Bearing capacity, relaxation and finite element simulation ... · PDF file Bearing capacity, relaxation and finite element simulation for prestressed concrete beams reinforced with

 • View
  6

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Bearing capacity, relaxation and finite element simulation ... · PDF file Bearing capacity,...

 • Bearing capacity, relaxation and finite element simulation for prestressed concrete beams

  reinforced with BFRP tendons

  by

  Andri Gunnarsson

  Thesis Master of Science in Civil Engineering with

  specialization in Structural Design.

  June 2013

 • Bearing capacity, relaxation and finite element simulation for prestressed concrete beams

  reinforced with BFRP tendons

  Andri Gunnarsson

  Thesis of 30 ECTS credits submitted to the School of Science and Engineering at Reykjavík University in partial fulfillment of

  the requirements for the degree of

  Master of Science in Civil Engineering with Specialization in Structural Design

  June 2013

  Supervisor:

  Eyþór Rafn Þórhallsson Associate Professor, Reykjavík University, Iceland

  Examiner:

  Baldvin Einarsson Associate Professor, University of Iceland, Iceland

 • I

  Abstract

  Fiber reinforced polymer (FRP) have over the past years become an interesting choice as a

  reinforcement for concrete structures and this is mainly so because of their good resistance to

  chemicals and weathering. Basalt fiber reinforced polymer (BFRP) is the latest FRP material

  considered as reinforcement for concrete and understanding of concrete behavior, reinforced

  with BFRP, is therefore partly unknown and still developing today. This dissertation focuses

  on increasing the understanding of BFRP as a reinforcing material for concrete. The main

  emphasis is on bearing capacity, failure modes and relaxation. Experimental results from

  three studies, considering prestressed BFRP reinforced concrete (RC) beams, were reviewed

  and compared with formulations, regarding shear capacity, from codes and guidelines. The

  experiments were also simulated in the finite element (FE) program ANSYS. Experimental

  work was then carried out to estimate the long term relaxation of BFRP tendons. This

  research produced several key findings: FE models created in ANSYS to simulate

  experimental tests gave an acceptable approach with experimental results regarding failure

  mode, failure force and stress distribution. Equations from JSCE-1997, BSI 8110, Model code

  2010, ACI 440.1R-06, CAN/CSA-S806-02, Nehdi et al, Fib and CNR-DT 203, regarding

  shear capacity, were compared with experimental results for nine beams. Many of these

  equations provided a rather conservative approach while equations from Nehdi et al and

  CAN/CSA-S806-02 gave the best safe approach when compared with experimental results.

  Finally the long term relaxation of BFRP tendons was estimated, based on over 2000 hours of

  measurements on stretched tendons. The 50 years relaxation, for tendons loaded with 50% of

  ultimate tensile strength, was estimated to be 11%. The main conclusions drawn from this

  research were that: Further use of ANSYS to explore and provide understanding of the

  behavior of BFRP RC beams is recommended. More than 4-5‰ strain should not be allowed

  in BFRP longitudinal tension reinforcement to maintain bond behavior between concrete and

  reinforcement. When developing shear capacity equations for FRP RC, use of cubic root

  when considering rigidity of FRP longitudinal bars, concrete compression strength and the

  modification factors which account for different stiffness of FRP and steel is recommended.

  Most of the shear capacity equations reviewed from codes and guidelines for FRP RC are too

  conservative which can lead to inefficient design.

  Keywords: BFRP tendons, steel tendons, shear capacity, ANSYS simulation, relaxation,

  prestressed concrete beams, FRP.

 • II

  Ágrip

  Titill á íslensku: Þol á forspenntum steinsteyptum bitum bentum með basalttrefjastyrktum

  stöngum skoðað með smástykkjaaðferð og útreikningum auk athugunar á slöknun.

  Trefjastyrkt plastefni (FRP) hafa þróast yfir í það að vera raunhæfur valkostur sem bending í

  steinsteypt mannvirki á síðustu árum en aðalástæðan fyrir þessu er gott efna og veðrunarþol

  FRP efnanna. Basalttrefjastyrkt plastefni (BFRP) eru nýjasta tegunding af FRP efnum sem

  farið er að nota í þessum tilgangi og þekking á hegðun steinsteypu bentri með þeim er því að

  hluta óþekkt og í stöðugri þróun. Þessi ritgerð stefnir á að auka skilning á BFRP sem

  bendingarefni fyrir steypu. Aðaláherslan er lögð á burðarþol, brotmyndir og slöknun.

  Rannsóknarniðurstöður úr þremur rannsóknum sem voru að skoða forspennta steinsteypubita

  benta með BFRP stöngum eru skoðaðar og bornar saman við skerþolsformúlur úr stöðlum og

  viðmiðunarreglum. Tilraunirnar voru einnig hermdar í burðarþolsforritinu ANSYS sem

  byggir á smástykkjaaðferðinni (FE). Langtímaslöknun fyrir BFRP stangir er síðan metin með

  tilraunavinnu. Þessi rannsókn gefur nokkrar lykil niðurstöður: FE líkön sem búinn voru til í

  ANSYS til að herma tilraunir gáfu ásættanlega nálgun við tilraunaniðurstöður m.t.t.

  brotmynda, brotkrafta og spennudreifinga. Jöfnur fyrir skerþol úr JSCE-1997, BSI 8110

  Model code 2010, ACI 440.1R-06, CAN/CSA-S806-02, Nehdi et al, Fib og CNR-DT 203

  voru bornar saman við tilraunaniðurstöður fyrir níu bita. Margar af þessum jöfnum gáfu

  nokkuð íhaldssama nálgun en jöfnur frá Nehdi et al og CAN/CSA-S806-02 gáfu hins vegar

  bestu öruggu nálgunina. Að lokum var langtímaslöknun BFRP stanga metin út frá yfir 2000

  klst. mælingu á strekktum stögnum. Fyrir stangir spenntar upp með 50% af mesta togkrafti, þá

  var 50 ára slöknun áætluð sem 11%. Helstu ályktanir sem dregnar voru af þessari rannsókn

  eru: Mælt er með frekari notkun á ANSYS til að skoða og auka skilning á hegðun steinsteypu

  sem bent er með BFRP. Ekki ætti að leyfa meira en 4-5‰ streitu í BFRP togbendingu til að

  viðhalda bindingu milli steypu og bendingar. Við þróun á skerþolsjöfnum fyrir FRP benta

  steinsteypu þá er mælt með notkun á þriðju rótinni þegar verið er að skoða stífni FRP

  togbendingar, þrýstistyrk steinsteypu og stuðla sem taka tillit til mismunandi stífni FRP og

  stáls. Flestar skerþolsjöfnur sem skoðaðar voru í stöðlum og viðmiðunarreglum fyrir FRP

  benta steinsteypu eru of íhaldsamar sem getur leitt til óhagkvæmnar hönnunar.

  Lykilorð: Basaltrefjastangir, stál strandar, skerþol, ANSYS hermun, slöknun, forspenntir

  steinsteypubitar, trefjastyrkt plastefni.

 • III

  Bearing capacity, relaxation and finite element simulation for prestressed concrete beams

  reinforced with BFRP tendons

  Andri Gunnarsson

  Thesis of 30 ECTS credits submitted to the School of Science and Engineering at Reykjavík University in partial fulfillment of

  the requirements for the degree of

  Master of Science in Civil Engineering with Specialization in Structural Design

  June 2013

  Student: ___________________________________________

  Andri Gunnarsson

  Supervisor: ___________________________________________

  Eyþór Rafn Þórhallsson

  Examiner: ___________________________________________

  Baldvin Einarsson

 • IV

  Acknowledgements

  Special gratitude to my supervisor, Eyþór Rafn Þórhallsson, civil engineer M.Sc. and

  associate professor at Reykjavik University, for his valuable guidance, inspiration and

  generous sheering of ideas and knowledge in order to improve this work.

  Special thanks to Indriði Sævar Ríkharðsson, mechanical engineer M.Sc. and assistant

  professor at Reykjavik University, for his appreciated and unselfish assistant regarding

  technical problems in this study.

  Thanks to all the people which helped me with the experimental work and the thesis: Jónas

  Þór Snæbjörnsson civil engineer Dr. Ing. and professor at Reykjavik University, Gísli Freyr

  Þorsteinsson technician at Reykjavik University and Hrannar Traustason electronics engineer

  at Reykjavik University.

  Also thanks to the former students of Reykjavik University that provided my access to their

  research data, literature work and good advices: Sindri Hlífar Guðmundsson civil engineer

  M.Sc., Björgvin Smári Jónsson civil engineer M.Sc. and Jónas Ásbjörnsson civil engineer

  B.Sc.

  Finally thanks to Björn Finsen for reading trough the manuscript and providing comments for

  improvements.

 • V

  Contents

  Abstract ...................................................................................................................................... I Ágrip ......................................................................................................................................... II Acknowledgements ................................................................................................................. IV List of Figures ...................................................................................................................... VIII List of Tables ............................................................