Boli infectioase ale animalelor - bacterioze

  • Published on
    08-Aug-2015

  • View
    1.364

  • Download
    124

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tratat - Moga Manzat

Transcript

<p>CUPRINSxvCOL/</p> <p>CUV ANT INAINTE</p> <p>Cap. I BOLl PROD USE DE ESCHERICHIA</p> <p>1</p> <p>Radu Moga A1anzat ] .1. Colibaeilozele1.1.1. Colibaciloza 1.1.2. Colibaciloza 1.1.3. Boala</p> <p>I5 10 16 19</p> <p>viteilor</p> <p>purceilor edemelor 1.1.4. l'vlamita colibacilara</p> <p>1 1.5. lnfeqii cu E. coli la alte specii de mamifere 1.1.6. Colibacilozele aviare1.1.6.1 Colisepticemia</p> <p>21 2222</p> <p>aviara</p> <p>1.1.6.2. Coligranulomatoza</p> <p>24</p> <p>Cap. 2 BOLl PRODUSE DE GERMENI DIN GENUL SALMONELLA</p> <p>26</p> <p>Nicolae Verde!} 2.1. Salmonelozele2.] 1. Salmoncloza 2.1.2. Saimoneloza2.1.2.1.</p> <p>26taurinelor ovinelor :</p> <p>35 40.40 .41 43 43 ..45</p> <p>Gastroenterocolita salmonelica 2.1.2.2. Avortul salmonelic al oilor 2.1.3. Salmonelozele cabalinelor 2.1.3.1. Salmoneloza franca a cabalinelor..2.1.3.2. Avortul salmonelic al iepelor 2.1.4. Salmoneloza porcinelor 2.1.5. Salmoneloza 2.1.6. Salmonelozele 2.1.6.1.</p> <p>Ia aite specii de mamifere aviare</p> <p>46 52 5354</p> <p>2.] .6.2. Infeqiile</p> <p>Tifo-puloroza paratil1ce (paratifozcle) ................................................</p> <p>59 67</p> <p>Cap.3</p> <p>INFECTn</p> <p>PRODUSE DE GERMENI DIN GENUL YERSINIA</p> <p>Constantin $tirbu 3.r. YersiniozaCap . ./ INFECTn</p> <p>6773</p> <p>PROD USE DE GERMENI DIN GENUL PSEUDOMONAS</p> <p>Constantin ,')tirbu4.1. 4.2.</p> <p>Pselldomonoza aviara Infectiile ell P. aeruginosa la mamifere</p> <p>74 7679</p> <p>Cap. 5 BOLl PRODUSE DE GERMENI DIN GENUL BRUCELLA</p> <p>Radu l'vloga Manzat 5.1. Brlleelozele51.1.</p> <p>7981 89 95</p> <p>Bruceloza</p> <p>bovina porcina ovina</p> <p>5.1.2. Brucc]oza</p> <p>5.1.3. Bruceloza</p> <p>~i caprina..</p> <p>----------------_,..</p> <p>".......</p> <p>........</p> <p>_~</p> <p>VIII 5.J.4. Bruceloza 5.1.5. Bruceloza 5. J .6. Bruceloza 5. J. 7. Bruceloza5.2.</p> <p>Bali infecfiaase ale anima/eIOl' bacteriaze ecvina animalelor salbatic iepurilo canina 99 100</p> <p>100101</p> <p>Epididimita</p> <p>infectioasa a berbecilorDE GERMENI DIN GENURILE PASTEURELLA SI</p> <p>105111 112 116 117 120</p> <p>Cap. 6 BOLl PRODUSE MANNHEIMIA</p> <p>Radu Moga Mdnzat6. J. Pasteurelozele 6.1.\. Pasteureloza bovina 6.1.1.1. Pasteurelozasepticemicahemoragica.. 6.1.1.2. Febra de transport 6.1.2. Infeqii produse la ovine ~i caprine de germeni din genurile Pasteurella ~i Mannheimia 6.1.3. Pasteureloza 6.1.4. PasteureJoza 6.1.5. Pasteureloza 6.1.6. Pasteureloza Cap.7 INFECTIA iepurilor porcina calului aviara TULARENSIS ...</p> <p>125 127129 132 132 140 140 145</p> <p>PROD USA DE FRANClSELLA</p> <p>Radll Moga Mdnzat 7.1. Tula remiaCap. 8 BOLl PRODUSE DE GERMENI DIN GENUL BORDETELLA</p> <p>Viorel Herman8.1. Rinita atrofica in fectioasa 8.2. Bordetelioza avia ra 8.3. Tusea de canisa</p> <p>Cap. 9 BOLl PRODUSE</p> <p>DE GERMENI</p> <p>DIN GENUL ACTINOBACILLUS</p> <p>........................</p> <p>145 150 153 157 "157 172 "175 177181</p> <p>Radu Moga Manzatl</p> <p>Hetgol71arRaducanescz? ..</p> <p>9.J. Pleuropneumonia porcului 1 9.2. Actinobaciloza taurinelor ~i ovinelor2 9.3. Piosepticemia manjilor2 9.4. Actinobaciloza suinelor2 ..........................................................Cap. 10 INFECT II PRODUSE DE GERMENI DIN GENURILE HAEMOPHILUS SI TA YLORELLA .................................................................</p> <p>Ervin Elias10.1.J</p> <p>Boala lui G Hisser</p> <p>185 188 194199</p> <p>0.2. Coriza contagioasa a pasarilor 10.3. Meningoencefalita tromboembolidi infectioasa a bovinelor ]0.4. Septicemia hemofilica a mieilor cu H. aglli.. .......................................... J 0.5. Enterita mucoida a iepurilor 10.6. Infectii cu H. lzaemoglobi1l0plzilus la caine 10.7. Metrita contagioasa ecvina 10.8.Boa la ulceroasa a pastravilor</p> <p>200 202 202 205</p> <p>Boli infectioase ale animalelor bacterioze Cap. II BOLl PRODUSE DE GERMENI DIN GENUL BURKHOLDERIA ...........</p> <p>IX 207 207</p> <p>Radu Moga Mdnzat 11.1. Morva ] 1.2. M elioidozaCap. 12 INFECTII121.12.2.</p> <p>214DE GERl\IENI DIN GENUL MORAXELLA ............ 219 219</p> <p>PRODUSE</p> <p>Viorel Herman Keratoconjunctivita infectioasa a bovinelor Alte infectii ale animalelor prod use de germeni din genul kloraxellaDE GERMENI DIN GENUL LEPTOSPIRA </p> <p>223225</p> <p>Cap. 13 BOLl PRODUSE] 3.]</p> <p>Radu Afoga Mdnzat Leptospirozeletaurinelor ovinelor ~i caprinelor cabalineior porcina canina13.1.1. Leptospirza</p> <p>225 232235 235</p> <p>13.1.2. Leptospirza 13.1.3 Leptospirza 13.1.4. Lcptospirza 13.1.5. Leptospirza</p> <p>237241</p> <p>Cap. 14 INFECTII PRODUSE TREPONEMA</p> <p>DE GERMENI</p> <p>DIN GENURILE</p> <p>BORRELIA</p> <p>SI245</p> <p>Radu Moga Mdnzat141. 14.2. ]4.3.</p> <p>Borelioza (spirochetoza aviara) Boala de Lyme Treponemoza iepureluiPRODUSE DE GERMENI DIN GENUL BRACHYSPIRA</p> <p>245 250</p> <p>255 258 258 269 DIN GENURILE CAMPYLOBACTER SI 272</p> <p>Cap. IS INFECTII</p> <p>Radu jyfoga Mdnzat15.1. 152</p> <p>Dizenteria porcului Spirochetoza intestinala</p> <p>aviara</p> <p>Cap. 16 INFECTII PRODUSE LA ~VSOJVJA</p> <p>DE GERl\IENI</p> <p>Tudor Perianu] 61 Cam pylobacterioza genitala a taurinelor 16.2. Cam pylobacterioza ovina la alte animale 163 Avortul campylobacterian 16.4. Com plexul adenomatozei intestinale porcine16.5.</p> <p>Cam pylo bacterioza</p> <p>aviara</p> <p>16.6. Enterite campylobacteriene la alte specii de animale Cap. 17 INFECT II PRODlJSE DE BACTERII DIN GENUL FUSOBACTERIUlr!</p> <p>272 277 281 281 286 289 292 292</p> <p>lulian Togoe 17.1. N ecrobaciIozele17.1.1. Necrobaciiozele 17.1.1 I. Difteria vi]eilor ] 7.1.1.2. Abcesele hepatice 17.1.13. Necrobaciloza genitala a vacilor 17.1.1.4. Pododennatita infcc]ioasa a bovinelor bovinelor</p> <p>296</p> <p>17.1.2. Necrobacilozele</p> <p>ovinelor</p> <p>~i caprinelor..</p> <p>296 297 299 300 303</p> <p>Li-.u ---------------.</p> <p>x17.1J. Necrobaciloza 17.14. Necrobaciloza</p> <p>Bali infectiaase ale animalelar bacterioze suinelor. iepurilor DE DICHELOBACTER NODOSUS ............................ 306 307 .. 309 309 325 325 328 332 334 337 .. 339341</p> <p>Cap. 18 INFECTII18.1.</p> <p>PRODUSE</p> <p>Radu Moga Manzat Iulian Togoe PododermatitaPRODUSE</p> <p>infectioasa a oilorDE GERMENI DIN GENUL STAPHyLOCOCCUS'''-'~~~~L'H'''' ............</p> <p>Cap. 19 INFECTII19.1.</p> <p>Nicolae Catana Stafilocociile19.1.1. Mamita statllococica</p> <p>a vacilor 19.1.2. Mamita gangrenoasa a oilor ~i caprelor 19.1J. Epidermita exsudativa a porcului 19.1.4. Stal1lococia iepurilor 19.1.5. Alte infectii statllococice ale mamiferelor 19.1.6. Stafilococia pasarilor Cap. 20 INFECTII PRODUSE DE GERMENI</p> <p>.. </p> <p>DIN GENUL STREPTOCOCCUS</p> <p>........... 346 346 347 348 352 353 354 355 355 356 358362 362</p> <p>Nicolae Catana20.1. Streptocociile 20.1.1. Streptocociile solipedelor 20.1 1.1. GUn11a ...................................... 20.1.1.2 Febra pete~ialaa calului 20.1.1.3. Picmia streptococica a manjilor 20.1.2. Streptococia mieilor</p> <p>20.1 J. Streptocociile bovinelor 20.1J.I. Streptococia vijeilor 20.1.3.2. Mamita streptococica a vacilor 20.14. Streptococia porcului 20.1.5. Alte infectii streptococice ale mamiferclor 20.1.6. Streptococia pasari lorCap. 21 INFECTII 21.1.</p> <p>PRODUSE</p> <p>DE ERYSIPELOTHRIX</p> <p>RUSIOPATHIAE</p> <p>...........................</p> <p>366 366</p> <p>Radu Moga Manzat RuetulPRODUSE DE GERMENI</p> <p>DIN GENUL LISTERIA ............................</p> <p>Cap. 22 INFECrII</p> <p>376 376</p> <p>Helgomar Raducanescll 22.1. ListeriozaCap. 23 INFECTII</p> <p>S RHO DOCOCC US .............................................................................................. Tudor Perianu23.1. Corynebacteriozele 23.1.1. Pielonefrita bacilara bovina.. 23.1.2. Limfadenita cazeoasa a oilor</p> <p>I</p> <p>PRODUSE</p> <p>DE GERMENI</p> <p>DIN GENURILE</p> <p>CORYNEBACTERIUM 382 382 .. 382 384 387 389390</p> <p>..</p> <p> .. </p> <p>23. U. Limfangita ulceroasa a solipedelor 23.1.4. Limfangita ulceroasa la taurine23.2.</p> <p>Bronhopneumonia</p> <p>infectioasa a manj ilor</p> <p>."'!!I""!I!IIlIII!IIIIIIlIII!li~III~I~IIIII.~IIII.,IIIIII.11111111II.IUIIIlJllllllllilll</p> <p>...</p> <p>IIlJIlWil------------------------------------ -</p> <p>Bali infecfioase</p> <p>ale animalelOJ</p> <p> bacterioze</p> <p>XI</p> <p>Cap.24 INFECTII</p> <p>PROD USE DE GERMENI</p> <p>DIN GENUL ARCANOBACTERIUM</p> <p> 394 394</p> <p>Radu Moga Aldnzat24.1 24.2.</p> <p>Mamita piobacilara a vacilor Piobaciloza porcului 24.3. Alte infectii prod use de A. pyogenesDIN GENURILE ACTINOMYCES SI</p> <p>397399 401 401</p> <p>Cap. 25 INFECTII PROD USE DE GERMENI A CTINOBA CUL Uil1</p> <p>Radu Moga Mdnzat 25.1. Actin omicoza 25.2. Infectia cu Actinobaculul1l suisCap. 26 INFECTIA PRODUsA DE BACILLUS ANTHRACIS </p> <p>406409 409</p> <p>Radu it-foga Aldnzat 26.1 . Antraxu I..............................................................................................Cap. 27 INFECTII PRODUSE DE GERMENI DIN GENUL NOCARDIA</p> <p>. 420 420</p> <p>Helgomar Raducanescu 27. I. N ocard iozeleCap. 28 BOLl PRODUSE28.1. 28.2.28.3.</p> <p>DE GERMENI</p> <p>DIN GENUL MyCOBACTERIUM</p> <p> 423</p> <p>Radu Moga Mdnzat Tuberculoza produsa de ill. bovis Tuberculoza produsa de 1l1. tuberculosis Micobacteriozele produse de germeni din complexul ill. aviuln-intra cellula re 428454 455 455 456 459</p> <p>28.31. Mieobaeterioza eu ,11.avilllll-intracelllliare la mamifere ......................... 28.3.2. Tubereuloza aviara ...................................................................... 28.4. 28.5.</p> <p>Dermatita nodulara Pa ra tu be rcu loza</p> <p>~i farcinul bovinCONGOLENSIS</p> <p>461 471</p> <p>Cap. 29 INFECT II PRODUSE</p> <p>DE DERMA TOPHILUS</p> <p>Nicolae Verde$29.1.</p> <p>DermatofilozaDE GERMENI DIN GENUL CLOSTRIDIUM ...........................</p> <p>471481</p> <p>Cap.30 BOLl PRODUSE</p> <p>V Seca~'iu30.1. 30.3. 30.4.</p> <p>Tetanosul.. Carbunele emfizematos Bra ds 0 tu 1.. Edem u I malignEdemul Edemul Edemul Edemul malign malign malign malign al al al al rumegatoarelor eabalinelor suinelor earnivorelor.</p> <p>482500</p> <p>30.2. Botu Iism u I.................................................................................................................</p> <p>30.5. 30.5.1. 30.5.2. 30.5.3. 30.5.4.</p> <p>517 526 530532 533 534</p> <p>30.6. Enterotoxiemia cu Clostridiu11l septicu11l 30.7. Edemul bacterian al capului la berbeci 30.8. Hepatita necrozanta</p> <p>535 537 537 538</p> <p>XII 30.9.</p> <p>Bali infecfiaase ale animalelar bacterioze</p> <p>Osteom ie lita bu baline 10 r 30.10. Edemul eervieoeefalie al gainilor 30.11. Enterotoxiemiile eu Clostridium perfringens30.11.1. Enterotoxiemiile 30.11.1.1. Enterotoxiemia 30.11.1.2. Enterotoxicmia ovinelor mieilor oilor adulte cu tipul D cu tipul C Cll tipul A</p> <p>30.11.1.2.1. Enterotoxiemia 30.11.1.2.2. Enterotoxiemia 30.11.1.2.3. Enterotoxiemia</p> <p>30.11.2. Enterotoxiemia eaprinelor 30.11.3. Enterotoxiemia bovinelor 30.11.3.1. Enterotoxiemia taurinelor 30.11.3.1.1. Enterotoxiemia cu tipul 30.11.3.1.2. Enterotm:iemia Cll tipul 30.11.3.1.3. Enterotoxiemia cu tiPllI 30.11.3.1.4. Enterotoxiemia Clltipul 30.11.3.1.5. Entcrotoxiemia cn tipul 30.11.3.2. Entcrotoxiemia bubalinelor A C B D E</p> <p>542 543 543 559 559 563 564 567 568 570 570571</p> <p>30.11.33. Enterotoxiemia rumegatoarelor salbatice 30.11.4. Enterotoxiemia suinelor .................................................................................... 30.11.4.1. Enterotoxiemia eu tipul C 30.11.4.2. Enterotoxiemia eu tipul A 30.11.5. Enterotoxiemia rozatoarelor ....................................................................... 30.11.6. Enterotoxiemia eabalinelor 30.11.7. Enterotoxiemia earnivorelor 30.11.8. Enterotoxiemia pasarilor 30.11.9. Infectiile eu C. perji-ingens la om 3011.10. Dermatita gangrenoasa.. 30.12. Clostridioza eu C. baf(Ltii 30.13. 30.14. 30.15. 30.16. 30.17. 30.18.</p> <p>571 574 574 575 576 576 578 578 579 581583</p> <p>Clostridioza eu C. villosunl Clostridioza eu C. difficile Clostridioza eu C. sordellii. Hemoglobinuria baeilara Enterita ulceroasa Boala Lui TyzzerDE GERMENI DIN GENUL MYCOPLASMA .............................</p> <p>585 587 589 592 593 594 595 595 597 599 601 604613</p> <p>Cap. 31 BOLl PRODUSE</p> <p>Nicolae Catana31.1. M ieoplasmozele 31.1.1. Pleuropneumonia eontagioasa a bovinelor.. 31.1.2. Mamita mieoplasmiea a vaeilor 31.1.3. Agalaxia eontagioasa a oilor ~i caprelor 31.1.4. Pleuropneumonia contagioasa a caprelor 31.1.5. Pneumonia enzootiea a poreului 31.1.6. Alte infectii mieoplasmice ale mamiferelor 31.1.7. Micoplasmoza respiratorie aviara 31.1.8. Sinuzita infectioasa a eureilor 3]. ] .9. Aerosaeulita micoplasmiea a eurcilor ................................................................ 31.1.10. Sinovita infeetioasa aviara</p> <p>612 616 620 623 627 629 633 636 642 642 645</p> <p>Boli in/eelioase ale animalelor baclerioze31 1.11. Alte infec(ii micoplasmice aviare</p> <p>XIII</p> <p>647 CHLAMyDIACEAE .. 650 650 654 658 658 659 660 661 661 662 662 663 663 664 665 665 666 669 669 675 676 676 677 677 678 679 680 680 680 681 681 681 682 682 685</p> <p>Cap. 32 BOLI PROD USE DE GERMENI</p> <p>DIN FAMILIA</p> <p>Valentin Popovici32.1. Chlamidiozele 32.1.1. Chlamidioza animalelor pasarilor .............................................................</p> <p>32.1.2. Chlamidiozele oilor ~i caprelor 321.2.1. Avortul chlamidian al oilar ~i caprelor. 32.1.2.2. Poliartrita chlamidiana a mieilor 32.1.2.3. Pneumonia chlamidiana a ollor ~i caprelor 32.1.2.4. Keratoconjunctlvita chlamidiana a oilor ~i caprelor 32.1.2.5. Infectii intestlnale cu chlamidia la oi ~i capre 32.1.3. Chlamidiozele bO\inelor 32.1.3.1 Infectii intestinale cu Chlamydia la bovine 32.1.3.2. Avortul chlamidian bovin 32.1.3.3. Bronhopneumonia chlamidiana a vileilor 321.34. Encefalomielita chlamidiana bovina 3213.5. Alte infeclii chlamidiene la bovine 32.1.4. Infec(iile chlamidiene la porc 32.1.5.1nfectii chlamidiene la alte specii</p> <p>Cap. 33 BOLI PRODUSE RH/ZOB/ALES,</p> <p>DE GERMENI DIN GENURILE RICKETTS/ALES, LEGJONELLALES SI DIN CLASA MOLL/CUTES</p> <p>Valentin Popovici33.1. Febra</p> <p>Q</p> <p>33.2. Hid roperieardita riekettsiana ....................................... 33.3. E hrlieh ioza ciiinilo r .............................................................. 33.4. Ehrliehioza eailor ............................................... eainilo r ................................................................... .............................................................</p> <p>33.5. Febra de dipu~e 33.6. N eoriekettsioza 33.7. Ana plasmozele</p> <p>33.8. E peryth rozoo n ozele .......................................................... 33.8.1. Eperythrozoonoza porcul ui ........................ 33.8.2. Eperythrozoonoza oilor ........................................................... 33.8.3. Eperythrozoonoze 33.9. Haemoba rtonelloza la ale specii .............................. pisieilo r ...........................................</p> <p>33.10. Infeetiile eu germeni din gen ul Bartonella 33.10.1. Boala zgarieturilor de pisica ................................... 33.10.2. Bartoneloza carnivorelor ......................................... 33.11 . Aegyptianelloza pasarilo r .........................................</p> <p>INDEX TERML\'OLOG IC ................................................................................................................</p> <p>Cap. 1</p> <p>Boli produse de Escherichia coliRadu Moga Mdnzat</p> <p>E. coli face parte din fmn EllIerobacteriaceae. 1n cadrul ge/lului Escllericllia se identifica 5 specii: E.coli, E. blattae, E. fergusonii, E. l1ermannii $i E. vull/eds, dar ultimele trei speeii n1l au fost inca incluse in Bergey's Manual of Sistematic Bacteriology. Dintre acestea. de mare importan/a pentru patologie este specia tip E. sub numele de "eolibaeili ", eOl71en...</p>