Buletin informativ - 2016.pub (Read-Only) 2016-08-12آ  Buletin informativ, iulie 2016 Pagina 2 ⇒ Rata

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Buletin informativ - 2016.pub (Read-Only) 2016-08-12آ  Buletin informativ, iulie 2016 Pagina 2...

 • Ediţia actuală prezintă progresele înregistrate în implementarea Programului de Cooperare Transfrontalieră România- Bulgaria 2007-2013, în perioada iunie 2015 – iunie 2016 şi evoluţia Programului Interreg V-A România-Bulgaria în perioada ianuarie-iunie 2016.

  Buletin informativ Iulie 2016

  Cuprins Pag. 2 Stadiul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 Pag. 4 Stadiu l implementări i Programului Interreg V-A România-Bulgaria

  Pag.5

  Evenimente de informare şi promovare pentru Programul Interreg V-A România - Bulgaria

 • Stadiul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

  Pagina 2 Buletin informativ, iulie 2016

  ⇒ Rata de absorbţie la 29 iunie 2015, având în vedere alocarea financiară curentă, este de 94,80 %

  ⇒ 169.234.800 de euro din FEDR au fost rambursaţi beneficiarilor ⇒ 38 de aplicaţii de plată cu o valoare totală de

  195.427.875, 72 euro au fost transmise la Comisia Europeană pentru rambursare

  ⇒ 165.412.070 euro din FEDR au fost rambursaţi de Comisia Europeană.

 • Stadiul Programului de Cooperare Transfrontalieră România Bulgaria 2007-2013

  Pagina 3 Buletin informativ, iulie 2016

  La finalul lunii iunie 2016, având în vedere data de finalizare a proiectelor, situaţia celor 39 de indicatori ai Programului, a fost:

  • 28 au fost realizaţi în procent de 100%

  • 8 au fost atinşi în procent de peste 75%

  • 3 au fost realizaţi în procent de sub 75%, dar vor depăşi pragul de 75% până la închiderea Programului

 • Stadiul implementării Programului Interreg V-A România - Bulgaria

  Pagina 4 Buletin informativ, iulie 2016

  În perioada ianuarie-iunie 2016 au fost derulate mai multe activităţi pentru implementarea Programului Interreg V-A România-Bulgaria:

  ⇒ au fost contractate 23 de proiecte cu o valoare de 17,5 milioane euro

  ⇒ Raportul Anual de Implementare a fost transmis Comisiei Europene și declarat acceptat în data de 14 iunie 2016

  ⇒ Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, au fost adoptate măsuri de simplificare a plafoanelor stabilite la nivel de Program şi paşii ce urmează a fi parcurşi în solicitarea unui act adiţional.

 • Evenimente de informare şi promovare pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria

  Pagina 5 Buletin informativ, iulie 2016

  În perioada ianuarie-iunie 2016 au avut loc următoarele evenimente de informare şi promovare:

  ⇒ 1 eveniment privind regulile de implementare a Programului a fost organizat in Călărași

  ⇒ 4 evenimente de informare şi promovare privind cel de-al doilea apel de proiecte au fost organizate în Dobrich, Giurgiu, Craiova, Pleven

  ⇒ 1 eveniment de informare şi promovare privind cel de-al doilea apel de proiecte a fost organizat în Bucureşti

  ⇒ 1 eveniment dedicat celebrării Zilei Europei (9 mai) a fost organizat în şcoli din Călăraşi şi Silistra sub sloganul “Noi suntem europeni”.

 • Evenimente de informare şi promovare pentru Programul Interreg V-A România -Bulgaria

  Pagina 6 Buletin informativ, iulie 2016

  În data de 17 iunie 2016 doamna Corina Creţu, Comisar pentru Politică Regională în cadrul Comisiei Europene şi domnul Vasile Dîncu, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din România au vizitat două proiecte finanţate în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România- Bulgaria 2007-2013 în localităţile Ruse (Bulgaria) şi Giurgiu (România).

 • Investim în viitorul tău!

  Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

  sunt cofinanţate de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

  Publicaţie editată de Autoritatea de Management pentru

  Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

  Fotografii: Secretariatul Comun al Programului Iulie 2016

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar

  poziţia oficială a Uniunii Europene

  Pentru informaţii actualizate, vă rugăm să consultaţi site-ul Programului www.cbcromaniabulgaria.eu

  www.interregrobg.eu

  Autoritatea de Management

  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, România

  Strada Apolodor 17, Sector 5, 050741 Bucureşti

  www.cbcromaniabulgaria.eu www.interregrobg.eu

  www.mdrap.ro

  Tel: +40 372 111 369

  Fax: +40 372 111 456

  Email: robg@mdrap.ro

  Autoritatea de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 şi Programul INTERREG V-A România-Bulgaria

  Secretariatul Comun/Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România—Bulgaria

  Strada Şoseaua Chiciului, nr. 2, Călăraşi, România, parte din clădirea

  principală a imobilului reprezentând sediul Serviciului Public Transport Fluvial de Mărfuri si Călători la P.C.T.F Călăraşi (România)-Silistra

  (Bulgaria)

  www.cbcromaniabulgaria.eu www.interregrobg.eu

  Tel: +40 242 313 091 Fax: +40 242 313 092 Email: info@calarasi.ro

  Autoritatea Naţională

  Ministerul Dezvoltării Regionale, Bulgaria

  Strada Sf. Kiril şi Metodii, nr. 17-19, Sofia,

  Bulgaria

  www.cbcromaniabulgaria.eu www.interregrobg.eu

  www.mrrb.government.bg

  Tel: +359 2 9405 672, +359 2 9405 493

  Fax: +359 2 9405 486

  Email: NA-RO-BG@mrrb.government.bg