25
BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5 COMPUTERWETENSCHAPPEN 5 FYSICA EN STERRENKUNDE 6 GEOGRAFIE 7 WISKUNDE 8 INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN 9 INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 10 KUNSTWETENSCHAPPEN EN ARCHEOLOGIE 11 GESCHIEDENIS 11 TAAL- EN LETTERKUNDE 12 TOEGEPASTE TAALKUNDE 13 WIJSBEGEERTE EN MORAALWETENSCHAPPEN 13 CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN 14 FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 15 RECHTEN 16 AGOGISCHE WETENSCHAPPEN 16 PSYCHOLOGIE 17

BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

BIO-INGENIEUR 4

BIOLOGIE 4

CHEMIE 5

COMPUTERWETENSCHAPPEN 5

FYSICA EN STERRENKUNDE 6

GEOGRAFIE 7

WISKUNDE 8

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN 9

INGENIEURSWETENSCHAPPEN 9

INGENIEURSWETENSCHAPPEN: ARCHITECTUUR 10

KUNSTWETENSCHAPPEN EN ARCHEOLOGIE 11

GESCHIEDENIS 11

TAAL- EN LETTERKUNDE 12

TOEGEPASTE TAALKUNDE 13

WIJSBEGEERTE EN MORAALWETENSCHAPPEN 13

CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPEN 14

FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN 15

RECHTEN 16

AGOGISCHE WETENSCHAPPEN 16

PSYCHOLOGIE 17

Page 2: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN 18

POLITIEKE WETENSCHAPPEN 19

SOCIOLOGIE 20

TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 20

HANDELSINGENIEUR 21

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN 21

LICHAMELIJKE OPVOEDING EN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN 22

REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE 24

Brussel, juni 2015.

Intern werkdocument samengesteld door het VUB Career Center op basis van de VUB Opleidingen

“Waar ga je studeren” 2015-2016.

Page 3: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5
Page 4: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

Bio-ingenieur Als bio-ingenieur kies je in elk geval voor een toekomstgericht beroep waarin de ontwikkeling en de

duurzame productie van industriële grondstoffen, levensmiddelen, fijnchemicaliën en

geneesmiddelen centraal staan.

Met een bachelordiploma in de Bio-ingenieurswetenschappen beheers je de basisvaardigheden die

noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een nieuw biotechnologisch proces. En met een

masterdiploma ben je in staat die basiskennis om te zetten in de praktijk. Als je de bachelor- en

masteropleiding gevolgd hebt, krijg je de wettelijke academische ingenieurstitel. De titel van

ingenieur is internationaal erkend en geeft aan dat je een wetenschappelijke en technische opleiding

hebt afgerond.

Van onderzoeker tot manager in een oneindig aantal sectoren

Vaak start je als bio-ingenieur met een technisch-commerciële of een onderzoeksfunctie om later

door te groeien naar het middenkader of een leidinggevende functie in de bedrijfswereld of elders in

binnen- of buitenland. Je kan dankzij je brede vorming in tal van sectoren aan de slag: de landbouw-

de fermentatie en de voedingsindustrie en aanverwante sectoren, chemie en fijnchemie,

agrochemie, farmacie en fytofarmacie, milieubeheer en milieuwetgeving, de milieutechnologie en

alternatieve energiewinning of biomedische sector. Je kan je bezighouden met veevoeders of

meststoffen, levensmiddelen of chemische processen. Maar je kan eveneens een baan zoeken in de

biotechnologische industrie voor de ontwikkeling van verbeterde planten, geneesmiddelen,

vaccins,…

Ook bij de overheid, in het onderwijs, het onderzoek aan de universiteit of een onderzoeksinstelling,

de (bio)informatica en in het domein van de ontwikkelingssamenwerking zijn heel wat bio-ingenieurs

actief.

Biologie Jobuitwegen

Het is een vaak gehoorde misvatting dat je met een masterdiploma in de Biologie weinig succes hebt

op de arbeidsmarkt. Of dat je praktisch zeker in het onderwijs terecht komt. Niets is minder waar. Als

Master in de Biologie heb je talrijke troeven op de arbeidsmarkt. Zo heb je naast een veelzijdige,

parate kennis ook talrijke vaardigheden opgebouwd waardoor je na afstuderen in volgende sectoren

terecht kan:

1. Onderzoek

Het grootste deel van de afgestudeerde biologen begint zijn/haar loopbaan als onderzoeker. In de

eerste plaats kan dit aan een universiteit, bv. door het aanvangen van een doctoraat. Biologen

worden ook aangesteld in klinische laboratoria (ziekenhuizen), musea, onderzoeksinstellingen (bv.

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Instituut voor Tropische Geneeskunde) en

biotechnologische of farmaceutische bedrijven.

2. Milieubeleid, natuurbeheer en educatie

Page 5: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

Een groot aantal biologen komt ook in beleidsfuncties terecht. Zo zijn biologen op gemeentelijk,

provinciaal, federaal en Europees niveau actief betrokken in het milieubeleid. Ook nationale parken

en natuurreservaten doen beroep op biologen voor beheer, advies en educatie van bezoekers.

3. Onderwijs

Wil je toch je passie en enthousiasme voor biologie doorgeven aan een volgende generatie, dan kan

dat natuurlijk ook. Ongeveer 13-14% van de afstuderende biologen kiest ervoor om voor de klas te

staan. Dit kan zowel in het secundair onderwijs als aan een hogeschool. De VUB heeft een Specifieke

Lerarenopleiding van 60 studiepunten waarvan je al 30 studiepunten in je master kan opnemen.

Ook andere masters mogelijk

Met je bachelordiploma Biologie kan je ook kiezen voor:

- Oceans and Lakes – Master of Marine and Lacustrine Science and Management

- Master of Molecular Biology

Meer informative over de masteropleidingen: www.vub.ac.be/masters

Lerarenopleiding

Zou je graag voor de klas staan? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding aan je diploma

toevoegt. Deze opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je

kan de Specifieke Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere academiejaren.

Chemie Jobuitwegen

Dankzij je brede vorming kan je in tal van sectoren aan de slag. De meeste afgestudeerde masters

bouwen een loopbaan uit in de chemische, agrochemische of farmaceutische nijverheid. Ze

verrichten daar sterk uiteenlopende functies: in research, productie, laboratoria, verkoop en

management. Een aantal chemici komt terecht in overheidslaboratoria voor de controle en het

onderzoek van eetwaren, drinkwater, radioactieve straling, afvalstoffen en andere milieuaspecten.

Ook in medische laboratoria, ziekenhuizen en apotheken is er behoefte aan chemici.

- Het profiel Industrie bereidt je voor op een rechtstreekse intrede in de bedrijfswereld.

- Als je het profiel Onderwijs gekozen hebt, kan je in het hoger en het secundair onderwijs als

leerkracht chemie aan de slag. Naar verwachting zal de vraag naar leerkrachten chemie in de

komende jaren alleen maar toenemen. De VUB biedt de Specifieke Lerarenopleidingen aan,

waarbij je na 60 studiepunten de officiële bevoegdheid hebt om les te geven.

- Via het profiel Onderzoek bereid je je voor op een doctoraat. Dit is vooral gericht op

zelfstandig wetenschappelijk onderzoek en kan een voortzetting zijn van je gekozen

afstudeerrichting, maar je kan ook kiezen voor een doctoraat in een andere specialisatie.

Computerwetenschappen Jobuitwegen

Page 6: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

De vraag naar hooggeschoolde informatici overstijgt nog steeds het aanbod. De Belgische economie

heeft een grote nood aan informatici allerhande. Er zijn nog steeds vacatures die maandenlang

openstaan of zelfs oningevuld blijven. Met een universitair diploma Computerwetenschappen of

Toegepaste Informatica kun je alle kanten op. Je kunt uiteraard werken in één van de vele

softwarebedrijven maar ook in de informatica-afdeling van bedrijven waarvan de kerntaken zich niet

in de informaticasector bevinden zoals banken, verzekeringen, de industriële sector,

gezondheidszorg, transportsector, overheidsdiensten,…

Ook een eigen zaak opstarten behoort tod de mogelijkheden en uiteraard kun je ook gaan lesgeven

zowel in het reguliere onderwijs (secundair en hoger onderwijs) als in het bedrijfsleven. Tenslotte

kan je fundamenteel of toepassingsgericht onderzoek verrichten en werken aan een doctoraat.

Enkele mogelijke functies van een computerwetenschapper:

- De ICT-architect tekent de technische en functionele structuur van een softwareoplossing

uit. Dit is te vergelijken met het werk van een bouwkundig architect, die de technische en de

functionele structuur van een gebouw uittekent.

- De ICT-analist bestudeert tijdens de voorstudie van een informaticaproject de

bedrijfsbehoeften en zet deze om in een plan voor een concrete oplossing, inclusief een

raming van de benodigde inspanningen en kosten. Vaak assisteert hij/zij de ICT-architect

- De ICT-consultant zoekt informatica-oplossingen voor problemen bij bedrijven,

overheidsinstellingen, organisaties, etc. Hij/zij identificeert en definieert mogelijkheden om

(bedrijfs)processen te vereenvoudigen en te verbeteren. Hij/zij analyseert problemen en stelt

de meest geschikte oplossingen voor.

- De softwareontwerper vertaalt de plannen van de ICT-architect en de analist in een concreet

softwareontwerp dat vervolgens kan worden gerealiseerd door de programmeurs.

- De projectmanager is verantwoordelijk voor de algemene opvolging van een project. Hij/zij

worgt voor de administratie, onderhoudt contact met de klant en de leveranciers en ziet er

op toe dat de projectmedewerkers lastenboek en deadlines respecteren.

- De onderzoeker draagt bij tot de vooruitgang van het vakgebied zelf. Het vakgebied is nog in

volle ontwikkeling en er is geen gebrek aan uitdagingen. Als onderzoeker kan men aan de

slag aan een universiteit, in een onderzoeksinstituut of in een bedrijf.

- De webspecialist bedenkt, ontwerpt en ontwikkelt nieuwe webtoepassingen of nieuwe

versies van bestaande websites en webtoepassingen. Het kan hierbij gaan om internet- en

intranetsites, webportalen, mobiele toepassingen, e-commerce systemen, e-government

systemen, e-learning systemen, entertainment,…

- De databasemanager ontwerpt en beheert databanken. Hij/zij waakt hierbij over de

efficiëntie en de veiligheid van de gegevens.

Fysica en Sterrenkunde Jobuitwegen

Masters in de Fysica en Sterrenkunde van de Vrije Universiteit Brussel hebben een veelzijdige, parate

kennis opgebouwd en bruikbare vaardigheden verworven waardoor ze zonder moeite een job vinden

in de meest diverse sectoren. Ze kunnen in alle bedrijfstakken terecht waar probleemoplossend

Page 7: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

vermogen, analytische, wiskundige en IT-skills welkom zijn. De vraag naar fysici overstijgt momenteel

het aanbod.

Vele afgestudeerden komen in het wetenschappelijk onderzoek terecht. Zowel in het binnen- als in

het buitenland werken onze alumni mee aan de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. Maar

ook in de industrie zijn fysici zeer gegeerd. Door hun brede basis in modelleren, statistiek,

informatica en problem-solving worden zij vaak ingezet voor onderzoek en ontwikkeling. In het bank-

en verzekeringswezen werken ook talrijke mensen met een fysicaopleiding. Hier werken zij onder

andere rond risicoanalyse en de modellering van de financiële markten.

Met de minor Onderwijs kan je leerkracht in het secundair en/of hoger onderwijs worden. Er is een

grote nood aan leerkrachten die hun passie voor de fysica doorgeven aan de volgende generatie

wetenschappers. De Specifieke Lerarenopleiding (60 studiepunten) van de VUB is open voor elke

master.

Geografie Jobmogelijkheden

De toenemende belangstelling voor het milieu, de groeiende bezorgdheid omtrent stedelijke

ontwikkeling en sociale ongelijkheid, de ruimtelijke planning en de recente toepassingen van digitale

cartografie en geo-IT bieden geografen tal van tewerkstellingsmogelijkheden.

Milieu, planning, cartografie

Afgestudeerde geografen gaan vandaag voornamelijk aan de slag in overheidsinstellingen en

privébedrijven waar milieu- en planningsvraagstukken centraal staan, maar ook in de cartografische

sector die sinds de ontwikkeling van geautomatiseerde systemen voor ruimtelijk informatiebeheer

(GIS) een alsmaar groeiende afzetmarkt voor jonge geografen vormt. Een belangrijk deel van de

afgestudeerden komt ook terecht in het onderwijs en in het onderzoek.

Werken aan een geïntegreerd milieubeleid

Als fysisch geograaf kan je aan de slag in uiteenlopende sectoren die betrokken zijn bij het uittekenen

en het uitvoeren van een geïntegreerd milieubeleid. Je ver vult ofwel een coördinerende, ofwel een

technische functie in overheidsdiensten of privéstudiebureaus. Fysisch geografen vinden ook hun

weg in het global change onderzoek en in de weersvoorspelling.

Vorm geven aan ruimtelijk en stedelijk beleid

Als stadsgeograaf ben je uitstekend geplaatst om voor de overheid of voor privéstudiebureaus te

werken, waar je het ruimtelijk en stedelijk beleid mee vorm kan geven (stadsontwikkeling, mobiliteit,

toerisme, city marketing,…). Er is eveneens een steeds grotere groep van semi-publieke instellingen

en stedelijke vzw’s die actief zijn op het terrein van economische, sociale en culturele actie en

programmatie (onder andere stadsprojecten, wijkontwikkelingsprojecten,…) waar je met je expertise

terecht kan.

Cartografie of toegepast ruimtelijk onderzoek?

Page 8: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

Als geo-informatiedeskundige kan je aan de slag in de cartografische wereld en in een alsmaar

groeiend aantal sectoren waar GI-technologie wordt toegepast. Je taak is ofwel coördinerend, ofwel

van meer technische of commerciële aard (cartograaf, GI-analist, GI-coördinator, GI-technisch-

commercieel medewerker). Steeds meer geografen komen ook terecht in het toegepast onderzoek in

het GI- en aardobservatiedomein dat plaatsvindt aan universiteiten en in gespecialiseerde

researchinstellingen.

Wiskunde Een zorgeloze toekomst

Wie het masterdiploma Wiskunde behaalt heeft nadien zicht op een prachtige toekomst.

Wiskundigen vinden hun weg in tal van sectoren. Ongeacht de gekozen afstudeerrichting heb je een

uitzicht op een interessante job in een zeer rijk gamma van sectoren, zoals o.a. de financiële sector,

de farmaceutische sector, de informatica- en technologiesector, de onderzoeksector en het

onderwijs.

Bedrijfsleven of onderzoek

Het merendeel van onze afgestudeerde wiskundigen vindt een loopbaan in de bedrijfswereld, zoals

o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, andere soorten bedrijven waar men statistische analyses

nodig heeft, overheidsinstellingen (bv. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Belgisch

Instituut voor Ruimte-Aeronomie, het KMI), de farmaceutische sector, informaticabedrijven of

informatica-afdelingen van bedrijven. Daarnaast kan je je ook toeleggen op academisch

wiskundeonderzoek in België of het buitenland.

Actuaris worden

Het actuarissenberoep is één van de meest tot de verbeelding sprekende beroepen waartoe een

diploma in de wiskunde kan leiden. Een actuaris staat in voor het financieel risicobeheer van banken

en verzekeringen en moet daarom zowel juridisch, economisch en vooral wiskundig geschoold zijn.

Deze brede waaier aan vereiste competenties zorgt voor een bijzonder aantrekkelijk loon en een

groot tekort aan actuarissen op de arbeidsmarkt.

Wie actuaris wil worden aan de Vrije Universiteit Brussel, kan zijn erkenning bij de beroepsvereniging

voor actuarissen aanvragen na het volgen van een goed uitgekiend keuzepakket doorheen de

bachelor- en masteropleiding en het schrijven van een financieel gerichte thesis. Beslis ja pas later in

de opleiding om voor een scholing in het actuariaat te gaan, dan heet de Vrije Universiteit ook een

Master-na-master in de Actuariële Wetenschappen in petto.

Lesgeven

Uiteraard kan je ook in het onderwijs stappen om zo je passie voor wiskunde door te geven aan een

nieuwe generatie wetenschappers. De vraag naar wiskundeleraars blijft zeer groot. Wie leerkracht

wiskunde wordt, zal met overgave de logische, abstracte manier van redeneren aan leerlingen

overbrengen en met hen een wereld van patronen, structuren en formules ontdekken. De

maatschappelijke rol van de leraar wiskunde mag niet onderschat worden, de leerkracht wiskunde is

de schakel om leerlingen te motiveren om later een wetenschappelijke of technische richting aan te

Page 9: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

vatten. Daarnaast is wiskunde het vak bij uitstek om leerlingen scherp, kritisch, logisch, zelfstandig en

onderzoekend te leren redeneren. In tegenstelling tot wat soms wel eens gedacht wordt, kezen niet

alle wiskundestudenten voor een job in het onderwijs. Onze afgestudeerden vinden hun weg in een

brede waaier van beroepen en minder dan een kwart kiest nog resoluut voor het onderwijs. Te

weinig: er is een bijzonder groot tekort aan universitair opgeleide leraars wiskunde.

De Specifieke Lerarenopleiding omvat 60 studiepunten en duurt bijgevolg 1 jaar. Dit jaar omvat voor

ongeveer de helft theoretische vakken. Hierbij krijg je een theoretisch kader om te handelen als

leraar wiskunde aangereikt door de domeinen van de pedagogie, de onderwijskunde en de

vakdidactiek wiskunde (de wetenschap over hoe je wiskunde geeft) te bestuderen. De andere helft

gaat naar een praktijkcomponent. Dit is ofwel een stagetraject (eerst observeren, dan participeren en

dan helemaal zelfstandig voor de klas staan) dat onder begeleiding wordt afgewerkt. Ofwel kan je

kiezen om de praktijkcomponent af te werken als Leraar-In-Opleiding (LIO). Als LIO doe je geen stage,

maar sta je zelfstandig voor de klas en verdien je ook een loon. Jouw tewerkstelling wordt dan als

praktijkcomponent meegerekend.

Industriële wetenschappen Aan de slag als ingenieur

Je studeert af als ingenieur. Een diploma dat zeer gegeerd is op de arbeidsmarkt, want sinds een

aantal jaar is er een tekort aan ingenieurs. Dit betekent dat je na afstuderen een ruime keuze aan

werkgelegenheid hebt als:

- Procesingenieur

- Kwaliteitsingenieur

- Leidinggevende in het bedrijfsleven, dienstensector of overheid

- Zelfstandig ondernemer

- Wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit of een onderzoeksinstelling

Afhankelijk van de specialisatie die je volgde zal je in de sector van de hernieuwbare energie, auto-

en vliegtuigbouw, lucht- en ruimtevaart, elektronica of communicatietechnologie terechtkomen.

Ingenieurswetenschappen Aan de slag als Burgerlijk Ingenieur

Door de brede opleiding, de voorbereiding op levenslang leren en in probleemoplossend denken, zijn

burgerlijk ingenieurs veelzijdig en dus breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. Meer nog, er is veel vraag

naar afgestudeerde burgerlijk ingenieurs. Zij vinden dan ook direct na afstuderen een uitdagende job.

Opvallend daarbij is dat de gekozen specialisatierichting niet noodzakelijk bepalend is voor je latere

beroep of de sector waarin je terecht komt. Heel wat jobaanbiedingen richten zich niet uitsluitend

tot één bepaalde specialisatie. Als ingenieur ben je de aangewezen persoon om technische,

natuurwetenschappelijke, technologische en organisatorische problemen op te lossen. Je gaat aan de

slag als leidinggevende in de bedrijfswereld of bij de overheid, zowel in binnen- als buitenland. Dit

kan in de meest diverse sectoren:

Page 10: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

- Transport, lucht- en ruimtevaart

- Energie

- Telecommunicatie

- Micro-elektronica

- Milieu

- Voeding

- Geneeskunde

- Informatica

- Onderzoekswereld

Ingenieurswetenschappen: Architectuur Aan de slag als ingenieur-architect

Je kan aan de slag als architect of ingenieur, als zelfstandige of als werknemer, in binnen- of

buitenland.

De beroepsmogelijkheden zin dus talrijk. Sterker nog: alle afgestudeerden ingenieur-architect van de

VUB hebben binnen het jaar een job.

Je gaat je carrière tegemoet als:

- Architectonisch en constructief ontwerper

- Zelfstandig architect

- Bouwmanager

- Projectleider of deskundige in bouwtechnische aspecten

- Adviseur

- Medewerker of leidinggevende in een studie- of ontwerpbureau

- Medewerker of leidinggevende in openbare diensten (ruimtelijke ordening, stedenbouw,

monumenten en landschappen)

- Beheerder van gebouwd patrimonium in binnen- of buitenland

- Wetenschappelijk onderzoeker

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Je studie heeft je geleerd om een leven lang jezelf, je vak en daarmee de gebouwde omgeving te

vernieuwen. De praktijkervaring die je zal opdoen tijdens je loopbaan zal dit alleen maar verstersken.

Maar je kan jezelf ook nog bijscholen na het behalen van je masterdiploma.

- Wil je aan het werk als zelfstandig architect? Dan loop je eerst twee jaar stage bij een

architectuurbureau, aangesloten bij de Orde van Architecten.

- Wil je verder studeren? Dan behoort de master Stedenbouw en Ruimtelijke Planning tot de

mogelijkheden. Deze master kan je volledig in avondonderwijs doen, en kan je dus

combineren met je eerste werkervaring.

- Wil je je verder toeleggen op onderzoek? Dan kan je doctoreren. Als doctoraatsstudent doe

je voornamelijk onderzoek en ontplooi je verder je visie op architectuur en de gebouwde

omgeving. Maar je krijgt ook de kans om heel wat ervaring op te doen: je krijgt een

lesopdracht, je publiceert wetenschappelijke artikels, woont conferenties bij en geeft zelf

lezingen of presentaties in binnen- en buitenland.

Page 11: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

Kunstwetenschappen en Archeologie Jobuitwegen

Een ruime basiskennis, een brede vorming, competent en zelfstandig kunnen werken, kritische zin,

mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, kennis van en ervaring met diverse

beroepspraktijken. Het zijn allemaal kwaliteiten van iemand met en diploma Kunstwetenschappen en

Archeologie aan de VUB. Dat leidt tot heel wat jobmogelijkheden, bijvoorbeeld in musea, maar zeker

ook in de archeologische beroepswereld, in het wetenschappelijk onderzoek, in het onderwijs en

meer en meer ook in de brede erfgoedsector, aan de overheid en in de brede culturele economie.

Lerarenopleiding

Zou je graag voor de klas staan? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding aan je diploma

toevoegt. Deze opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je

kan de Specifieke Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere academiejaren.

Geschiedenis Jobmogelijkheden

Kritische zin, een brede basiskennis, vermogen tot zelfstandig werken, mondelinge en schriftelijke

communicatievaardigheden. Al deze kenmerken zitten in je rugzak als je de VUB straks verlaat en

worden erg gewaardeerd in tal van sectoren. Historici kiezen vaak voor het onderwijs (mits een

diploma Specifieke Lerarenopleiding), maar ook de media, de cultuursector, wetenschappelijke

onderzoeksinstellingen, het politieke bedrijf en de sociale sector stellen veel historici te werk. Als

geschiedkundige heb je een diploma dat veel raakvlakken heeft met andere disciplines. In de meeste

sectoren kun je dan ook terecht met je brede basiskennis. Heb je meer zin om echt onderzoek te

doen? Dan is het onderzoekslandschap aan een universiteit of binnen een geschiedkundige instelling

iets voor jou.

Word leraar

Zie je jezelf wel voor de klas staan om geschiedenis op een passionele wijze over te brengen aan

jongeren? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding aan je diploma toevoegt. Deze opleiding

bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je kan de Specifieke

Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere academiejaren.

Doctoreren

Als je zin hebt om je vast te bijten in een onderwerp en nog een stapje verder te gaan dan in je

masterproef, kan je, indien je aan de nodige voorwaarden voldoet, onderzoek gaan doen aan een

universiteit. Binnen de vakgroep Geschiedenis aan de VUB zijn er meerdere onderzoekscentra actief.

Het Centrum voor Historisch Onderzoek naar Stedelijke Transformatieprocessen fungeert als

kerngroep van een wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap die 21 onderzoekseenheden in

binnen- en buitenland omvat. Er wordt gefocust op arbeid en arbeidsverhoudingen,

migratiebewegingen en migranten, stedelijke middengroepen en de relaties tussen economische,

politieke en culturele elites.

Page 12: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

Het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (Brio) richt zich op vragen over

Brussel als meertalige, multiculturele stad, over thema’s als migrantenproblematiek, taalwetgeving,

identiteitsvorming en meertaligheid. Het centrum doet daarbij ook aan comparatief onderzoek

waarbij het Brussels bestuursmodel als voorbeeld kan dienen voor andere conflictsteden. Voorts is er

het Centrum FOST (Sociale en Culturele Voedingsstudies), een interdisciplinaire onderzoeksgroep die

de eetcultuur centraal plaatst als indicator van algemene historische processen. Stevig geënt op de

tradities van de opleiding Geschiedenis, verricht FOST onderzoek naar migratie,

identiteitsconstructie, arbeid, elite, gezondheid, kleinhandel, materiële cultuur, feest en restaurants.

Het Roman Society Research Center onderzoekt in samenwerking met de Universiteit Gent culturele,

sociale en economische processen en fenomenen in de Romeinse wereld, variërend van het begrip

“moed” in democratisch Athene tot textielnijverheid in Romeins Egypte.

Een archief als je eigen te kneden biotoop?

Een archivaris is algemeen gekend als bewaker van het historisch erfgoed. Hij zorgt ervoor dat

historische archieven overgedragen worden naar een veilige bewaarplaats, hij conserveert

documenten, laat ze restaureren, plaatst ze in hun context en inventariseert ze.

Voor hedendaagse documenten geldt ook dat er een goed systeem moet worden uitgedacht, -gerold

en beheerd. Binnen allerhande bedrijven en overheidsinstanties gaan immers een heleboel middelen

verloren bi het zoeken naar vitale documenten wanneer er een gebrek is aan een goed

archiefsysteem. Archief- en documentbeheerders zijn dan ook een noodzaak om alles in goede

banen te leiden en de Sherlocks van dienst om snel documenten te vinden.

De master-na-master Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentenbeheer is een

interuniversitaire opleiding en de enige in Vlaanderen die archivarissen-documentbeheerders vormt

op universitair niveau. Naast een wetenschappelijk-academische opleiding, moet je zelf ook de

handen uit de mouwen steken. Tijdens de verplichte stage van minimaal 300 uur in een archiefdienst

of in een administratie, ga je praktijkervaring opdoen die je gelegenheid geeft om deze ervaring aan

de onderrichte materie te toetsen.

Taal- en Letterkunde Er zijn talrijke opties als je zin hebt om verder te studeren:

Behaal een masterdiploma in een derde taal

Als je in je tweede bachelorjaar een derde taal aan je programma hebt toegevoegd, kan je na het

behalen van je master ook voor deze derde taal nog een masterdiploma behalen.

Master in de Literatuurwetenschappen

Deze eenjarige interuniversitaire Master-na-Master diept de verschillende

literatuurwetenschappelijke methoden van de opleiding Taal- en Letterkunde verder uit en bereidt je

voor op zelfstandig wetenschappelijk onderzoek. De master wordt gedoceerd door specialisten van

verschillende universiteiten, waaronder de VUB.

Master of Arts in American Studies

Deze eenjarige interuniversitaire Master-na-Master geeft je binnen verschillende disciplines en

vanuit diverse invalshoeken een beeld van de Amerikaanse samenleving in al haar aspecten. De

Page 13: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

master wordt gedoceerd in het Engels door Belgische en Amerikaanse specialisten van verschillende

organisaties en universiteiten, waaronder de VUB.

Journalistiek

De eenjarige master Journalistiek kan je na het beëindigen van Taal- en Letterkunde zonder

voorbereidingsprogramma toevoegen aan je studie. Hier leer je de knepen van het journalistieke vak

en word je opgeleid tot journalist voor radio, tv, gedrukte of onlinemedia. Deze master heeft een

hoog praktijkgehalte en vormt je tot een kritische journalist met een open geest. In de

achtergrondvakken krijg je een overzicht van journalistieke concepten en theorieën en denk je na

over de taak van de journalist in de maatschappij.

Lerarenopleiding

Zou je graag voor de klas staan om je passie voor taal en literatuur over te brengen aan jongeren of

volwassenen? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding aan je diploma toevoegt. Deze

opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je kan de Specifieke

Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere academiejaren.

Toegepaste Taalkunde

Jobuitwegen

Er is steeds meer vraag naar meertalige werknemers, zowel bij de overheid als in de bedrijfswereld.

De toenemende internationalisering van onze maatschappij zal die vraag enkel maar doen stijgen. Als

vertaler kan je gaan werken in vertaalbureaus, als zelfstandige of in loondienst bij de overheid of in

bedrijven. Tolken vind je vooral bij internationale instellingen, de overheid of in het bedrijfsleven.

Onze afgestudeerde masters in de Journalistiek gaan aan de slag bij kranten en tijdschriften, op

internetredacties en op radio- en televisieredacties.

Doctoreren

Wil je je verder toeleggen op onderzoek? Dan kan je doctoreren. Als doctoraatsstudent doe je vooral

onderzoek. Maar je krijgt ook de kans om heel wat ervaring op te doen: je krijgt een lesopdracht, je

publiceert wetenschappelijke artikels, woont conferenties bij en geeft zelf lezingen en presentaties in

binnen- en buitenland. Je maakt bovendien kennis met andere onderzoekers in jouw vakgebied

wereldwijd.

Voor de klas staan iets voor jou?

Misschien nu nog niet, maar later wel! Met je diploma in de Toegepaste Taalkunde kan je lesgeven in

de talen die je gestudeerd hebt. Deze opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie

en de helft stage. Je kunt de Specifieke Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere jaren.

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen Jobuitwegen

Vandaag vinden we afgestudeerde wijsgeren en moraalwetenschappers terug in alle organisaties

waar ze kritische, analyserende en synthetiserende denkers kunnen gebruiken – en dat zijn er heel

Page 14: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

wat. Naast de bedrijfswereld, die waardeert hoe filosofen in staat zijn innovatieve structuren en

processen uit te denken zonder het grotere plaatje uit het oog te verliezen, vinden we ook veel

wijsgeren en moraalwetenschappers terug in socioculturele verenigingen en in de media.

Studenten die in de masterfase van hun opleiding kiezen voor de afstudeerrichting

Moraalwetenschappen en Humanistiek, kunnen leraar Moraal of filosofie in het secundair onderwijs

of hogeschool worden. De studenten die de stage ‘morele begeleiding’ en het aanvullende

opleidingsonderdeel ‘Inleiding tot de praktijk van de Humanistiek’ hebben gevolgd, komen in

aanmerking om te werken als moreel consulent in hulpverlenende organisaties in het algemeen of in

één van de Centra Morele Dienstverlening van deMens.nu in het bijzonder.

Heb je nog meer zin om onderzoek te doen? Zoek het uit als PhD-student

De VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-

onderzoekers te stimuleren en promoten via workshops, seminaries, master classes,… Een doctoraat

in de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen? Neem dan eens contact op met de doctoral school of

Human Sciences. www.vub.ac.be/phd/doctoraatsopleiding

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis

aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 24 master-na-masteropleidingen

aan en evenveel postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder

hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv.

Criminologische Wetenschappen Jobuitwegen

Tijdens je opleiding leer je een heleboel vaardigheden aan die van pas komen in verschillend

werkdomeinen. Als criminoloog is je multidisciplinaire vorming een échte troef en kan je terecht in

tal van coördinerende, ondersteunende wetenschappelijke en beleidsfuncties waar je kan

samenwerken met juristen, psychologen, maatschappelijke assistenten,…

Begeleidende en coördinerende functies op beleidsniveau

Je kunt je carrière opbouwen bij de politie als strategisch analist, beleidsmedewerker of

slachtofferbejegenaar, in de gerechtelijke wereld als parketcriminoloog, als directeur van een

gevangenis, van een justitiehuis of een jeugdinstelling, als veiligheidsadviseur of preventieambtenaar

bij de gemeenten, als begeleider van gemeenschapsdiensten of leerprojecten voor jonge

delictplegers, als coördinator of begeleider van jeugdpreventieprojecten op gemeentelijk vlak.

Tal van toekomstmogelijkheden

Maar ook de media, slachtofferzorg, de private veiligheidssector en de interne veiligheidsdiensten

van private ondernemingen behoren tot de mogelijkheden. Ook in de academische wereld kan je

terecht voor onderzoeks- en onderwijsfuncties.

Page 15: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

Farmaceutische Wetenschappen Jobuitwegen

Beide masters leiden tot de titel van ‘apotheker’. Hoewel de nadruk binnen de twee masters op

verschillende werkterreinen en –processen ligt, is het in pricnipe mogelijk om als afgestudeerde

Master in de Geneesmiddelenontwikkeling in een apotheek te gaan werken en omgekeerd kan je als

Master in de Farmaceutische Zorg ook in de industrie terecht. De beroepsmogelijkheden zijn talrijk.

Zo kan je aan de slag in verschillende sectoren:

- Officina

- Farmaceutische industrie en scheikundige nijverheid

- Voedingsnijverheid en cosmetische industrie

- Farmaceutische inspectie bij de overheid (ministerie Volksgezondheid, RIZIV, FAGG)

- Onderwijs

- Onderzoek

- Als ziekenhuisapotheker (mits manama Ziekenhuisfarmacie)

- Als industrieapotheker (mits manama Industriële Farmacie)

Na de master… De master-na-master!

Onafhankelijk van welke master je hebt gevolgd, kan je je verder specialiseren met de twee master-

na-masteropleidingen.

- Industriële Farmacie (60 SP) – 1 jaar

Wanneer je binnen de industrie carrière wil maken, wordt er voor bepaalde functies vaak gevraagd

dat je de Master-na-Master Industriële Farmacie kan voorleggen. Binnen deze opleiding leer je de

processen van de bereiding en productie van geneesmiddelen op industriële schaal begrijpen en

opvolgen. Daarnaast wordt er ook aandacht gegeven aan het implementeren en superviseren van de

kwaliteitscontrole van geneesmiddelen. De opleiding stelt je eveneens in staat om ondersteuning te

geven bij klinische studies, marketing en salesopdrachten. Bovendien wordt verwacht dat je de

eindverantwoordelijkheid kunt dragen voor publiciteit en voorlichting, fabricatie en controle en dat

je kan participeren in experimenteel en klinisch farmacologisch onderzoek. Na de eenjarige opleiding

moet je nog een verplichte stage van een half jaar doorlopen.

- Ziekenhuisfarmacie (60 SP) – 3 jaar

Als Master in de Ziekenhuisfarmacie kan je de farmaceutische wetgeving en de ziekenhuiswetgeving

met betrekking tot de ziekenhuisapotheek toepassen, ben je vertrouwd met het financieel beheer

van de ziekenhuisapotheek en kan je processen in verband met aankoop, voorraadbeheer en

distributie beheren. Je leert er ook de tarifering van de ziekenhuisapotheek uitvoeren en krijgt inzicht

in de principes van kwaliteitsborging. Deze opleiding stelt je in staat om te kunnen participeren in het

beleid van het ziekenhuis met betrekking tot geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en

implantaten en ziekenhuishygiëne. De opleiding bevat 2 jaar stage, verspreid over de 3

opleidingsjaren. Er is een selectieprocedure die bepaalt of je wordt toegelaten tot deze opleiding.

Page 16: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

Rechten Jobuitwegen

Veel van onze afgestudeerden gaan aan de slag als jurist in de bedrijfswereld of bij de overheid. Er

zijn veel mogelijkheden die voor een bedrijfsjurist openstaan: bij banken, bij

verzekeringsmaatschappijen, bij belastingdiensten, in werkgeversorganisaties, in de welzijnssector en

uiteraard in de industrie, waar ook managementfuncties, administratieve, commerciële of

communicatieve taken aan juristen worden toevertrouwd.

Een ander deel van onze afgestudeerde masterstudenten loopt de driejarige stage aan de balie om

later een togaberoep uit te oefenen zoals advocaat, rechter of parketmagistraat. Ook andere functies

binnen de gerechtelijke wereld waarvoor een juridische opleiding vereist is (griffier,

gerechtsdeurwaarder,…) liggen binnen handbereik. De nationale en internationale diplomatie zijn

ook belangrijke aantrekkingspolen voor onze studenten.

Verder studeren?

Na het beëindigen van je masteropleiding in de Rechten kan je nog verder studeren. We bieden

onder meer de volgende master-na-masteropleidingen aan: Sociaal Recht, Internationaal en

Europees Recht en Notariaat. Daarnaast kan je ook een postgraduaat Fiscaal Recht volgen of de

Master in International and European Law aan het Institute of European Studies.

Doctoreren

Wil je je verder toeleggen op onderzoek? Dan kan je doctoreren. Als doctoraatsstudent doe je vooral

onderzoek. Maar je krijgt ook de kans om heel wat ervaring op te doen: je krijgt een lesopdracht, je

publiceert wetenschappelijke artikels, woont conferenties bij en geeft zelf lezingen en presentaties in

binnen- en buitenland. Je maakt bovendien kennis met andere onderzoekers in jouw vakgebied

wereldwijd.

Agogische Wetenschappen Jobuitwegen

Als agoog kan je aan de slag als begeleider, beheerder of beleidsmedewerker. Je kan bijvoorbeeld

aan het werk in de sociale sector als jeugdwerker, straathoekwerker of als medewerker in de

drughulpverlening of een gemeentelijke sociale dienst. Of je kan bijvoorbeeld gaan werken in

landelijke jeugdwerkorganisaties, jeugdhuizen of organisaties die zich inzetten voor kansarme

jongeren of minderheden. In de culturele centra, educatieve diensten van musea, de sportwereld, de

recreatiesector of gemeentelijke cultuurdiensten zoeken ze agogen voor de uitwerking en

begeleiding van projecten. Ook in de (volwassenen)educatie is een plaats voor je weggelegd als

begeleider of leidinggevende.

Heb je nog meer zin om onderzoek te doen? Zoek het uit als PhD-student!

Aan de VUB wordt binnen de onderzoeksgroep Educatiewetenschappen onderzoek verricht op het

gebied van Agogiek en Onderwijskunde. Alle onderzoeksactiviteiten zijn ondergebracht in een van de

volgende grote onderzoekstopics: gemeenschapsvorming, verandering en innovatie in educatieve

contexten en cultuureducatie.

Page 17: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

De VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-

onderzoekers te stimuleren en promoten via workshops, seminaries, master classes,…

Meer info? www.vub.ac.be/phd/doctoraatsopleiding

Afgestudeerd, okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis

aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 24 master-na-masteropleidingen

aan en evenveel postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder

hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv.

Psychologie Jobuitwegen

Met een psychologiediploma kan je veel kanten uit. Het spreekt voor zich dat de plaats waar je in het

beroepsleven terechtkomt, gedeeltelijk afhangt van de richting die je hebt gevolgd. Steeds meer

afgestudeerden zetten een zelfstandige praktijk op aangezien de vraag steeds groter wordt.

Als Klinisch psycholoog Ga je aan de slag in ziekenhuizen, psychiatrie, palliatieve zorg,

slachtofferhulp, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), Centra Algemeen Welzijnswerk (CAG),

revalidatie-instellingen en rust- en verzorgingstehuizen.

Arbeids- en Organisatiepsychologen hebben andere jobuitwegen en gaan eerder aan de slag in het

bedrijfsleven, binnen personeelsafdelingen (Human Resources), in carrièrebegeleiding, als

arbeidsbemiddelaar, marktonderzoeker, consultancy, preventieadviseur, bij reclamebureaus of in

centra voor marktonderzoek.

Afgestudeerden uit het profiel Biologische psychologie in de klinische psychologie doen begeleiding

en onderzoek naar hersenlijden. Ze werken in de begeleiding van kinderen en volwassenen met

spraak- en taalstoornissen (bv. na hersenletsel zoals tumoren en hersenbloedingen), neurologische

en psychiatrische afdelingen, diagnostiek, revalidatie en counseling van patiënten met depressie,

schizofrenie, angst, stress, etc. of in centra die werken rond dementie, Parkinson, MS of

slaaponderzoek.

Als Orthopsycholoog doe je aan hulpverlening aan kinderen en jongeren die zich in problematische

opvoedings- en onderwijssituaties bevinden. Kinderen met een functiebeperking of verwaarloosde

en mishandelde kinderen, zijn de cliënten waarmee je in contact komt, maar ook de ouders en de

problemen die ze hebben rond opvoeding zijn jouw werkterrein. Je kan werken in de

gehandicaptenzorg, het buitengewoon onderwijs, de bijzondere jeugdzorg en diverse andere

terreinen zoals het vormingswerk.

Afgestudeerd okee. Maar nooit meer studeren, nee.

Je kan ook nog een bijkomende opleiding doen die je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Zovolgt

een aantal van onze studenten het voorbereidingsprogramma en de master Bedrijfskunde om als

niet-econoom op korte termijn managementvaardigheden te verwerven. De master-na-master

Sociaal Recht kan je bijstuderen als je afgestudeerd bent als Arbeids- en Organisatiepsycholoog.

Page 18: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

Verder is er ook een ruim aanbod permanente vormingen, zoals psycho-oncologie, klinische

neuropsychologie of gerontical sciences

Communicatiewetenschappen Jobuitwegen

Tijdens je opleiding leer je een heleboel vaardigheden die van pas komen in verschillende jobs. De

kritische communicatieprofessional onderzoekt, analyseert en werkt probleemoplossend. Dat zijn

skills waar werkgevers naar op zoek zijn. Maar er zijn natuurlijk enkele sectoren waar er steeds een

grote instroom van communicatiewetenschappers is.

- Journalistiek

Veel studenten komen in deze branche terecht. Zie je jezelf al op een redactie of als

persverantwoordelijke aan de slag?

- Reclame, PR en marketing

Met je kennis van persuasieve communicatie en diverse communicatiestrategieën kan je je carrière

starten in de wereld van de reclame, public relations en corporate- en marketingcommunicatie.

- Audiovisuele sector en informatie- en communicatietechnologie

De snelle evolutie van het internet en de digitale communicatie creëert steeds nieuwe

jobmogelijkheden.

- Culturele sector

Ook in de culturele sector vind je werk als communicatieverantwoordelijke of publiekswerker.

Jobbeurs Connect

De bedrijvendag ‘Connect’ brengt elk jaar studenten communicatiewetenschappen en werkgevers uit

verschillende mediasectoren samen. Handig voor stages of wanneer je afstudeert! Je geeft er je cv af

aan de standhouders en kan verschillende workshops en lezingen volgen die jou verder helpen in je

carrière.

Lerarenopleiding

Zou je graag voor de klas staan? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding aan je diploma

toevoegt. Deze opleiding bestaat uit studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je kan

de Specifieke Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere academiejaren.

Heb je nog meer zin om onderzoek te doen? Zoek het uit als PhD-student.

De vakgroep Communicatiewetenschappen verricht onderzoek in drie onderzoekscentra: iMinds-

SMIT, Desire en Cemesco. SMIT staat voor Studies on Media, Information and Telecommunication en

doet sociaalwetenschappelijk onderzoek naar media en ICT, met de nadruk op innovatie, beleid en

sociaaleconomische vraagstukken. Desire doet onderzoek naar media, democratie, betekenisgeving

Page 19: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

en verzet. Cemesco onderzoekt de rol van media en cultuur op het sociale leven.

De VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-

onderzoekers te stimuleren en promoten via workshops, seminaries, master classes,…

Meer info vind je op www.vub.ac.be/phd

Politieke Wetenschappen Jobuitwegen

Je kan net zo goed vragen waar je geen politicologen tegenkomt. Je vindt onze afgestudeerden in het

wetenschappelijk onderzoek, bij overheidsorganisaties, in lokale besturen, in het sociaal werk, in

culturele instellingen, in internationale organisaties, in de diplomatie, bij de Europese Commissie, bij

derdewereldorganisaties, in het internationale vluchtelingenwerk, bij de krant, op de nieuwsredactie,

in de politiek,… Politicologen vind je dus vrijwel overal. Dat komt omdat ze een brede basisopleiding

hebben gekregen en zich in heel verschillende richtingen hebben kunnen specialiseren.

Politieke Wetenschappen als werkstudent

Wie een half- of voltijdse baan uitoefent, kan het schakelprogramma voor de master Politieke

Wetenschappen voor een groot deel in avondonderwijs volgen. Er ligt meer nadruk op zelfstudie en

daarom voorziet de Vrije Universiteit Brussel ook speciale begeleiding voor bepaalde vakken en

worden een aantal lessen opgenomen om aan te bieden als weblectures.

Onderzoek?

Er is ook veel vraag naar degelijk politiekwetenschappelijk onderzoek. De vakgroep Politieke

Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel heeft een uitstekende reputatie die wordt gestaafd

door publicaties in vooraanstaande tijdschriften. Onderzoek naar partijen, verkiezingen en

vertegenwoordiging is een belangrijk onderzoeksonderwerp. In samenwerking met het Institute for

European Studies wordt ook onderzoek gedaan naar China en de Chinese relaties met de Europese

Unie en de afzonderlijke lidstaten. Van oudsher is ook de studie van nationalisme en identiteiten

evenals onderzoek met betrekking tot conflictresolutie een belangrijke pijler. In de vakgroep

Politieke Wetenschappen loopt een van de “strategische onderzoeksprogramma’s” van de

universiteit. Het heet “Evaluating Democratic Governance in Europe” (EDGE). Daarin komen zowat

alle onderzoekslijnen samen.

Verder studeren?

Je kan je nog verder specialiseren! Na het volgen van een kort voorbereidingsprogramma kan je

bijvoorbeeld starten aan de master Communicatiewetenschappen, Bedrijfskunde of Journalistiek. De

master-na-master in European Integration and Development biedt je de mogelijkheid om je verder te

verdiepen in de problematiek rond de politieke en sociale integratie in de Europese Unie.

Lerarenopleiding

Zou je graag voor de klas staan? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding aan je diploma

toevoegt. Deze opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je

kan de Specifieke Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere academiejaren.

Page 20: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

Sociologie Jobuitwegen

Een vacature voor “socioloog” bestaat eigenlijk niet. Onze sociologen danken hun marktwaarde aan

de capaciteiten die ze hebben opgestoken aan de VUB: een kritische mentaliteit en een open geest,

een helicopter view, het zoeken naar verbanden en het synthetiseren, het doorprikken van mythes

en resultaatgerichtheid.

Sociologen kom je dus overal tegen! Je vindt onze afgestudeerden bij overheidsorganisaties, in lokale

besturen, in het sociaal werk, in culturele instellingen, in internationale organisaties, bij de Europese

Commissie, bij derdewereldorganisaties, in het vluchtelingenwerk, in de media of de politiek,… Maar

ook in het bedrijfsleven zoals in trend- of marktonderzoek. Dat komt omdat je aan de VUB een

opleiding krijgt die een scherpe blik op de wereld geeft, kritisch denkvermogen, de vaardigheid om

complexe problemen te bestuderen en een scherpe pen.

Een extra master?

Je kan je nog verder specialiseren! Met de overeenkomstige minor uit onze bacheloropleiding, kan je

rechtstreeks doorstromen naar de Master in de Criminologische Wetenschappen, de Master in het

Management en het Beleid van de Gezondheidszorg of de master in het Management, Zorg en Beleid

in de Gerontologie. Ook tal van andere masteropleidingen zijn gemakkelijk toegankelijk (eventueel

na het volgen van een voorbereidingsprogramma).

Onderzoek?

Er is ook veel vraag naar sociaalwetenschappelijk onderzoek en sociologisch onderzoek is van groot

belang voor het ontwikkelen van beleid. Daarom maak je een grote kans op een uitdagende job in

het onderzoek, zowel op de universiteit als in onderzoeksinstellingen buiten de universiteit.

Toegepaste Economische Wetenschappen Jobuitwegen

De opleiding TEW is erg veelzijdig. Onze alumni zijn dan ook actief in de meest uiteenlopende

sectoren, zoals het bank- en verzekeringwezen, de audit en consulting, maar ook in

overheidsinstellingen en parastatalen (semi-overheidsinstellingen). En dit niet alleen in

studiediensten of andere staffuncties, maar ook in operationele functies. Sommigen worden sales

manager of verantwoordelijke van de personeelsdienst, anderen zijn actief als analist in de marketing

of productieafdeling. Kortom, de brede vorming die wij bieden, leidt tot meerdere jobmogelijkheden.

Een extra bachelor, master of de lerarenopleiding?

Je kan je nog verder specialiseren! Zo kan je, na het volgen van een voorbereidingsprogramma,

starten aan de master Handelsingenieur, de master in de Sociologie, de master in de Politieke

Wetenschappen,… Het volgen van de minor Management en Beleid van de Gezondheidszorg in je

derde bachelor verleent je onmiddellijke toegang tot de master in het Management en Beleid van de

Gezondheidszorg. De andere minors verlenen je studieduurverkorting als je een tweede bachelor wilt

behalen.

Wil je voor de klas staan? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding van 60 studiepunten aan je

Page 21: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

diploma toevoegt. Ze bestaat voor de helft uit theorie en voor de helft uit stage en je kan ze spreiden

over meerdere academiejaren.

Heb je nog meer zin om onderzoek te doen?

Zoek het uit als PhD-student!

Je kan na je studies ook nog starten met een doctoraat in de Toegepaste Economische

Wetenschappen. De VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot

doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes,…

Meer info vind je op www.vub.ac.be/phd

Handelsingenieur Jobuitwegen

Met zo’n polyvalente opleiding kan je bijna overal terecht. Onze afgestudeerden vind je, nationaal en

internationaal, terug in sectoren zoals het bank- en verzekeringswezen, de chemie en farmaceutica,

consulting, audit en reclame en dat vooral in operationele en strategische functies. Sommigen

bouwen een carrière uit in een verkoop- of marketingfunctie, anderen belangen in een financiële

functie en wei doorstoot tot het topmanagement (en dat doet zowat een kwart van onze alumni) is

natuurlijk betrokken bij alle afdelingen van de onderneming.

Zoek het uit als PhD-student!

Je kan na je studies ook nog starten met een doctoraat in de Toegepaste Economische

Wetenschappen: Handelsingenieur. De VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van

doctorandi. Ze hebben tot doel junior-onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops,

seminaries, master classes,…

Meer info vind je op www.vub.ac.be/phd

Lerarenopleiding

Zou je graag voor de klas staan? Zorg dan dat je de Specifieke Lerarenopleiding aan je diploma

toevoegt. Deze opleiding bestaat uit 60 studiepunten waarvan de helft theorie en de helft stage. Je

kan de Specifieke Lerarenopleiding ook spreiden over meerdere academiejaren.

Biomedische Wetenschappen Jobuitwegen

Omdat je getraind bent als wetenschappelijk onderzoeker, komen veel biomedici in laboratoria

terecht. Dit kan binnen verschillende sectoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de farmaceutische

industrie, de klinisch-biologische of biotechnologische sector. Ook komen veel masters in

onderzoekslaboratoria van universiteiten terecht.

Kies je voor de afstudeerrichting Onderzoek (profiel Onderzoek en Beleid), dan ben je ook

voorbereid op het als deskundige opnemen van een voorlichtende, adviserende of beherende taak

gerelateerd aan volksgezondheid. Met de afstudeerrichting Onderwijs kan je tijdens je masterstudie

Page 22: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

al 30 van de 60 studiepunten van de Specifieke Lerarenopleiding opnemen. De overige 30

studiepunten van de SLO behaal je dan het jaar daarna.

Zoek het uit als PhD-student!

Aan de VUB wordt binnen verschillende vak- en onderzoeksgroepen biomedisch wetenschappelijk

onderzoek verricht dat grensverleggend is en buitenlandse erkenning geniet. Deze groepen werken

vaak samen in internationale netwerken. Het onderzoek dat gebeurt, is zowel basiswetenschappelijk

als klinisch toegepast. Het omvat de vroegtijdige opsporing van ziekten, het begrijpen van cellulaire,

moleculaire en genetische oorzaken daarvan en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of

behandelingswijzen.

Enkele van de belangrijkste onderzoeksthema’s aan onze campus zijn:

- Biomedische beeldvorming en fysische wetenschappen

- Diabetes

- Farmaceutische en biomedische analyse

- Hart- en vaatziekten

- Klinisch wetenschappelijk onderzoek

- Lever- en celbiologie en toxicologie

- Maatschappelijke gezondheidszorg en huisartsgeneeskunde

- Neurowetenschappen

- Oncologie

- Reproductie en Genetica

De VUB telt drie doctoral schools ter ondersteuning van doctorandi. Ze hebben tot doel junior-

onderzoekers te stimuleren en te promoten via workshops, seminaries, master classes,…

Meer info vind je op www.vub.ac.be/phd/doctoraatsopleiding

Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen De springplank naar een beloftevolle carrière

Tijdens de opleiding wordt heel wat aandacht besteed aan het klaarstomen van de studenten voor

de beroepswereld. Naast je specifieke kennis en vaardigheden beschik je met je masterdiploma over

sterke communicatieve, sociale en interpersoonlijke vaardigheden. Vaardigheden die sterk

gewaardeerd worden in een professionele context.

Afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting kan je uit een waaier aan jobmogelijkheden kiezen:

- Als afgestudeerde in Sportmanagement kan je starten als organisator van

sportevenementen, sportpromotor, sportfunctionaris in een gemeente, of leidinggevende

binnen een sportfederatie.

- Kies je voor de afstudeerrichting Sporttraining en – coaching, dan word je trainer of coach

binnen jouw specialisatiesport.

- De fitness- en gezondheidssector ligt aan je voeten wanneer je je master haalt in de

afstudeerrichting Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid. Denk hierbij aan het uitwerken

van gezondheidscampagnes, sportieve begeleiding van bijvoorbeeld jongeren, ouderen en

zwaarlijvigen, of een job als personal trainer.

Page 23: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

- Ga je voor de afstudeerrichting Bewegingsonderwijs of de minor Specifieke

Lerarenopleiding, dan kan je terecht in het secundair of hoger onderwijs.

- Afgestudeerden met de minor onderzoeksmatige verdieping gaan heel vaak aan de slag in

de onderzoekswereld. De bewegingswetenschappen, biomedische, sociale en pedagogische

wetenschappen worden jouw terrein van expertise. Meer zelfs, je kan ook terecht buiten de

sportsector, bijvoorbeeld als medisch of farmaceutisch afgevaardigde of klinisch

onderzoeksassistent.

2 diploma’s aan de eindmeet

Je studeert af als Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, dat is zeker.

Maar in bepaalde afstudeerrichtingen zit er mogelijks een tweede diploma in het verschiet!

Wanneer je de afstudeerrichting Sportmanagement kiest, krijg je het diploma ‘sportfunctionaris’ van

de Vlaamse Trainersschool er bovenop. Met afstudeerrichting Fysieke activiteit, fitheid en

gezondheid mag je jezelf een gecertifieerde “fitnessdeskundige” of personal trainer van de Vlaamse

Trainersschool noemen. Bij de afstudeerrichting Sporttraining en –coaching heb je de mogelijkheid

om aan de hand van keuzevakken het diploma ‘Trainer B’ of ‘Trainer A’ van de Vlaamse

Trainersschool te behalen. En het diploma leraar Lichamelijke Opvoeding behaal je bij de

afstudeerrichting Bewegingsonderwijs of beginnen met de minor SLO.

Afgestudeerd, okee! Maar nooit meer studeren, nee!

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis

aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 24 master-na-masteropleidingen

aan en evenveel postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder

hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv.

De VUB laat je toe verder te specialiseren in een aantal sport-gerelateerde opleidingen van korte

duur.

- Postgraduaat Sportmanagement: Deze eenjarige opleiding is erop gericht je op te leiden tot expert

in sport en actieve vrijetijdsbesteding met een sterk commercieel en economisch inzicht. Het is de

ideale stap naar een managementfunctie in de sportwereld. Toelating is beperkt en gebeurt op basis

van diploma en motivatie.

- Expert class in professioneel sportmanagement: Dit is een intensieve opleiding van korte duur (25

lesdagen). Ze is gericht op (oud-)topsporters, managers, beleidsverantwoordelijken en (startende)

coördinatoren binnen sportorganisaties, sportverenigingen en overheden die zich willen

specialiseren in sportmanagement.

Doctoreren

Wil je je verder toeleggen op onderzoek? Dan kan je doctoreren. Als doctoraatsstudent doe je vooral

onderzoek. Maar je krijgt ook de kans om heel wat ervaring op te doen: je krijgt een lesopdracht, je

publiceert wetenschappelijke artikels, woont conferenties bij en geeft zelf lezingen en presentaties in

binnen- en buitenland. Je maakt bovendien kennis met andere onderzoekers in jouw vakgebied

wereldwijd.

Page 24: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Een carrière in beweging

De afstudeerrichting die je koos is niet bepalend voor je carrière. Integendeel, je studeert af als

omnipracticus en kan dus in heel veel sectoren terecht. Je kan aan de slag op zelfstandige basis, maar

ook in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Dit zijn de sectoren waar je terecht kan:

- In de klinische sector, waarbij je als zelfstandig gevestigd kinesitherapeut in een solo- of

groepspraktijk werkt. Naast de algemene klinische handelingen, kan je je toeleggen op de

discipline die je als afstudeerrichting koos, namelijk:

o Patiënten met cardiorespiratoire aandoeningen

o Bejaarde patiënten

o Patiënten met acute of chronische klachten van de wervelkolom die een manueel-

therapeutische behandeling vereisen

o Patiënten met neurologische aandoeningen

o Kinderen

o Sporters met blessures, of preventie van blessures

o Patiënten met urogynaecologische aandoeningen

o Patiënten met vasculaire aandoeningen

- In dienstverband: in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, bejaardentehuis, rust- en

verzorgingstehuis

- In de wetenschappelijke sector, als onderzoeker aan de universiteit

- In de sport- en fitnesssector, als fitnessbegeleider in bijvoorbeeld een wellness center of als

sportkinesitherapeut verbonden aan een sportclub

- In het secundair of hoger onderwijs

- Als adviesverstrekker:

o Lesgever in trainings-, instructie- of voorlichtingsprogramma’s

o Ergonomisch adviesverlener

o Farmaceutisch artsenbezoeker

o Medical research associate/manager

Kortom, er staat je een interessante en uitdagende carrière te wachten!

Sterker nog, 95% van onze afgestudeerden is binnen een jaar na afstuderen aan het werk in de

sector.

Afgestudeerd, okee! Maar nooit meer studeren, nee!

Dat je je masterdiploma behaald hebt, dat is een hele prestatie. Maar ook daarna kun je je kennis

aan de VUB blijven bijspijkeren. Zo biedt de universiteit maar liefst 24 master-na-masteropleidingen

aan en evenveel postgraduaten. Een aanbod dat niet alleen ruim is, maar ook bijzonder

hoogwaardig. En dus een extra troef op je cv.

- Master-na-Master Manuele Therapie: In deze eenjarige master-na-master bouw je je

biomedische en therapeutische kennis verder uit. Je gaat een stapje verder door

functiestoornissen in de gewrichten van het menselijk lichaam te leren behandelen door

middel van therapeutische manipulatie, zoals articulaire technieken. Je leert de volledige

bewegingsketen te behandelen wat zal bijdragen tot het aanpakken van oorzakelijke en

Page 25: BIO-INGENIEUR 4 BIOLOGIE 4 CHEMIE 5

onderhoudende factoren en een verminderd risico op herhaald optreden van dezelfde

klachten. Deze opleiding kan je in avondonderwijs volgen, in combinatie met een vol- of

halftijdse job.

- Postgraduaat Multidisciplinaire arterio-veneuze en lymfatische kinesitherapie: Deze

opleiding van korte duur (20 studiepunten) laat je toe je te specialiseren in de preventie en

systematische behandeling van arteriële, veneuze en/of lymfatische stoornissen.

- Osteopathie: Osteopathie is een alternatieve geneeswijze en is niet wetenschappelijk

onderbouwd. Een opleiding tot osteopaat kan je enkel in een privé-instelling volgen.

Doctoreren

Wil je je verder toeleggen op onderzoek? Dan kan je doctoreren. Als doctoraatsstudent doe je vooral

onderzoek. Maar je krijgt ook de kans om heel wat ervaring op te doen: je krijgt een lesopdracht, je

publiceert wetenschappelijke artikels, woont conferenties bij en geeft zelf lezingen en presentaties in

binnen- en buitenland. Je maakt bovendien kennis met andere onderzoekers in jouw vakgebied

wereldwijd.