of 36 /36
A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve UJPESTI TORNA EGYLET A kérelmező szervezet rövidített neve UTE Gazdálkodási formakód 521 Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként: Tárgyi eszköz nem ingatlan Nincs visszaigénylés Tárgyi ingatlan Nem releváns Utánpótlás Nincs visszaigénylés Képzés Nem releváns Üzemeltetés Nem releváns Tagsági azonosítószám 2474 A kérelmező jogállása Amatőr Alkalmaz hivatásos sportolót? Nem Férfi felnőtt nagypályás csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb bajnoki osztálya Egyéb Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Női felnőtt futsal csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs Utánpótlás típusa RUK Adószám 19803124-2-41 Bankszámlaszám 10918001-00000032-41400059 Önerő biztosítása személyi jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás saját bevétel Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Önerő biztosítása képzés jogcímhez: Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő Hitel Egyéb forrás Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról: Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan: Nem releváns A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám 1044 Város Budapest Közterület neve Megyeri Közterület jellege út Házszám 13 Épület Lépcsőház Emelet Ajtó A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám 1327 Város Budapest Közterület neve Pf. Közterület jellege utca Házszám 98 Épület Lépcsőház Emelet Ajtó Telefon +36 20 943 36 24 Fax Honlap http://www.ute.hu/sporttamogatasok E-mail cím [email protected] A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Őze István A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása klubigazgató Mobiltelefonszám +36 20 982 80 96 E-mail cím [email protected] Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből be/SFP-29146/2019/MLSZ 2019-04-30 15:58 1 / 36

be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1...

Page 1: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve UJPESTI TORNA EGYLET

A kérelmező szervezet rövidített neve UTE

Gazdálkodási formakód 521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan Nincs visszaigénylés Tárgyi ingatlan Nem releváns

Utánpótlás Nincs visszaigénylés Képzés Nem releváns

Üzemeltetés Nem releváns

Tagsági azonosítószám 2474

A kérelmező jogállása Amatőr Alkalmaz hivatásos sportolót? Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapatlegmagasabb bajnoki osztálya

Nincs Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabbbajnoki osztálya

Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnokiosztálya

Nincs Női felnőtt futsal csapat legmagasabbbajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa RUK

Adószám 19803124-2-41

Bankszámlaszám 10918001-00000032-41400059

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

Hitel

Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

Hitel

Egyéb forrás saját bevétel

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

Hitel

Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

Hitel

Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám 1044 Város Budapest

Közterület neve Megyeri Közterület jellege út

Házszám 13 Épület

Lépcsőház Emelet

Ajtó

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhelycímével

Irányítószám 1327 Város Budapest

Közterület neve Pf. Közterület jellege utca

Házszám 98 Épület

Lépcsőház Emelet

Ajtó

Telefon +36 20 943 36 24 Fax

Honlap http://www.ute.hu/sporttamogatasok E-mail cím [email protected]

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjénekneve Őze István

A kérelmező hivatalos képviselőjénekbeosztása klubigazgató

Mobiltelefonszám +36 20 982 80 96 E-mail cím [email protected]

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 1 / 36

Page 2: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Baluka Csabáné +36 20 943 36 24 [email protected]

Sontra Tamás +36 20 936 18 66 [email protected]

2019/20 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)

Jelenleg használtingatlanok megnevezése

Ingatlantípusa

Cím (irányítószám, város,utca, házszám)

Helyrajziszám

Méret Használatjogcíme

Igénybevétel(óra / hó)

Bérleti díjFt/óra

Igénybe vetthónapok száma

Fejl. Megj.

Bánka Sk. Nagy f.p. 1044BudapestFiumei út2

75801/6 100x64 Saját 40 0 Ft 8 Nem

Bánka Sk. Nagy mf.p 1044BudapestFiumei út2

75801/6 100x64 Saját 100 0 Ft 11 Nem

Bánka Sk. Kicsi mf.p. 1044BudapestFiumei út2

75801/6 60x40 Saját 100 0 Ft 11 Nem

Megyeri út Nagy mf.p 1044BudapestMegyeri út13

74232 104x68 Saját 100 0 Ft 11 Nem

Megyeri út Kicsi mf.p. 1044BudapestMegyeri út13

74232 40x20 Saját 70 0 Ft 11 Nem

Akadémia sk. Nagy f.p. 1041BudapestTábor utca24

76367 74x113 Saját 70 0 Ft 8 Nem

Akadémia sk. Nagy f.p. 1041BudapestTábor utca24

76367 70x105 Saját 70 0 Ft 8 Nem

Akadémia sk. Nagy f.p. 1041BudapestTábor utca24

76367 68x113 Saját 70 0 Ft 8 Nem

Akadémia sk. Nagy mf.p 1041BudapestTábor utca24

76367 68x113 Saját 70 0 Ft 11 Nem

Akadémia sk. Nagy mf.p 1041BudapestTábor utca24

76367 68x113 Saját 70 0 Ft 11 Nem

Akadémia sk. Nagy mf.p 1041BudapestTábor utca24

76367 64x100 Saját 70 0 Ft 11 Nem

Akadémia sk. Kicsi mf.p. 1041BudapestTábor utca24

76367 48x24 Saját 40 0 Ft 11 Nem

Akadémia sk. Kicsi mf.p. 1041BudapestTábor utca24

76367 40x30 Saját 60 0 Ft 11 Nem

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 2 / 36

Page 3: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2017 2018 2019

Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt

Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt 259 MFt 270 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 208 MFt 782 MFt 700 MFt

Egyéb támogatás 362 MFt 178 MFt 200 MFt

Összesen 2 294 MFt 4 315 MFt 4 420 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2017 2018 2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 998 MFt 1 139 MFt 1 250 MFt

Működési költségek (rezsi) 108 MFt 125 MFt 130 MFt

Anyagköltség 168 MFt 167 MFt 170 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 564 MFt 678 MFt 750 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 62 MFt 70 MFt 75 MFt

Összesen 1 900 MFt 2 179 MFt 2 375 MFt

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 3 / 36

Page 4: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújításElőfinanszírozott (nem ingatlan)

28 830 592 Ft 576 612 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújításElőfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújításUtófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 168 112 174 Ft 3 362 243 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 4 / 36

Page 5: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az UTE mindig is a hazai labdarúgás egyik meghatározó része volt és arra törekszünk, hogy a jövőben is az legyen. Az MLSZ strukturális rendszerében sajnos csak alközponti minősítéstkaptunk, azonban hagyományaink, értékeink, filozófiánk és épülő létesítményeink tudatában mindenképp a legjobbak közé vagyunk predesztinálva. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogyinnovatívak legyünk, minden nap valami újat tanuljunk és ezeket alkalmazzuk is. A korábbi szervezeti struktúránkat ebben az évben módosítottuk, melyben 12 felelős területet, helyenkéntalterületekkel határoztunk meg, aminek vezetői heti rendszerességgel beszámolnak az aktualitásokról, lehetőségekről vezetői értekezletek keretében: 1-játékosmegfigyelés, 2-szociális /oktatási részleg, 3-operatív részleg: 3/1-technikai koordinátor, 3/2-adminisztrációs munkatárs, 3/3-Match Meeting programfelelős, 3/4-Bozsik Alközpontvezető, 3/5-Sportanimátor és egyesületiprogramvezető, 3/6.kommunikáció és médiareferens, 4-mentális képzés, 5-sportorvoslás és diagnosztika, 6-táplálkozástudomány, dietetika, 7-sporttudományi részleg, 8-kapusképzés, 9-egyéni képzés, 10-megfigyelés, videoelemzés, 11-futsal, 12-kiemelt program. Az akadémia központja (U12-19) ebben a szezonban már az újonnan épült Szilágyi úti sportközpontba (3nagyméretű füves, 3 nagyméretű műfüves és két kisméretű műfüves pálya) költözött, ahol a melléképületek és a sportcsarnok átadásával hazánk egyik legfejlettebb komplexumábankészülhetnek a játékosaink. A Bánka Kristóf Sportközpontban helyezkedik el gyermek szekciónk (U7-11) otthona, ahol egy nagyméretű és egy 60x40-es műfüves pálya mellett egy nagyméretűfüves pálya áll a rendelkezésünkre. Emellett 6 öltözőben váltják egymást a csapatok, melyek napkollektorral felszereltek, főként a meleg víz biztosításában játszanak szerepet. Ebben alétesítményben a 2019-2020-as szezon kezdetével további öltözőkből, szülői váróból, tárgyalóteremből, edzői öltözőkből és orvosi szobából (gyógytorna szobával kiegészülve) álló épületetvehetünk használatba. A Megyeri úti központban egy nagyméretű és egy kisméretű (40x20), teljes körűen felújított műfüves pályán a Grassroots szekciónk (U10-16), valamint a lánykorosztályaink találhatóak.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A 2019-2020-as szezonra nem tervezünk további ingatlanberuházást.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A jelenleg futó projektek befejezésével az UTE Labdarúgó Akadémia országos szinten kiemelkedő infrastruktúrával fog rendelkezni, további beruházást a 2019-2020-as szezonban nem tervez.A Szilágyi úti Akadémia központjának pályaépítési projektje befejeződött, csapataink használatba vették az elkészült pályákat. A korábbi parkoló oldalában kerül kialakításra egy 6 öltözőből éskét irodából álló épület, mindegyik zuhanyzóval és mellékhelységgel, várhatóan 2019 nyári átadással. Szintén nyári használatba vétellel elindul a sportcsarnok terhelése, melyben a futballtornák, bajnoki mérkőzések lebonyolítására kap lehetőséget. Emellett megkezdődött a lelátó nélküli sportcsarnok építése, öltözőkkel és mellékhelységekkel. A Bánka Kristóf Sportközpontépületfejlesztése szintén 2019 nyarán befejeződik, öltözőkkel, szülői váróval és büfével, orvosi szobával, tárgyalóteremmel, rehabilitációs helyiséggel. A műfüves pályák minősége megfelelő, afüves pálya mostanában készült el, országos szinten is kiemelkedő.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelensportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A klub filozófiája: Az UTE több, mint 134 éves múltja meghatározó a magyar labdarúgás életében. Az utánpótlás nevelését a múlt érdemeinek ismerete, a hagyományok tisztelete és afolyamatos fejlődés igénye határozza meg. A játékosaink feltétlenül győzni akarnak, mentálisan erősek, sokoldalú tudás és pozitív arrogancia jellemzi őket, nyerő típusú játékosok. Afejlődésünk kívánatos alapja a megfelelő légkör. Lehetetlen lenne odaadást elvárni játékosoktól és edzőktől, szakemberektől, szülőktől és szurkolóktól, ha nincs összetartozás, ha nincsösszetartás. Az UTE hagyományosan családszerető attitűdöt képvisel, a klub kiemelt céljának tekintette és tekinti az alsóbb,- és középosztály sport tevékenységének felkarolását is, az értékekmegőrzését. Ezeknek az eszméknek, céloknak a megvalósítása feltételezi a folyamatos kommunikációt. Az egyesület preferált értékei megjelenik a tagok, a résztvevők fejében és a szívébenis, megerősítve azt a meggyőződést, hogy jó ide tartozni. Azáltal, hogy felmutatjuk, magasra emeljük és képviseljük az értékeinket, azok nem csak az emberek fejében, hanem szívében ismegjelennek. Ahhoz, hogy a fenti értékeket az akadémia minden érintettje a legmagasabb szinten képviselje, folyamatos képzéseket biztosítunk számukra. A Szülők akadémiája képzéshavonta egyszer olyan témákat dolgoz fel, melyben a szülő segíteni tudja gyermekét egy sportolói életpálya kialakításában. Félévente egyszer pedig az edzők személyesen értékelik agyerekeket a szülők felé. Az edzők heti kétszer szakmai értekezleten, havi egyszer mentális tréningen, félévente két alkalommal pedig a klub életével, aktualitásaival, fejlesztésével kapcsolatosértekezleten vesznek részt. A gyermekek számára az edzők folyamatosan egyéni értékeléseket (félévente egyszer írásos formában is) tartanak, nagypályás csapataink játékosai egyéni,kiscsoportos és csapattréningen is pallérozódnak. Szeptembertől pedig bevezetésre került a kiemelt program, melynek részeként a kiemelt tehetségeknek mentorok/egyéni képzők segítik afutballon kívüli tevékenységeiket is. Mindezek mellett egy oktatási vezető biztosítja az edzők és az oktatási intézmények közötti kapcsolatot és kontrollt. 2018-tól elindult a Légy Bajnok est,melyben híres magyar sportolókat, sportban jártas szakembereket hozunk közel játékosainkhoz, állítunk példaként eléjük.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembeveendő kockázatok megjelölése

Az előzőekben bemutatott filozófiánk és belső képzéseink segítségével szeretnénk minél több, minél magasabb szintű játékost adni hazánk korosztályos és felnőtt válogatottjába, emelni ahazai futball színvonalát. Azonban tisztában vagyunk azzal, hogy korosztályonként 1-2 játékosnak van esélye az elit futballra, szeretnénk különböző alternatívákat kínálni mindenjátékosunknak. Segítjük a továbbtanulásukat a felsőoktatásba (kiemelten Testnevelési Egyetem), OKJ-s képzések keretében kiöregedő játékosainknak speciális képzéseket (fizioterapeuta,masszőr, erőnléti edző) javasolunk, majd lehetőség szerint visszaintegráljuk őket a klubba, szeretnénk kiépíteni a futballt szorosan támogató tevékenységi köröket (futsal, strandlabdarúgás,teqball). Az is látható, hogy sok szülő nem azzal a céllal hozza gyermekét a klubba, hogy élsportoló legyen, hanem csak azt az élményt szeretné gyermekének megadni, amit a labdarúgásnyújt: koncentráció, egészség, csapatmunka, kudarctűrő képesség, tisztelet... Ezért minden korosztályban második számú csapatot hoztunk létre, melynek egyik szempontja az előbb említett,másiknak pedig szakmai oka van: a gyermekek különböző biológiai fejlődéséből adódóan nem tudjuk megmondani pontosan, kiből lesz/lehet élsportoló. Ennek hatékony és professzionálisműködtetéséhet 2019-től saját koordinátori pozíciót hozunk létre. A kiválasztást azonban már óvodás korban megkezdjük, edzőink segítségével heti kétszeri alkalommal tartunk edzéseket akerületben és az agglomerációban, 2019. január 1-én elindult sportanimátori programunk segítségével pedig a kerület szinte összes óvodájában láthatunk minden közép,- és nagycsoportosgyermeket. Ennek következményeként már korán kialakul bennük a klubhoz való kötődés, erős a lokálpatriotizmus. A tömegsport és élsport törekvésével, a korai kiválasztással széles körhözsikerül elérni, sok embert tudunk megszólítani, melynek várható következményeként sikeres sportolókat, kötődő szurkolókat és befektetőket tudunk az UTE mögé állítani.

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 5 / 36

Page 6: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Személyi jellegű ráfordítások

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)megnevezése

Kategória Képesítés

Adózásmódja

Havimunka-

óra

Kif.hó

Bruttó juttatás(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordításösszesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 6 / 36

Page 7: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2019/20 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújításmegnevezése

Benchmark Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték(Ft)

Pályakarbantartógép

fűnyírógép nincs db 1 15 113 000Ft

15 113 000 Ft

Pályakarbantartógép

traktor nincs db 1 15 569 342Ft

15 569 342 Ft

Pályakarbantartógép

sószóró nincs db 1 1 576 070 Ft 1 576 070 Ft

Pályakarbantartógép

műtrágya szóró nincs db 1 373 380 Ft 373 380 Ft

Pályakarbantartógép

fűnyírógép nincs db 1 273 050 Ft 273 050 Ft

Pályakarbantartógép

hómaró nincs db 1 3 547 110 Ft 3 547 110 Ft

Pályakarbantartógép

homlokrakodó nincs db 1 3 667 760 Ft 3 667 760 Ft

Pályakarbantartógép

gumiszőnyeg nincs db 1 201 930 Ft 201 930 Ft

40 321 642 Ft

2019/20 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

fűnyírógép Három új füves pályánk készült el, melynek szakszerű ápolásához szükség van az új fűnyíró beszerzésére

traktor 12 labdarúgó pályánk van három különböző telephelyen. A pályák megfelelő karbantartásához szükség van az új traktor beszerzésére.

sószóró A 12 db füves és műves pályánk nyári és téli karbantartásához van szükség az eszköz beszerzésére.

műtrágya szóró A 12 db füves és műves pályánk nyári és téli karbantartásához van szükség az eszköz beszerzésére.

fűnyírógép A 12 db füves és műves pályánk nyári és téli karbantartásához van szükség az eszköz beszerzésére.

hómaró A 12 db füves és műves pályánk nyári és téli karbantartásához van szükség az eszköz beszerzésére.

homlokrakodó A 12 db füves és műves pályánk nyári és téli karbantartásához van szükség az eszköz beszerzésére.

gumiszőnyeg A 12 db füves és műves pályánk nyári és téli karbantartásához van szükség az eszköz beszerzésére.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználásiterület

Eszköz elhelyezése, telepítéshelyszíne

Kezeléséhezszakértelem

rendelkezésreáll-e?

Az eszközalkalmazásánál

érintettcsapatok

száma

Játékosokösszlétszáma

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

27 965 674 Ft 288 306 Ft 576 612 Ft 28 830 592 Ft 12 355 968 Ft 40 898 254 Ft 41 186 560 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft felettiegyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 7 / 36

Page 8: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2019/20 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszközberuházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezettkezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezettbefejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezettidőpontja (év, hónap)

U.f. É.k. Tervezettberuházásiérték (Ft)

0 Ft

2019/20 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcím Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 8 / 36

Page 9: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

A 2019. július 1. és 2020. június 30. között, az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan általnyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható vesztesége: 0 Ft

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható veszteségéből mennyitkíván megpályázni

Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei az elszámolhatóak, amelyek:már legalább két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél merültek felaz újonnan megvalósult beruházás működési költségeit aktiválás óta a sportszervezet finanszírozza.

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen

Támogatott munkakör(ök)megnevezése

Adózásmódja

Havimunka-

óra

Kif. hó

Bruttó juttatás (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen(Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2019/20 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékűgazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bírósportcélú ingatlan feltételei

2019/20 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft

Anyagköltség 0 Ft

Szerződéses szolgáltatások 0 Ft

Távközlés és energia 0 Ft

Karbantartási költségek 0 Ft

Bérleti díjak 0 Ft

Adminisztrációs költségek 0 Ft

Összesen 0 Ft

Alulírott Őze István, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást a Kérelmező a saját tulajdonában vagy a sajáthasználatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel, és vállalja, hogy a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

2019/20 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 9 / 36

Page 10: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U7 u7_csapat_1 6 Aktív

U7 u7_csapat_2 6 Aktív

U7 u7_csapat_3 6 Aktív

U9 u9_csapat_1 10 Aktív

U9 u9_csapat_2 10 Aktív

U9 u9_csapat_3 10 Aktív

U11 u11_csapat_1 12 Aktív

U11 u11_csapat_2 12 Aktív

U11 u11_csapat_3 12 Aktív

U13 u13_csapat_1 14 Aktív

U13 u13_csapat_2 14 Aktív

U13 u13_csapat_3 14 Inaktív

2019/20 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U11 u11_csapat_4 12 Aktív

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelésielvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyestáblázatokban feltüntetni!)

Esemény/Megnevezés Mennyiség

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer Ft/alkalom) 10

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer Ft/alkalom) 4

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor) 1

Csoportvezetői díjazásra (573 600 Ft/évad) 1

Bozsik sportszer csomag vásárlására (2 millió Ft/csomag) 1

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 10 / 36

Page 11: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

U19 ÚJPESTI TE U19 22 Országos II. 1. Országos II. 1. Aktív

U17 ÚJPESTI TE U17 22 Országos II. 1. Országos II. 1. Aktív

U16 ÚJPESTI TE U16 22 Országos II. 1. Országos II. 1. Aktív

U15 ÚJPESTI TE U15 20 Országos I. Országos I. Aktív

U14 ÚJPESTI TE U14 20 Országos I. Országos I. Aktív

U15 UTE ’’B’’ U15 16 Országos II. 2. Országos II. 1. Aktív

U14 UTE ’’B’’ U14 16 Országos II. 2. Országos II. 1. Aktív

U19 UTE ’’B’’ U19 14 Országos III. 2. Országos III. 1. Aktív

U17 UTE ’’B’’ U17 16 Országos III. 2. Országos III. 1. Aktív

U13 ÚJPESTI TE U13 20 Országos I. Országos I. Aktív

U12 ÚJPESTI TE U12 20 Országos I. Országos I. Aktív

2019/20 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 11 / 36

Page 12: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2019/20 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

U14 UTE U14 15 Országos bajnokság Aktív

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 12 / 36

Page 13: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

U15 UTE U15 10 Megyei tornasorozat Megyei bajnokság Aktív

U18 ÚJPESTI TORNA EGYLET U18 10 Országos bajnokság Országos bajnokság Aktív

U13 UTE I. U13 10 Megyei tornasorozat Megyei bajnokság Aktív

U13 UTE II. U13 10 Megyei tornasorozat Megyei tornasorozat Inaktív

U11 UTE I. U11 10 Megyei tornasorozat Megyei tornasorozat Aktív

U11 UTE II. U11 10 Megyei tornasorozat Megyei tornasorozat Inaktív

2019/20-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 13 / 36

Page 14: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2019/20 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 14 / 36

Page 15: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 73 431 000 Ft

Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:

Produktivitási bónusz korrekció: 0 Ft

Kérjük nyilatkozzon a külföldi szerepeltetésű játékosaival kapcsolatban, van-e olyan, amelyik:

Magyarországon közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatának hallgatója, vagy 1 évnél hosszabb ideje Magyarországon bejelentett munkaviszonnyal, és állandó lakcímmel rendelkezik, vagy legalább 3 éve megszakítás nélkül magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkezik. a Labdarúgás Versenyszabályzata (LVSZ) 4.§. 7. bekezdésének c. pontja alapján hazai labdarúgónak minősül.

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 15 / 36

Page 16: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Bozsik

u7_csapat_1 (N) U7 6 fő 1 500 000 Ft

u7_csapat_2 (N) U7 6 fő 1 500 000 Ft

u7_csapat_3 (N) U7 6 fő 500 000 Ft

u9_csapat_1 (N) U9 10 fő 1 500 000 Ft

u9_csapat_2 (N) U9 10 fő 1 500 000 Ft

u9_csapat_3 (N) U9 10 fő 500 000 Ft

u11_csapat_1 (N) U11 12 fő 1 750 000 Ft

u11_csapat_2 (N) U11 12 fő 1 750 000 Ft

u11_csapat_3 (N) U11 12 fő 500 000 Ft

u13_csapat_1 (N) U13 14 fő 1 750 000 Ft

u13_csapat_2 (N) U13 14 fő 1 750 000 Ft

u13_csapat_3 (N) U13 14 fő Inaktív

u11_csapat_4 (V) U11 12 fő 0 Ft

Teljes elvi támogatás 14 500 000 Ft

Férfi

ÚJPESTI TE U19 (N) U19 22 fő Országos II. 1. 16 000 000 Ft

ÚJPESTI TE U17 (N) U17 22 fő Országos II. 1. 16 000 000 Ft

ÚJPESTI TE U16 (N) U16 22 fő Országos II. 1. 16 000 000 Ft

ÚJPESTI TE U15 (N) U15 20 fő Országos I. 16 000 000 Ft

ÚJPESTI TE U14 (N) U14 20 fő Országos I. 16 000 000 Ft

UTE ’’B’’ U15 (N) U15 16 fő Országos II. 2. 2 000 000 Ft

UTE ’’B’’ U14 (N) U14 16 fő Országos II. 2. 2 000 000 Ft

UTE ’’B’’ U19 (N) U19 14 fő Országos III. 2. 2 000 000 Ft

UTE ’’B’’ U17 (N) U17 16 fő Országos III. 2. 2 000 000 Ft

ÚJPESTI TE U13 (N) U13 20 fő Országos I. 2 000 000 Ft

ÚJPESTI TE U12 (N) U12 20 fő Országos I. 2 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás 92 000 000 Ft

Férfi futsal

UTE U15 (N) U15 10 fő Megyei tornasorozat 500 000 Ft

ÚJPESTI TORNA EGYLET U18 (N) U18 10 fő Országos bajnokság 2 000 000 Ft

UTE I. U13 (N) U13 10 fő Megyei tornasorozat 500 000 Ft

UTE II. U13 (N) U13 10 fő Inaktív Megyei tornasorozat

UTE I. U11 (N) U11 10 fő Megyei tornasorozat 500 000 Ft

UTE II. U11 (N) U11 10 fő Inaktív Megyei tornasorozat

Teljes elvi támogatás 3 500 000 Ft

Női

UTE U14 (V) U14 15 fő Országos bajnokság 2 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás 2 000 000 Ft

Bozsik 14 500 000 Ft

Férfi 92 000 000 Ft

Férfi futsal 3 500 000 Ft

Női 2 000 000 Ft

18/19-es csapatok korrekció -20 892 424 Ft

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 16 / 36

Page 17: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Produktivitási bónusz 73 431 000 Ft

Bozsik Torna rendezésre (50 ezerFt/alkalom) 500 000 Ft

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezerFt/alkalom) 400 000 Ft

Szünidei tábor szervezésre (100 ezerFt/tábor) 100 000 Ft

Csoportvezetői díjazásra (573 600Ft/évad) 573 600 Ft

Bozsik sportszer csomag vásárlására(2 millió Ft/csomag) 2 000 000 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás+ közreműködői díj + 1%-osellenőrzési díj.

168 112 176 Ft

Jelenlegi különbözet: 2 Ft

Elfogadom, hogy az benyújtott elvi működési támogatási igény kevesebb, mint a rendelkezésre álló elvi működési támogatási keretösszeg.

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 17 / 36

Page 18: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2019/20 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Benchmark Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés (UP) utazómelegítő 36 000 Ft db 200 13 000 Ft 2 600 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) esőkabát nincs db 150 7 900 Ft 1 185 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) mérközésgarnitúra nincs db 200 8 300 Ft 1 660 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) edző póló 15 000 Ft db 800 1 500 Ft 1 200 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) edző nadrág rövid 13 000 Ft db 400 2 000 Ft 800 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) sportszár 6 000 Ft db 800 1 790 Ft 1 432 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) sporttáska 25 000 Ft db 100 8 500 Ft 850 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) edzőmelegítő 16 000 Ft db 200 13 000 Ft 2 600 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) cipő élőfüves pályához 79 000 Ft db 20 30 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) kapuskesztyű 60 000 Ft db 10 20 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) kapusmez 22 000 Ft db 25 7 500 Ft 187 500 Ft

Sportfelszerelés (UP) kapusnadrág 15 000 Ft db 25 7 500 Ft 187 500 Ft

Sportfelszerelés (UP) utazókabát 70 000 Ft db 60 15 990 Ft 959 400 Ft

Sportfelszerelés (UP) jelölőmez 3 000 Ft db 200 1 290 Ft 258 000 Ft

Sportfelszerelés (UP) Bozsik sportszercsomag nincs db 1 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Benchmark Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai mérés sportdietetikai szolgáltatás nincs db 10 70 000 Ft 700 000 Ft

Vitamin izotóniás ital nincs kg 150 4 000 Ft 600 000 Ft

Gyógyszer sportkrém nincs doboz 40 2 500 Ft 100 000 Ft

Gyógyszer kineziológiai tapasz nincs tekercs 60 4 000 Ft 240 000 Ft

Gyógyszer fásli nincs tekercs 20 1 000 Ft 20 000 Ft

Gyógyszer izomlazító nincs doboz 30 5 000 Ft 150 000 Ft

Gyógyszer jégzselé nincs csom 30 1 000 Ft 30 000 Ft

2019/20 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Létesítményszékhelye

Bérleti díj / óra(Ft)

Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Orchidea óvoda, általános iskola Terem Budapest 8 000 Ft 60 4 1 920 000 Ft

Bródy Imre Gimnázium Terem Budapest 8 000 Ft 25 4 800 000 Ft

Csillagberek Waldorf Általános Iskola Terem Budapest 8 000 Ft 25 4 800 000 Ft

Halassy Olivér Általános Iskola Terem Budapest 8 000 Ft 25 4 800 000 Ft

Csokonai Általános Iskola ésGimnázium

Terem Budapest 8 000 Ft 12 4 384 000 Ft

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 18 / 36

Page 19: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

2019/20 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlanmegnevezése

Indoklás

Orchidea óvoda,általános iskola

Sajnos nagyon kevés olyan tornateremmel rendelkezik a 4. kerület, amely szabványméret a Futsal bajnoksághoz. Ezért ennek az iskolának a tornaterme a 13.kerületben kulturált és megfelelő lehetőséget nyújt a csapatainknak. Magas szintű felszereltség, öltözők, a klub elsőbbséget élvez a bérlésben. Kizárólag edzésrehasználjuk.

Bródy ImreGimnázium

A gimnázium partnerintézménye a klubunknak, frekventált helyen található, könnyű megközelíteni a szülőknek. A kisebb mérete miatt U8-U9 csapatok számárahasználjuk.

CsillagberekWaldorf ÁltalánosIskola

Az egész éves beltéri sportágak (kosárlabda, röplabda) miatt sajnos a kerületben kevés futsal szabványméretű terembe tud kisebb korosztályunk bejutni. Ez azintézmény közel megfelel az előírásnak és Újpesten található, nagy segítség a felkészülésben.

Halassy OlivérÁltalános Iskola

Az iskola Újpest frekventált helyén biztosít kiváló edzéslehetőséget legkisebb korosztályunk (U6-7) számára a téli edzésidőszakban.

CsokonaiÁltalános Iskola ésGimnázium

Kiváló adottságokkal rendelkező tornaterem. Néhány éve került felújításra, mérete miatt megfelelő korosztályaink téli időszakos edzéseinek megoldására és agyermekek számára segítséget nyújt a magas szintű felkészüléshez a Futsal bajnokságra.

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 19 / 36

Page 20: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

2019/20 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző eseténoklevél azonosító)

Adózásmódja

Szerződés szerintihavi óraszám

Kifizetéssel érintetthónapok száma

Bruttó bér és egyébjuttatások (Ft/hó)

Munkáltatóijárulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordításösszesen (Ft)

Akadémiaiigazgató

PTE022830 Egyéb 160 10 974 000 Ft 170 450 Ft 11 444 500 Ft

Edző TANAE 1301-025 Egyéb 160 10 450 000 Ft 78 750 Ft 5 287 500 Ft

Edző 384 Egyéb 160 10 450 000 Ft 78 750 Ft 5 287 500 Ft

Edző 2688 Egyéb 160 10 400 000 Ft 70 000 Ft 4 700 000 Ft

Egyéb KPTERO1501-0000038 Egyéb 160 10 350 000 Ft 61 250 Ft 4 112 500 Ft

Edző 3288 Egyéb 160 10 400 000 Ft 70 000 Ft 4 700 000 Ft

Edző KPTANB1603-3809 Egyéb 160 10 356 000 Ft 62 300 Ft 4 183 000 Ft

Egyéb PTE022827 Egyéb 160 10 350 000 Ft 61 250 Ft 4 112 500 Ft

Edző 3268 Egyéb 160 10 385 500 Ft 67 375 Ft 4 528 750 Ft

Edző KPTANB1603-3816 Egyéb 160 10 400 000 Ft 70 000 Ft 4 700 000 Ft

Edző KPTANA1402-682 Egyéb 160 10 450 000 Ft 78 750 Ft 5 287 500 Ft

Edző 2609 Egyéb 160 10 356 000 Ft 62 300 Ft 4 183 000 Ft

Edző 3638 Egyéb 160 10 444 500 Ft 77 788 Ft 5 222 880 Ft

Edző KPTANA1702-766 Egyéb 160 10 444 500 Ft 77 788 Ft 5 222 880 Ft

Edző KPTANB1501-3731 Egyéb 160 10 385 000 Ft 67 375 Ft 4 523 750 Ft

Edző KPTANC1708-02784 Egyéb 160 10 258 824 Ft 45 294 Ft 3 041 180 Ft

Edző KPTANB1501-3712 Egyéb 160 10 385 500 Ft 67 375 Ft 4 528 750 Ft

Edző 146 Egyéb 160 10 291 500 Ft 51 013 Ft 3 425 130 Ft

Edző KPTANC1801-03122 Egyéb 160 10 291 500 Ft 51 013 Ft 3 425 130 Ft

Edző 2683 Egyéb 160 10 212 000 Ft 37 100 Ft 2 491 000 Ft

Edző KPTANC1701-02586 Egyéb 160 10 291 500 Ft 51 013 Ft 3 425 130 Ft

Edző 99 Egyéb 160 10 176 471 Ft 30 882 Ft 2 073 530 Ft

Edző KPTANC1804-03174 Egyéb 160 10 238 500 Ft 41 378 Ft 2 798 780 Ft

Edző TANC1509-01671 Egyéb 160 10 206 000 Ft 36 050 Ft 2 420 500 Ft

Edző 3275 Egyéb 160 10 268 000 Ft 46 900 Ft 3 149 000 Ft

Edző 112 Egyéb 160 10 176 500 Ft 30 888 Ft 2 073 880 Ft

Edző 473 Egyéb 160 10 350 500 Ft 61 338 Ft 4 118 380 Ft

Edző KPTANA1701-726 Egyéb 160 10 291 500 Ft 51 013 Ft 3 425 130 Ft

Edző 3575 Egyéb 160 10 400 000 Ft 70 000 Ft 4 700 000 Ft

Edző 1213 Egyéb 160 10 294 500 Ft 51 537 Ft 3 460 370 Ft

Edző 005800 Egyéb 160 10 209 000 Ft 36 575 Ft 2 455 750 Ft

Edző 3022 Egyéb 160 10 176 500 Ft 30 888 Ft 2 073 880 Ft

Sportszervező 37/TE/MSMN/2016 Egyéb 160 10 350 000 Ft 68 250 Ft 4 182 500 Ft

Egyéb PTD/BL005816 Egyéb 160 10 235 500 Ft 61 250 Ft 2 967 500 Ft

Egyéb PTC/BL005428 Egyéb 160 10 118 000 Ft 20 650 Ft 1 386 500 Ft

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 20 / 36

Page 21: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

2019/20 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

PTE022830 Az Akadémiai igazgatója, aki felelős a teljes operatív működésért, a stáb összetételéért. Kinevezi a szakmáért felelős személyt, kontrollálja a dolgozókfelvételét, tevékenységét. Ő tervezi az éves költségvetést, meghatározza a klub stratégiáját, képviseli annak értékeit. Kiemelt feladata, hogylobbitevékenységet végezzen a hazai szövetség irányába, jövőképet mutasson dolgozóinak és játékosainak egyaránt.

KPTERO1501-0000038 Sporttudományi részleg vezetője. Felelős a szekcióba tartozó összes dolgozóért (fizioterapeuta, masszőr, erőnléti edző), kapcsolattartó a sportorvosiellátással és a sportdietetikai szolgáltatásért felelős partnerrel. A kondícionális tehetségprogram vezetője, a teljes szakmai program felelőse.Meghatározza az éves periodizációt.

PTE022827 Sportanimátor és egyesületi programvezető. Feladata, hogy a kerületi óvodák középső és nagycsoportját, valamint az általános iskolák 1. és 2.osztályát minden évben kétszer bejárja és egy meghatározott program alapján a tehetséges gyermekeket a labdarúgás kötelékébe állítsa. Emellett őfelel a Bozsik egyesületi tornák szervezéséért, lebonyolításáért.

37/TE/MSMN/2016 Operatív vezető. Az Akadémia szervezési munkáiért felel, minden esemény, utazás, tábor, edzésbeosztás nála összpontosul, ő felel a teljes körűbeosztásokért (edzőtábor, mérkőzés utazásai, bírók rendelése, tornaszervezés). Egy stáb (technikai vezető, adminisztrációs munkatárs,sportanimátor, Bozsik Alközpontvezető) működését koordinálja, felügyel, számon kér.

PTD/BL005816 Kollégium igazgató. Felügyeli az UTE belső és külső kollégiumi rendszerében lakó labdarúgókat. Korrepetáció, felügyelet, kapcsolattartás azegyesülettel.

PTC/BL005428 Oktatási vezető. Állandó kapcsolatot biztosít a nagypályás csapatok játékosainak iskolái (kiemelten középiskolák), vezetőedzői és adott esetben szüleiközött. Segít az oktatási intézmények irányába kommunikálni (kikérők biztosítása), valamint az év közben beigazolt labdarúgók beiskolázásában iskiemelt szerepe van.

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 21 / 36

Page 22: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

2019/20 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

TANAE 1301-025 UEFA Elite A U16 40 22

384 UEFA Elite A U14 40 20

2688 UEFA A U11 40 18

3288 UEFA B U12 40 20

KPTANB1603-3809 UEFA B U11 30 10

3268 UEFA A U10 40 18

KPTANB1603-3816 UEFA B U8 40 14

KPTANA1402-682 UEFA A U13 40 20

2609 UEFA B U19 30 22

3638 UEFA A U17 40 22

KPTANB1501-3731 UEFA A U14 40 20

KPTANB1501-3712 UEFA B U13 40 20

146 UEFA B U18 30 14

2683 UEFA B U10 40 18

99 MLSZ Grassroots C U7 30 18

112 UEFA B U15 30 20

473 UEFA A U19 40 22

KPTANA1701-726 UEFA A U18 40 14

3575 UEFA A U16 40 22

1213 UEFA B U13 30 20

005800 MLSZ C U9 40 14

3022 UEFA B U9 30 14

KPTANA1702-766 UEFA A U15 40 20

KPTANC1708-02784 MLSZ Grassroots C U12 30 20

KPTANC1801-03122 MLSZ Grassroots C U8 30 14

KPTANC1701-02586 MLSZ Grassroots C U7 30 18

KPTANC1804-03174 MLSZ Grassroots C U7 30 18

TANC1509-01671 MLSZ C U8 30 14

3275 UEFA B U9 30 14

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 22 / 36

Page 23: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 16 719 400 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 840 000 Ft

Személyszállítási költségek 5 000 000 Ft

Nevezési költségek 500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 866 260 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 4 704 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 13 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 139 118 280 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 181 747 940 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

163 068 810 Ft 1 681 122 Ft 3 362 243 Ft 168 112 174 Ft 18 679 130 Ft 185 110 183 Ft 186 791 305 Ft

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 23 / 36

Page 24: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Általános Képzés

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2019/20-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 24 / 36

Page 25: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Szakképzés

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2019/20-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 25 / 36

Page 26: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Sportcélú ingatlan üzemeltetés Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott(nem ingatlan)

576 612 Ft 576 612 Ft 288 306 Ft 864 918 Ft

Utánpótlás-nevelés 3 362 243 Ft 3 362 243 Ft 1 681 122 Ft 5 043 365 Ft

Összesen 3 938 855 Ft 5 908 283 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott(nem ingatlan)

A könyvelői , nyilvántartói és elszámolást végző munkatársak bérére kívánjuk felhasználni.

Utánpótlás-nevelés A könyvelői , nyilvántartói és elszámolást végző munkatársak bérére kívánjuk felhasználni.

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 26 / 36

Page 27: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2019. 04. 30.

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 27 / 36

Page 28: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Nyilatkozat 2

Alulírott Őze István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóságfizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekbenvállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárásnincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósságbekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamintaz Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és aszervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végzőszervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szólóengedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, delegkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezettingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlantulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéigjelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben atámogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksportesemények, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékbeningyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áronbérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelőenhasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredményealapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerűfelhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal alátvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésénekszabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZversenyrendszerében a 2019/20 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályúcsapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2019/20 bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyottműködési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközbenbekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évadvégéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számonkérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult aműködési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Budapest, 2019. 04. 30.

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 28 / 36

Page 29: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

NYILATKOZATa társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (atovábbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Őze István, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó UJPESTI TORNA EGYLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi

felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a UJPESTI TORNA EGYLET

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz ☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásossportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül. [Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartósközérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzésselösszefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %☐ 50 %☐ 70 %

☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, ☐ hitel, ☑ egyéb forrás: saját bevétel

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %☑ 50 %☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos

sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a

támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú

ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos

sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori

szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni.

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel kapcsolatos

összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák sporttevékenység céljáraszolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozóhasználata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadásútján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelembengazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksportcélú használat is]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4

☐ igen ☐ nem

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza éstámogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:

a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyijelentőségűnek tekinteni.

az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja, az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.5]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 29 / 36

Page 30: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Alulírott Őze István, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó UJPESTI TORNA EGYLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi

felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. ☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a Tao tv. 30/I. § (3)bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési támogatásként nyújtható. ☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak:

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű gazdasági célú használat Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozóhasználata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadásútján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik,látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyijelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:

a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyijelentőségűnek tekinteni.

az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja, az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.8]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján, és a Tao tv. 4. §

40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti

jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 30 / 36

Page 31: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint

visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és

amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Budapest, 2019. 04. 30.

..........................................................aláírás

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére

sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és

szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet

kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagy

alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

4A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

5Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak szolgáltatásai

tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a

külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

6Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

7Lásd a 3. pont szerint!

8Lásd 5. lábjegyzet!

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 31 / 36

Page 32: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 32 / 36

Page 33: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1Utolsó feltöltés:

2019-04-29 09:41:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1Utolsó feltöltés:

2019-04-29 09:41:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1Utolsó feltöltés:

2019-04-17 13:06:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1Utolsó feltöltés:

2019-04-30 09:02:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1Utolsó feltöltés:

2019-04-30 08:33:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1Utolsó feltöltés:

2019-04-30 08:52:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8Utolsó feltöltés:

2019-04-30 15:57:22

Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnálnem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezetvezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepela köztartozásmentes adózói adatbázisban)

(30 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Külföldi labdarúgó szerepeltetése esetén mentesítő dokumentum

Egyéb dokumentumok

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat ésrészletes műszaki leírás.

Kelt: Budapest, 2019. 04. 30.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 33 / 36

Page 34: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 40 45 13%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 33 35 6%

Edzőtáborok száma db 3 5 67%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 23 22 -4%

U18 fő 23 14 -39%

U17 fő 23 22 -4%

U16 fő 23 22 -4%

U15 fő 23 20 -13%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 34 / 36

Page 35: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrzőszervnekfizetendő

díj

Közre-működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandóösszeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 27 965 674 Ft 288 306 Ft 576 612 Ft 28 830 592 Ft 12 355 968 Ft 40 898 254 Ft 41 186 560 Ft

- ebből előfinanszírozott(nem ingatlan)

27 965 674 Ft 288 306 Ft 576 612 Ft 28 830 592 Ft 12 355 968 Ft 40 898 254 Ft 41 186 560 Ft

- ebből előfinanszírozott(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Üzemeltetés feladatainaktámogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelésfeladatainak támogatás

163 068 810 Ft 1 681 122 Ft 3 362 243 Ft 168 112 174 Ft 18 679 130 Ft 185 110 183Ft

186 791 305 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 191 034 484 Ft 1 969 428 Ft 3 938 855 Ft 196 942 766 Ft 31 035 098 Ft 226 008 437Ft

227 977 865 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 0 Ft 30 000 Ft

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 35 / 36

Page 36: be/SFP-29146/2019/MLSZ · Önkormányzati támogatás 196 MFt 246 MFt 250 MFt Állami támogatás 1 075 MFt 2 850 MFt 3 000 MFt Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 453 MFt

A kérelemhez tartozó mellékletek (14 darab)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén atámogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

alairasicimpeldanyoze_1556523682.pdf (Szerkesztés alatt, 336 Kb, 2019-04-29 09:41:22) b5ecd054b485a8674ef456cd98470ad4c4b892df42634b0f821ec027a6da06a7

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1556605990.pdf (Szerkesztés alatt, 981 Kb, 2019-04-30 08:33:10) f88f0f535d5a1f2fce529051e4a5c36c149760b52e0f300123f54ea4bca29e6c

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezetnyilvántartásban szereplő adatairól)

birosagikivonat2019.04._1556523667.pdf (Szerkesztés alatt, 625 Kb, 2019-04-29 09:41:07) b95f5cfb678abf6604384f1d4afddd4eb56c5ce88094693915121c6b75046a36

(30 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasiszolgatatasidij_1556607768.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2019-04-30 09:02:49) 51ae329e2da3a3fde22dcfc198c6b5de0e8a4322be4b718ebcd299a8b7ae7971

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

koztart_opten_kerelem_001_29146_201_1555499187.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2019-04-17 13:06:27) 91957244b5414cd5a24975ddf5b2f8e88cd760d4aca715eea08f37c5261ac5f5

Külföldi labdarúgó szerepeltetése esetén mentesítő dokumentum

nyilatkozatkulfoldilabdarugo_1556607143.pdf (Szerkesztés alatt, 177 Kb, 2019-04-30 08:52:23) 6d4c584ca4d11e5e802a1858245de0727f9ac35272b616aff13986a819491e41

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.

hengerkesesfunyiro_1556607330.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-30 08:55:30) eb424de7e228fa020f91156ad1fe3850b725c0bd63dd95c6c40f2ee723a7ffc1

traktorajanlat_1556607391.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-30 08:56:31) 71ab00ef73db3d3577b0569c68caf07bb3065d6843ff08e74c3f59d532cbe60e

funyiro_1556632596.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2019-04-30 15:56:36) 0a683f4ac113561c2fffe46af1764c75a26bab2581735e942a1f97fc3fd5bfda

gumiszonyeg_1556632603.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2019-04-30 15:56:43) 66515e13a3cfc48e6cbd2459ff72a94d3353f79bd7cc862ea1bb1683232442f3

homaro_1556632613.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2019-04-30 15:56:53) 137d6af0a002ad1d0358d985b23fd99408766d19181990acfe56fe6012dde9a4

homlokrakodo_1556632625.pdf (Szerkesztés alatt, 119 Kb, 2019-04-30 15:57:05) b9cfff49b7fffd42c38a73aba48ff2704e5a51f06c8da9b442d6c45dacf09079

mutragyaszoro_1556632634.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2019-04-30 15:57:14) a738604ea806710804f12db672ec95fccba050ca675a2d99ee7a30e6031a8372

soszoro_1556632642.pdf (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2019-04-30 15:57:22) f53d162d19bd967d4afbfd32bacd0a3fa85cc15de61c2118e298fd1a912ab65f

be/SFP-29146/2019/MLSZ

2019-04-30 15:58 36 / 36