of 2 /2
BIOCHEMIE – (krev) IČ 63217767 BIOCHEMIE – moč Substráty (S) Enzymy (S) Hormony (S) Moč jednorázová (U) Glukóza ALT TSH Chem. a sediment C-peptid na lačno AST T4 volný Moč chemicky Bilirubin celkový ALP T3 volný AMS Bilirubin přímý GGT Anti TPO Urea CHE Anti TG Albumin / KREA (ACR) AMS Anti TSH (TRAK) AMS pankreatická Kyselina močová Lipáza Testosteron Sodík CK LH Draslík FSH Clearance kreatininu 4 Chloridy ml Vápník Myoglobin Estradiol Čas sběru: hod/min Progesteron cm Fosfor Váha: kg Hořčík Glukóza Urea Kreatinin Nádorové markery (S) Kys. močová Sodík Železo CA 15-3 Draslík Transferin IgG CA 19-9 Chloridy Saturace transferinu výp. IgA Vápník Ferritin IgM CA 125 Ostatní vyšetření (S) Fosfor IgE celkové HE4 premenopauza Hořčík Vitamín B12 HE4 postmenopauza Homocystein 6 Krevní obraz Bílkovina celková Foláty 2 Alfa-1-Antitrypsin Diagnostika DM PSA Kortizol Cholesterol PSA volný 5 Glukóza lačná (vP_citrát) 9 Cholesterol HDL Cholesterol LDL ELFO bílkovin (S) Triacylglyceroly Kostní markery (S) Stolice ALP kost. isoenzym (Osteáza) Okultní krvácení - kvantitativně Osteokalcin (NMID) PT (Quick), INR PINP aPTT Beta-Crosslaps (CTX) Fibrinogen Digoxin oGTT těhotné 1.trimestr 3 Valproát Karbamazepin Antikoagulační Th. Koagulace (Na citrát 1:9;3,2%;0,109M) Moč sběr (U) / výpočet odpadu Objem: Výška: statim Verze 12/2020 Metody vyšetřované ve smluvní laboratoři Hotově STATIM Faktura Kopie EU warfarin Vápník ioniz. výp. SHBG CA 72-4 Screening anti-ery protilátek Datum odběru: Odebral: Jiné než léčebné účely Čas odběru: Příjmení: Jméno, titul: Zákl. Dg.: Číslo pojištěnce: Ost. Dg.: Pojišťovna: Muž: Žena: Cizinci Datum narození : Pacient vyzvedne výsledek osobně heparin Sérologická, bakteriologická a PCRvyšetření na 2. straně žádanky 1 – zkumavka na stopové prvky B-D Vacutainer 82 82 539 ( tmavě modrý uzávěr) 2 – chránit před světlem 3 – dostupné jen po objednání 4 – dodat současně 10 ml srážlivé krve + 10 ml moče 5 – pouze současně s PSA 6 – nutný odběr v laboratoři 7 – jiná běžně dostupná NOAC 8 - Beckman Coulter 9 - Greiner Vacuette FC mix 210213 (růžový uzávěr) 10 - jednorázová moč 11 - sběr za 24 hod. s konzervací (vzorek 10ml) 12 - sběr za 3 hod. Vitamín D celkový Tyreoglobulin Parathormon (1-84 PTH) T4 celkový DHEAS T3 celkový Osmolalita výpočet statim statim Zátěžové testy DM Monitorování DM statim oGTT těhotné 2.trimestr (24 .- 28.t) 3 kontrolní glukóza(P_citrát) 9 oGTT těhotné - opakovaný 3 oGTT dospělí 3 HbA1c (EDTA) Glukóza (kapilár. odběr) (B - krev, cP-kap.plasma, cS- kap.sérum ) Glukóza (venózní odběr) (vP_NaF, oxalát) Glukóza postprandiální (vP_NaF,oxalát) Hamburgerův sediment 12 CEA Razítko (vč. IČZ), odbornost a podpis lékaře: Troponin T Primidon Fenytoin Fenobarbital Etosuximid Lamotrigin Průkaz a typizace paraproteinu 4 Imunofixace bílkovin v séru AFP D-dimery KO + dif. přístroj. mikrosk. KO + Retikulocyty beta-hCG CDT% NT-Pro BNP Ostatní ....... Koncentrace léčiv (S) Lp(a) Apo B Apo A1 Lipidy a apolipoproteiny (S) sTfR Metabolismus železa (S) Zinek 1 Měď 1 Ionty, stopové prvky (S) Kreatinin C-peptid po zátěži Inzulin eGFR (odhad GF) výp. Kardiomarkery (S) LD Bílkoviny (S) Bílkovina celková Albumin CRP ASLO RF Imunoglobuliny (S) Specifické proteiny (S) Orosomukoid Ceruloplasmin Screening monokl. bílkovin Kvantifikace paraproteinu (z ELFO) Kalcitonin hCG FAI (index volných androgenů - výp) AMH - přímá úhrada ACTH (EDTA) Serotonin Gastrin Melatonin phi (index zdraví prostaty) PSA 8 , fPSA 8 , (2)proPSA8, index phi HEMATOLOGIE (krev) Krevní obraz (EDTA) statim statim Imunohematologie (EDTA) Trombinový test (TT) Sedimentace erytr . (Na citrát 1:4) FW ( 1 / 2 hod.) Poznámky: HIOK 11 HVK 11 Metanefrin/normetanefrin Adrenalin, NA, dopamin 6 PLT (Tromboexact) 6 Krevní skupina AB0, Rh(D) Renin Aldosteron Renin / aldosteron výp. Týden gravidity ......... Antiagreg. Th. ano jiná 7 (Na) (K) (Cl) (Ca) (P) (Mg) (Cu) (Zn) Průkaz a typizace paraproteinu 4 Imunofixace bílkovin v moči Volné lehké řetězce (BJB) Imunofixace bílkovin v séru Volné lehké řetězce (BJB) Imunofixace bílkovin v moči 10 Ferritin Laktát (P) 6 STH (hGH) Prolaktin Kortizol čas: klid zátěž klid zátěž Katecholaminy (EDTA) FW ( ESR) Drogy - průkaz Osmolalita Aldosteron Metanefrin / normetanefrin 11 Adrenalin, NA, dopamin 11 laktózový test 3 (Na) (K) (Cl) (Ca) (P) (Mg) Antitrombin HbA1c (EDTA) ADH VMK 11 Zde nalepte štítek (pouze pro laboratoř) Laboratorní a diagnostické centrum Brno, Halasovo nám. 1, tel.: 800 111 210 PSA screening Resorbční křivka Fe 3 Albumin Erytrocyturie ve fáz. kontr. 3

BIOCHEMIE – (krev)

  • Author
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BIOCHEMIE – (krev)

BIOCHEMIE – (krev) I 63217767 BIOCHEMIE – mo Substráty (S) Enzymy (S) Hormony (S) Mo jednorázová (U)
Glukóza ALT TSH Chem. a sediment C-peptid na lano AST T4 volný Mo chemicky
Bilirubin celkový
Kyselina moová
Osteokalcin (NMID) PT (Quick), INR PINP aPTT Beta-Crosslaps (CTX) Fibrinogen
Digoxin oGTT thotné 1.trimestr3
Objem:
Hotov STATIM Faktura
Pacient vyzvedne výsledek osobn
heparin
Sérologická, bakteriologická a PCRvyšetení na 2. stran ádanky 1 – zkumavka na stopové prvky B-D Vacutainer 82 82 539 ( tmav modrý uzávr) 2 – chránit ped svtlem 3 – dostupné jen po objednání 4 – dodat souasn 10 ml srálivé krve + 10 ml moe 5 – pouze souasn s PSA 6 – nutný odbr v laboratoi 7 – jiná bn dostupná NOAC 8 - Beckman Coulter 9 - Greiner Vacuette FC mix 210213 (rový uzávr) 10 - jednorázová mo 11 - sbr za 24 hod. s konzervací (vzorek 10ml) 12 - sbr za 3 hod.
Vitamín D celkový
oGTT dosplí 3
Glukóza (venózní odbr) (vP_NaF, oxalát)
Glukóza postprandiální (vP_NaF,oxalát)
Hamburgerv sediment 12
Troponin T
Prkaz a typizace paraproteinu4 Imunofixace bílkovin v séru
AFP
D-dimery
Lipidy a apolipoproteiny (S)
Imunoglobuliny (S)
AMH - pímá úhrada
phi (index zdraví prostaty) PSA8, fPSA 8, (2)proPSA8, index phi
HEMATOLOGIE (krev) Krevní obraz (EDTA) statim
statim
HIOK 11
HVK 11
Týden gravidity .........
Ferritin
)
Laboratorní a diagnostické centrum Brno, Halasovo nám. 1, tel.: 800 111 210
PSA screening
svorcova
Obdélník
svorcova
Obdélník
svorcova
Obdélník
svorcova
Obdélník
svorcova
Obdélník
svorcova
Obdélník
svorcova
Obdélník
svorcova
Obdélník
svorcova
Obdélník
svorcova
Obdélník
PCR vyšetení * Virové hepatitidy (S)
HAV, virová hepatitida A HBV DNA kvalita
Sérum
IgM
EBV DNA
Toxoplasma gondii - IgM, IgG, avidita
Chlamydia trachomatis DNA
HIV-1, 2 Ab/Ag
Chlamydia trachomatis - IgA, IgG
Poznámky:
HBeAg
stolice - antigen Rotaviry, Adenoviry, Noroviry stolice - toxin Clostridium difficile
Vyšetení moové soustavy mo (stední proud) mo cévkovaná
Vyšetení pohlavní soustavy
výtr z pochvy - screening Str. agalactiae (GBS) výtr z vulvy výtr z cervixu MOP - mikrobiální obraz poševní výtr z uretry
Ostatní str ze spojivek P L
str z oka L výtr ze zvukovodu L
Lvýtr ze stedního ucha
hnis z .......... tekutina z ..........
výtr z krku výtr z nosu str z .......... str z ..........
str z ..........
Prkaz nukleové kyseliny Bakteriologická vyšetení
výtr z uretry výtr z pochvy str z cervixu mo sperma
výtr z uretry výtr z pochvy str z cervixu mo
AEROBNÍ + ANAEROBNÍ KULTIVACE (+ citlivost MIC)
Screening MRSA
Screening ESBL
výtr z pochvy
* Pacient souhlasí s vyšetením.
Sérologická, bakteriologická a PCR vyšetení jsou provádna ve smluvní laboratoi.
Klíšová encefalitida - IgM, IgG
BAL - bronchoalveolární lavá
mo z permanentního katetru mo - odbr do URICULT
P
str z rány .......... str z loiska str z ke.......... str z dekubitu str z bércového vedu punktát z ..........
str z abscesu str z píštle tká z ..........
Cizorodý materiál Kanyla moová Kanyla dialyzaní Kanyla jiná .......... IUD
Prkaz antigenu Chlamydia trachomatis
Prkaz antigen respiraních vir
výtr z nosu výplach nosu Adenoviry, RS virus Virus chipky A, B
Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae DNA (CT/NG)
Vaginální výtr pro CT/NG
Spalniky - IgM, IgG
Borrelia burgdorferi s.l. - IgM, IgG (screening protilátek) Borrelia burgdorferi s.l.- IgM, IgG - Western Blot
EBV VCA - IgM, VCA - IgG, EBNA - IgG, EA - IgG CMV - IgM, IgG, avidita
TAS - tracheální aspirát
výtr z recta
stolice - antigen Helicobacter pylori
ejakulát, sperma prostatický sekret
SARS-CoV-2 RNA (COVID-19) Multiplex chipka A,B,RS virus RNA
STD (sexuáln penosné nemoci)
Ostatní
Pardubice_velká_08_2017