltims anysQualificaci mitjana nota dadmissi (sobre 14)Qualificaci mitjana nota daccs (sobre 10)</p><p>Claret Catalunya</p><p>7,5 </p><p>7</p><p>6,5</p><p>6</p><p>2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 </p><p>Claret Catalunya</p><p>10,5 </p><p>10</p><p>9,5</p><p>9</p><p>2011 2012 2013 2014 2015</p></li><li><p>7</p><p> COLLEGI CLARET BARCELONA BATXILLERAT 2016-17 </p><p>Seguiment de lalumne i el grup</p><p>SEGUIMENT DIARIEs realitza a travs de la tasca de lequip de professors, durant les classes. SEGUIMENT SETMANALEs realitza a travs de la reuni setmanal de lequip de persones tutores.</p><p>SEGUIMENT A MIG TERMINIEs realitza a traves de la reuni de lequip docent. Les sessions davaluaci es realitzen cada 5 o 6 setmanes.</p><p>L equip docent realitza un seguiment constant perqu lalumne assoleixi lautonomia necessria. </p><p>Prviament a la reuni, cada professor informa de levoluci de cada alumne/a respecte els segents aspectes: </p><p>Les persones tutores recullen la informaci per tal de preparar la reuni i transmetre-la a alumnes i famlies. </p><p>La reuni de lequip docent fa possible valorar conjuntament lactitud, el progrs, les habilitats i les difi cultats de lalumnat i del grup, i establir solucions i pautes de millora.</p><p>RENDIMENT</p><p>APROFITAMENT DE LES CLASSES </p><p>RITME DE TREBALL A CASA</p><p>Projecte Aprenentac</p><p>Ser efi caos en els processos de cerca i gesti de la informaci. </p><p>Estar connectats amb lactualitat i la realitat que ens envolta.</p><p>Oferir ritmes de treball i aprenentatges diversos.</p><p>Els alumnes de Batxillerat treballen amb ordinador o tauleta individual </p><p>La tecnologia ens possibilita: </p></li><li><p>8</p><p> COLLEGI CLARET BARCELONA BATXILLERAT 2016-17 COLLEGI CLARET BARCELONA BATXILLERAT 2016-17 </p><p>Premis i distincions: despertant talent</p><p>Premi Arg (UAB): Aqu falten paralleles... o nhi sobren, Nil Rodellas</p><p>Premi Exporecerca (MAGMA) presentat a Pittsburgh EUA: De lelectroencefalograma a la imatge, Ins Martnez</p><p>Premi Europeu de Treballs de Recerca celebrat a Rssia: El sistema electoral a Catalunya, Joan Mar</p><p>Premi Arquitectura La Salle:Interiors dilla, els nous espais pblics de lEixample, Samuel Sotil</p><p>Premi Frum Europeu de Treballs de Recerca celebrat a Hongria: Interiors dilla, els nous espais pblics de lEixample, Samuel Sotil</p><p>Premi Frum de Grcia: LHoquei Claret, Jordi Arboix</p><p>Premi J. Palau Vera (S. Catalana de Geografi a): Introducci al medi natural de la vila de Moi, Francesc Bas</p><p>Premi Enginyeria i Matemtica Aplicada (UPF): El lser, Albert Peiret</p><p>Premi CIRIT (Generalitat): Meteorologia i radiosondatges, Albert Molina</p><p>Premi CIRIT: La superconductivitat, Ferran Valls</p><p>Premi Abat Oliva: El disseny en els comeros del centre de Barcelona, Eva Aramendia</p><p>Premi Collegi dArquitectes: Estudi de larc catenari, Roger Puigdellvol</p><p>Premi Poincar, UPC: La matematitzaci de lentorn, Eloi Conchillo</p><p>Premis de Treballs de Recerca</p><p>Treballs de Recerca dels i les alumnes de lescola premiats durant els ltims anys:</p><p>Sistema davaluaci propi</p><p>1r BATX</p><p>2n BATX</p><p>Bloc davaluaci Bloc davaluaci Bloc davaluaci Final</p><p>Bloc davaluaci Bloc davaluaci Final</p><p>Un sistema davaluaci propi i progressiu, a mida de les necessitats del Batxillerat:</p></li><li><p>9</p><p> COLLEGI CLARET BARCELONA BATXILLERAT 2016-17 </p><p>Bernat Xandri i Carlos Fernandez 2015Helena Calatrava i Maria Vias 2014Nil Rodellas i Ins Martnez 2013 </p><p>Bojos per la cincia, Bojos per les noves tecnologies: </p><p>Distinci de les PAU atorgada pel Consell dUniversitats a aquells alumnes que han obtingut una qualificaci superior a 9 en la fase obligatria de les proves PAU: </p><p>Ins Martnez (9.05) 2015Nil Rodellas (9.05) 2015Barbara Serra (9.00) 2015Albert Edo (9.00) 2014Marta Farran (9.05) 2013 Alejandro Molina (9.00) 2013Clara Carrera (9.05) 2012Silvia Mata (9.32) 2008Albert Puigdellvol (9.02) 2007Francesc Bas (9.34) 2007</p><p> I tu?, Jo, ... Bioqumica, Facultat de Qumica de la UB: </p><p>Berta Perdigus 2008 Xavier Elduque 2005 Leticia Liste 2003</p><p>Alumnes seleccionats per als programes: </p><p>Programes dexcellncia</p><p>Premi al millor orador de la Lliga de debat ESADE 2013: Jordi Llonch</p><p>Guanyadors del Concurs Miniempreses 2013 organitzat per Junior Achievement: Wifinc. </p><p>Finalistes del Concurs Miniempreses 2012 organitzat per Junior Achievement: USBusiness</p><p>Distinci de les PAU</p></li><li><p>10</p><p> COLLEGI CLARET BARCELONA BATXILLERAT 2016-17...</p></li></ul>