BORANG PENGESAHAN ALAMAT BPA - PENGESAHAN ALAMAT_BPA.pdf · ALAMAT TEMPAT PERNIAGAAN / CAWANGAN / PEJABAT…

  • Published on
    03-Mar-2019

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> JABATAN BURUH </p> <p>KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI </p> <p>BORANG PENGESAHAN ALAMAT TEMPAT PERNIAGAAN DAN PENEMPATAN PEKERJA BAB 86, PERINTAH PEKERJAAN, 2009 </p> <p> PERINGATAN: </p> <p>1) BORANG HENDAKLAH DIISIKAN SEBANYAK 3 SALINAN DAN HENDAKLAH DITAIP 2) SETIAP MAJIKAN HENDAKLAH MENGISIKAN BORANG PENGESAHAN ALAMAT YANG BERLAINAN BAGI SETIAP </p> <p>JENIS KEGIATAN SYARIKAT MENGIKUT RUJUKAN PJB 3) MAJIKAN HENDAKLAH MENYERTAKAN PERJANJIAN PENYEWAAN TEMPAT YANG MASIH SAH 4) TEMPAT KEGIATAN HENDAKLAH DI BANGUNAN/KAWASAN KOMERSIAL 5) JIKA TEMPAT AKTIVITI PERNIAGAAN DI ATAS TANAH PERSENDIRIAN, HENDAKLAH MEMPUNYAI SYARAT KHAS </p> <p>TANAH BAGI PERNIAGAAN ATAU PERNIAGAAN SAMPINGAN DAN JUGA HENDAKLAH MEMPUNYAI KESIAPAN KEMAJUAN (OP) DARI ABCI </p> <p>6) TEMPAT AKTIVITI PERNIAGAAN HENDAKLAH TIDAK DITEMPATKAN DI RANCANGAN PERUMAHAN NEGARA/SKIM TANAH KURNIA RAKYAT JATI DAN KAMPONG AYER </p> <p>7) MAJIKAN HENDAKLAH MEMAKLUMKAN DAN MENDAPATKAN KEBENARAN DARI JABATAN BURUH DENGAN MENGISIKAN BORANG PENGESAHAN ALAMAT INI JIKA ADA SEBARANG TAMBAHAN ALAMAT PERNIAGAAN, PEJABAT ATAU CAWANGAN DAN TEMPAT TINGGAL PEKERJA. </p> <p>8) MAJIKAN HENDAKLAH MEMAKLUMKAN DAN MENDAPATKAN KEBENARAN DARIPADA JABATAN BURUH DENGAN MENGISIKAN BORANG PENGESAHAN ALAMAT INI SETIAP 2 TAHUN </p> <p>9) BORANG INI BOLEH DIHADAPKAN OLEH MAJIKAN ATAU AGENSI PEKERJAAN YANG BERDAFTAR </p> <p>SEBARANG PERMOHONAN YANG TIDAK LENGKAP DIISIKAN, TIDAK MENYERTAKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN DAN MENGGUNAKAN BORANG YANG DIUBAHSUAI TIDAK AKAN DITERIMA. </p> <p> A. MAKLUMAT SYARIKAT </p> <p>NAMA SYARIKAT: NOMBOR RUJUKAN: </p> <p>LPA/ </p> <p>NAMA PEMILIK: </p> <p>NOMBOR TELEFON: </p> <p>NO. ALAMAT TEMPAT PERNIAGAAN / CAWANGAN / PEJABAT / KEGIATAN </p> <p>1. </p> <p>6. </p> <p>2. </p> <p>7. </p> <p>3. </p> <p>8. </p> <p>4. </p> <p>9. </p> <p>5. </p> <p>10. </p> <p> B. PENGAKUAN MAJIKAN / PEMILIK SYARIKAT Sesungguhnya dengan ini saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di dalam borang ini adalah betul dan benar. Saya juga selaku majikan akan HANYA MENEMPATKAN pekerja saya bekerja di alamat perniagaan yang tertera seperti di atas. Jika didapati maklumat yang telah diberikan tidak benar/tidak betul, maka Lesen Pekerja Asing yang diberikan akan dibatalkan. </p> <p>Tandatangan Majikan/Pemilik Syarikat </p> <p> Disahkan oleh (B.p Pesuruhjaya Buruh) </p> <p>TARIKH DIKELUARKAN TARIKH MANSUH </p> <p>BORANGPENGESAHANALAMATDOKUMENYANGPERLUDISERTAKAN:1) SalinanPerjanjianPenyewaan2) SyaratKhasTanahbagiPerniagaanatau</p> <p>PerniagaanSampingan(jikaberkenaan)3) SalinanKesiapanKemajuan(OP)dariABCi</p> <p>(jikaberkenaan)</p> <p> JABATAN BURUH KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI </p> <p> BORANG PENGESAHAN ALAMAT PERUMAHAN / TEMPAT TINGGAL PEKERJA </p> <p>BAB 80 DAN BAB 81, PERINTAH PEKERJAAN, 2009 </p> <p>PERINGATAN: 1) BORANG HENDAKLAH DIISIKAN SEBANYAK 3 SALINAN DAN HENDAKLAH DITAIP 2) SETIAP MAJIKAN HENDAKLAH MENGISIKAN BORANG PENGESAHAN ALAMAT YANG BERLAINAN BAGI SETIAP </p> <p>JENIS KEGIATAN SYARIKAT MENGIKUT RUJUKAN PJB 3) MAJIKAN HENDAKLAH MENYERTAKAN PERJANJIAN PENYEWAAN TEMPAT YANG MASIH SAH 4) TEMPAT TINGGAL/PERUMAHAN PEKERJA HENDAKLAH MEMATUHI KEHENDAK MANA-MANA UNDANG-</p> <p>UNDANG/PERATURAN BERTULIS DI NEGARA INI 5) JIKA TEMPAT TINGGAL PERUMAHAN PEKERJA DI ATAS TANAH PERSENDIRIAN, HENDAKLAH MEMPUNYAI </p> <p>KESIAPAN KEMAJUAN (OP) DARI ABCI 6) TEMPAT TINGGAL/PERUMAHAN PEKERJA HENDAKLAH TIDAK DITEMPATKAN DI RANCANGAN PERUMAHAN </p> <p>NEGARA/SKIM TANAH KURNIA RAKYAT JATI DAN KAMPONG AYER 7) MAJIKAN HENDAKLAH MEMAKLUMKAN DAN MENDAPATKAN KEBENARAN DARI JABATAN BURUH DENGAN </p> <p>MENGISIKAN BORANG PENGESAHAN ALAMAT INI JIKA ADA SEBARANG TAMBAHAN TEMPAT TINGGAL PEKERJA 8) MAJIKAN HENDAKLAH MEMAKLUMKAN DAN MENDAPATKAN KEBENARAN DARI JABATAN BURUH DENGAN </p> <p>MENGISIKAN BORANG PENGESAHAN ALAMAT INI SETIAP 2 TAHUN 9) BORANG INI BOLEH DIHADAPKAN OLEH MAJIKAN SENDIRI ATAU AGENSI PEKERJAAN YANG BERDAFTAR </p> <p> SEBARANG PERMOHONAN YANG TIDAK LENGKAP DIISIKAN, TIDAK MENYERTAKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG </p> <p>DIPERLUKAN DAN MENGGUNAKAN BORANG YANG DIUBAHSUAI TIDAK AKAN DITERIMA. </p> <p>A. MAKLUMAT SYARIKAT </p> <p>NAMA SYARIKAT: NOMBOR RUJUKAN: </p> <p>LPA/ </p> <p>NAMA MAJIKAN: </p> <p>NOMBOR TELEFON: </p> <p>NO. ALAMAT PERUMAHAN / TEMPAT TINGGAL PEKERJA </p> <p>1. </p> <p>2. </p> <p>3. </p> <p>4. </p> <p>5. </p> <p> B. PENGAKUAN MAJIKAN Sesungguhnya dengan ini saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di dalam borang ini adalah betul dan benar. Saya juga selaku majikan akan menyediakan perumahan pekerja mengikut kehendak Bab 80 dan Bab 81, Perintah Pekerjaan, 2009 dan mana-mana peraturan yang telah ditetapkan di Jabatan Buruh. Jika didapati maklumat yang telah diberikan tidak benar/tidak betul, maka Lesen Pekerja Asing yang diberikan akan dibatalkan. </p> <p>Tandatangan Majikan/Pemilik Syarikat </p> <p>Disahkan oleh (B.p Pesuruhjaya Buruh) </p> <p>TARIKH DIKELUARKAN TARIKH MANSUH </p> <p>BORANGPENGESAHANALAMATDOKUMENYANGPERLUDISERTAKAN:1)SalinanPerjanjianPenyewaan2)SyaratKhasTanahbagiPerniagaanatauPerniagaanSampingan(jikaberkenaan)3)SalinanKesiapanKemajuan(OP)dariABCi(jikaberkenaan)</p>

Recommended

View more >