Click here to load reader

Blizej dziecka nr7

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Blizej dziecka nr7

 • ZDROWIE I BEZPIECZESTWO 7

  Rodzice z niecierpliwoci oczekuj pierwszych krokw swojego malestwa. Te pierwsze i niepewne, stawiane z pomoc mebli czy naszych rk, staj si z czasem coraz odwaniejsze, uatwiaj zdobywanie kolejnych yciowych dowiadcze. Ju po okoo 6 miesicach od nabycia tej niezwykej umiejtnoci mona dokona wiarygodnej oceny nek rozwijajcego si niemowlaka.

  Gdy dziecko jest w pozycji stojcej, pojawiaj si u niego dodatkowe obcienia, ktre nie wystpuj u dziecka lecego czy raczkujcego. Pierwotnie kolana i pity dziecka s ustawione w tak zwan szpotawo nogi wyginaj si ukowato na zewntrz. W trakcie paru miesimiesicy, gdy dziecko stawia pierwsze kroki, jego stopy i kolana musz przystosowa si do przenoszenia ciaru caego ciaa. Kociec dziecka adaptuje si do nowych zada i ustawie-nie ng przechodzi w agodn kolawo, czyli tak zwane X. Od rozpoczcia samodzielnego chodu naley regularnie, co 6 miesicy, kontrolowa czy krzywizny nek nie odbiegaj od normy.

  W celu rozwiania wtpliwoci, najlepiej skontaktowa si z wyspecjalizowan placwk lub osob, ktra ma dowiad- czenie w badaniu stp dzieci. Mona spotka si z opini, e do 4 roku ycia wszystkie odchylenia od osi czy norm s prawidowe i nie wymagaj korekcji. Nie jestjest to prawd. Im wczeniej niepra- widowe ustawienie zostanie zdiagnozo-wane i poddane leczeniu, tym lepsze bd jego efekty. Osobom, ktre nie zajmuj si na co dzie wadami postawy, a w szczeglnoci stp, wiele szczegw moe umkn uwadze lub mog one wybra mao efektywny rodzaj postpowania.

  Aparatura to nie wszystko

  Jedynie na podstawie precyzyjnie prze- prowadzonego badania mona okreli, jaki rodzaj obuwia lub innych pomocy

  naley zastosowa u dziecka. W zale- noci od uzyskanych wynikw mog to by wykonane pod indywidualne potrze-by wkadki ortopedyczne, obuwie ortope-dyczne lub oba te elementy jednoczenie. W gabinecie prowadzcym kompleksow opiek nad stopami dziecka, istnieje dodatkowo moliwo poznania nowo- cz-esnych i skutecznych wicze, ktre zwikszaj efektywno terapii, jak rwnie pomagaj zapobiega ewentual-nym wadom postawy.

  Waciwe wiczenia mona pozna take podczas wizyt z maluchem w placwkach zajmujcych si rehabilitacj pedia- tryczn, na przykad w specjalistycznych poradniach rehabilitacyjnych. Naley jednak pamita, e u w wikszoci dzieci z problemami stp wiczenia stanowi tylkotylko uzupenienie i nie zwalniaj z regu-larnego noszenia wkadek i obuwia orto- pedycznego.

  Dzieci z dysfunkcjami i dzieci zdrowe

  Nie istniej sztywne granice wieku dla stosowania wkadek ortopedycznych lub obuwia ortopedycznego. W niektrych przypadkach, gwnie u dzieci z innymi dysfunkcjami lub problemami, zdarza si, e odpowiednie pomoce ortopedyczne stosowane s ju gdy dziecko samodziel-nienie stoi lub jako pomoc do nauki chodze-nia.

  Jeeli wizyta u specjalisty utwierdzi rodzi cw w przekonaniu, e stopy i stawy ko-lanowe dziecka rozwijaj si prawidowo, to nie ma potrzeby stosowania jakichkol-wiek pomocy ortopedycznych.

  W ten sposb przyczyniamy si do prawidowego rozwoju stp naszego dziecka, a jak wiemy, stopy s podstaw caego ciaa, dlatego warto zadba o ich zdrowie. Na szczcie wikszo wad stp nie jest powana i wymaga tylko krtkotrwaej fachowej pomocy.

  PPrzeczytaj rwnie o przyczynach, diagnozo- waniu oraz zapobieganiu nabytym wadom postawy na www.blizejdziecka.com/slabe-

  brzuszki-malych-silaczy/.

  Mae stopy - dua sprawa

  Zalecenia dla dzieci ze zdrowymi stopami

  Chd na bosaka, na mikkim, pracujcym podou: trawa, piasek,

  misisty dywan. NNie naley si niepotrzebnie spieszy z zakadaniem jakichkolwiek butw. Lepiej zastpi je skarpetkami antypolizgowymi lub butami

  bezpodeszwowymi.

  O rodzaju zastosowania odpowiedniej pomocy powinien zadecydowa lekarz ortopeda lub lekarz rehabilitacji, najlepiej we wsppracy z zjoterapeut.

  Grzegorz Kluz Magister zjoterapii, od wielu lat specjalizuje si w diagnostyce wad stp.

  tel. 604 805 905

 • nr7str1nr7str2nr7str3nr7str4nr7str5nr7str6nr7str7nr7str8nr7str9nr7str10nr7str11nr7str12nr7str13nr7str14nr7str15nr7str16nr7str17nr7str18nr7str19nr7str20