of 74 /74
BIOCHEMIE IMUNITNÍHO SYSTÉMU Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol MUDr. Bc. Matej Kohutiar, Ph.D. akad. rok 2018/2019

biochemie imunitního systému V5 webbiochemie.lf2.cuni.cz/cesky/biox2letni/prednasky... · BIOCHEMIE IMUNITNÍHO SYSTÉMU Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of biochemie imunitního systému V5 webbiochemie.lf2.cuni.cz/cesky/biox2letni/prednasky... ·...

 • BIOCHEMIE IMUNITNÍHO SYSTÉMU

  Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol

  MUDr. Bc. Matej Kohutiar, Ph.D.

  akad. rok 2018/2019

  SYSTÉMU

 • ORGANIZACE PŘEDNÁŠKY

  1. Biochemie imunitního systému

  2. Metabolismus eikosanoidů

  3. Organizace letního semestru

 • IMUNITNÍ SYSTÉM

  • Základní homeostatický mechanizmus

  • Obranyschopnost – rozpoznání cizího

  • Autotolerance – rozpoznání vlastního• Autotolerance – rozpoznání vlastního

  • Imunitní dohled – vnitřní škodliviny

  • IS pracuje na principu anticipace

 • ORGÁNY IMUNITNÍHO SYSTÉMU

  • Primární lymfatické orgány (dřeň, tymus)

  • Sekundární lymfatické orgány (uzliny, slezina, plaky)

  • BUNĚČNÉ KOMPONENTY

  • Neutrofily• Neutrofily

  • Eosinofily

  • Basofily

  • Mastocyty

  • Monocyty – makrofág, dendritická buňka

  • B-lymfocyt

  • T-lymfocyt

  • NK buňka

 • BUNĚČNÉ SLOŽKY

  NEUTROFIL MONOCYT

  EOSINOFIL

  BASOFIL

  LYMFOCYT

  PLAZMATICKÁ BUŇKA

  IgE/IgG

 • IMUNITNÍ SYSTÉM

  • Imunogen a antigen

  • Protein, komplexní sacharid, lipid

  • Hapten

 • •AKNÉ•EKZÉM

  •DEPRESE•ÚZKOST

  •ZÁNĚTY•EKZÉM•RÝMA•PŘECITLIVĚLOST

  •ZÁCPA•PRŮJMY•IBD

  •BOLESTI•ZÁNĚTLIVÉ STAVY

 • ANTIGEN

  • Cizorodost

  • MW > 10 kDa

  • Komplexní struktura

 • MYOSINMOLEKULY BÍLKOVIN

  MAJÍ RŮZNÉ

  KOLAGEN

  MYOSIN

  OVALBUMIN

  MAJÍ RŮZNÉTVARY

 • ANTIGEN

  • Cizorodost

  • MW > 10 kDa

  • Komplexní struktura

  • Epitop (sekvenční a konformační)

  • Dominující epitop

 • ANTIGEN A EPITOP

  PROSTOROVÁ STRUKTURA 3D

  PROTILÁTKA

  PROSTOROVÁ STRUKTURA 3D

 • ZKŘÍŽENÁ REAKTIVITA

  • ZALOŽENA NA PODOBNOSTI PROSTOROVÝCH STRUKTUR VYSKYTUJÍCÍCH SE V RŮZNÝCH BÍLKOVINÁCH .

  X

  ZKŘÍŽENÁ REAKTIVITA

  PYL BŘÍZOVITÝCH JABLKO, LÍSKOVÝ OŘECH, BROSKEV, MERUŇKY, CELER, SÓJA

  LATEX AVOKÁDO, BANÁN, KIWI

  ROZTOČI KORÝŠI A MĚKKÝŠI

  PELYNĚK MRKEV, CELERFUCHS, Martin. Potravinová alergie a intolerance. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3757-0.

 • MECHANIZMY IMUNITY

  NESPECIFICKÉ SPECIFICKÉ

  • MECHANICKÉ• CHEMICKÉ• MIKROBIÁLNÍ

  CÍL: ELIMINACE PATOGENU A IMUNOLOGICKÁ PAMĚŤ

 • MECHANIZMY IMUNITY

  NESPECIFICKÉ SPECIFICKÉ

  ?

  CÍL: ELIMINACE PATOGENU A IMUNOLOGICKÁ PAMĚŤ

  VIRUS, BAKTERIE, PLÍSEŇ, PARAZIT

  • MECHANICKÉ• CHEMICKÉ• MIKROBIÁLNÍ

 • NESPECIFICKÉ MECHANIZMY

  • Kůže

  • Epitely a sliznice

  • ŽaludekBARIÉRY

  • Chemická a buněčná výbava

  Fagocytóza a cytotoxické buňky

  Komplement

 • SPECIFICKÉ MECHANIZMY

  • Antigenně specifické mechanizmy

  • Reakce:

  Buněčně zprostředkované: T-lymfocytyBuněčně zprostředkované: T-lymfocyty

  Humorálně zprostředkované: Protilátky

  • Imunologická paměť

 • NESPECIFICKÁ VS. SPECIFICKÁ IMUNITA

  • Vrozená

  • První linie obrany

  • Funguje okamžitě

  • Získaná

  • Čas

  • Specifická reakce

  • Nespecifikáreakce

  • Cíl:eliminace • Cíl:eliminacepaměť

 • PRINCIPY FUNGOVÁNÍ IS

  1. Aktivace nespecifických mechanizmů

  (chemické struktury MO)

  2. Aktivace efektorových mechanizmů

  3. Aktivace antigenně specifických 3. Aktivace antigenně specifických

  mechanizmů

 • CYTOKINY, ADHEZIVNÍ MOLEKULY A FcRECEPTORY

  • Interleukiny IL-1, 6

  • Chemokiny

  • Interferony INF-α-β-γ

  • Faktory stimulující kolonie - diferenciace

  • Faktory nekrotizující nádory (cytotoxicita, apoptóza)

  • Pleiotropní, redundantní, auto/endo/parakrinní → cytokinová síť

  • Adhezivní molekuly– Integriny, lektiny, muciny

  • Fc receptory– FcεRI

 • MECHANIZMY NESPECIFICKÉ IMUNITYMECHANIZMY NESPECIFICKÉ IMUNITY

 • NESPECIFICKÁ IMUNITA

  I. Buněčná složka

  • Vysoká fagocytární aktivita (neutrofily, granulocyty, makrofágy)

  II. Humorální složka

  • Komplement

 • ROZPOZNÁVACÍ MECHANIZMY FAGOCYTŮ

  • PAMP (pathogen associated molecularpatterns)

  • Endotoxin G-

  • Proteoglykan G+• Proteoglykan G+

  • Glukany, mannany

  • Interakce lektin-glykoprotein

 • LIKVIDACE MIKROORGANIZMŮ

  • Opsonizace, komplement, fagocytóza

  Složka Obsah

  Antimikrobní látky Myeloperoxidasa, lysosym, laktoferin

  Proteázy Elastasa, kolagenasaProteázy Elastasa, kolagenasa

  Hydrolázy Katepsiny, fosfolipáza

  Interakce:Fc-receptor – částice → aktivace NADPH oxidasy

 • LIKVIDACE MIKROORGANIZMŮ

 • ŽÍRNÉ BUŇKY

  • Pojivové a slizniční

  • Obrana proti parazitárním infekcím

  Metabolizmus k.arachidonové:Leukotrienyprostaglandiny

 • ŽÍRNÁ BUŇKA A ALERGICKÁ REAKCE

  IgE IgEIgE IgE

 • ŽÍRNÁ BUŇKA A ALERGICKÁ REAKCE

  ANAFYLAKTICKÝ ŠOK

  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM SLABÝ PULS, NÍZKÝ TLAK, ZTRÁTA VĚDOMÍ

  TRÁVICÍ SYSTÉM ZVRACENÍ, BOELSTI BŘICHA, PRŮJEM

  KŮŽE OTOK, ZARUDNUTÍ, VYRÁŽKA, SVĚDENÍ

  RESPIRAČNÍ SYSTÉM KAŠEL, PÍSKOTY, KRÁTKÝ DECH, SEKRECE

 • KOMPLEMENT

  • Pohotová reakce

  • C1-C9

  • Jedna z hlavních efektorových drah zánětuzánětu

  • Syntéza: játra, monocyty, makrofágy

 • KOMPLEMENT

  • Klasická cesta aktivace

  • Alternativní cesta aktivace

  • Lektinová cesta aktivace

 • +C3b C3a

  C3

  Alternativní cesta aktivace komplementu

  C3-konvertáza

  C3b

  C5

  C5-konvertáza

  LÝZA

 • Klasická cesta aktivace komplementu

  C1 C4, C2

  C3 C3a + C3b

 • Osmotická lýza buňky

 • KOMPLEMENT

  • C3a a C5a – chemotaxe

  • C3b – opsonizace

  • C5b-C9 - osmotická lýza

 • MECHANIZMY SPECIFICKÉ IMUNITYMECHANIZMY SPECIFICKÉ IMUNITY

 • PROTILÁTKY

 • B- a T- LYMFOCYTY

  • B-Rozeznávaní antigenuProdukce protilátek

  • T-• T-Adaptivní imunitaKontrola imunitní reakcePodtřídy CD4+ a CD 8+ TH Tc

 • SPECIFICKÁ IMUNITA

  I.Buněčná složka

  • T a B buňky

  • APC buňky (dendritické, makrofág, B-ly)

  II. Humorální složka:

  • protilátky

 • ANTIGENNĚ SPECIFICKÉ RECEPTORY

 • IMUNOGLOBULINY

  • H řetězce:

  μ, δ, γ, α, ε

  • L řetězce:

  κ, λ κ, λ

 • IMUNOGLOBULINY

  • Hypervariabilní a konstantní úseky

 • IZOTYPY IMUNOGLOBULINŮ

 • IMUNOGLOBULINY

 • PROTILÁTLKY MONO A POLYKLONÁLNÍ

 • INTERAKCE ANTIGEN-PROTILÁTKA

 • INTERAKCE ANTIGEN-PROTILÁTKA

  • Coulombické interakce• Van der Waalsovy síly• Vodíkové vazby• Hydrofobní interakce

  • Polární/nepolární prostředí

 • AFINITA A AVIDITA

  • Asociační konstanta (106-1012) a afinita

  • Interakce: jedno vazebné místo – jeden epitop

 • PREZENTACE PEPTIDOVÝCH FRAGMENTŮ

  HLA

  Význam: vazba peptidových fragmentů

 • PREZENTACE PEPTIDOVÝCH FRAGMENTŮ

  HLA

  Význam: vazba peptidových fragmentů

  A/ produkovaných buňkou

 • PREZENTACE PEPTIDOVÝCH FRAGMENTŮ

  HLA

  Význam: vazba peptidových fragmentů

  A/ produkovaných buňkou

  B/ pohlcených buňkouB/ pohlcených buňkou

 • HLAVNÍ HISTOKOMPATIBILNÍ KOMPLEX (MHC I)

 • HLAVNÍ HISTOKOMPATIBILNÍ KOMPLEX (MHC II)

 • VAZBA PEPTIDU NA MOLEKULU MHC

 • BUNĚČNÁ IMUNITA

  • TH1 TH2 (zánětlivá a pomocná reakce)

  • TC• NK

  → imunologie

 • PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PROTILÁTKOVÁ ODPOVĚĎ

  • Další imunizace- „sekundární fáze“ vedoucí ke zvyšování kvality Ig

 • PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PROTILÁTKOVÁ ODPOVĚĎ

  • Setkání s antigenem vede k interakci:

  →B-lymfocyt: stimulace (plazmatická/paměť)

  →Pohlcení: APC

  • 1.Protilátky IgM (sekundární lymf. orgány)• 1.Protilátky IgM (sekundární lymf. orgány)

  • 2. Protilátky IgG (izotypový přesmyk)

  • Cíl: produkce paměťových buněk s

  vysokoafinními imunoglobuliny

 • SOUHRN

  • IS se vyvinul jako účinný systém obrany před infekčními a toxickými činiteli

  • Kooperativita vrozené a adaptivní reakce• Kooperativita vrozené a adaptivní reakce

  • Schopnost tvorby enormního počtu protilátek cca 108

  • Imunologická paměť

 • METABOLIZMUS EIKOSANOIDŮ

  Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol

  MUDr. Bc. Matej Kohutiar, Ph.D.

  akad. rok 2018/2019

 • EIKOSANOIDY

  • Oxygenované deriváty:

  – di-homo-γ-linolenové kyseliny (C20:3 ω-6)

  – Arachidonové kyseliny (C20:4 ω-6)

  – Eikosapentaenové kyseliny (C20:5 ω-3)– Eikosapentaenové kyseliny (C20:5 ω-3)

  • Prostanoidy (prostaglandiny, prostacykliny, thromboxany)

  • Leukotrieny

 • POLYENOVÉ MASTNÉ KYSELINY

  ω-6

  • Kyselina linolová

  ω-3ω-3

  • Kyselina eikosapentaenová

  • Kyselina linolenová

 • SYNTÉZA NENASYCENÝCH MASTNÝCH KYSELIN

  KYSELINA PALMITOVÁ16:0

  KYSELINA STEAROVÁ18:0

  Δ9

  KYSELINA OLEJOVÁ18:1, ω-9

  K. PALMITO-OLEJOVÁ16:1, ω-7

  20:3, ω-7 22:3, ω-9

  Δ6,5,4desaturázy

 • SYNTÉZA NENASYCENÝCH MASTNÝCH KYSELIN

  KYSELINA LINOLOVÁ18:2, ω-6

  KYSELINA LINOLENOVÁ18:3, ω-3

  KYSELINA EPA20:5, ω-3

  K. DHG20:3, ω-6

  K. ARACHIDONOVÁ20:4, ω-6

 • SYNTÉZA EIKOSANOIDŮ

  K. DHG20:3, ω-6

  K. ARACHIDONOVÁ20:4, ω-6

  KYSELINA EPA20:5, ω-3

  COX

  20:4, ω-6

  KYSELINA DHA22:6, ω-3

  P P PLT, LP LT

  LT, LP: leukotrieny, lipoxinyP: prostanoidy (prostaglandiny a tromboxany)COX: cyklooxygenáza (prostaglandin-H-syntáza)LOX: lipooxygenáza

  LOX

 • SYNTÉZA EIKOSANOIDŮCOOH

  CH3

  PGG2

  cyklooxygenasa2 O2

  COXPGG2

  PGH2

  peroxidasa

  prostacyklinsynthasa

  thromboxansynthasa

 • SYNTÉZA EIKOSANOIDŮCOOH

  CH3

  PGG2

  cyklooxygenasa2 O2

  Inhibitory COX:Aspirin

  IndometacinIbuprofenKortikoidy

  PGG2

  PGH2

  peroxidasa

  prostacyklinsynthasa

  thromboxansynthasa

 • SYNTÉZA EIKOSANOIDŮCOOH

  CH3

  5-lipooxygenasaO2

  Lipoxiny a leukotrieny

  5-HPETE

  5-HPETE: 5-hydroperoxyeikosatetraenoát

 • SYNTÉZA EIKOSANOIDŮ

  K. ARACHIDONOVÁ20:4, ω-6

  KYSELINA EPA20:5, ω-3

  Poruchy metabolizmu lipidůAterosklerózaPoruchy funkce trombocytůHypertenzeChronické zánětyAlergická onemocnění

 • LETNÍ SEMESTR

  Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol

  akad. rok 2018/2019

 • Průběžné testy

  ZIMNÍ SEMESTR

  1. Průběžný test

  2. Průběžný test

  LETNÍ SEMESTR

  1. Průběžný test

  ZÁPOČET ZÁPOČET

  ZKOUŠKA

 • Hodnocení průběžného testu

  LETNÍ SEMESTR:

  1 průběžný test = celkem 30 bodů

  65% úspěšnost = 19,5 bodů65% úspěšnost = 19,5 bodů

  POZOR: Souhrnný test (30 bodů) 75 % úspěšnost = 22 bodů

 • Průběžný test

  LETNÍ SEMESTR

  Průběžný test 1.- 5.4.2019Kruhy 7,8 = výjimečně v čase přednášky v pátek!

  ZS+ LS = ZÁPOČET

 • Souhrnný test

  PÍSEMNÝ TERMÍN: LETNÍ SEMESTR (SIS)

  Pátek 24.5.2019

  DALŠÍ PÍSEMNÉ A ÚSTNÍ TERMÍNY:DALŠÍ PÍSEMNÉ A ÚSTNÍ TERMÍNY:

  - bude upřesněno

 • Souhrnný test

  PÍSEMNÝ TERMÍN: ZIMNÍ SEMESTR (SIS)

  Úterý 23.4.2019

  ÚSTNÍ TERMÍNY:ÚSTNÍ TERMÍNY:

  - SIS (první polovina května)

 • Zkouškové období

  Předtermín:• druhá polovina května

  Zkouškové období:27.5.-30.6.201927.5.-30.6.2019Kromě: 10.-14.6. 2019

  Opravné termíny:1.9.-16.9. 2019

  SIS

 • Zkouška

  START: všichni přihlášení ráno (propadnutí termínu !)

  HARMONOGRAM DNE: 30 min odstup

  1. PÍSEMNÁ ČÁST: (Test)1. PÍSEMNÁ ČÁST: (Test)2. ÚSTNÍ ČÁST:• 2 struktury• 2 otázky (obecná a speciální biochemie)

  ZNÁMKA: je výsledkem systematické práce studenta.