Bērnu apkalpošanas nodaļas jaunās grāmatas

 • Published on
  02-Jan-2016

 • View
  115

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VIB Brnu apkalpoanas nodaas jauns grmatas

Transcript

 • Valmieras bibliotkas Brnu apkalpoanas nodaas "Zvirbulns" JAUNIEGUVUMU SARAKSTS

  0 VISPRG NODAA

  08 Ne tikai tas, ko ms dam : fakti un mti par un ap cilvku / mksl. Ilze Dambe. - Rga : Apgds "Rasa", [2008]. - 207, [1] lpp.

  030 : 5000 , , / . . .., ... - : , 2013. - 336 . : . - . .: c.316.-333. - 4.-6.kl. - Ori. nos.: The Children's Factfinder. : . - . . . . . . . . . .

  030 "" : , , / . . . - : , 2012. - 239 . : . - .: c.229.-236. - 4.-6.kl. - Ori. nos.: Il grande libro dei "Perche". .: ; ; ; ; ; ; .

  030 : - / .. , .. . - : , 2013. - 240 . : . - .: c.[236.-239.]. - Pirmsskolas vecuma brniem. : . . . . .

  030 , . / , , ; . . .. ... [ .]. - : , 2013. - 256 . : . - .: c.250.-255. - 4.-6.kl. - Ori. nos.: Children's A-Z encyclopedia.

  1 FILOZOFIJA.PSIHOLOIJA

  14 mids, Vilhelms. Dzve mlestbai un dabai / Vilhelms mids ; sastdtjs, lekciju tulkojums no vcu valodas: Igors uvajevs ; literr redaktore Arta Jne. - Rga : LU Filozofijas un socioloijas institts, 2011 (Bota). - 42 lpp. ; 17 cm. - (Filosofijas lekcijas Rg). - Bibliogr. nordes parinds.

  159 Volfs, Entonijs. Es klaustu savus veckus, ja vii aizvrtos : ko teikt un ko neteikt brniem pusauda vecum / Entonijs Volfs ; no angu val. tulk Sintija Zaria ; Ilzes Isakas vka dizains. - Rga : Zvaigzne ABC, 2013 (A/s "Poligrfists"). - 351, [1] lpp. - Grmat saisto veid - caur dialogiem - izskaidrots, kdi ir 21. gadsimta pusaudi un kdi noteikumi jievro viu audzinan. - Ori. nos.: I'd Listen to My Parents if They'd Just Shut Up.

  2013.gada septembr

 • 2 RELIIJA. TEOLOIJA.

  3 SABIEDRISKS ZINTNES

  379.8 Dibala, Ui. Mmias un dla grmata : un ko ms tagad vartu paskt? : lieliskas idejas izdomas bagtm mmim / Ui Dibala ; no vcu val. tulk. Sigita Kunere ; atb. red. Anna Pavlovska ; lit. red. Baiba Dombrovska. - [Rga] : SIA "J.L.V." ; Jumava, 2013. - 128 lpp. : il. ; 19 cm. - Grmata piedv lieliskas un neparastas idejas, kas noders, plnojot mammas un dla kop pavadtos brvos brus. - Jaunk skolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Mama Sohn Buch. - Nodarbbu un spu rdtjs: 126.-128. lpp.

  379.8 Kincela, Karolna. Mmias un meitas grmata : k kop aizgait garlaicbu? : oriinlas idejas supermammm / Karolna Kincela ; no vcu val. tulk. Brigita Kabuce ; atb. red. Anna Pavlovska ; lit. red. Baiba Dombrovska. - Rga : J.L.V. ; Jumava, 2013. - 128 lpp. : il. ; 19 cm. - Grmata piedv aizraujou un neparastu nodarboanos ieteikumus mmias un meitas kopga laika pavadanai. - Jaunk skolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Mama Tochter Buch. - Nodarbbu un spu rdtjs: 126.-128. lpp.

  5 MATEMTIKA.DABASZINTNES

  59 Reihentetere, Frderuna. Mazais kurmtis un citi dzvniecii zem zemes : saistoi ststii ar nodergu informciju / Frderuna Reihentetere ; red. Sarmte Lomovceva ; no vcu val. tulk. Inese Miesniece ; Hansa Gintera Dringa il. - Rga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 31 lpp. : il. ; 29 cm + 1 CD (12 cm). - Grmat mi ststii par kurmti, lauka kmi, slieku, sienzi, maijvaboli un citiem dzvnieciiem, kuri mjo zem zemes. - Pirmsskolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Der Kleine Maulwurf ud die Tiere unter der Erde. - Audiodisk: ststii, kas papildinti ar dabas skam, un rosinoi jautjumi. . - "Neaizmirstams piedzvojums dab" -- uz pdj vka.

  598.2 Reihentetere, Frderuna. Maz zlte un vias draugi : saistoi ststii un noderga informcija par putnu pasauli / Frderuna Reihentetere ; red. Oesja Burkevica ; no vcu val. tulk. Sarmte Lomovceva ; Hansa Gintera Dringa il. - Rga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 31 lpp. : il. ; 29 cm + 1 CD (12 cm). - Leons un Paula grib zint visu par putnu dzvi. Uz kurieni lido gjputni? Vai kaijas smejas? Kpc agatas ir tik viltgas? Vai lakstgala dzied tikai nakt?. - Pirmsskolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Die Kleine Meise und ihre Freunde. - Audiodisk: Putnu balsis un ss putnu apraksts to labkai iepazanai. . - "Neaizmirstams piedzvojums dab" -- uz pdj vka.

  6 EKSAKTS ZINTNES. MEDICNA.TEHNIKA

  656.7 Havukainena, Aino. Tatu un Patu piedzvojumi kosmos / Aino Havukainena un Sami Toivonens ; no [somu val.] tulk. Ingrida Peldekse. - Rga : Jumava, 2013. - 54, [2] lpp. : krs. il. - Jaunk skolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Tatun ja Patun Avaruusseikkailu. - "Tatu un Patu neticamie piedzvojumi" -- uz pirm vka. . - "Piedzvojumi kosmos, kas norisins gaismas trum, ir dvaini un iesvie lastju smieklu galaktiks!" -- Uz pdj vka.

 • 7 MKSLA. IZKLAIDE. SPORTS

  746 Amona, Fransuza. Dekoratvie dzijas bubmui : mazajiem mksliniekiem : idejas visai imenei / Fransuza Amona ; no franu val. tulk. Lelde Brae-Klaver ; atb. red. Anna Pavlovska ; lit. red. Ilze Fogele. - Rga : Jumava ; J.L.V., 2013. - 72 lpp. : il. - aj grmat tiek piedvtas dadas iespjas bumbuu radanai, rotajoties ar krsm, izmriem un formm. - 7+. - Ori. nos.: Pompons Deco et Rigolos. - "Aizraujoas idejas radoam priekam" -- uz pdj vka.

  784 Vecvagars, Kaspars. AM : saimes mzika un kopbanas / Kaspars Vecvagars, Laura Vecvagare, Rdis Vecvagars ; mksl. Linda Jkobsone ; dziesmu aran. Ilze Grunte. - Rga : Ja Rozes apgds ; Made in Family, 2013 (Jelgavas tipogrfija). - 69, [3] lpp. : il. + 1 CD. - Kopbanu grmata un mzikas albums lieliem un maziem, tuviem un tliem, tev, tavai imenei, draugiem un kaimiam. To visu kop "burtu pa burtiam, vrdu pa vrdiam" uzbrui brnigi un mi Latvijas mzii un mkslinieki. - Jaunk skolas vecuma brniem. - "AM - ar mumu" -- uz pirm vka.

  793 Ballu grmata / [no spu valodas tulkojusi Antra Kriicina ; redaktore Lvija Baumane]. Rga : Egmont Latvija, c2013. 63, [1] lpp. : il. ; 24 cm. (Monster High). Sveika, briesmodraudzene! Briesmgi lab ballu grmata tevi iepazstins ar ellgi foriem padomiem gadsimta labko paskumu organizanai! Grmat atradsi paas izmekltks ausmureceptes, briesmostila ieteikumus, biedjoko rotjumu gatavoanas pamcbas un citas nodergas lietas. Sav briesmoballu rkotjas pieredz dals Lagna, Klaudna, Drakulaura, Kleo, Dlija un Frenkija. Gsi nvgu iedvesmu pai brromantisku ballu rkoanai, kapengi jautrm viesbu splm un spocgu cienastu pagatavoanai! Izpildot testu, noskaidrosi, kurai briemorkotjai ldzinies tu. Lasi o grmatu, un par tavu briemoballti raksts ne vien Spocgo tenku slej, bet visi briesmoni par to apbrn runs vl vismaz trs gadsimtus! Esi radoa, un lai tev izdodas aualgi jautras balltes Monster High stil!... Nosaukums no vka.

  8 VALODNIECBA.VALODAS. LITERATRA

  9 EOGRFIJA. BIOGRFIJAS. VSTURE

  913 Pasaule : mans atlokmais atlants / tulk. Jnis Meis ; red. Santa Kazka. Rga : SIA Egmont Latvija, [2013] (Iespiests n). 42 lpp. : il., kartes + Pasaules karte. is atlants ir ierosinos eogrfijas uzziu krjums. Brniem noteikti patiks atlokms kontinentu kartes un liel izemam pasaules karte. Grmat sniegt detalizta informcija par kontinentiem, k ar mintas interesantks vieta. Apraksts ilustrts ar zmjumiem un fotogrfijm. Atlant iekauti visu pasaules valstu karogi. Savu erudciju lastjs var prbaudt, izpildot vairkus mazus testus un atbildot uz jautjumiem grmatas beigs. o patiesi izgltojoo izdevumu brni var aizrautgi last un ptt stundm ilgi!. Jaunk skolas vecuma brniem.

 • 821 DAILITERATRA B B Auseklis, Uldis, 1941-. Apa mness, apa runcis : [dzejoi] / Uldis

  Auseklis ; mksl. oform. Un il.: Signe rmane-itvina. Riga : Jumava, 2013. 16 lpp. : il. Jaunkaj dzejou krjum Uldis Auseklis turpina sev ierasto tradciju tlainbu, vrdu sples, tlu daudzveidbu. Krjum ieskanas ar dzimtenes un Latvijas mlestbas tma. Pirmsskolas vecuma brniem.

  B Bentlijs, Pters. Zanam patk last : [ststs pirmsskolas vecuma brniem] / teksts: Pters Bentlijs ; il.: Debora Melmona ; no angu val. tulk. Rente Punka. - Rga : Ja Rozes apgds, 2013 (na). - [26] lpp. : il. ; 25 cm. - Zans Jcis ir liels grmatu draugs un vislabprtk vi visu dienu pavadtu lasot. Par to, k nepazaudt draugus un reiz neatteikties no lastprieka, uzzinsiet grmat "Zanam patk last". - Pirmsskolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Bunny loves to read.

  B Bentlijs, Pters. Zanam patk rakstt : [ststs pirmsskolas vecuma brniem] / teksts: Pters Bentlijs ; il.: Debora Melmona ; no angu val. tulk. Rente Punka. - Rga : Ja Rozes apgds, 2013 (na). - [26] lpp. : il. ; 25 cm. - Zans Jcis ir liels grmatu draugs un vislabprtk vi visu dienu pavadtu lasot. Tau Ja mmia un draugi ir prliecinti, ka rotaans lauk ir daudz jaukka nodarbe par grmatu lasanu... - Pirmsskolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Bunny loves to write.

  B Binghols, Stvs. Lidmanas : rokasgrmata / Stvs Binghols ; Disney ; tulk. Dina Alksne ; red. Ilze Collenkopfa. - Rga : Egmont Latvija, 2013 (ES). - 63 lpp. : il. ; 27 cm. - (Disney lidmanas). - aj grmat iepazsti tuvk visus filmas "Lidmanas" varous un noskaidro, kdi triki Dastijam japgst, lai kltu par lidoanas empionu!. - Jaunk skolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Planes.

  B Cloke, Rene. Ozolu mea pasakas / Rene Cloke ; tulk. Eva Jansone ; red. Santa Kazka. Rga : Egmont Latvija, [2012]. 101 lpp. : il. Pirmsskolas vecuma brniem. Saturs : Rsia mja. Adatia pikniks. Vilmas jaun cepure. Kria dzegupulkstenis

  B Donaldsone, Dlija. Runcis Tabijs : [ststs] / Dlija Donaldsone ; il. Aksels eflers ; no angu val. tulk. Ieva Strelvica ; red. Ilze Cine. Rga : Zvaigzne ABC, 2013. 32 lpp. : il. Tabijs ir runcis, kas kop ar savu saimnieku ielu muzikantu dzied garmgjjiem, t pelndami naudiu.Bet vien nebalt dien abu cei iras, jo saimnieks nonk slimnc. Vai viiem izdosies atkal reiz bt kop?. Pirmsskolas vecuma brniem. Ori. Nos.: Tabby McTat.

  B Hapka, Catherine. Sofija pirm : [ststs pirmsskolas vecuma brniem] / Disney ; written by Catherine Hapka ; tulk. Eva Jansone ; red. Ilze Collenkopfa ; illustrated by Grace Lee. - Rga : Egmont Latvija, 2013 (Livonia Print). - [31] lpp. : il. ; 26 cm. - Maz Sofija dzvoja pavisam parastu dzvi, ldz vias mmia apprecjs ar karali... - Pirmsskolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Sofia the first.

  B Kas eit dzvo? : griez un paskaties! / [illustrated by Daniel Howarth]. - Rga : Jumava ; J.L.V., 2013 (na). - [8] lpp. : il. ; 18 cm. - Pirmsskolas vecuma brniem. - Nosaukums no vka.

  B Kas man nepiecieams? : griez un paskaties! / [illustrated by Daniel Howarth]. - Rga : Jumava ; J.L.V., 2013 (na). - [8] lpp. : il. ; 18 cm. - Pirmsskolas vecuma brniem. - Nosaukums no vka.

  B Karalis Lauva : [ststs pirmsskolas vecuma brniem] / [no angu val.]tulk. Edvns Raups ; Disney. - Rga : Egmont Latvija, [2013]. - 63, [1] lpp. : il. ; 18 cm. - (Pasaku bibliotka). - Pasaul ncis karaa Mufas un karalienes Sras dls Simba. Visi priecjas, izemot karaa brli Nagu. K klsies Simbam, un vai Nags ks par karali?. - Pirmsskolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Lion king.

  B Langreitere, Juta. Kapteinis rkijs un bagtbu salas noslpums / Jutas Langreiteres teksts ; Silvio Neiendorfa il. ; no vcu val. tulk. Inese Miesniece. Rga : Apgds Zvaigzne ABC, 2013. [24] lpp. : il. Pirmsskolas vecuma brniem. Ori. Nos.: Kptn Sharky und das Geheimnis der Schatzinsel.

  B Lidmanas : [ststs pirmsskolas vecuma brniem] / Disney ; tulk. Gunita Lazda ; red. Santa Kazka. - Rga : Egmont Latvija, 2013. - 63, [1] lpp. : il. ; 30 cm. - (Disney lidmanas). - Dastijs ir mazs lauku miglotjs ar lielu sapni. Vi vienmr vljies pacelties gais kop ar labkajiem un piedalties sacensbs "Sprni apkrt pasaulei". Ir tikai viena bda - Dastijs baids no augstuma... - Jaunk skolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Planes.

 • B Mou universitte : [ststs pirmsskolas vecuma brniem] / Disney. Pixar ; tulk. Dina Alksne ; red. Ilze Collenkopfa. - Rga : Egmont Latvija, 2013. - 63, [1] lpp. : il. ; 30 cm. - Jaunks Disney studijas animcijas filmas ststs grmatu lappuss! Iepazstieties ar Maiku Vazovski vi stud Mou universitt un sapo kt par biedtju. Dieml ne viss rit, k iecerts... - Pirmsskolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Monster's university.

  B Muziklie pirti / tulk. Eva Jansone ; red. Antra Jansone. Rga : Egmont Latvija, 2013. [32] lpp. : il. (Disney Junior). (Deks un Nekurzemes pirti). Pirmsskolas vecuma brniem. Ori. Nos.: Jake and the Neverland Pirates. Follow that Sound!.

  B O'Konora, Deina. Brnumain Nensija : [ststs] / Deina O'Konora ; il. Robina Preisa Glasere ; no angu val. tulk. Sandra Rutmane ; red. Santa Svaa. - Rga : The White Book, [2013]. - [32] lpp. : il. - Nensija - meitns, kur uzskata, ka sapu, fantzijas un brnumu mazas jaunkundzes dzv nevar bt par daudz. - Pirmsskolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Fancy Nancy.

  B Puria, Kitija. imenes pasakas : [pirmsskolas vecuma brniem] / Kitija Puria ; lit. red. Anna Zemblicka ; il.: Sandija Veselova ; vka makets: Anastasija Lagusnika. - [Rga] : Iespju grmata, 2013. - 19 lpp. : il. ; 30 cm. - (Mumpasacias). - K. Purias pasaks goda vieta ierdta imenei, mjai, dzimtajai pilstai. Pasaks valda saticba, mlestba, uzticans. Ikvienam no mums ir imene un mjas - neatkargi no t, vai esam cilvki, putni, dzvnieki vai ski kukaini. Grmati ievietotas piecas pasacias par dadiem notikumiem, ts visas vieno imenes stiprais spks. - Pirmsskolas vecuma brniem. - Uz vka aut.: Dinija.

  B Sakalauskaite, Jurga. Peltes Spictes aizraujoie piedzvojumi : [ststs pirmsskolas vecuma brniem] / Jurga Sakalauskaite ; no lietuvieu val. tulk. Marika Taube ; red. Dina Romanovia ; mksl. Andrus ogeris. - Rga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 85, [2] lpp. : il. ; 31 cm. - Grmat - k Pelte Spicte ceoja uz Austrliju, nodibinja savu uzmumu, remontja mobilo sakaru torni, apmeklja Ziemassvtku veca fabriku un pat lidoja kosmos! Kop ar pelti iemcies, k rkoties sarets situcijs, piemram, ja ceojum esi pazaudjis pasi. - Pirmsskolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Smagiosios pelyts Smailyts istorijos.

  B 101 dalmcietis : [ststs pirmsskolas vecuma brniem] / [no angu val.] tulk. Sandra Rutmane ; Disney. - Rga : Egmont Latvija, [2013]. - 63, [1] lpp. : il. ; 18 cm. - (Pasaku bibliotka). - Dalmcieu Pongo un Pingas imen piedzimst 15 kucni. Dieml Kruellai de Viltei izdodas mazuus nozagt. Kdi ir aundares nolki, un vai kucni atgriezsies mjs?. - Pirmsskolas vecuma brniem. - Ori. nos.: 101 dalmatians.

  B Skotons, Robs. Runcis Puncis : [ststs brniem] / Robs Skotons ; aut. il. ; no angu val. tulk. Ruta Svaa. - Rga : The White Book, [2013] (SIA "Jelgavas tipogrfija"). - 32 lpp. : il. - Grmatia par runca pirmo skolas dienu minu skol. Puncis ir dikti satraucies, jo nevienu skol nepazst, tpc nolemj emt ldzi savu labko draugu pelnu Seimru, kas tiek paslpts kana pusdienu krb. Kas notiks, kad Seimrs izmuks no savas slptuves?. - Pirmsskolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Splat the Cat.

  B Smurfi : visi uz skolu! : [ststs pirmsskolas vecuma brniem] / Peyo ; tulk. latvieu val.: Larisa Rozentle. - Rga : Jumava, 2013. - 47 lpp. : il. ; 18 cm. - Tuvojas lielie rudens svtki. Smurfi gatavo jogu srupu, zm afiu, bet Smurfu Papam viss jlabo, visur jpaldz. Vi saskaias un nolemj, ka smurfiem jatgrieas skol un vlreiz jraksta prbaudes darbs. Bet ne visi ir paklausgi. Smurfu Krumnieku prem vlme aizbgt... - Pirmsskolas vecuma brniem. - Ori. nos.: Les Schtroumpfs: Tous lcole. - Grmatas beigs - gi jautjumi, uzdevumi un sples!.

  B tefensmeijers, Aleksandrs. Lzelote spl paslpes : [ststs pirmsskolas vecuma brnie...