Budapesti Ügyvédi Kamara ÜGYVÉDISKOLA

 • Upload
  toan

 • View
  57

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Budapesti Ügyvédi Kamara ÜGYVÉDISKOLA. Ügyvédi megbízás és meghatalmazás Előadó: dr. Hidasi Gábor ( www.hidasi.hu ). 5/2008. (XI. 27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzat - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

 • BUDAPESTI GYVDI KAMARAGYVDISKOLAgyvdi megbzs s meghatalmazs

  Elad: dr. Hidasi Gbor (www.hidasi.hu)

 • A MEGBZS

  Csak megbzs alapjn ltalban a megbz megbzsa alapjn jr el (tv. 22., EtSz 6/1.)Kzremkds abban, hogy az ellenrdek felek a jogvitikat megegyezssel intzzk el (tv. 1.).megbz jogainak rvnyestse s ktelezettsgeinek teljestse. Megbzs nlkl

  Az gyvdnek eljrsa sorn a megbzs keretein bell kell eljrnia, ettl csak kivteles esetben s csak akkor trhet el, ha a megbzval val elzetes megbeszlsre nem volt lehetsge, s a tllps az gyfl rdekben trtnik. Errl az gyfelet haladktalanul tjkoztatni kell. (Etsz. 6/9)Ha gyvd foglalkozs szemly megbzs nlkli gyviv, akkor nem gyvdi minsgben jr el. 5/2008. (XI. 27.) MK Szablyzattal mdostott 8/1999. (III. 22.) MK Szablyzat az gyvdi hivats etikai szablyairl s elvrsairl (Etikai Szablyzat - Etsz) AZ GYVDI MEGBZS

 • Az gyvd ltal vgezhet tevkenysgek

  Kizrlag gyvd jogosultJogi kpviseletBntet vdelem,jogi tancsads,szerzds, beadvny, ms irat ksztse,felsoroltakkal sszefggsben pnz s rtktrgy letti kezelseNem csak gyvd jogosultadtancsads,trsadalombiztostsi tancsads,pnzgyi s egyb zletviteli tancsads,ingatlankzvetts,szabadalmi gyvivi tevkenysg,olyan tevkenysg, amelyre - helyi nkormnyzati rendelet kivtelvel - jogszably felhatalmazza,kln trvnyben szablyozott kzvetti eljrsban, illetve bntet gyekben folytatott kzvetti tevkenysg,a cg - ltala ksztett - ltest okiratnak s e cg bejegyzsi (vltozsbejegyzsi) krelme tovbbi mellkleteinek elektronikus okirati formba alaktsa,kln trvnyben szablyozott kzbeszerzsi bklteti tevkenysg, valamint hivatalos kzbeszerzsi tancsadi tevkenysg,

 • KLNLEGES MEGBZSOK

  Egy gyben- tbb gyvd - egy gyfl (Etsz. 6/3. )- egy gyvd tbb gyfl- tbb gyvd tbb gyfl

  Ha a megbznak mr van ms gyvdje, az gyvd a megbzst csak akkor vllalhatja, ha a korbbi megbzs megsznst a megbz igazolta, vagy a korbbi gyvd az egyttes megbzshoz hozzjrult.

 • gyvdi trsulsok

  gyvd, gyvdi iroda ms gyvdekkel, gyvdi irodkkal - megbzsok elltsban val tarts kzremkds cljbl - gyvdi trsulst hozhat ltre [t. 23. (5) bekezds, 2/2006 (III.20.]MK Szablyzat Az gyvdi trsuls jogalanyisggal nem rendelkezik.Az gyvdi trsuls keretben elltand gyre az gyvdi trsulst vezet gyvd, gyvdi iroda vllalja a megbzst.

 • Megbzs harmadik szemly javra (Etsz 6.2)

  Az gyvd kteles rsbeli megbzssal rendelkezni attl a szemlytl is, akinek az rdekben eljr- ha a megbzs trgy a ingatlankzvetts, - Ha harmadik szemly ltal adott tarts megbzs alapjn jr el

 • 8/1999. (III.22.) MK Szablyzat az gyvdi hivats etikai szablyairl s elvrsairl(Etikai Szablyzat - Etsz)

  IRATTVTEL

  Iratok tvtelrl - a megbz krsre - elismervnyt adni ktelez (Etsz. 6/7.)

  Az iratokat a megbzs teljestse, illetleg felmondsa utn - a (2) bekezdsben meghatrozott kivtellel - az gyvd a megbz krsre kteles kiadni.Az gyvd nem kteles kiadni a fogalmazvnyait, a megbz utastsait tartalmaz iratokat, az gyben hozz intzett leveleket, a megbz rdekben teljestett fizetsekrl szl nyugtkat s az eljrsa szablyszersgnek elbrlshoz szksges ms iratokat; a megbz krsre az ilyen iratokrl - a fogalmazvnyokat kivve - msolatot kteles kiadni.Tilos megtagadni az iratok kiadst amiatt, hogy az gyvdet megillet megbzsi djat s kltsgtrtst nem fizettk meg. [t. 29. ]

 • AZ GYVDI MEGBZS LTREJTTE

  tv. 23. (1) bek.: Az gyvd s a megbz kztt a megbzs akkor jn ltre, ha a felek megllapodtak

  a) a megbzs tartalmban, b)a megbzsi djbanc)az elrelthat kltsgekben (vagy kltsgtalnyban).

 • Az gyvd kteles a kzremkdst megtagadni, ha

  a) a megbzs jogszablysrt clra vagy jogszably megkerlsre irnyul,b) A megbz a szemlyazonossgnak megllaptshoz nem szolgltat adatot,c) nem tud bemutatni rvnyes igazolvnyt, d) az ellenrzs sorn Megbzott azt llaptja meg, hogy az igazolvny elvesztst, ellopst vagy megsemmislst bejelentettk s megtallsnak vagy megkerlsnek tnye nincs nyilvntartva.e) valamely ms agglyos krlmnyt szlel. Okiratszerkesztsnl elksztsnl agglyos krlmnynek kell tekinteni tbbek kztt azt, ha a Megbz a szemlyazonostsra szolgl okmny rvnyessgnek ellenrzshez sem jrul hozz .

  8/1999. (III.22.) MK Szablyzat az gyvdi hivats etikai szablyairl s elvrsairl (Etikai Szablyzat - Etsz) ELFOGADHATATLAN MEGBZSOK

 • Folyamatos (tarts) megbzs

  Folyamatos megbzsi jogviszony esetn a felmondsi jog korltozsa nem terjedhet odig, hogy a felek a szerzds teljes idtartamra kizrjk a felmonds gyakorlsnak lehetsgt (Ptk. 483. - 1510/2006. szm polgri elvi hatrozat - LB. Pfv. VII. 21.416/2006.)

 • TISZTESSGES ELJRS A MEGBZSI SZERZDS MEGKTSEKOR

  A megbz fogyaszt, ha az gyvdi megbzsi szerzdst gazdasgi vagy szakmai tevkenysg krn kvl es clbl kti (Ptk. 207. (2) bek., 209., 685. d-e) pont; 18/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet, EBH2005. 1321. II.)A szerzdsktst megelzen tjkoztatnia kell a megbzt a megktend szerzdst rint minden lnyeges krlmnyrl. A megbzsi szerzdsben az gyet a tevkenysgi ktelezettsghez, a kockzatokhoz, a dj- s kltsgfizetsi ktelezettsghez igazod szksges mrtkben kell tnyvzlatszeren ismertetni. Az gyvdnek a megbzsi szerzds megktsekor is a legjobb tudst, a tisztessget, a lelkiismeretessgt s a jogtiszteletet kell kzvettenie.Az gyvdnek a szerzds megktsnl elrt egyttmkdsi ktelessgre is fokozottan gyelnie kell, figyelemmel kell lennie nem csak a sajt, hanem gyfele jogos rdekeire is. A megbzsi szerzds rsba foglalsakor az gyvd s a megbz egybehangz klcsns akaratnyilvntst kell rsban megjelenteni. Az gyvd a szerzdsktskor a lehet legszlesebb krben kteles az gyfelet tjkoztatni a szerzds jogszablyi, etikai htterrl, az gy s a szerzds kockzatairl, a djfizetsi ktelezettsgrl, a dj s a kltsgek esedkessgrl, az gybl az gyflre hrul, de nem az gyvdet, hanem az ellenrdek felet illet esetleges sszegekrl, a brsgi eljrsra adott megbzs esetn a brsg ltal megllapthat ill. az ellenrdek flre thrthat gyvdi munkadjrl s kltsgekrl. sszefrhetetlensg: Az gyvd nem kthet megbzsi szerzdst olyan kzremkdsre, amely olyan brsgnl, gyszsgnl vagy nyomoz hatsgnl trtn eljrsra ktelezi, amelynl az eljrsi ktelezettsget megelz 2 ven bell br, gysz vagy a nyomoz hatsg tagja volt.

 • AZ GYVDI MEGBZSI SZERZDSBEN TISZTESSGTELENNEK MINSL FELTTELEK

  gyvdi megbzsi szerzdsben tisztessgtelennek minsl klnsen az a szerzdsi felttel, amelya) a szerzds brmely felttelnek rtelmezsre az gyvdet egyoldalan jogostja;b) kizrlagosan az gyvdet jogostja fel annak megllaptsra, hogy teljestse szerzdsszer-e;c)a megbzt fizetsre ktelezi abban az esetben is, ha az gyvd nem teljesti a megbzst;d)a megbzt tlzott mrtk pnzsszeg fizetsre ktelezi, ha a megbz nem teljest vagy nem szerzdsszeren teljest.e)kizrja, hogy a megbznak visszajrjon az ltala kifizetett sszeg, ha a megbz nem teljest vagy nem szerzdsszeren teljest;f)kizrja, hogy a megbz a szerzds megsznsekor visszakvetelje az ellenszolgltats nlkli munkadjat s kltsget; kivtel, ha a megbzs megsznsre a megbz szerzdsszegse kvetkeztben az gyvd felmondsa miatt kerl sor;g) kizrja vagy korltozza a megbz lehetsgt arra, hogy szerzdses ktelezettsgeit beszmtssal szntesse meg;

 • AZ GYVDI MEGBZSI SZERZDSBEN TISZTESSGTELENNEK MINSL FELTTELEK

  h) lehetv teszi, hogy az gyvd tartozst ms szemly a megbz hozzjrulsa nlkl tvllalja,i) kizrja vagy korltozza az gyvd felelssgt az ltal ignybe vett kzremkdrt;j) kizrja vagy korltozza a megbz jogszablyon vagy a felek kztti megllapodson alapul ignyrvnyestsi lehetsgeit, kivve, ha azt egyben ms, jogszablyban meghatrozott vitarendezsi mddal helyettesti;k) a bizonytsi terhet a megbz htrnyra vltoztatja meg,l)meghosszabbtja a hatrozott idre kttt megbzst, ha a megbz msknt nem nyilatkozik, feltve, hogy a nyilatkozat megttelre nyitva ll hatrid sszertlenl rvid;m)lehetv teszi, hogy az gyvd a szerzdst egyoldalan, a szerzdsben meghatrozott alapos ok nlkl mdostsa, klnsen, hogy a megbzsban megllaptott pnzbeli ellenszolgltats mrtkt megemelje, ha ilyen esetben a megbz nem jogosult a szerzdstl azonnali hatllyal elllni, vagy azt felmondani; n)lehetv teszi, hogy az gyvd egyoldal dntse alapjn, alapos ok nlkl a megbzsban meghatrozottl eltren jrjon el;o)az gyvd teljestst olyan feltteltl teszi fggv, amelynek bekvetkezte kizrlag az gyvd akaratn mlik, kivve, ha a megbz jogosult a szerzdstl elllni, vagy azt felmondani;p)az gyvdnek arnytalanul hossz vagy nem megfelelen meghatrozott hatridt biztost a megbzs teljestsre;q)kizrja vagy korltozza a megbz jogszablyon alapul jogait az gyvd szerzdsszegse esetn;

 • TISTESSTisztessgtelenaz gyvdi megbzsi szerzds s a meghatalmazs elksztsrt, valamint az gyvd ltali felmonds miatti munkavgzsrt munkadjat krni ! Tisztessgtelen

 • HELYETTESTSAz gyvd a megbzs elltshoz alkalmazott gyvdje, gyvdjelltje, a nla mkd klfldi jogi tancsad, tovbb ms gyvd kzremkdst is ignybe veheti, kivve ha ezt a megbz a megbzs ltrejttekor rsban kizrta.[t. 23. .(3- 5) bek.]

 • 8/1999. (III.22.) MK Szablyzat az gyvdi hivats etikai szablyairl s elvrsairl(Etikai Szablyzat - Etsz)A MEGBZS MEGSZNSE I.

  6/6. Az gyvd nem kteles a megbzst elfogadni, s az elfogadott megbzst brmikor, indokols nlkl, rsban felmondhatja. A felmondsi id a megbz rteststl szmtott 15 nap. Az gyvd a felmondsi id alatt is kteles a megbz rdekben eljrni.A megbz a megbzst rsban brmikor korltozhatja, vagy azonnali hatllyal felmondhatja.Folyamatos megbzsi jogviszony esetn a felek a felmondsrl az (1) s (2) bekezdstl eltren rendelkezhetnek.Az gyvd a megbzs megsznst vagy korltozst haladktalanul kteles annak a hatsgnak rsban bejelenteni, amelynl a rbzott gy folyamatban van.A megbzs az (1) s (2) bekezdsben foglaltakon kvl megsznik- a megbzs teljestsvel,- az gyvd vagy a megbz hallval,- a megbz jogutd nlkli megsznsvel,- az gyvd kamarai tagsgnak megsznsvel.

 • Az gyvd kteles a megbz hallrl vagy jogutd nlkli megsznsrl haladktalanul rtesteni azokat az ltala ismert szemlyeket s szerveket, akiknek ebbl ereden jogaik s ktelezettsgeik keletkeztek.Ha az gyvd a tevkenysgt gyvdi iroda (67-83.) tagjaknt folytatja, a megbzs nem sznik meg, hanem az iroda megbzott vlik. Az gyvd a vrhat vltozsrl kteles a megbzjt haladktalanul, de legksbb azt 15 nappal megelzen, illetleg a (3) bekezds szerint meghatrozott felmondsi id kezdete eltt rsban rtesteni, ebben tjkoztatni a (2) s (3) bekezdsben foglalt lehetsgekrl. [t. 24. .] Ha az gyvdi iroda tagjnak tagsgi viszonya gy sznik meg, hogy gyvdi tevkenysgt tovbb folytatja, az gyvd az elszmolsban rszre kiadott megbzsi szerzdsben megbzott vlik. Az iroda a megbzott szemlyben vrhat vltozsrl a megbzjt a 24 (7) bekezds szerint kteles rtesteni. [t. 74. (4) bekezds]Az gyvd a kapott megbzsrl vagy annak megsznsrl az eljr brsgot vagy ms hatsgot kteles nyomban rtesteni, illetve meghatalmazst az iratokhoz becsatolni.

  8/1999. (III.22.) MK Szablyzat az gyvdi hivats etikai szablyairl s elvrsairl(Etikai Szablyzat - Etsz)A MEGBZS MEGSZNSE II.

 • A megbzsi dj

  Megbzsi dj = Munkadj+kltsg/kltsgtalny(+fa)

  A megbzsi dj biztostsa (dj- s kltsgelleg)

 • A MEGBZSI DJtv. 9. (2) bek.: Az gyvdi megbzsi dj szabad megllapods trgya.Etsz. 9/1. A megbzs elvllalsakor az gyvdnek tjkoztatst kell adnia a brsg ltal megllapthat djrl s kltsgekrl. Az gyvd az tvett pnzrl bizonylatot kteles adni gyfelnek. Ha gyvd szvessgi gyintzst vllal, ezt a krlmnyt a megbzsban rgzteni kell. 9/2. Tilos a megllapods szerinti megbzsi djon s a felszmthat kltsgeken fell anyagi vagy egyb szolgltats kvetelse. Az gyvdi megbzsi dj kvetels msra nem engedmnyezhet.9/3. Ha a megbzs a teljestse eltt sznik meg, az gyvd kteles a felvett megbzsi djjal elszmolni, a megbzs megsznsig vgzett munkval arnyos megbzsi djat visszatarthatja. 9/4. (1) Az gyvd kteles a megbz rszre tvett pnzrl vagy egyb rtkrl a megbzt haladktalanul rtesteni. (2) Az gyvd az tvett pnzbl beszmtssal kielgtheti a megbzjval szemben megbzsi dj s kltsgtrts cmn fennll kvetelst. Az gyvd a beszmtsi jog gyakorlsrl a megbzt rsban kteles rtesteni. Nincs helye a (2) bekezds szerinti beszmtsnak, haa) a pnzt nem a megbz rszre kell kiadni, b) a megbzsi djban a felek nem llapodtak meg,c) ms jogszably a beszmtst tiltja. [t. 28. ]

 • A DJAJNLAT KIALAKTSNAK SZEMPONTJAI

  gyrtkMunka teher, idigny, srgssg gyvdi rversenyKonjunkturlis felttelekAz gy s a feladat jellege (rutin feladat vagy specilis felkszltsget ignyl)Az gy specialitsai (nemzetkzi, kzrdeklds, politikai jelleg, fokozott titokkockzat, fokozott kr- s etikai felelssg)Az gyfl sajtossgai (klfldi, cselekvkptelen, rstudatlan, szksben lv, stb.) A megbzs immaterilis elnyei (tovbbi gyflszerzs)gyflszerzs motivcii (alulfoglalkoztatottsg, tlterheltsg, kzszerepl, megbzssorozat vagy tarts megbzs vrhat )Kapcsolatteremts jellege az gyfllel (rgi gyfl ajnlotta, ismers, bebotl) gyvd-gyfl kapcsolat jellege (tarts megbzsbl ered gyfl ill. gy)Arnyossggyfl anyagi teherbr kpessge, alkupozciMegbzsi dj jellege (gyrtk utn, munkaid szerint, sikerdj)Fizetsi felttelek

 • SZVESSGI GYVITEL

  - Teljes felelssgMunkadjmentessg, de nem kltsgmentessgNem az ellenflnek nyjtott szvessg

 • KLTSGEK

  Kltsgek meghatrozsa a megbzsban

  Kltsgtalny kiktseKltsgtalny (magban foglalja a lersi, kommunikcis, iratkezelsi, fnymsolsi, archivlsi, adatlehvsi s adatellenrzsi kltsgeket)Eljrsi s okirati illetkek hatsgi / brsgi djak jogszably v. intzmnyi szablyzat szerintHatsgi, szakrti, fordtsi kltsgek

  Tteles djkiktsd)Lersi, kommunikcis, iratkezelsi, fnymsolsai, archivlsi, adatlehvsi s adatellenrzsi kltsgek,e)Hatsgi, szakrti, fordtsi kltsgekf)Utazsi kltsgek (belfld/klfld, ton tlttt id dja+zemanyag v. menetjegy ra, szlls s tkezsi tbbletkltsgek, stb.)

 • A BRSGI ELJRSBAN MEGLLAPTHAT GYVDI MUNKADJAKRL S KLTSGEKRL 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet, BH2003. 136., BH2000. 152., BH1999. 239., BH1996. 321.

  2. (1) A fl pernyertessge esetre ignyelheti, hogy rszre a brsg az gyvd munkadjnak s kszkiadsainak cmn ktelezze a pervesztes feleta) a fl s a kpviselje kztt ltrejtt gyvdi megbzsi szerzdsben kikttt megbzsi dj, valamintb) a fl ltal kpviselje rszre kltsgtrtsknt megfizetett indokolt kszkiadsok egyttes sszegnek megfizetsre.(2) Az (1) bekezds alapjn megllaptott munkadj sszegt a brsg indokolt esetben mrskelheti, ha az nem ll arnyban a pertrgy rtkvel vagy a tnylegesen elvgzett gyvdi tevkenysggel. A brsg dntst indokolni kteles.3. (1) Ha a fl s az gyvd kztt nincs az gy elltsra vonatkoz djmegllapods, vagy ha a fl ezt kri, a brsg a kpviselet elltsval felmerlt munkadj sszegt a (2)-(6) bekezdsben foglaltak figyelembevtelvel llaptja meg.(2) Polgri perben, az elsfok brsgi eljrsban az gyvd munkadjnak a pervesztes felet terhel sszegea) 10 milli Ft-ot meg nem halad pertrgyrtk esetn a pertrgyrtk 5%-a, de legalbb 10 000 Ft,b) 10 milli Ft feletti, de 100 milli Ft-ot meg nem halad pertrgyrtk esetn az a) pontban meghatrozott munkadj s a 10 milli Ft feletti sszeg 3%-a, de legalbb 100 000 Ft,c) 100 milli Ft-ot meghalad pertrgyrtk esetn a b) pontban meghatrozott munkadj s a 100 milli Ft feletti sszeg 1%-a, de legalbb 1 milli Ft.(3) Ha a perben a pertrgy rtke nem llapthat meg, a munkadj minden megkezdett trgyalsi rnknt, valamint az gyvdnek a pert megelz s a peren kvl vgzett igazolt tevkenysgrt rnknt 5000 Ft, de legalbb 10 000 Ft.(5) A msodfok s a fellvizsglati eljrsban az gyvdi munkadj a (2)-(4) bekezdsben meghatrozott sszeg 50%-a azzal, hogy a pertrgy rtkeknt ezekben az esetekben a fellebbezsben, fellvizsglati krelemben vitatott sszeget kell alapul venni.(6) A munkadj megllaptsa sorn a munkadj sszegt a brsg indokolt esetben mrskelheti, ha az nem ll arnyban a tnylegesen elvgzett gyvdi tevkenysggel. A brsg a munkadjat - klnsen az gy bonyolultsga esetn - a (2)-(5) bekezdsben meghatrozott sszegnl magasabb sszegben is megllapthatja. A brsg a munkadj eltr sszegben trtn megllaptst indokolni kteles.

 • SIKERDJCsak prmiumMunkadj+prmiumEllenfl ltal pernyertessg esetn fizetettAz gyvd az gyfllel nem osztozkodik, nem vllal kockzati kzssget !!!BH 2008.185. (kockzat nlkli sikerdj)

 • AKTULISKria Pfv.V.20.227/2013/9.

  A felperes jogeldje az M7-es autplya Zala megyei szakasznak ptshez szksges fldterletek kisajttsval sszefgg hatsgi s peres eljrsok sorn gyvdknt az alperesek jogi kpviselett ltta el. Az egyes gyvdi megbzsi szerzdsekben az t a kzigazgatsi eljrsi, illetve a perbeli kpviseletrt megillet djat sikerdjknt, a megtlt tbbletkrtalantsi sszeg meghatrozott szzalkban llaptottk meg. A krtalantsi sszeg felemelse irnt folyamatban volt per sorn azonban az gyvdi megbzsok megszntek, a felperes jogeldje ugyanis a megbzsi dj sszegre vonatkoz megllapods szmra kedvezbb mdostst kezdemnyezte, az alperesek pedig ehhez nem jrultak hozz. A per tovbbi szakaszban ezrt az alperesek egy rsze szemlyesen jrt el, ms alpereseket pedig j jogi kpvisel kpviselt. A per a jelen gy alperesei szmra kedvez eredmnnyel zrult.A felperes a jelen perben a megtlt tbbletkrtalantsi sszeg utn arnyos sikerdj fizetsre krte az alpereseket ktelezni. Arra hivatkozott, hogy az elzmnyi per eredmnyes befejezse, a krtalantsi sszeg felemelse alapveten az ltala kifejtett gyvdi munka kvetkezmnye volt.Az elsfok brsg tbbszr megismtelt eljrsban rendkvl terjedelmes bizonytsi eljrs lefolytatsa utn arra a kvetkeztetsre jutott, hogy a felperest sikerdj nem illeti meg, az gyvdi kpviseletet ugyanis jogeldje nem az elzmnyi per teljes egsze sorn ltta el, s gy az eredmnyt sem rte el. A felperes helyesen csupn a jogeldje ltal elvgzett tevkenysggel, az gy jellegvel s az eset egyb krlmnyvel arnyban ll munkadjra tarthat ignyt.Az arnyos munkadj sszegt az elsfok brsg mrlegelssel hatrozta meg, s az alpereseket ennek megfizetsre ktelezte. A msodfok brsg a VIII.r. s XVII.r. alperest terhel marasztals sszegt leszlltotta, egyebekben az elsfok tletet egyetrtve annak indokaival helybenhagyta.A felperes fellvizsglati krelme alapjn megindult fellvizsglati eljrs sorn a Kria megllaptotta, hogy a felperes miutn a jogeldje rszre adott gyvdi megbzsok az elzmnyi per folyamn a sajt kezdemnyezse alapjn megszntek, s gy a perbeli kpviseletet csupn az eljrs els szakaszban ltta el sikerdj fizetsre nem tarthat ignyt. Nem kvetelheti erre vonatkoz szerzdses kikts hinyban a felperes a tnylegesen kifejtett tevkenysgnek, az gy jellegnek s az eset sszes krlmnyeinek megfelel mrtk, arnyos munkadj megfizetst sem. Az alpereseket terhel marasztals sszegnek felemelsre ezrt nem kerlhetett sor. Erre figyelemmel a Kria a jogers tletet hatlyban fenntartotta.

  Budapest, 2013.oktber 3.

  Ezzel ellenttes dnts: LB Pfv. VIII.20552/2010 (Dntsek Tra 2010 66.)

 • AZ GYVD (GYVDI IRODA) LTALNOS SZERZDSI FELTTELEI

  Az gyvd (gyvdi iroda) ltalnos szerzdsi felttelei

  1.)Munkadjtblzat (tevkenysgek, szmtsi md)2.)Kltsgtblzat (nkltsg, rvltozsok)3.)Fizetsi felttelek (elleg, feladatteljestshez igazod djfizetsek)4.)Ksedelmes fizets jogkvetkezmnyei

 • 8/1999. (III.22.) MK Szablyzat az gyvdi hivats etikai szablyairl s elvrsairl(Etikai Szablyzat - Etsz)

  GYVDI MEGHATALMAZS6/5 Az gyvdnek adott meghatalmazs csak akkor rvnyes, ha azt rsba foglaltk. A meghatalmazst a megbznak s az gyvdnek sajt kezleg kell alrnia.A megbz s az gyvd ltal alrt meghatalmazs teljes bizonyt erej magnokirat.Ha a megbz rni, olvasni nem tud, vagy nem kpes, a meghatalmazst kzokiratba vagy olyan teljes bizonyt erej magnokiratba kell foglalni, amelyen kt tan az alrsval igazolja, hogy a megbz a megbzs ltrejttt elttk elismerte.A meghatalmazs feljogostja az gyvdet minden olyan cselekmnyre, amely a rbzott gy szablyszer elltsval jr, gy okirat, pnz s ms vagyontrgy tvtelre is.Az gyvd kpviseleti jogkrnek korltozsa a hatsg vagy a harmadik szemly irnyban annyiban hatlyos, amennyiben a korltozs a meghatalmazsbl kitnik.[t. 26..]

 • Hasznos

  http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/index/92/1

 • 1.)Az gyvdnek a tuds a biztonsg.2)Az gyvd tudsa hatalom, amivel nem lhet vissza.3)Az gyvd nem szolgl, hanem szolgltat.4)Az gyvd a versenyszfra rszese, vllalkoz, de nem keresked.5)Az gyvd a szellemi termkt rtkesti s nem forgalmazza.6)Az gyvd pnzrt dolgozik, de nem ezrt lelkiismeretes.7)Az gyvd gy kpviseli ms rdekt, hogy a sajtjra is gyel .8)Az gyfl az gy ura s nem az gyvd.9)Az gyvd gyet vllal s nem sorskzssget.10)Az gyvd ismerje meg az gyfl titkait, az gyfl az gyvdt azonban soha.11)Az gyvd ismertsge mg nem elismertsg.12)Az gyvd akkor tisztessges, ha az ellenfl is ezt vallja.

 • Ellenrz krdsek

  Mikor jrhat el az gyvd megbzs nlkl?

  Ha a megbznak mr van ms gyvdje, milyen felttelekkel kthet vele megbzsi szerzds ugyanarra az gyre?

  3.Milyen clbl hozhat ltre gyvdi trsuls?

 • ALAPVET JOGSZABLYOK S MS NORMK

  Ptk. 207. (2) bek., 209., 219., 474-483. , 1998. vi XI. tv. (gyvdi tv.) 9., 23.18/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 8/1999. (III.22.) MK Szablyzat (Etsz.) 6/1-6/7., 9/5.942/B/2001. AB hatrozat

 • A MAGYAR GYVDI KAMARA HATROZATAI

  A Magyar gyvdi Kamara Alapszablya 1/1994. (VI.1.) MK szablyzat az gyvdi szervek iratai s az gyvdi iratok irattri kezelsrl s selejtezsrl 1/1998. (VI.27.) MK Szablyzat - Felvteli Szablyzat 2/1998. (VI.27.) MK Szablyzat - sszefrhetetlensgi Szablyzat 4/1999. (III.1.) MK szablyzata az gyvdek lett- s pnzkezelsrl 5/1999. (III.1.) MK Szablyzata az gyvd s az gyvdi iroda nvhasznlatrl 6/1999. (III.1.) MK Szablyzata A gondnok s vgelszmol jogkrrl s eljrsrl 8/1999. (III.22.) MK Szablyzata az gyvdi hivats etikai szablyairl s elvrsairl 1/2000 (V.22.) szm Szablyzata az gyvdi felelssgbiztosts legalacsonyabb sszegrl 1/2001 (VI.11.) MK Szablyzata - Vlasztsi Szablyzat 1/2002. (II. 25.) szablyzata A MK 3/1998. (VI. 27.) Fegyelmi Eljrsi Szablyzat mdostsrl A Magyar gyvdi Kamara Fegyelmi Eljrsi Szablyzata [az 1/2002. (II. 25.) s a 3/1998. (VI. 27.) MK Szablyzat egysges szerkezetben]* Szablyzat a pnzmoss megelzsrl s megakadlyozsrl gyvdek s gyvdi irodk rszre 1/2005 (01.10) Szablyzat az eurpai kzssgi jogsz tevkenysgrl 2/2005 (VI.25.) a MK Alapszablynak mdostsrl 3/2005. (VI.25.) MK Szablyzata az elektronikus cgeljrs alkalmazsrl 4/2005 (VI.25.) MK Szablyzata a MK Orszgos Levltrrl1/2012 (XI.5.) MK Szablyzat az gyvdjelltek foglalkoztatsnak trgyi feltteleirl

 • A MAGYAR GYVDI KAMARA HATROZATAI

  2/2006. (III.20.) Szablyzat az gyvdi Trsulsrl 3/2006 (X.16.) MK Szablyzat az gyvdek ltal ksztett vgrendeletek (halleseti rendelkezseket tartalmaz okiratok) kzponti nyilvntartsrl 4/2007. (XI.19.) MK hatrozattal mdostott 6/1999. (III. 1.) MK Szablyzata a mdostsval egysges szerkezetben "Az gyvd irodjnak gondnoka jogkrrl s eljrsrl, valamint a meghalt gyvd iratainak rendezsrl" 1/2007. (XI.19.) Szablyzat a szkhely-szolgltatsrl 2/2007. (XI.19.) Szablyzat a joggyletek biztonsgnak elsegtsvel, valamint az elektronikus alrs hasznlatval s a hozz kapcsold feladatokrl MINTASZABLYZAT a pnzmoss s a terrorizmus finanszrozsa megelzsrl s megakadlyozsrl szl 2007. vi CXXXVI. trvnyben meghatrozott ktelezettsgek krbe tartoz feladatok teljestsre, a tbbszemlyes gyvdi irodk, irodk rszre EGYSGES SZABLYZAT a pnzmoss s a terrorizmus finanszrozsa megelzsrl s megakadlyozsrl szl 2007. vi CXXXVI. trvnyben meghatrozott ktelezettsgek krbe tartoz feladatok teljestsre, az egyni gyvdek s egyszemlyes gyvdi irodk rszre

 • A MAGYAR GYVDI KAMARA LLSFOGLALSAI

  A Magyar gyvdi Kamra Elnksgnek 1/1999.(V. 3.) szm llsfoglalsa az gyvd s az gyvdi iroda e-mail cmrlA Magyar gyvdi Kamara Elnksgnek 4/1999.(VI. 21.) szm llsfoglalsa az gyvd vagy gyvdi iroda magn-munkakzvetti tevkenysgrlA Magyar gyvdi Kamara Elnksgnek 5/1999.(VI. 21.) szm llsfoglalsa elzmnyi kamarai tagsg vizsglatrlA Magyar gyvdi Kamara Elnksgnek 6/1999. (VI. 21.) szm llsfoglalsa a tagsgi viszony s munkaviszony vagy ms szolglati viszony sszefggsrlA Magyar gyvdi Kamara Elnksgnek 1/2000.(IV. 10.) szm llsfoglalsa az gyvdi felelssgbiztostsrlA Magyar gyvdi Kamara Elnksgnek 2/2001.(V. 7.) szm llsfoglalsa az gyvdi honlap tartalmrlA Magyar gyvdi Kamara Elnksgnek 1/2003.(IX. 22.) sz. llsfoglalsa a brsgi eljrsban megllapthat gyvdi kltsgekrl2/2005.(09.12.) Elnksgi Hatrozat a jutalk fejben bank szmra vgzett tevkenysg sszefrhetetlensgi krdsben3/2005.(09.12.) sz. elnksgi hatrozat gyvdi nvvisels krdsbenA Magyar gyvdi Kamara Elnksgnek 1/2006.(II. 06.) szm llsfoglalsa jogers fegyelmi hatrozat ellen benyjthat brsgi fellvizsglati kereset krdsben

 • 2/1989. gyvdek rszvtele s kzremkdse az 1988. vi VI. trvnyben ltrehozott gazdasgi trsasgokbanA Magyar gyvdi Kamara 1/2000.(V. 22.) szm irnymutatsa az gyvdi kamark ltal elfogadhat felelssgbiztostsrlMagyar gyvdi Kamara 2/2000.(V. 22.) szm irnymutatsa az gyvdjelltek alkalmazsrl

  A Magyar gyvdi Kamara 2008. szn j szablyzatokat fogad el s meglv szablyzatokat mdost. Ezek is vizsgaanyagot kpeznek. Krjk, figyelje a Magyar gyvdi Kamra honlapjt ( magyarugyvedikamara.hu ).

  A MAGYAR GYVDI KAMARA LLSFOGLALSAI

 • NEMZETKZI NORMK

  1990. szeptember 7-i ENSZ alapelvek;Az Eurpai Kzssg Alapt Szerzdse Rma, 1957. mrcius 25.Eurpa Tancsnak az gyvdi hivats gyakorlsnak szabadsgrl szl Rec (2000)21 szm, 2000. oktber 25-i ajnlsa;az gyvdi szolgltatsnyjts szabadsga tnyleges gyakorlsnak elsegtsrl szl 1977. mrcius 22-i 77/249/EGK tancsi irnyelve;az gyvdi hivatsnak a kpests megszerzse orszgtl eltr tagllamokban trtn folyamatos gyakorlsnak elsegtsrl szl 1998. februr 16-i 98/5/EK eurpai parlamenti s tancsi irnyelv; a hatron tnyl vonatkozs jogvitk esetn alkalmazand kltsgmentessgre vonatkoz kzs minimumszablyok megllaptsrl szl 2003. janur 27-i 2003/8/EK irnyelv;a bizonyos szellemi szabadfoglalkozsak, klnsen az gyvdek esetben alkalmazott djszabsrl s ktelez djttelekrl, szl 2001. prilis 5-i llsfoglals;a bels piaci szolgltatsokrl szl eurpai parlamenti s tancsi irnyelvre irnyul javaslatrl szl 2006. februr 16-i llspont;az Eurpai Brsg kzssgi versenyjogi s a szolgltatsok szabadsgra vonatkoz joggyakorlatra, kifejezett hivatkozssal a minimlis jogi djak nemzeti szablyai;a hatron tnyl vonatkozs jogvitk esetn alkalmazand kltsgmentessgre vonatkoz kzs minimumszablyok megllaptsrl szl 2003. janur 27-i 2003/8/EK irnyelv;a bizonyos szellemi szabadfoglalkozsak, klnsen az gyvdek esetben alkalmazott djszabsrl s ktelez djttelekrl, szl 2001. prilis 5-i llsfoglals;a bels piaci szolgltatsokrl szl eurpai parlamenti s tancsi irnyelvre irnyul javaslatrl szl 2006. februr 16-i llspont;az Eurpai Brsg kzssgi versenyjogi s a szolgltatsok szabadsgra vonatkoz joggyakorlatra, kifejezett hivatkozssal a minimlis jogi djak nemzeti szablyaira;