Click here to load reader

Buku Panduan Kewangan Pelajar - ukm.my · PDF file6. PENGURUSAN KEWANGAN KEGIATAN PELAJAR 20 7. DIREKTORI ... Kami berharap buku ini dapat membantu pelajar sepanjang berada di UKM

 • View
  263

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Buku Panduan Kewangan Pelajar - ukm.my · PDF file6. PENGURUSAN KEWANGAN KEGIATAN PELAJAR 20...

 • 1

  Buku Panduan Kewangan Pelajar

 • 2

  KANDUNGAN

  Mukasurat 1. PENGENALAN 3 2. YURAN

  2.1. Sarjanamuda 4 2.2. Sarjana 6 2.3. Doktor Falsafah 8 2.4. Yuran Kolej Penginapan 9 2.5. Kaedah pembayaran yuran 11 2.6. Tarik Diri/Tangguh Pengajian 13 2.7. Denda dan Caj 14

  3. TINDAKAN JIKA GAGAL MENJELASKAN YURAN 14 4. TABUNG BANTUAN DAN PINJAMAN KEPADA PELAJAR 15

  4.1. Tabung Amanah Zakat 4.2. Tabung Bantuan 4.3. Tabung Pinjaman

  5. INSURAN 18 6. PENGURUSAN KEWANGAN KEGIATAN PELAJAR 20 7. DIREKTORI BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN PELAJAR,

  JABATAN BENDAHARI 22

 • 3

  1. PENGENALAN

  Jabatan Bendahari UKM merupakan satu jabatan yang bertanggungjawab menguruskan

  semua hal-ehwal kewangan universiti. Kami menyediakan perkhidmatan kewangan kepada

  semua warga universiti termasuklah pelajar. Jabatan Bendahari telah bertekad

  memberikan perkhidmatan kewangan yang cekap, amanah dan proaktif selaras dengan

  falsafah dan wawasan universiti.

  Buku ini mengandungi peraturan yang perlu dipatuhi dan panduan yang perlu diketahui

  kepada semua pelajar UKM. Buku ini mengandungi beberapa bahagian yang merangkumi

  kadar yuran dan kaedah pembayaran yuran, bantuan kepada pelajar, insuran dan

  pengurusan kewangan aktiviti pelajar. Semua pelajar hendaklah memahami kandungan

  buku ini, yuran hendaklah dijelaskan bagi mengelakkan tindakan diambil ke atas pelajar.

  Pelajar juga perlu mengetahui apakah bantuan kewangan dan insuran yang disediakan

  kepada para pelajar. Sepanjang berada di universiti pelajar juga digalakkan melaksanakan

  pelbagai aktiviti dan sudah tentu melibatkan urusan kewangan, buku ini juga menjelaskan

  peraturan dan tatacara kewangan yang melibatkan aktiviti pelajar.

  Panduan dan peraturan yang yang dinyatakan mungkin akan mengalami perubahan dari

  masa ke semasa. Sebarang perubahan akan dimaklumkan dalam pekeliling Jabatan

  Bendahari yang akan dimasukkan ke dalam laman web e-pelajar.

  Kami berharap buku ini dapat membantu pelajar sepanjang berada di UKM untuk menimba

  ilmu dan pengalaman seterusnya menjadi insan yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan

  Negara.

 • 4

  2. YURAN 2.1 SARJANAMUDA

  Yuran universiti terbahagi kepada empat komponen seperti berikut:- i. Yuran Kemasukan Yuran kemasukan dikenakan sekali sahaja kepada pelajar baru sepanjang pengajian di

  universiti. Yuran kemasukan hendaklah dibayar sebelum mendaftar sebagai pelajar

  baru. Maklumat terperinci yuran kemasukan adalah seperti berikut:-

  Jenis Yuran Warganegara

  (RM)

  Bukan Warganegara

  (RM) 1. Pendaftaran dan Graduasi 200.00 200.00 2. Perkhidmatan 480.00 480.00 3. Hemat Diri 50.00 50.00 4. Tabung Pembangunan Kolej 50.00 50.00 5. Minggu Mesra Pelajar 390.00 390.00 6. Aktiviti Pelajar di Fakulti 20.00 20.00 7. Urusan Imigresen 0.00 100.00 Jumlah 1,190 1,290.00

  ii. Yuran Pengajian Yuran pengajian dikenakan kepada pelajar pada tiap semester, bayaran hendaklah dibuat satu (1) bulan selepas pelajar mendaftar. Kadar yuran pengajian mengikut fakulti adalah seperti berikut:-

  Fakulti Warganegara

  (RM)

  Bukan Warganegara

  (RM)

  1. Fakulti Pengajian Islam 510.00 3,200.00

  2. Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan 510.00 4,000.00

  3. Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 550.00 2,600.00

  4. Fakulti Undang-Undang 550.00 3,600.00

  5. Fakulti Pendidikan 550.00 2,200.00

  6. Fakulti Sains Kesihatan 600.00 5,600.00

  7. Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat 600.00 4,600.00

  8. Fakulti Sains dan Teknologi 600.00 4,000.00

  9. Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina 700.00 6,900.00

  10. Kejururawatan 660.00 5,600.00

  11. Fakulti Farmasi 850.00 6,500.00

  12. Fakulti Pergigian 850.00 17,000.00

  13. Fakulti Perubatan 900.00 16,600.00

 • 5

  iii. Yuran Berulang Setiap Semester Yuran ini dikenakan pada setiap semester kepada semua pelajar UKM. Pecahan jenis

  yuran berulang ini adalah seperti berikut:-

  Jenis Yuran Warganegara

  (RM)

  Bukan Warganegara

  (RM)

  1. Kesihatan 75.00 100.00

  2. Kebajikan dan Insurans 25.00 165.00

  3. Perpustakaan 50.00 50.00

  4. Yuran Aktiviti Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)

  20.00 20.00

  Jumlah 170.00 335.0

  iv. Bon Persendirian Berdasarkan kepada Peraturan Imigresen Malaysia Bon Persendirian akan dikenakan

  kepada pelajar antarabangsa mengikut negara (Rujuk Jadual A). Bon Persendirian

  hendaklah dibayar sebelum mendaftar sebagai pelajar baru. Bon Persendirian boleh

  dituntut semula setelah pelajar menamatkan penggajiannya di UKM dan mematuhi

  peraturan yang ditetapkan oleh Imigresen Malaysia.

  RM 2000.00 Canada USA Colombia Angola Burkina Faso Burundi Cameroon Central African Republic Republic Congo Republic Democratic Congo Cote D'Ivoire Djibouti Equatorial Guinea Eritrea Ethiopia Guinea-Bissau Ghan Liberia Mali Mozambique Niger Nigeria Rwanda Western Sahara

  RM1500.00 Saudi Arabia Africa Australia British C.I Brunei China Europe Iran Iraq Portugal C.I Taiwan Tunisia Vietnam

 • 6

  RM1000.00 Japan South Korea Macao Hong Kong Japan South Korea Macao Hong Kong

  RM 750.00 Bangladesh Phillipines India Myanmar Nepal Pakistan Sri Lanka

  RM500.00 Indonesia

  RM300.00 Thailand

  RM200.00 Singapore

  Fee for other countries is RM1500.00

  2.2 SARJANA

  i. Yuran Pengajian akan dikenakan pada setiap semester kecuali pelajar Fakulti Perubatan yang mengikuti program klinikal akan dikenakan setiap sesi.

  ii. Bayaran kemasukan adalah termasuk yuran pendaftaran, bon persendirian (bagi pelajar luar negara) dan yuran pengajian untuk semester pertama

  iii. Pelajar dikehendaki membayar yuran untuk setiap semester sebelum permulaan setiap semester/sesi sepanjang tempoh pengajian.

  iv. Yuran tesis akan dikenakan selepas pelajar telah mengemukakan laporan tesis. v. Pelajar bukan warganegara akan dikenakan caj RM 165.00 selepas tesis

  diserahkan bagi bayaran insurans pada setiap semester sehingga konvokesyen.

  Kadar yuran bagi sarjana adalah seperti jadual berikut:-

 • 7

  YURAN FAKULTI/INSTITUT

  KADAR YURAN

  WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA

  SEPENUH

  MASA

  SEPARUH

  MASA

  SEPENUH

  MASA

  SEPARUH

  MASA

  BON PERSENDIRIAN

  SEMUA - - Rujuk Lampiran

  PENDAFTARAN SEMUA RM385.00 RM360.00 RM685.00 RM660.00

  PENGAJIAN PENGAJIAN ISLAM (FPI) RM1,335.00 RM1,085.00 RM3,000.00 RM2,400.00

  SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN (FSSK)

  RM1,335.00 RM1,085.00 RM3,000.00 RM2,400.00

  PENDIDIKAN (FPEND) RM1,335.00 RM1,085.00 RM3,000.00 RM2,400.00

  UNDANG-UNDANG (FUU) RM1,435.00 RM1,235.00 RM3,200.00 RM2,500.00

  EKONOMI & PENGURUSAN (FEP) RM1,435.00 RM1,235.00 RM3,200.00 RM2,500.00

  SAINS & TEKNOLOGI (FST) RM1,535.00 RM1,235.00 RM3,500.00 RM2,600.00

  SAINS KESIHATAN (FSK) RM1,585.00 RM1,435.00 RM3,500.00 RM2,600.00

  TEKNOLOGI & SAINS MAKLUMAT (FTSM)

  RM1,585.00 RM1,435.00 RM3,500.00 RM2,600.00

  FARMASI (FFAR) RM1,585.00 RM1,435.00 RM3,500.00 RM2,600.00

  KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA (FKAB)

  RM1,635.00 RM1,435.00 RM3,600.00 RM2,800.00

  PERGIGIAN (BUKAN KLINIKAL) (FGG) RM5,080.00 - RM7,065.00 -

  PERGIGIAN (KLINIKAL) (FGG) RM13,135.00 - RM23,314.00 -

  PERUBATAN (BUKAN KLINIKAL) (FPER) RM3,485.00 RM2,935.00 RM6,290.00 -

  PERUBATAN (KLINIKAL) (FPER) per session

  RM5,770.00 - RM12,790.00 -

  ALAM & TAMADUN MELAYU (ATMA) RM1,335.00 RM1,085.00 RM3,000.00 RM2,400.00

  KAJIAN RANTAU ASIA BARAT (IKRAB) RM1,435.00 RM1,235.00 RM3,200.00 RM2,500.00

  INFORMATIK VISUAL (IVI) RM1,585.00 RM1,435.00 RM3,500.00 RM2,600.00

  PERUBATAN MOLEKUL (UMBI) RM1,535.00 RM1,235.00 RM3,500.00 RM2,600.00

  BIOLOGI SISTEM (INBIOSIS) RM1,535.00 RM1,235.00 RM3,500.00 RM2,600.00

  SAINS ANGKASA (ANGKASA) RM1,635.00 RM1,435.00 RM3,600.00 RM2,800.00

  KAJIAN BENCANA ASIA TENGGARA (SEAPDRI)

  RM1,435.00 RM1,235.00 RM3,200.00 RM2,500.00

  PENYELIDIKAN TENAGA SURIA (SERI) RM1,535.00 RM1,235.00 RM3,500.00 RM2,600.00

  KAJIAN OKSIDENTAL (IKON) RM1,335.00 RM1,085.00 RM3,000.00 RM2,400.00

  KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANO ELEKTRONIK (IMEN)

  RM1,635.00 RM1,435.00 RM3,600.00 RM2,800.00

  KAJIAN MALAYSIA & ANTARABANGSA (IKMAS)

  RM1,435.00 RM1,235.00 RM3,200.00 RM2,500.00

  ISLAM HADHARI (HADHARI) RM1,335.00 RM1,085.00 RM3,000.00 RM2,400.00

  KAJIAN ETNIK (KITA) RM1,335.00 RM1,085.00 RM3,000.00 RM2,400.00

  SEL FUEL i. Kejuruteraan Sel Fuel ii. Tenaga Hidrogen iii. Pengurusan & Dasar Tenaga

  RM1,635.00 RM1,635.00 RM1,435.00

  RM1,435.00 RM1,435.00 RM1,235.00

  RM3,600.00 RM3,600.00 RM3,200.00

  RM2,800.00 RM2,800.00 RM2,500.00

  ALAM SEKITAR DAN PEMBANGUNAN (LESTARI)

  RM1,435.00 RM1,235.00 RM3,200.00 RM2,500.00

  MKBI SEMUA - - RM3,000.00 RM3,000.00

  TESIS SEMUA RM1,300.00

 • 8

  2.3 DOKTOR FALSAFAH

  YURAN FAKULTI/INSTITUT

  KADAR YURAN

  WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA

  SEPENUH

  MASA

  SEPARUH

  MASA

  SEPENUH

  MASA

  SEPARUH

  MASA

  BON

  PERSENDIRIAN SEMUA - -

  Rujuk

  Lampiran

  PENDAFTARAN SEMUA RM385.00 RM360.00 RM885.00 RM860.00

  PENGAJIAN PENGAJIAN ISLAM (FPI) RM1,735.00 RM1,535.00 RM3,900.00 RM3,100.00

  SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

  (FSSK) RM1,7

Search related