bm thn 4.doc

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of bm thn 4.doc

CONTOH SOALAN : KARANGAN GOTONG-ROYONGKita digalakkan menjaga kebersihan sekolah. Tuliskan sebuah karangan tentang aktiviti gotong-royong yang pernah kamu sertai.Langkah 1i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan .Contoh:Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah. Tuliskan sebuah karangan tentang aktiviti gotong-royong yang pernah kamu sertai.iii) Lengkapkan tempat kosong berpandukan kata tanya yang diberi.Gotong - royong1. Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah. 2. Saya dan ____________ (siapa ) menyertai gotong-royong pada ____________ (bila).3. Gotong-royong diadakan untuk _____________ (apa)4. Kami membawa ____________ (apa).5. Kami dibahagikan kepada ______________ (berapa) kumpulan.6. Kami ditugaskan buat ______________ (apa).7. Saya pun buat ______________ (apa).8. Kawan saya pula buat ____________ (apa) di ___________. (di mana)9. Kami buang sampah di ______________ (mana).10. Kumpulan lain menanam _____________ (apa) untuk ___________ (apa)11. Kawasan sekolah jadi ______________ ( apa). 12. Guru-guru sediakan _______________ (apa )13. Kami berhenti rehat dan minum ______________ (apa)14. Saya dan ______________ (siapa ) pun pulang.15. Saya berasa ______________ (apa) kerana ______________ (apa)16. Saya dan ______________ (siapa) berharap agar aktiviti ini diadakan lagi pada masa akan datang.Langkah 2Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah. Tuliskan sebuah karangan tentang aktiviti gotong-royong yang pernah kamu sertai.Gotong royong1. Kita digalakkan menjaga kebersihan sekolah 2. Saya dan ______________ menyertai gotong-royong pada ______________.3. Gotong-royong diadakan untuk _____________ .4. Kami membawa ____________ .5. Kami dibahagikan kepada ______________ kumpulan.6. Kami ditugaskan buat ______________ .7. Saya pun buat ______________ .8. Kawan saya pula buat _____________ di ______________ .9. Kami buang sampah di ______________ .10. Kumpulan lain menanam ______________ untuk ______________ .11. Kawasan sekolah jadi ______________ . 12. Guru-guru sediakan _______________ .13. Kami berhenti rehat dan minum ______________ .14 Saya dan ______________ pun pulang.15. Saya berasa ______________ kerana ______________ .16. Saya dan ______________ berharap agar aktiviti ini diadakan lagi pada masa akan datang.Notaa. Isi di atas boleh digunakan untuk format Berita, Laporan, Keperihalan dan Surat Kiriman Tidak Rasmi sebagai pengukuhan dan pengayaan.Langkah 3Salin semula ayat yang lengkap dalam beberapa perenggan mengikut kaedah (233332) / (233331) antara 15 hingga 16 ayat.Pendahuluan(2 ayat)Salin semula ayat 1 dan ayat 2

Perenggan 2(3 ayat)Salin ayat 3, 4 dan 5

Perenggan 3(3 ayat)Salin ayat 6, 7 dan 8

Perenggan 4(3 ayat)Salin ayat 9, 10 dan 11

Perenggan 5(3 ayat)Salin ayat 12,13 dan 14

Penutup(2 ayat)Salin ayat 15 dan 16

Langkah 4Salin semula perenggan di atas dalam bentuk karangan yang lengkap.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________