Bengkel Sarana Ibu Bapa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bahan Bengkel SARANA IBU BAPA

Citation preview

PowerPoint Presentation

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPAObjektif Program SaranaMeningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah

1

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPANatijahnyaPenglibatan ibu bapa dalam pelajaran anak di sekolah dan di luar sekolah meningkat

Kehadiran ibu bapa ke aktiviti anjuran sekolah meningkat

Komuniti (termasuk alumni) dan pihak swasta akrab dengan sekolah

2

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPAYang berlaku sekarangIbu bapa hanya datang ke sekolah apabila:

Dijemput untuk Hari-Hari tertentu (Hari Pelaporan, Hari Sukan dll)

Anak ada masalah disiplin di sekolahApa yang ingin dicapai?Peningkatan penglibatan :ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam pembelajaran anak3

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPAYang berlaku sekarangIbu bapa hanya datang ke sekolah apabila:

Dijemput untuk Hari-Hari tertentu (Hari Pelaporan, Hari Sukan dll)

Anak ada masalah disiplin di sekolahApa yang ingin dicapai?Ibu bapa datang ke sekolah :

Sebagai rakan kongsi

Idea, tenaga, kewangan

Sebagai ibu bapa, komuniti, swasta

4

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPAIklim bilik darjahKELEMAHAN MURID (Kata-kata Cikgu)

5

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPA

6

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPAMeluaskan cakupan belajar dan memanjangkan masa belajar Anak hanya berada di sekolah 15% daripada masanya. Sebahagian daripada 52% masanya di rumah dan komuniti boleh digunakan untuk belajar supaya wujud kesinambungan amalan pembelajaran.

Kegunaan masa murid berumur 7 16 tahun, berdasarkan 42 minggu di sekolah dan purata 5.5 jam di sekolah setiap hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam masa kokurikulum wajib seminggu dan masa tidur 8 jam sehari.SUMBER: KPM, sampel jadual waktu murid, 20117

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPABagaimana Meningkatkan Keberkesanan Pelaksanaan Program SaranaMeningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah 1. Pembentukan Jawatankuasa2. Pelaksanaan Mesyuarat5. Analisis Data Soal Selidik 3. Penerangan kepada ibu bapa6. MesyuaratPelaksanaan Program4. Borang Soal Selidik8. Cadangan Penambahbaikan7. Pelaksanaan dan Pemantauan Program8

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPAPeningkatan penglibatan ibu bapa dalam 6 aktiviti sekolahHari Pendaftaran Tahun 1/ Tingkatan 1Hari Penetapan TargetHari PelaporanMesyuarat Agong Tahunan PIBGHari SukanHari Ucapan/Penyampaian Hadiah

9

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPAJAWATANKUASA PELAKSANAAN SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAHPERINGKAT SEKOLAHJAWATANKUASA INDUKPENGERUSI:PENGETUA / GURU BESARTIMBALAN PENGERUSI 1:YDP PIBGTIMBALAN PENGERUSI 2:GPK PENTADBIRANNAIB PENGERUSI:GPK HAL EHWAL MURIDGPK KOKURIKULUMGPK TINGKATAN ENAM (SM)GPK PENDIDIKAN KHAS SETIAUSAHA:PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAHAHLI JAWATANKUASA:SETIAUSAHA PIBGSETIAUSAHA KURIKULUMSETIAUSAHA HAL EHWAL MURIDSETIAUSAHA KOKURIKULUMGURU DATAKAUNSELOR10

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPAJAWATANKUASA PELAKSANAAN SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAHPERINGKAT SEKOLAHJAWATANKUASA KERJA SARANA SEKOLAH

PENGERUSI:GPK PENTADBIRANSETIAUSAHA:KAUNSELORBENDAHARI:KETUA PT / PT KEWANGANAHLI JAWATANKUASA:GURU DATA:SETIAUSAHA JK FIZIKAL SEKOLAH:SETIAUSAHA JK KECEMERLANGAN :SETIAUSAHA JK 3K:SETIAUSAHA PIBG:SETIAUSAHA SUKAN:SETIAUSAHA JK GURU DISIPLIN11

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPAJAWATANKUASA PELAKSANAAN SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAHPERINGKAT SEKOLAHJAWATANKUASA KERJA SARANA IBU BAPA

PENGERUSI:YDP PIBG NAIB PENGERUSI:GPK HAL EHWAL MURIDSETIAUSAHA:SETIAUSAHA PIBGBENDAHARI:BENDAHARI PIBGAHLI JAWATANKUASA:NYDP PIBG:SEMUA AJK PIBG:PENGERUSI ALUMNI:PEGAWAI PERHUBUNGAN SEKOLAH (PDRM)12

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPA

KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA

13

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASTRUKTUR KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA

Apa itu Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB)?KSIB ialah saluran kerjasama dan komunikasi untuk merapatkan hubungan di antara ibu bapa, murid dan sekolah. Melalui KSIB lebih banyak interaksi, perkongsian dan percambahan ilmu dapat berlaku demi mewujudkan hubungan yang bermakna antara anda dan anak anda.

14

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASTRUKTUR KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA

Ex-officioPengetua/Guru BesarYDP PIBGNYDP PIBGKetua Biro KSIBSetiausaha PIBG/LPSBendahari PIGB/LPSAJK KSIBdalam kalangan PIBGSukarelawan KSIBdalam kalangan PIBGRakan KSIBSukarelawan Dari Komuniti15

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPAMENGAPA KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPA (KSIB) PERLU?Ibu bapa menghadapi masalah berkaitan cara menguruskan anakIbu bapa memerlukan ruang untuk meluahkan keresahan/kebimbangan mengenai anakIbu bapa menghadapi krisis dan tidak tahu cara mengatasinyaIbu bapa mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu yang boleh dikongsi dengan ibu bapa lain16

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPABAGAIMANA MENUBUHKAN KUMPULAN SOKONGAN IBU BAPAPIBG: Analisis Borang A dan Borang B (Sarana Ibu Bapa) Jemput ibu bapa dan ahli komuniti hadir ke mesyuarat untuk menerangkan objektif KSIB Lantik Ketua Biro / AJK KSIB Bincangkan aktiviti KSIB Laksana aktiviti

17

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPABorang AMaklumbalas Kaji Selidik Ibu Bapa dan Borang Penyertaan Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa/Penjaga

Nama Ibu Bapa/Penjaga ...................................................................................................Nama anak: ............................................................ Kelas: ...............................................Alamat : ..............................................................................................................................No. Telefon untuk dihubungi 1. Saya berminat untuk berbincang mengenai isu yang ditandakan ( ).Bil.AspekMarkahMinat Bincang1Menyediakan suasana pembelajaran di rumah2Interaksi sosial3Komunikasi dengan anak4Sokongan akademikJUMLAH18

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPA2. Saya mempunyai kelapangan pada masa yang saya tandakan ( ).Hari Saya ada KelapanganPagiPetangIsninSelasaRabuKhamisJumaatSabtuAhadNota: PIBG akan menetapkan temu janji pada masa yang akan diberitahu kelakTandatangan: ....................................................... Tarikh: .................................Borang A19

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPABidang khidmat bantu kepada sekolah(Sila kembalikan borang ini kepada sekolah melalui anak anda)Borang BNama Ibu Bapa/Penjaga: ..................................................................................................No. Kad Pengenalan Ibu Bapa/Penjaga: ..........................................................................Nama anak: ............................................................ Kelas: ...............................................Alamat : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................Telefon: .................................................................. E-mel: ...............................................20

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASaya bersedia untuk memberi khidmat dalam bidang yang ditandakan ().1. Akademik (pembelajaran di sekolah)2. Kokurikulum (persatuan, unit beruniform sukan dan permainan)3. Bimbingan kerjaya4. 3K (kebersihan, keceriaan, keselamatan dan kesihatan)5. Penyelenggaraan sekolah6. Motivasi / disiplin murid7. Saya berminat menyertai Kumpulan Sokongan Ibu BapaBorang B21

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASaya boleh mengiring pasukan sekolah jika tarikh dan masanya sesuai

.9. Saya sanggup meluangkan masa untuk membantu sekolah sebanyak hari setahun

Tandatangan: ....................................................... Tarikh: ..............................22

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPABIRO MAKLUMAT

23

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPATUGAS KETUA BIRO

REKOD SENARAI AHLI PIBG SEKOLAH

REKOD PROGRAM DAN KEHADIRAN AHLI PIBG KE:

HARI PENDAFTARAN (THN 1 & TING 1)HARI PENETAPAN TARGETMESYUARAT AGUNG PIBG4) HARI PELAPORAN5) HARI SUKAN TAHUNAN6) HARI ANUGERAH CEMERLANG

BIRO MAKLUMAT

24

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASARANA SEKOLAH :

6 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN

IKLIM SEKOLAHKOMUNIKASI BERKESANSOKONGAN TERHADAP KEJAYAAN MURIDTANGGUNGJAWAB BERSAMAKEPUTUSAN BERSAMAKERJASAMA DENGAN KOMUNITI

25

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASARANA IBU BAPA :

4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN

PENYEDIAAN SUASANA PEMBELAJARAN DI RUMAHINTERAKSI SOSIAL DENGAN ANAKKOMUNIKASI DENGAN ANAKSOKONGAN AKADEMIK

26

iSARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASARANA IBU BAPA4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARANPenyediaan suasana pembelajaran di rumah

Ruang belajar, jadual belajar, keselesaan, Kemudahan kekemasan & buku rujukanSet alat tulis27

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASARANA IBU BAPA4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARANPenglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumahBagi setiap item 1 5, skor berikut diberikan: Ya = 1, Tidak = 0. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya.Penyediaan suasana pembelajaran di rumahYaTidakSKOR Ya=1 Tidak = 0

Saya menyediakan ruang untuk anak belajar di rumah.

Saya memastikan anak saya mempunyai jadual belajar di rumah.Saya mengurangkan gangguan bunyi daripada radio/televisyen semasa anak saya belajar.Saya memastikan bahawa tempat belajar anak saya sentiasakemas dan bersih.Anak-anak saya mempunyai buku-buku rujukan yang cukup.28

iSARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASARANA IBU BAPA4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARANInteraksi sosial dengan anak

berbual, makan, beraktiviti, awasi pergerakan anak & memberi pendidikan agama/moral29

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASARANA IBU BAPA4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARANPenglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumahBagi setiap item 1 5, skor berikut diberikan: Ya = 1, Tidak = 0. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya.Interaksi sosial dengan anakBILANGAN HARISKOR (Ikut bilangan hari)Saya bercerita/berbualdengan anak saya sebanyak hari ____ seminggu Saya makan bersama anak sayasebanyak ___ hari seminggu Saya meluangkan masa untuk melakukan aktiviti bersama anak sebanyak _____ hari seminggu67452301Saya mengambil tahu pergerakan anak saya ____ hari seminggu Saya mendidik/memberi didikan Agama / moral kepada anak ____ hari seminggu.30

iSARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASARANA IBU BAPA4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARANKomunikasi dengan anak

berbincang mengenai pelajaran, mendengar cerita sekolah dari anak, mengawasi kerja rumah, mengambil tahu perancangan aktiviti anak & saling bertukar fikiran mengenali kawan anak31

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASARANA IBU BAPA4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARANPenglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumahBagi setiap item 1 5, skor berikut diberikan: Ya = 1, Tidak = 0. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya.Komunikasi dengan anakBILANGAN HARISKOR (Ikut bilangan hari)67452301Saya dan anak berbincangmengenai kemajuan pelajarannyasebanyak ____ hari seminggu.Saya mendengar anak saya bercerita tentang peristiwa di sekolah sebanyak____ hari seminggu.Saya mengambil tahu tentang kerja rumah anaksaya sebanyak _____ hari seminggu.Saya mengambil tahu tentang perancangan aktiviti anak saya _____ hari seminggu.Saya dapat bertukar-tukar fikiran dengan anak saya sebanyak _____ hari seminggu.32

iSARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASARANA IBU BAPA4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARANSokongan terhadap kecemerlangan anak

pujian dan rangsang, dorongan dan motivasi, aktiviti membaca, membimbing kerja rumah & memberi kelas tambahan (jika perlu)Pengetahuan tentang sukatan pelajaran dan mata pelajaran yang dipelajari anak33

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASARANA IBU BAPA4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARANPenglibatan ibu bapa/penjaga dengan pembelajaran murid di rumahBagi setiap item 1 5, skor berikut diberikan: Ya = 1, Tidak = 0. Catatkan jumlah skor anda ke dalam petak di bahagian kanan dan jumlahkannya.Sokongan terhadap kecemerlangan anakBILANGAN HARISKOR (Ikut bilangan hari)67452301Saya memberi pujian dan rangsangan kepada anak saya sebanyak ____ hari seminggu Saya memberi dorongan/motivasi kepada anak sebanyak ____ hari seminggu.Saya dan keluarga melakukan Aktiviti membaca sebanyak ____ hari seminggu.Saya membimbing anak saya menyiapkan kerja rumah sebanyak ____ hari semingguSaya menyediakan bimbingan/ Tuisyen kepada anak ____ hari seminggu.

34

iSARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASARANA IBU BAPA4 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN6 Peranan Ibu BapaJurulatih menyediakan peluang dan ruang belajar yang seluas-luasnya untuk anak belajar di sekolah dan di rumah

Mentor menasihat, membimbing, mengajar, menyokong, menjaga, menggalakkan, menunjuk cara dsb.

Penyokong menyokong, mempertahan, meyakinkan anak

Sentiasa bermaklumat terkini dengan apa yang berlaku di sekolah

Menjadualkan kehidupan mengatur kehidupan supaya aman dan tenteram, tenang dan bahagia

Sahabat remaja mendampingi anak remaja sebagai sahabat35

Saya takda masa !!.Aku tak sempat !!Tak sempat la .!!Jika ada masa saya buat cikgu !!.Hiss!! Tak bolehlah, banyak kerja lain laaa !.Letih la , nak releks jugakk !Malas lah, asyik-asyik kita aja !!Anda

iSARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPAPENYEDIAAN DOKUMEN37i

SEKOLAH KEBANGSAAN ABC(ALAMAT)PELAN TINDAKAN1ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARANKUMPULAN 1 : AKADEMIK (PEMBELAJARAN DI RUMAH).JADUAL 1OBJEKTIF

BilProgram/ProjekTanggungjawabTempoh/ hariKos/SumberOutputKPIPelan Kontigensi1.38i

SEKOLAH KEBANGSAAN ABC(ALAMAT)PELAN TINDAKAN1ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARANKUMPULAN 2 ; KOKURIKULUM.JADUAL 1OBJEKTIF

BilProgram/ProjekTanggungjawabTempoh/ hariKos/SumberOutputKPIPelan Kontigensi1.39i

SEKOLAH KEBANGSAAN ABC(ALAMAT)PELAN TINDAKAN1ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARANKUMPULAN 3 : BIMBINGAN DAN KERJAYA.JADUAL 1OBJEKTIF

BilProgram/ProjekTanggungjawabTempoh/ hariKos/SumberOutputKPIPelan Kontigensi1.40i

SEKOLAH KEBANGSAAN ABC(ALAMAT)PELAN TINDAKAN1ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARANKUMPULANN 4 : 4K.JADUAL 1OBJEKTIF

BilProgram/ProjekTanggungjawabTempoh/ hariKos/SumberOutputKPIPelan Kontigensi1.41i

SEKOLAH KEBANGSAAN ABC(ALAMAT)PELAN OPERASI1PROGRAM / PROJEK JADUAL 2OBJEKTIF

LANGKAH-LANGKAHPROSES ALIRAN KERJATANGGUNGJAWABTEMPOH MULATAMAT1234542i

SEKOLAH KEBANGSAAN ABC(ALAMAT)CARTA ALIRAN 1PROGRAMJADUAL 3OBJEKTIF MULA1234TAMAT43i

SEKOLAH KEBANGSAAN ABC(ALAMAT)PERANCANGAN PERUNTUKAN KEWANGAN 1ELEMEN JADUAL 4BILELEMENPELAN TINDAKANPROGRAM( PELAN OPERASI )SUMBER PERUNTUKANJUMLAH44i

SEKOLAH KEBANGSAAN ABC(ALAMAT)6 ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN

6. KERJASAMA DENGAN KOMUNITI

Adakah sekolah bekerjasama dengan komuniti demi kejayaan murid?CONTOH45i

SEKOLAH KEBANGSAAN ABC(ALAMAT)PELAN TINDAKAN1ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARANELEMEN 6 : KERJASAMA DENGAN KOMUNITI JADUAL 1OBJEKTIF

BilProgram/ProjekTanggungjawabTempoh/ hariKos/SumberOutputKPIPelan Kontigensi1. Kawasan sekolah berkonsepkan sekolah dalam taman.

1. PKKK 2. JK 3K 3 bulan (Mac Jun) RM2,500 sumber : PIBG swasta1. 50% kawasan sekolah berkonsepkan sekolah dalam taman.2.70% tahap keceriaan fizikal sekolah ditingkatkankedudukan tempat ke-3 negeri dalam pertandingan3K.

Gotong royongCONTOH46i

PELAN OPERASI1PROGRAM / PROJEK Kawasan sekolah berkonsepkan sekolah dalam taman JADUAL 2OBJEKTIF 1. Mendapat tempat ke 3 terbaik negeri pertandingan 3K 2. 70% kawasan sekolah berkonsepkan sekolah dalam taman LANGKAH-LANGKAHPROSES ALIRAN KERJATANGGUNGJAWABTEMPOH MULATAMAT1 Melantik jawatankuasa Guru Besar 01 Mac 01 Mac2 Mesyuarat jawatankuasa PKKK 03 Mac 03 Mac3 Penyediaan Kertas Konsep Setiausaha 04 Mac 10 Mac4 Mengumpul Dana Bendahari JK 10 Mac 31 Mac5 Pelaksanaan Program JK Program 01 April 30 Jun6 Pelaporan dan post mortem Setiausaha 01 Julai 07 JulaiCONTOH47i

CARTA ALIRAN 1PROGRAM : Kawasan sekolah berkonsepkan sekolah dalam tamanJADUAL 3OBJEKTIF : 1. Mendapat tempat ke 3 terbaik negeri pertandingan 3K2. 70% kawasan sekolah berkonsepkan sekolah dalam taman MULA1234TAMATMelantik jawatankuasaMesyuarat jawatankuasaPenyediaan Kertas KonsepMengumpul DanaPelaksanaan ProgramPelaporan dan post mortem56CONTOH48i

SEKOLAH KEBANGSAAN ABC(ALAMAT)PERANCANGAN PERUNTUKAN KEWANGAN 1ELEMEN ELEMEN YANG MENYOKONG PEMBELAJARANJADUAL 4BILPELAN TINDAKANSTRATEGI(PELAN TINDAKAN)PROGRAM( PELAN OPERASI )SUMBER PERUNTUKANJUMLAH11 KERJASAMA DENGAN KOMUNITI Kawasan sekolah berkonsepkan sekolah dalam taman: PIBG swasta

RM2,500

22CONTOH49

iSARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPA

50

iSARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASELAMAT BERBENGKELAKADEMIK ( pembelajaran di rumah )1YDP / SETIAUSAHA23456KOKURIKULUM BIMBINGAN KERJAYA4KPENYELENGGARAAN SEKOLAHMOTIVASI / DISIPLIN MURID51

iSARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPASELAMAT BERBENGKELKSIB7SETIAUSAHA8BIRO MAKLUMATSETIAUSAHA bagaimana menggerakkan aktiviti bilangan mesyuarat setahun sistem fail aktiviti yang dirancang untuk dilaksanakan52

i

SARANA SEKOLAH DAN SARANA IBU BAPA

TERIMA KASIHSELAMAT BERBENGKEL53Chart10.140.330.52

Kegunaan Masa MuridKegunaan Masa Murid15%

Sheet1Kegunaan Masa MuridSekolah14%Tidur33%Rumah dan Komuniti52%To resize chart data range, drag lower right corner of range.