29
Beton i proizvodi od betona AP 2 14.3.2022 UNIBL AGGF 1

Beton - Copy.pptx

Embed Size (px)

Citation preview

Beton i proizvodi od betonaAP 2juli 15UNIBLAGGF11

juli 152Beton je vjetaki graevinski materijal koga je stvorio ovjek sa eljom da ubrza i olaka graenje, a da, pri tome, sauva svojstva prirodnog kamenaKorien je za graenje od prije vie od 2000 godina. Smatra se da su beton prvi koristili stari Rimljani za graenje akvadukta, puteva, kupola,...juli 153Prirodni stijenski materijali kao uzor

Velebitska breaKonglomeratjuli 154Beton u savremenoj arhitekturiIako se armirani beton koristi preko stotinu godina u graditeljsvu i interesovanje za ovaj materijal se iz decenije u deceniju poveava, tek je nekoliko njegovih karakteristika i potencijala do sada u potpunosti iskorieno. Meutim, savremenim tehnologijama graenja i uvoenjem novih komponentnih materijala i drugih inovacija u sastavu betona, posljednjih decenija su se pojavile sasvim nove vrste betona koje po oblikovnim mogunostima i izgledu predstavljaju veliki izazov za inenjere arhitekture. juli 155BrutalizamArhitektonski stil, naroito se razvijao od 1954. do 1970.Naziv: francuski izraz Lebtonbrut, to znai grub beton.Termin upotrijebio Le Corbusier, da bi opisao liveni beton sa vidljivim tragovima oplate, korien na veini njegovih graevina sagraenih nakon II svjetskog rata.juli 156

Notre Dame du Haut. Le Corbusierjuli 157

Palace of Assembly. Le Corbusierjuli 158Zapadna kapija,Beograd

juli 159National Assembly Building of Bangladesh. Louis Kahn

Karakteristian primjer graevine od betonajuli 1510

National Assembly Building of Bangladesh. Louis Kahnjuli 1511Water temple. Tadao Ando

juli 1512

Water temple. Tadao Andojuli 1513Hyogo Prefectural Museum of Art. Tadao Ando

juli 1514

Pio Baroja Nursery. Rstudio

juli 1515Casa do Conto. Pedra Lquida

juli 1516

Mecenat Art Museum. naf architect & design juli 1517

Enterijer muzejajuli 1518

Perot Museum of Nature and Science. Morphosis

juli 1519

Kemenes Volcanopark Visitor Centre. Foldes Architects

Therme Vals, SwitzerlandTherme Vals Switzerland. Peter Zumthor

juli 1521Therme Vals Switzerland. Peter Zumthor

juli 1522Translucentni beton

(Translucent concrete ili lighttransmitting concrete)

juli 1523

primjer primjene translucentnog betona; projekatjuli 1524

juli 1525

juli 1526

juli 1527

juli 1528Hvala na panji!juli 1529