Biologia 2n Batxillerat - Biologia 2n Batxillerat PLa isomeria أ©s el fenomen que presenten certs composts,

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Biologia 2n Batxillerat - Biologia 2n Batxillerat PLa isomeria أ©s el fenomen que presenten certs...

 • Biologia 2n Batxillerat

  Biologia. 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

  PLa isomeria s el fenomen que presenten certs composts,anomenats ismers, consistent en tenir la mateixacomposici centesimal, el mateix pes molecular i la mateixafrmula emprica, per propietats fsiques i qumiquesdiferents.

  PAquesta isomeria pot ser:PEstructural. Diferncies en la frmula desenvolupada en

  un pla. Sn de cadena, de funci i de posici.PEspacial o estereoisomeria. Diferncies en la distribuci

  dels toms a lespai. Sn geomtrica i ptica.

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

  Estructura cclica. Els grups aldehids o cetones poden reaccionaramb un hidroxil (alcohol) de la mateixa molcula convertint-la enanell, sn enllaos intramoleculars En les formes ccliques apareix un nou carboni asimtric o (el queprov de l'aldehid o cetona).

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

  Lenlla O-Glucosdic esrealitza entre dos -OH dedos monosacrids ambprdua daigua.Quan interv un nic -OHhemiacetlic es diu que smonocarbonilic, i quan elsdos -OH implicats snhemiacetlics sanomenadicarbonilic.

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

  PEls polisacrids estan formats per la uni de moltsmonosacrids o dels deus derivats, (ms de deu a varismilers), donant molcules lineals o ramificades.

  PLa uni es fa mitjanant enllaos O-glucosdics amb laconseqent prdua d'aigua a cada enlla

  n(C6H12O6) 6 n(H2O) + (C6H10O5)n

  PPoden desenvolupar funci estructural o funci de reservaenergtica. Quan tenen funci de reserva solen estarformats per enllaos -glucosdics i quan tenen funciestructural l'enlla s -glucosdic

 • Biologia 2n Batxillerat

  PPolisacrids. Sn macromolcules formades per la uniper enlla O-glucosdic de ms de 10 monosacrids (podenarribar a ser molts milers).

  PMid. Producte de reserva dels vegetals (format per doscomponents: amilosa (polmer lineal de glucosa) iamilopectina (polmer ramificat de glucosa)

  PGlicogen. Polisacrid de reserva dels animals (es troba enfetge i msculs). Format per la uni de glucoses similar aamilopectina, ms ramificat i ms gran.

  PCellulosa. Forma part de les parets de les cllulesvegetals. Formada per la uni lineal de moltes molcules deglucosa.

 • Biologia 2n Batxillerat

  Glicogen

  Amilopectina

  Amilosa

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

  PEsquema de la hidrlisi digestiva del glicogen / mid:PAmilasa: Enzim que trenca enllaos 1-4 donant

  Maltosa, Dextrines lineals (quan es troba a prop del'inici d'una cadena), i Dextrines ramificades (quan estroba a prop d'una ramificaci).

  P Isomaltasa: Enzim que trenca els enllaos 1-6 deles dextrines ramificades.

  PMaltosa: Enzim que trenca l'enlla 1-4 de laMaltosa i tamb de petites cadenes lineals.

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n BatxilleratQuitina

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat

 • Biologia 2n Batxillerat