BATXILLERAT DOSSIER INFORMATIU DE LES MATأˆRIES Presentaciأ³ batxillerat . Dossier informatiu de batxillerat

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BATXILLERAT DOSSIER INFORMATIU DE LES MATأˆRIES Presentaciأ³ batxillerat . Dossier informatiu de...

 • INSTITUT INFANTA ISABEL D’ARAGÓ

  BATXILLERAT

  DOSSIER INFORMATIU DE LES MATÈRIES

  2019-2020

 • Batxillerat 2018-2019

  Dossier informatiu ÍNDEX

  PRESENTACIÓ BATXILLERAT ................................................................................................................... 4

  EL BATXILLERAT - ORGANITZACIÓ I CURRÍCULUM ......................................................................................................................... 5 Quadre de matèries...................................................................................................................................................... 6 Les PAU ...................................................................................................................................................................... 11

  MATÈRIES COMUNES ............................................................................................................................................................ 14 Lle ng ua Catalana i Lite ratura ..................................................................................................................................... 15 Le ng ua Castellana y Lite ratura .................................................................................................................................... 16 Lle ng ua Angle s a ......................................................................................................................................................... 17 Ciències per al món contemporani ............................................................................................................................... 19 Educació Fís ica ........................................................................................................................................................... 20 Filosofia ...................................................................................................................................................................... 21 Història de la Filosofia ................................................................................................................................................ 22

  MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA ....................................................................................................................................... 22 Matèria comuna d’opció: Matemàtiques I-II ............................................................................................................. 24 Mate màtique s ............................................................................................................................................................. 25 Matèries de modalitat................................................................................................................................................ 27 Biologia ...................................................................................................................................................................... 28 Ciències de la Terra i Medi Ambient (Geologia) ........................................................................................................ 29 Dibuix Tè cnic ............................................................................................................................................................... 30 Física........................................................................................................................................................................... 32 Quím ica ...................................................................................................................................................................... 33 Te cnologia Industrial ................................................................................................................................................... 34

  MODALITAT HUMANÍSTIC I SOCIAL .......................................................................................................................................... 35 Matèries comunes d’opció : Llatí I-II /Matemàtiques aplicades a les ciències socials I/II .......................................... 35 Llatí............................................................................................................................................................................. 36 Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials .......................................................................................................... 37 Matèries de modalitat................................................................................................................................................ 38 Economia .................................................................................................................................................................... 39 Economia i Organització d’Empresa .......................................................................................................................... 40 Geografia ................................................................................................................................................................... 42 Història del Món Contemporani ................................................................................................................................. 43 Història de l’Art .......................................................................................................................................................... 45 Literatura Castellana .................................................................................................................................................. 46 Literatura Catalana .................................................................................................................................................... 47 Literatura universal .................................................................................................................................................... 48

  MODALITAT ARTS ................................................................................................................................................................ 49 Matèria comuna d’opció : Fonaments de les Arts I-II ................................................................................................. 49 Fonaments de les Arts ................................................................................................................................................ 50 Matèries de modalitat................................................................................................................................................ 51 Cultura audiovisual .................................................................................................................................................... 52 Dibuix artístic ............................................................................................................................................................. 53 Disseny ....................................................................................................................................................................... 54 Dibuix Tè cnic ............................................................................................................................................................... 55 Literatura Castellana .................................................................................................................................................. 57 Literatura Catalana .................................................................................................................................................... 58 Literatura universal .................................................................................................................................................... 59 Volum ......................................................................................................................................................................... 60

  MATÈRIES ESPECÍFIQUES ....................................................................................................................................................... 61

 • Dossier informatiu de batxillerat – curs 2019-2020

  3

  Història de la música i la dansa .................................................................................................................................. 62 Metodologia de les Ciències Socials (matèria específica del centre) .......................................................................... 63 Psicologia ................................................................................................................................................................... 65 Sociologia ................................................................................................................................................................... 66 Tè cnique s d’ex pres s ió graficoplàstica ......................................................................................................................... 67

 • Dossier informatiu de batxillerat – curs 2019-2020

  4

  Presentació batxillerat

 • Dossier informatiu de batxillerat – curs 2019-2020

  5

  El Batxillerat - Organització i currículum 1.El Batxillerat El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a person