Brukermanual for Grep L£¦replansp£¸ 2013. 12. 9.¢  Brukermanual for Grep L£¦replansp£¸rringer Historikk

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Brukermanual for Grep L£¦replansp£¸ 2013. 12. 9.¢  Brukermanual...

 • Brukermanual for Grep Læreplanspørringer Historikk

  Revisjon Dato Revidert av Kommentar 0.9 25.07.2011 Stian G-E Første versjon 0.10 19.12.2012 Une Haga Lagt til merknader 0.11 19.02.2013 Une Haga Lagt til merkelapper og kompetansemål. Lagt til nye felter

  i læreplaner og endret og utvidet merknader. Nytt versjonsnummer 2013/02

  0.12 22.04.2013 Une Haga Gjort noen endringer på baseelementnivå. Alle elementer har Status i kortvisning. Alle hovedelementer har SistEndre, utenom kompetansemål. Lagt til fagkategori og fagmerknad Nytt versjonsnummer 2013/04

  0.13 24.06.2013 Une Haga Lagt til dokumentasjon for utlisting av kompetansemål. Har oppdatert noen lenker som inneholdt skrivefeil el.

  0.14 26.08.2013 Une Haga Lagt til dokumentasjon for versjon http://psi.udir.no/kl06/2013/11 av tjenesten. Har fjernet æ, ø og å fra alle navn, lagt inn mulighet for valg av språk i rest og soap, og utvidet tjenesten til å støtte spørringer på opplæringsfag. Og endret navn fra fag til fagkoder

 • Innhold

  Historikk ....................................................................................................................................................... 1

  Innhold ......................................................................................................................................................... 2

  Introduksjon ................................................................................................................................................. 3

  NB: Spesielt for testversjonen ...................................................................................................................... 3

  Webtjenester ............................................................................................................................................... 3

  Typer elementer ....................................................................................................................................... 3

  Grensesnitt ............................................................................................................................................... 4

  Definisjon av elementer ........................................................................................................................... 4

  REST-grensesnittet ....................................................................................................................................... 5

  Språkvalg i rest ......................................................................................................................................... 5

  SOAP-grensesnittet ...................................................................................................................................... 8

  Språkvalg i soap ...................................................................................................................................... 10

  OData-grensesnittet ................................................................................................................................... 11

  OData og fagkoder ................................................................................................................................. 11

  OData og læreplaner .............................................................................................................................. 13

  OData og programområder .................................................................................................................... 14

  OData og utdanningsprogram ................................................................................................................ 14

  OData og merknader .............................................................................................................................. 14

  OData og merkelapper ........................................................................................................................... 15

  OData og kompetansemål ...................................................................................................................... 15

  OData og fagkategori .............................................................................................................................. 15

  OData og fagområde .............................................................................................................................. 15

  Eksempler ................................................................................................................................................... 15

  Bruk av SOAP-grensesnitt (.Net) ............................................................................................................. 15

  Endringer i konfigurasjon ................................................................................................................... 16

  Kode ................................................................................................................................................... 18

  Demonstrasjon ................................................................................................................................... 19

  Rest-grensesnitt ..................................................................................................................................... 20

  Utlisting av alle fagkoder i html-side med JQuery