BEN°GN PROSTAT H°PERPLAZ°S° - dicle.edu.tr .Benign prostat hiperplazisi (BPH), yalanmayla §ok

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of BEN°GN PROSTAT H°PERPLAZ°S° - dicle.edu.tr .Benign prostat hiperplazisi (BPH),...

 • BENGN PROSTAT HPERPLAZS

 • Prostat Mesane taban ile retrann birleim yerinin etrafn sarar.

  Seminal svnn bir ksmn reten bir seks bezidir.

  Esas olarak epitelyal ve stromal hcrelerden olumaktadr.

 • BENGN PROSTAT HPERPLAZS

  BPH

 • Glandler ve stromal elemanlarn hiperplazisi sonucu ortaya kan ve glandn malign olmayan bir biimde bymesi ile kendini gsteren bir hastalktr.

  Benign prostat hiperplazisi (BPH), yalanmayla ok yakndan ilgisi bulunan bir durumdur

  Hastann yaam kalitesini drr .

  Ya 65'ten byk olan erkeklerin %30 kadarnda sknt verici AY'leri meydana getirir.

 • Prostat anatomisi

  Anatomik yerleimi:- Symphysis pubis`in inferior

  kollarnn altnda,- Ovoid ekilde,- Altta daralm bir apex ve stte mesane ile devam eden geni bir taban, -Arkada ampulla recti ile komuluk iinde, - erisinden prostatik retra

  geer,- Kapsl (elastin, kollajen ve

  dz kas dokusu).

 • Prostat anatomisi

 • Prostat anatomisi

 • Prostat anatomisi

  Yaps:-% 70 glandler doku

  (Tubuloalveolarbezler)

  - % 30 fibromsklerstroma

  - Verumontanum

 • Prostat anatomisi

  Zonal anatomi- Transizyonel zon (%5)

  - Santral zon (% 25)%

  70- Periferal zon (%70) -

  Anterior fibromskler%

  stroma (Dz kas arlkl)30

 • Prostat anatomisi

  Transizyonel zon- Ejeklatr kanallarn

  proksimalinde retray evreler.

  Santral zon- Ejeklatr kanallar evreler

  ve mesane tabanna doru projekte olur.

  Periferal zon- Prostatn apikal, posterior

  ve lateral ksmlarnierir.

 • Prostat anatomisi

  Zonal anatominin klinik nemi- Transizyonel zon:

  Benign Prostat Hiperplazisi`nin gelitii alan,

  - Periferal zon:Prostat kanseri`nin en sk gelitii alan ( % 70)

 • Prostat anatomisi

  Byme- Fetal hayatta fetal androjenlerin etkisi ile oluur. - Doumdan pubertaya kadar boyutunda belirgin bir art olmaz.

  - Pubertada ani bir hacim art olur ve yllar iindetedricen byme gsterir.

  - Erikinde ortalama arl 18-20 gr civarndadr(4x3x2 cm.).

 • Prostat anatomisi

  Arterleri- nferior vezikal arterr.

  -Pudental internal arter

  -Rectalis media arter

  Venleri- Vezikal ven

  - nternal iliak ven

 • Prostat fizyolojisi

  reme sistemi organ- Semen svs:

  % 10 vazdeferens svs(sperm ihtiva eder)

  % 60 veziklaseminalis svs

  % 30 prostat salgs

 • Prostat fizyolojisi

  Prostat salgs- pH: 7.5 (Alkali)- Semene st grnmn verir.- Salglad enzimlerle semen svsn nce

  phtlatrr, daha sonra ise phtlamann erimesini salar (likefasiyon).

 • Prostat fizyolojisi

  Prostat salgsnn fertilizasyondaki nemi:- Kadn vaginas asidiktir. Spermlerin bu asidik

  ortamda tahrip olmasn, ortam alkali hale getirerek nler.

  - Semeni nce phtlatrarak, koitus sonrasnda kadn reme sisteminde tutunmasn salar. Ancak bu esnada spermlerin hareketi kstldr. -Daha sonra ise phtlamann erimesini salayarak spermlere hareketlilik kazandrr.

 • Epidemiyoloji, insidans ve prevalans

  Histolojik (mikroskobik) BPH

  40 ya erkeklerin %8inde

  60 yanda %50,

  80 yanda %90

  100 yanda %100 grlr.

 • Mikroskobik BPH..Histolojik olarak tanmlanabilen hastalk

  Makroskobik BPH.. Bym prostat

  Klinik BPH.. BPHne bal olarak semptomlarn geliimi

  Mikroskopik BPHn yars makroskopik BPH,

  Makroskopik BPHn yars semptomatik hale gelir

 • Etyoloji

 • Genetik yatknlk

  BPH

  Ailesel Sporadik 1-Ailede yksnde 3 veya 1-Prostat hacmi

  daha fazla BPHl bireyin bulunmas (ortalama 55.5)2-Erken yata balang ( 60 ya

  altnda ameliyat olanlarn %50sinde kaltsal gei var)

  3-Byk prostat hacmi (ortalama 82.7)

 • Fonksiyonel testis varl

  -Puberte ncesi kastre edilen olgularda BPH gelimez

 • Androjenlerin rol

  BPH geliimde majr tetikleyicidirler.

  Tip 2, 5 redktaz

  Testosteron Dihidrotestosteron (DHT)

  DHT majr intraprostatik testosterondur.

  DHTnin androjen reseptrlerine affinitesi daha yksektir.

 • ki tip 5 alfa redktaz enzimi tanmlanmtr:

  -Tip I 5 alfa-redktaz enzimi cilt ve karacier gibi ekstraprostatik dokuda mevcuttur.

  -Tip II 5 alfa redktaz enzimi ise predominant olarak prostat orijinlidir. Bu enzim, prostatn normal geliimi ve sonradan hiperplazik bymesi iin gerekli birformdur.

 • Androjen prostat dokusu iin en gl mitojendir, embriyolojik dnemde de prostat geliiminin androjen varlna bal olduu bilinmektedir.

 • strojenlerin rol

  BPH geliimindeki rol net olarak belli deil, androjenlerle birlikte sinerjistik etki gsterdii dnlmektedir.

  Androjenik reseptr saysn artrr. (?)

  Testesteronun DHTye dnmn artrarak prostatik DHT seviyesini ykseltir (?)

 • Irksal zellikler ve diyet

  Zencilerde

  Ya oran dk sebze ve meyveden zengin ( lif oran yksek) diyetinin koruyucu bir etki yapt

  dnlmektedir. (Zayf etkili fito-strojenler)

 • Yalanma

  -Testesteron (leydig h.) retimi azalr

  -Seks hormon balayc proteinler artar, serum testesteron seviyesi azalr

  -ntraprostatik DHT ve androjen reseptr dzeyi azalmaz aksine artar.

 • BPH da riner Sistem Deiiklikleri

 • retra

  ekil bozuklukluu (deformasyon)

  Boyunda uzama (elongasyon)

  Yer deitirme(deviasyon)

  Mesane boynunun ne doru

  yer deitirmesi

  (Dislokasyon)

 • Mesane Hipertrofi Trabeklasyon Selll Divertikl

  reter ve Bbrekler Kronik retansiyona bal st

  riner sistemde dilatasyon Trigonal hipertrofiye bal

  retero- vezikal obstrksiyon Orifis evresinde gelien

  divertikllere balVUR ve hidronefroz

  Bbrek fonksiyon bozukluu

 • Mskler hipertrofi sonucu oluan kas demetlerininbelirgin hale gelmesine trabeklasyon,

  bu demetlerin arasnda mukozal ceplerin olumasna selll

  sellllerin daha da bymesine divertikl denir.

 • Obstruksiyon

  Dinamik komponent : Prostat kapslndeki -1 adrenerjik dz kaslarn kontraksiyonu

  Statik komponent: Bym prostat dokusunun bass

 • Klinik Bulgular

 • Semptomlar

  Obstrktif drar yapmaya balamada

  gecikme (hesitancy) drar kavsinin dmesi

  ( projeksiyonda azalma) ve iemenin zayflamas

  (kalibrasyonda azalma) Terminal damlama Yetersiz boalma hissi

 • rritatif Sk miksiyon (pollakri) Ani idrar skmas

  (urgency) Gece idrara kma

  (noktri)

 • OBSTRKSYON

  ENFEKSYON TA

 • Bulgular

  Hematri

  Azotemi

  Rezid idrar

  Akut retansiyon

 • BPHNDE TANI

  I. Zorunlu Temel Deerlendirme

  1. Hikaye

  2.Semptom skoru tayini

  3.Fizik ve rektal inceleme

  4.drar analizi

  5.Renal fonksiyonlarn

  deerlendirilmesi

 • 0-7 Hafif derecede semptomatik

  8-19 Orta derecede semptomatik

  20- 35 Ciddi derecede semptomatik

 • Fizik Muayene Rektal muayene

  Prostat byklEndrasyonNodl

  Glob vezikale saptanabilir.

 • Grntleme Metodlar

 • TEDAV

  Medikal Konservatif izlem Kolesterol drc ajanlar Aminoasit kompleksleri Fitoterapotik ajanlar Alfa blokerler Hormonal tedaviler 5 redktaz inhibitr

  Giriimsel Ak prostatektomi TUR Transretral insizyon (TUIP) Lazer prostatektomi Hipertermi ve Termoterapi TUNA Yksek iddetli odaklanm

  ultrason(HIFU) Balon dilatasyon ve

  intraretral stentler

 • Alfa 1 blokerler

  1fa 1- A alt tipi prostat, mesane boynu ve retrada baskn olarak bulunmaktadr.

 • 5 redktaz inhibitrleri

  Prostatik tip 2, 5 redktaz spesifik inhibitrdr.

  Epitelyal hcre younluunu azaltmaktadr.

  Empotans(%7) ve libido kayb(%10.9) yksek oranda grlr.

 • Prostat ameliyatlar

  TUR-P (TransUretral Rezeksiyon Prostatektomi)

  - Altn standart

  - En sk kullanlan yntem -

  Daha ksa hospitalizasyon

  - Obstrksiyon yapan adenom dokusu sistematik olarak mesane boynundan balayarak verumontanuma kadar rezeke edilir.

 • Prostat ameliyatlar

  Transretral prostatektomi

 • Ak Prostatektomi

  Suprapubik transvezikal prostatektomi Retropubik transkapsler prostatektomi Perineal prostatektomi

 • Prostat ameliyatlar

  Retropubik prostatektomi Suprapubik prostatektomi