Biologia i geologia 1r batxillerat

  • View
    833

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Biologia i geologia 1r batxillerat

  • 1. BIOLOGIA i GEOLOGIA curs 2013-14

2. - Professora: Andrea Daura Tur - Dies de classes: -Dilluns, 1105-1200h -Dimarts, 1105-1200h -Dimecres, 855-950h -Divendres, 11-05-1200h -Lloc: LABORATORI DE BIOLOGIA 3. Normes i instruccions de lASSIGNATURA: -Assitncia a classe s imprescindible per aprovar lassignatura - El llibre de text s: Biologia i Geologia de 1r batxillerat, Santillana, Projecte del Saber -Cal tenir una llibreta o quadern de classe per prendre apunts diriament i realitzar les tasques encomanades -Usarem bolis blaus, negres i vermells per corregir. Es dibuixos es faran a llapis. -Els treballs sn obligatoris 4. - UNITATS DIDCTIQUES: - Els blocs de continguts es desenvoluparan en les segents unitats didctiques distribudes de la segent manera: PRIMER TRIMESTRE: Unitat 1: Lestudi dels ssers vius Unitat 2: La diversitat dels ssers vius Unitat 3:La classificaci dels ssers vius Unitat 4:Lorganitzaci i estructura dels ssers vius Unitat 11:La nutrici de les plantes Unitat 12:La relaci i la reproducci de les plantes 5. SEGON TRIMESTRE: Unitat 5:La nutrici dels animals. Laparell digestiu Unitat 6: La nutrici dels animals. Laparell circulatori Unitat 7:La nutrici dels animals. Laparell respiratori i excretor Unitat 8:La funci de relaci en els animals. Receptors i efectors Unitat 9:La coordinaci nerviosa i hormonal dels animals Unitat10:La reproducci dels animals 6. TERCER TRIMESTRE: Unitat 13:Lestudi del nostre planeta Unitat 14:Lestructura del planeta Terra Unitat 15:La dinmica litosfrica Unitat 16:Els processos interns. Magmatisme, metamorfisme Unitat 17:La petrognesi i els processos geolgics externs Unitat 18:La histria del nostre planeta 7. CRITERIS DE QUALIFICACI: La matria de Biologia i Geologia de 1r de batxillerat es qualificar emprant els segents instruments davaluaci: - Proves escrites, les quals comptaran un 80% de la nota. A ms a ms per a poder realitzar la mitjana amb la resta de proves escrites cal obtenir com a mnim un 3,5. Els exmens no realitzats sense justificar comptaran com un zero, i per tant, pot fer suspendre lavaluaci. Es decisi del professorat responsable el repetir o no lexamen. Si lalumnat presenta moltes faltes dortografia se li pot baixar la nota fins a un 10%. 8. Prctiques de laboratori, treballs i exposicions orals, activitats de classe, deures, quadern, etc. representaran un 20% de la nota. A ms a ms lactitud i linters per la matria es tindr en compte en lavaluaci de qualsevol daquests apartats. El lliurament amb retard de qualsevol de les tasques anteriors tamb poden baixar la nota. - Es realitzaran proves escrites per recuperar els trimestres noms si aix ho considera el professorat responsable de lassignatura ja que si saprova lexamen final de curs es pot aprovar qualsevol avaluaci anteriorment suspesa. Si no s aix, ho podr recuperar a la prova extraordinria de setembre. 9. - Qualsevol inquietud o proposta ser rebuda gratament -Esper que us agradi i que treballem a gust tots. Molts nims i estudiau molt!! 10. - Qualsevol inquietud o proposta ser rebuda gratament -Esper que us agradi i que treballem a gust tots. Molts nims i estudiau molt!!