bibliografie vol 1 - mts.ro A. Antrenamentul sportiv, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti, 1996. DRAGNEA, A. [i colab. Teoria educa]iei fizice [i sportului, Editura Cartea {colii,

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of bibliografie vol 1 - mts.ro A. Antrenamentul sportiv, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti,...

 • 1379

  SURSE BIBLIOGRAFICE

  A. LUCR|RI, MANUALE, MONOGRAFII, STUDII, DOCUMENTE

  ABADN, H.H. Gimnastica ritmic\ sportiv\, Editura Stadion, Bucure[ti, 1986.

  ALBULESCU, V. Baschet mic\ enciclopedie, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1981.

  ALBU}, M. Regulamentul jocului de volei comentat, Editura Stadion,Bucure[ti, 1972.

  ALEXANDRESCU, H. Olimpiada 80, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1982.

  ALEXANDRESCU, H. Olimpiada californian\, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1985.

  ALLEN, A.P. Deci, acesta este baseball-ul (traducere), CCPS, Bucure[ti, 1991.

  ANDREFF, V. Economie politique du sport, Ed. Dalloz, Paris, 1989.

  ANDREI, N. Dic]ionar etimologic de termeni [tiin]ifici,Editura {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1987.

  ANTAL, Z. Vilg s Europa bajnoksgok 1893-1973, Budapesta-Sport, 1974.

  ARNOLD, A. Geschichte Der Sportmedizin in Leibbuch der Sportmedizin,Johann Ambrosius Bart Verlag, Leipzig, 1956.

  BACIU, CL., ROB|NESCU, N., Mic dic]ionar medico-sportiv, Editura Stadion, Bucure[ti, 1994.

  ALEXANDRESCU,Th.

  BAHNARU, V. [i colab. Mic dic]ionar de neologisme, Editura Iriana, Bucure[ti, 1994.

  BARBU, A., STAMA, T. File din istoria rugby-ului romnesc, Editura CNEFS,Bucure[ti, 1969.

  BAROGA, L. Haltere de la A la Z, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1985.

  BASARAB, I. Istoricul Asocia]iilor Sportive [i Culturale CFR, Bucure[ti, 1934.

  BATICU, N. Amintirile unui alpinist, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1981.

  B|IA{U, N., FLDVARI, T., Personalit\]i de prestigiu `n cadrul ANEFS,ROIBU, T. Editura Universal Dalsi, Bucure[ti, 1994.

  B|LA{A, GH. Sportivi de seam\, Editura Stadion, Bucure[ti, 1970.

  B|N|}AN, O. [i colectiv 50 de ani de sport la IMF Bucure[ti, Editura Stadion, Bucure[ti, 1970.

 • Surse bibliografice

  1380

  B|NCIULESCU, V. Box mic\ enciclopedie, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1972.

  B|NCIULESCU, V. Jocurile olimpice de-a lungul veacurilor,Editura UCFS, Bucure[ti, 1964.

  B|NCIULESCU, V. Acest straniu secol al sportului,Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1976.

  B|NCIULESCU, V. Sport [i cultur\, Editura Facla, Timi[oara, 1983.

  B|NCIULESCU, V. Limbajul sportiv, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1984.

  BTLAN, I. Introducere `n istoria [i filosofia culturii (edi]ia a II-a),Editura Didactic\ [i Pedagogic\, ANEFS, Bucure[ti, 1995.

  BECHIS, M. (coordonator) Agenda Diana 2000, Tipografia Arta Grafica BazziS.p.A., Milano, 2000.

  BEKMANN, O. Sport lexicon, Elipzig, Viena, 1933.

  BORIGA, N.A. Atletismul romnesc 1912-1933 (Palmares Interna]ional),Poligrafia Bucure[tii-Noi, Bucure[ti 1997.

  BORIGA, N. A., SIMIONESCU, VL. Federa]ia Romn\ de Atletism Campionii Romniei, 1914-1998,Romcartexim, Bucure[ti, 1999.

  BORIGA, N.A., SIMIONESCU, VL. Evolu]ia recordurilor na]ionale ale Romniei,Poligrafia Bucure[tii-Noi, Bucure[ti, 1997.

  BRAN, E.L. Terenuri, instala]ii, materiale [i organizarea reuniunilor deatletism, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti, 1962.

  BREBAN, V. Dic]ionar al limbii romne contemporane, Editura{tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1980.

  BUC|, M., VINTELER, O. Dic]ionar de antonime, Editura Enciclopedic\ Romn\,Bucure[ti, 1974.

  BUCUR-IONESCU, M. [i colectiv Romnia la Jocurile Olimpice, Editura Sport-Turism,Bucure[ti, 1986.

  BULG|R, GH. [i colab. Dic]ionar de sinonime, Editura Albatros, Bucure[ti, 1972.

  C|ILEANU, T. Mic dic]ionar al sporturilor, Editura Albatros, Bucure[ti, 1984.

  CEAU{ESCU, N. Pedagogia educa]iei fizice [i sportului,Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1984.

  CHENDREANU, I., IUGA, C., Enciclopedia boxului clujean, Editura Mesagerul,BERINDEAN, C. Cluj Napoca,1999.

  CHIOREANU, A. R|DULESCU, G. Mic dic]ionar enciclopedic, Editura Enciclopedic\ Romn\,Bucure[ti, 1972.

  CHIRIL|, I. Nadia, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1977.

  CHIRIL|, I., IONESCU, M. Un veac de fotbal romnesc, Bucure[ti,Editura Funda]iei PRO, 1999.

  CIOBANU, C. [i colab. ~notul pe `n]elesul tuturor, Editura Stadion, Bucure[ti, 1972.

 • Surse bibliografice

  1381

  CI{MA{, GH. Luptele greco-romane, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1987.

  CLARKSON, P., SKRINAR M. Science of Dance Training, Human Kineticos Books,Champaign, Illinois, 1998.

  CONSTANTINESCU, I. Dic]ionar turistic, Editura Stadion, Bucure[ti, 1970.

  COSTESCU, G. Dou\zeci [i cinci de ani de via]\ sportiv\ n Romnia,Tipografia C. V\c\rescu, 1938.

  CRETA, Z. [i colab. Dic]ionar al limbii romne actuale (edi]ia a II-a), Curtea Veche,Bucure[ti, 1998.

  CRUCEANU, D. Coopera]ia `n Romnia, Bucure[ti, Editura Artifex, 1998.

  DAUVEANU, J. [i colab. Encyclopdie des Sports, Librairie Larousse, Paris, 1964.

  DINC|, AL. Dinamo Bra[ov semicentenar 1949-1999, Infopres SA,Odorheiu Secuiesc,1999.

  DRAEFER, D.F., SMITH, R.V. Comprehensive Asian Fighting Arts, Ed. Kodansha Int.,Tokyo, N.Y., 1980.

  DRAGNEA, A. Antrenamentul sportiv, Editura Didactic\ [i Pedagogic\,Bucure[ti, 1996.

  DRAGNEA, A. [i colab. Teoria educa]iei fizice [i sportului, Editura Cartea {colii,Bucure[ti, 2000.

  DR|GAN, I. Martor la a X-a Olimpiad\ de var\,Editura Z 2000, Bucure[ti, 2000.

  DR|GAN, I., MLADIN, O. ~nv\]a]i `notul, Editura UCFS, Bucure[ti, 1962.

  DUMITRESCU, I. Boxeri romni pe treptele afirm\rii, Editura Sport-Turism,Bucure[ti, 1991.

  DUMITRESCU, L. [i colectiv Romnia `n lumea sportului, Editura Editis, Bucure[ti, 1995.

  DUMITRESCU, M. Un sfert de veac la volanul bolizilor, Editura Rodos, Bucure[ti, 1998.

  DU}ULESCU, M. Dic]ionarul filozofic, Editura Scrisul Romnesc, Craiova, 1937.

  ECONOMU, V. Fotbal probleme de tactic\ `n jocul modern,Editura UCFS, Bucure[ti, 1964.

  ECONOMU, V. Fotbal modern, Editura CNEFS, Bucure[ti, 1969.

  EPURAN, GH. Regulamentul jocului de voley-ball, Editura CCOSP, Bucure[ti, 1947.

  EPURAN, M. Psihologia educa]iei fizice, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1976.

  EPURAN, M. [i colab. Psihologia sportului de performan]\ teorie [i practic\,Editura FEST, Bucure[ti, 2001.

  FNTNEANU, E. Volei mic\ enciclopedie, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1981.

  FNTNEANU, E. C\l\ria de la A la Z, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1986.

  FNTNEANU, E. Romnia la Jocurile Olimpice,Redac]ia Publica]iilor pentru Str\in\tate, Bucure[ti, 2001.

 • Surse bibliografice

  1382

  FLEW, A. Dic]ionar de filozofie logic\, Editura Humanitas, Bucure[ti, 1996.

  FREDERIC, L. Dic]ionar de arte mar]iale, Editura Enciclopedic\, Bucure[ti, 1993.

  GRLE{TEANU, D., NAUM, H., Dou\ decenii de avnt sportiv, 1944-1964,URZICEANU, R. Editura UCFS, Bucure[ti 1964.

  GRLE{TEANU, D., Decenii de aur, 1947-1967, Editura CNFS, Bucure[ti, 1968.M|R|{ESCU, N.

  GEORGE, T., LUDU, V. Olympia, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1985.

  GEORGESCU, FL. Educa]ia fizic\ [i sportul fenomen social,Editura Stadion, Bucure[ti, 1971.

  GHENADI, V. [i colab. Volei. Obiectivizarea instruirii, Editura Plumb, Bac\u, 1995.

  GHIBU, E., TODAN, I. Sportul romnesc de-a lungul anilor,Editura Stadion, Bucure[ti, 1970.

  GOGA, I., B|NCIULESCU, V. Eroii Olimpiadelor, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1980.

  GOGA, I., VALERIU, E. Olimpiada mexican\, Editura UCFS, Bucure[ti, 1969.

  GOGA, I., VILARA, R. Tokio Olimpiada recordurilor, Editura UCFS, Bucure[ti, 1965.

  GRINEVICI, I. [i colectiv SPORT Asocia]ia pentru Cultur\ Fizic\ [i Sport Locomotiva,Imprimeria MCF [i Fabrica de timbre Filaret, Bucure[ti, 1958.

  GUSTI, D. [i colaboratorii Enciclopedia Romniei, 4 vol., Editura Imprimeria Na]ional\,Bucure[ti, 1939.

  HABERSETSER, R. Le guide Marabout du Karat, Ed. Grard & Cie., Verviers, 1969.

  HABERSETSER, R. Dcouvrez les Ko-Budo dOkinawa, Ed. Amphora, Paris, 1992.

  HAESENDONCK, F.M. Judo encyclopdie par limage, Ed. Erasme,Anvers Bruxelles, 1976.

  HANT|U, I. Manual de judo, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti, 1990.

  IOAN, V. Atletismul romnesc, Bucure[ti, 1944.

  IOANOVICI, C. Album aviatic, editat de Ziua Avia]iei Romne, Bucure[ti, 1986.

  IONESCU, A. Sportul [i artele, ONEF, Bucure[ti, 1934.

  IONESCU, A., MAZILU, V. Exerci]iul fizic n slujba s\n\t\]ii, Editura Stadion, Bucure[ti, 1971.

  IONESCU, C. Cinci ani de motociclism, Tipografia ziarului Universul,Bucure[ti, 1933.

  IONESCU, D. 30 de ani de activitate, Tipografiile Romne Unite,Bucure[ti, 1936.

  IONESCU, D. Conduc\tor pentru predarea gimnasticii, Atelierele Grafice Universul,Bucure[ti, 1915.

  IONESCU, D. Istoricul gimnasticii [i educa]iei fizice la noi,Tipografia Revista Geniului, Bucure[ti, 1939.

  IONESCU, GH., IONESCU, C., Vademecum pentru modeli[ti, Editura Sport-Turism,IONESCU, O. Bucure[ti, 1983.

 • Surse bibliografice

  1383

  IONESCU, M. Fotbal tehnic\ [i stil, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1976.

  IONESCU, M. Fotbal pe contraatac, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1979.

  IONESCU, M. Fa]a nev\zut\ a fotbalului, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1992.

  IONESCU, M. Cu [i f\r\ crampoane, Editura Porto-Franco, Gala]i, 1994.

  IONESCU, M., TUDORAN, M. Fotbal de la A la Z, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1984.

  IONESCU, R. [i colectiv Scrima de la A la Z, Editura Sport-Turism, Bucure[ti, 1984.

  IORDAN, I., GRAUR, A., Dic]ionarul limbii romne, Editura Academiei, Bucure[ti, 1984.COTEANU, I.

  IORGA, N. Orizonturile mele. O via]\ de om a[a cum a fost,Editura Minerva, Bucure[ti, 1976.

  IUGA, C., C|PRARU, GH. Clubul Sportiv Voin]a Cluj 50 (1951-2001), Cluj-Napoca, 2001.

  JOJA, A. Dic]ionar enciclopedic romn, 4 vol., Editura Politic\, 1965.

  KIRI}ESCU, C. Palestrica (edi]ia a II-a) Editura UCFS, Bucure[ti, 1964.

  KIRI}ESCU, C. O via]\, o lume, o epoc\. Memorii, Editura Sport-Turism,Bucure[ti, 1979.