Click here to load reader

botas faaliyet raporu

 • View
  237

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of botas faaliyet raporu

 • Adres : Bilkent Plaza A - II Blok, Bilkent / 06800 ANKARATelefon : +90 - 312 297 2000 (Pbx)Faks : +90 - 312 266 0733 & 266 0734ePosta : [email protected] : www.botas.gov.tr

  www.botas.gov.tr

  Faaliyet Raporu2010

  1.000 adet kapak bota // tekyz bask

  1.00

  0 ad

  et ka

  pak b

  ota

  // te

  kyz

  bas

  k

 • BOTA

  Byk hedefimiz, milletimizi en yksek medeniyet

  seviyesine ve refaha ulatrmaktr.

 • 2 Faaliyet Raporu 2010 BOTA www.botas.gov.tr

  4sayfa 6sayfa 8sayfa 10sayfa 18sayfa

  Organizasyon emas

  Ynetim Kurulu ve st Ynetim

  Genel Mdrn Sunuu

  BOTAn Stratejik Hedefleri Hukuki Stat

 • BOTA 3 Faaliyet Raporu 2010www.botas.gov.tr

  47sayfa 54sayfa 56sayfa

  20sayfa 26sayfa 38sayfa

  iindekiler

  Uluslararas Kurululara

  yeliklerimiz

  Yatrmlar

  Yeni almalar

  Doal Gaz Tamacl, Tesisleri ve

  Ticareti

  Uluslararas Projeler

  Ham Petrol Tamacl

  BOTA Entegre Ynetim Sistemi

  62

  nsan Kaynaklar ve Eitim Faaliyetleri

  58

  BOTABilgi Sistemleri Projesi

  68

  Sosyal Faaliyetler 71

  Bal Kurulular ve tirakler

  72

  Mali Durum 76

  Tara Tekilat ve letiim Bilgileri

  80

 • 4 Faaliyet Raporu 2010 BOTA

  Avrupa, Balkanlar ve Ortadou geninde yer alan lkelerle ibirlii ve btnlk iinde bulunan lkemizin corafi, jeopolitik ve stratejik konumu, irketimize blge enerji kaynaklarnn gelitirilmesi ve tanmas konusunda avantaj stnl salamaktadr.Bu erevede BOTA, boru hatlaryla petrol ve doal gaz tamacl, doal gazn ithalat, ihracat, pazarlama ve sat, boru hatlar ett, mhendislik ve yapm ileri faaliyetlerini byk bir zveri ve disiplinle srdrmektedir.

  Petrol tamacl faaliyetleri kapsamnda; ham petrol boru hatlarmzn uzunluu 3.332 kmye, yllk tama kapasitesi de 129.4 milyon tona ulamtr.

  2010 yl sonu itibaryla lkemizin drt bir yanna yaylan iletim ebekesiyle ithal ettiimiz doal gazn tketim noktalarna ulatrlmasn salayan doal gaz boru hatt sistemimizin toplam uzunluu ise 11.593 km ye gaz arz salanan il says 67 ye, doal gaz arz miktar yaklak 32 milyar me ulamtr.

  Halen devam etmekte olan iletim ve datm hatt projelerimizin tamamlanmasyla tm il merkezlerimize doal gaz arz salanmas planlanmaktadr.

  Dier taraftan, Tuz Glnn altnda yeni doal gaz yer alt depolama tesisi kurma almalar ve Erzincan kompresr istasyonunun inaat almalar devam etmektedir.

  Ayrca, Nabucco, Trkiye-Yunanistan-talya Enterkonnektr, Trans-Adriyatik, Irak-Trkiye gaz ihracat ve Arap doal gaz boru hatt gibi uluslararas projelere ynelik almalarmz hzla devam etmektedir.

  irketimiz bu gne kadar yaplan tm bu almalarn personelinin zverili gayretleriyle yerine getirmi olup, bundan sonraki srete de kendisine verilen grevleri en iyi ekilde sonulandrmak azim ve kararllndadr.

  Ynetim Kurulu Bakan veGenel Mdr

  Afyonkarahisarda dodu, T SMF Makina Mhendislii blmn bitirdi. T Makina Fakltesi Otomotiv Mhendislii blmnde Master, ardndan Iowa State niversitesinde Makina Mhendislii dalnda Master ve Doktora almalarnda bulundu. Akademik ve profesyonel i hayat boyunca petrol ve doal gaz sektrnde, enerji sektrnde ve otomotiv sektrnde alt. GDAta etd ve proje mhendisi olarak, Sakarya niversitesinde ve Iowa State niversitesinde aratrma grevlisi olarak alt. ABDde, Avrupada ve Orta Douda deiik firmalarda, mhendis, proje mdr, blge mdr ve st dzey ynetici olarak alt. 3 yl Bota International Ltd. firmasnda nce grup mdr sonra teknik genel mdr yardmcs olarak alt. Yaklak 10 yllk yurtd tecrbesi bulunan Fazl enel, ok iyi derecede ngilizce ve iyi derecede Arapa ve Azerice bilmektedir. Evli ve 2 ocuk babasdr.

  Fazl ENEL

  www.botas.gov.tr

 • BOTA 5 Faaliyet Raporu 2010www.botas.gov.tr

 • 6 Faaliyet Raporu 2010 BOTA

  (Malatya, 1959)

  Genel Mdr Yardmcs veYnetim Kurulu yesi

  Mehmet KONUKFrat niversitesi Makine Mhendislii mezunudur. 1987 ylndan itibaren BOTAta farkl kademelerde mhendis ve ynetici olarak grev yapmtr. 2007 ylnda BOTA Genel Mdr Yardmclna, 2008 ylnda Ynetim Kurulu yeliine atanmtr.

  (Sivas, 1964)

  Ynetim Kurulu yesi

  Selahattin MEN

  1985 ylnda T. Maden Mhendislii Blmnden lisans, ardndan Portland Eyalet niversitesinden yksek lisans derecesi almtr. 2001 ylnda ABDde enerji alannda almalarda bulunmutur.

  Mesleki kariyerine 1986 ylnda D.P.Tde balam, Mart 2001de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Enerji leri Genel Mdrl ve Mays 2003te Mstear Yardmcl grevine atanmtr. Bir dnem TETA Genel Mdrlne vekalet eden, TEA ve TETA Ynetim Kurulu yesi ve ETKB Mstear Vekili grevlerinde de bulunan Selahattin MEN, halen ETKB Mstear Yardmcs olarak grev yapmakta olup, 31 Ekim 2007 tarihinde BOTA Ynetim Kurulu yeliine atanmtr.

  (Beypazar, 1967)

  Genel Mdr Yardmcs veYnetim Kurulu yesi

  brahim TAN

  Orta Dou Teknik niversitesi Gaziantep Mhendislik Fakltesi naat Mhendislii Blmnde Lisans, Dumlupnar niversitesi naat Mhendislii Blmnde Yksek Lisans eitimini tamamlamtr. Dumlupnar ve Osmangazi niversitelerinde retim Grevlisi olarak altktan sonra, 2005 ylnda Elektrik retim A.. Genel Mdrl naat Daire Bakanlna, 2008 ylnda da BOTA Genel Mdr Yardmclna atanmtr.

  Ynetim Kurulu ve st Ynetim

  www.botas.gov.tr

 • BOTA 7 Faaliyet Raporu 2010

  (Ankara, 1973)

  Ynetim Kurulu yesi

  Sefa Sadk AYTEKN

  A. . Siyasal Bilgiler Fakltesi Uluslararas likiler Blm (Lisans) ve ABD J. Hopkins niv. (Master) Mezunu. D Ticaret Mstearlnda Uzman Yrd, Uzman ve Babakanlk Yatrm Destek ve Tantm Ajansnda Daire Bakan, ETKB D likiler Dairesi Bakan olarak grev yapm olup, halen ETKB Mstear Yardmcl grevini srdrmektedir. 05.05.2010 tarihinde BOTA Ynetim Kurulu yeliine(Hazine Temsilcisi) atanmtr.

  (Kayseri, 1974)

  Genel Mdr Yardmcs

  Faruk BOSTANCI

  Bilkent niversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Ynetimi ile Ekonomi blmlerinde renim grm, Ekonomi blmnden lisans derecesini (2000) almtr. Ayn yl kariyerine balad Sermaye Piyasas Kurulu Denetleme Dairesinde uzman yardmcs ve uzman olarak stanbul ve Ankarada grev yapmtr. Bu dnemde Cenevre Uluslararas likiler Enstits (HEI) Uluslararas Ekonomi blmnde bir dnem yksek lisans dersleri alm (2005), daha sonra ngiltere Leeds Business Schoolda Bankaclk ve Finans alannda yksek lisans derecesini tamamlamtr (2008). 9 Ocak 2010 tarihinde BOTAa Genel Mdr Yardmcs olarak atanmtr.

  (Kayseri, 1958)

  Genel Mdr Yardmcs

  M. Asm KAFKAS

  Hacettepe niversitesi Jeoloji Mhendislii Maden blm (1983), stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi (1992) mezunu. Etibank Genel Mdrlnde Mhendis, Teknik ef, Mdr Yardmcl, Maden leri Genel Mdrlnde ube Mdr, Daire Bakanl grevlerinden sonra 18 Austos 1997 ylnda BOTA Genel Mdr Yardmcl grevine atanmtr.

  (Samsun, 1956)

  Ynetim Kurulu yesi

  O. Zht GKSEL

  1981 ylnda T Makine Mhendislii Blmn bitirdikten sonra, 1994 ylnda, ODT Avrupa Kaynak Mhendislii diplomas almtr.

  ubat 2004 ylndan beri BOTA-Bak-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatt Projesinin Proje Direktr olarak grev yapmakta olup, 14 Temmuz 2006da BOTA Ynetim Kurulu yeliine atanmtr.

  www.botas.gov.tr

 • 8 Faaliyet Raporu 2010 BOTA

  YNETM KURULU BAKANI VE GENEL MDR

  KALTE ETM VE GELTRME DARE

  BAKANLII

  KMAL DARE BAKANLII

  DOAL GAZ YERALTIDEPOLAMA DARE

  BAKANLII

  22 NIsAN 2010 TARIhI ITIBARIYLA

  ARAZ NAAT VE KAMULATIRMA DARE

  BAKANLII

  MhENDsLK VE sZLEMELER DARE

  BAKANLII

  DOAL GAZ PAZARLAMA VE sATI DARE

  BAKANLII

  sTRATEJ GELTRME DARE BAKANLII

  TELEKOM-sCADA VE BLG ssTEMLER DARE

  BAKANLII

  DOAL GAZ ALIM VE hRACAT DARE

  BAKANLII

  TEFT KURULU BAKANLII

  NsAN KAYNAKLARI VE DAR LER DARE

  BAKANLII

  I.hUKUK MAVRL

  GENEL MDR YARDIMCIsIGENEL MDR YARDIMCIsIGENEL MDR YARDIMCIsI

  www.botas.gov.tr

 • BOTA 9 Faaliyet Raporu 2010

  GENEL MDR YARDIMCIsI

  DOAL GAZ LETMELER BLGE MDRL

  sTANBUL LETME MDRL

  KAYsER LETME MDRL

  PETROL LETMELER BLGE MDRL

  DRTYOL LETME MDRL

  LNG LETME MDRL

  YNETM LEMLER KOORDNATRL

  BAsIN VE hALKLA LKLER MAVRL

  BOTA INTERNATIONAL LIMITED RKET( BIL )

  BAK-TFLs-CEYhAN hPBh PROJE DREKTRL

  ULUsLARARAsI PROJELER DARE BAKANLII

  FNANsMAN VE MUhAsEBE DARE

  BAKANLII

  GENEL MDR YARDIMCIsI

  ZEL BRO MDRL

  www.botas.gov.tr

 • 10 Faaliyet Raporu 2010 BOTA

  irketimizin Stratejik Plan (2010-2014) Devlet Planlama Tekilat Mstearlnn 28.02.2010 tarih ve 474 sayl yazs ile uygun grlm, 14.04.2010 tarih ve 572 sayl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl onay ile yrrle girmitir.

  BOTAn Stratejik Hedefleri

  www.botas.gov.tr

 • BOTA 11 Faaliyet Raporu 2010www.botas.gov.tr

 • 12 Faaliyet Raporu 2010 BOTA

  BOTAn Stratejik Hedefleri

  www.botas.gov.tr

 • BOTA 13 Faaliyet Raporu 2010

  Misyonumuz

  Uluslararas kalite standartlar erevesinde, verimlilik, bilgi birikimi ve yksek teknoloji kullanm ile rekabet avantaj yaratrken, kurumsallam ve finansal adan gl bir yap ile ulusal ve uluslararas pazarlara enerji sunmaktr.

  Vizyonumuz

  Trkiyeyi doal gaz ve petrol alanlarnda bir enerji koridoru haline getirirken, ulusal ve uluslararas ibirlii frsatlarn deerlendiren, dnyada saygn, blgesinde lider ve sektrnde ynlendirici bir kurulu olmaktr.

  lke ve Deerlerimiz

  nc : Doal gaz ve petrol sektrnde lider ve uzmanYeniliki ve Dinamik : Deiime ve geliime akDuyarl : evreye ve insana sayglKollektif Akla nanan : Takm almasna inananGvenilir : Etik deerleri daima ncleyeneffaf : Faaliyetleri denetim ve gzetime akGiriimci : Piyasa frsatlarnn takipisiPayda Odakl : Beklentilere uygun hizmet sunanSonu Odakl : Amalara uygun stratejiler ve hedefler gelitirenKararl : Hedefl

Search related