Buletin Informativ Decembrie 2016

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Buletin Informativ Decembrie 2016

 • 1

  2016

  Filiala Judeean Sibiu a UAR nu rspunde de informaiile prezentate

  n articolele preluate din ziare. ntreaga rspundere o poart autorii

  acestor articole sau, dup caz, redacia.

  BULETINUL INFORMATIV AL FILIALEI JUDEENE SIBIU A UAR

  DECEMBRIE

 • CUPRINS

  I.SEMNALE

  ARHIVADEFOTOGRAFIIIDIAPOZITIVEAUAR

  II.INFO

  INFO1-BienalaNaionaldeArhitectur,ediiaa12-a2016,parteaaII-a,

  deAnaDONU

  INFO2--ntlnireaanualamembrilorFilialeiUARSibiu,dearh.MirceaIBULEAC.

  INFO3-PROIECTECULTURALEfinanatedeUAR-2016-sesiunedecomunicri,

  deAnaDONU

  III.PRIMIMDELACITITORI

  COMOARADINCENTRULVECHI,delaing.VintilDSCLI

  IV.VIEILEASCUNSEALEORAULUI-SERIALPENTRUMINTE,INIMI

  ARHITECTUR,dearh.DorinBOIL:

  DECONSTRUCIAIDENTITARAEUROPEI

  V.ANUNURIAGERPRESS,dearh.DorinBOIL

 • SEMNAL1tehnoredactare:AnaDONU

  ARHIVADEFOTOGRAFII

  IDIAPOZITIVEAUAR

  ncepndcudatade6decembrie2016,estedisponibilonlineoparteaarhiveifotoaUniuniiArhitecilordinRomnia.Platformaonline s-a realizat n baza unui proiectcultural finanat de Ministerul Culturii,contractnr.4628din16.11.2016. Platforma conine imagini curate,scanateiprelucrate,texte(galeriaarh.IoanaGrigorescu)itexte(fiedescriptive),proiectrealizatdeoechipdeprofesioniti,croralemulumim. EchipadeproiectiUARmulumescdneiarh. Irina Tulbure (angajat al UAR arhivafoto),dneiarh.RodicaPanaitescuioperatorIT Rzvan Hatea (angajai UAR arhiva

  proiecte)pentrudisponibilitateaiprofesionalismulcucareauselectatipusladispoziieechipeideproiectparteadearhivceafcutobiectulproiectuluiculturaldedigitalizare.

  Echipadeproiect:arh.AlexandruPanaitescu,arh.GabrielaPetrescu,arh.IulianaCiotoiu,

  arh.DianaNicoletaMihnea,arh.OanaCristinaiganea,arh.IrinaMihaelaPatrulius

  BuruianMihaela,operatordigitizare,VasileAndrei,operatordigitizare

  CrinaOanaBorlean,operatordigitizareMariusCristianStreinu,operatordigitizareElenaBiancaBdulescu,operatordigitizareBogdanSilviuandric,operatordigitizare

  AndreiLotreanu,operatordigitizareRalucatefan,specialistPRMarianaIonescu,traducatorAndreiRetegan,grafician

  arh.AndreeaIuliaPanait,designplatformaon-linearh.ValentinUngureanu,programareplatformaon-line

  Coordonatorproiect,AdrianaTnsescu Pemsurcevomaccesafonduri,procesuldedigitalizareaarhiveivacontinua.

  https://arhiva.uniuneaarhitectilor.ro/

 • INFO 1 BienalaNaionaldeArhitectur

  ediiaa12-a2016,parteaaII-a

  Miercuri, 19 octombrie2016, a fost o seara dedicata sectiunii

  Arhitecturapatrimoniuluicultural,

  n c a re s - au p rezen ta t p ro i e c te l e

  nominalizate si cel premiat. In calitate de

  moderator a fost Adrian CRCIUNESCU,

  curatorulsectiunii. Juriuls-aaflatnfatauneipaletelargi

  deproiecte,cucalitateapropiata, sicarea

  impus folosirea unor criterii suplimentare

  celor cuprinse n regulament pentru a

  ajungelaceletreinominalizari.Identificand

  proiectelecelemaicomplexedinpunctde

  vederealproblemelordoctrinare,dar sial

  dificultatilor tehnice de executie, s-au

  selectatpreliminar7obiectivepentruvizita

  in situ, n vederea detalierii analizei prin

  observareadirectaadouaaspectecuprinse

  ncriteriiledeevaluare,anumecalitateasi

  adecvareamaterialelor folosite, precum si

  calitatea executiei lucrarilor. S-au detasat

  proiectele complexe de la Chiojdu, Sic si

  Carturesti.

  foto&videoarh.MirceaIBULEACdeAnaDONTU

 • Casa cu Blazoane din satul

  Chiojdu,Premiulseciunii.

  Cladireaafostridicatalamijloculsec.

  al XVIII-lea si supusa unei interventii

  radicale la nceputul secolului al XIX-lea,

  canda fostextinsacu ncapereapoligonala

  situatanextremitateatindeiopuseintrarii

  si fatada a fost mpodobita cu stucaturi

  modelate la pozitie, cu un repertoriu

  ornamental inspirat din lumea vegetala

  (simboluri ale pomului vietii). Interesant

  este sirul de blazoane circulare care

  decoreazaparapetul foisorului,undepiesa

  centralapoartasimbolulvulturuluibicefal.

  Interventia de restaurare a vizat

  recuperarea tuturor elementelor valoroase

  care s-au pastrat, respectiv colonada

  foisoruluicustalpidinlemnfasonatimanual

  si grinda superioara cu decoratii complexe

  sugerand coarnele de berbec, discul solar,

  motive simbolice coborand din repertoriul

  stravechi si decoratiile din stucatura

  modelatelapozitiedatanddinanul1826.

  linkvideo:https://we.tl/5LdyQ5IJ9V

  https://we.tl/5LdyQ5IJ9V

 • BisericaReformatdinSic,

  judeulCluj

  Biserica Reformata din Sic este una

  dintrecelemaibinepastratecladiridecult

  din perioada Arpadiana, n Transilvania

  centrala. Cu toate acestea, istoria ei a fost

  plinadereconstructii,largirisitransformari.

  Datorita acestora, conceptul arhitectural al

  reabilitariirealizate ntreanii2013-2015a

  fost acela de a salva, de a pune n valoare

  elementele arhitecturale pastrate si de a

  facilita citirea etapelor prin care a trecut

  acest edificiu.Transformarileaudevenit n

  timpparteintegrantaaistorieisiexistentei

  bisericii.Cutoateacestea,s-auavutnvedere

  mentinereacoerenteiactuluiarhitectural.In

  schimb, au fost nlaturate elementele ce

  deteriorau cladirea, detaliile arhitecturale

  realizate deficitar, elementele care nu mai

  erauviabiledinpunctdevederestructural

  saucarenuasigurausigurantautilizatorilor.

  linkvideo:https://we.tl/q8OlQl8aOi

  CrturetiCarusel

  Imobilul este pe lista monumentelor

  istorice cu cod LMI, sub numele Casa cu

  pravalie, sfarsitul secolului al XIX-lea. In

  1903 imobilul era n proprietatea familiei

  Chrissoveloni.In1904cladireavecheafost

  demolata,iarnloculeiafostconstruitacea

  existenta. Autorizatia de construire din

  1904,cuproiectulluiNicolaeCutarida,afost

  gasitadupafinalizarealucrarilor.

  https://we.tl/q8OlQl8aOi

 • Deciziilederestaurareautinutcontde

  1)rezulatultestelor,2)problemelejuridice,

  d in punc t de vedere c adas t ra l , 3 )

  descoperirile din timpul decopertarilor, de

  dorintadeareaducenimagineaLipscanilor

  un reper cu cat mai multe elemente de

  autent ic i tate posibi le , 4) problema

  controlului bugetului proiectului, 5)

  s t andarde le de con for t s i imag ine

  contemporane.

  linkvideo:https://we.tl/K3uo0qUhMd

  Participareancadrulacesteisectiunia

  Bienalei UAR 2016 a fost apreciata de

  membriijuriuluicafiindunabogatasideo

  calitatecarenendreptatestesaspunemca,

  fata de editiile trecute, se nregistreaza un

  progresnunumaicantitativ,darsidinpunct

  devederealconceptuluisialexecutiei.

  Cele 20 de proiecte acceptate n

  concurs au avut o mare varietate atat ca

  tematicasaucaamploare,darsicamodde

  abordare sau ca dificultate a problemelor

  tehnice sau conceptuale cu care s-au

  confruntat sefii de proiect. O asemenea

  varietate a pus, fara ndoiala, probleme de

  evaluarepentrujuriu.

  https://we.tl/K3uo0qUhMd

 • Valoare cultural versus

  valoareeconomicafosttemaserii-o

  dezbaterecareaavut-odreptinvitatspecial

  pednaOanaBOGDAN,membrun Comisia

  Regala a Monumentelor Istorice din

  RegiuneaFlamanda,Belgia,secretardestat

  nMinisterulCulturii.

  In cadrul dezbaterilor s-a discutat o

  masura de reforma legislativa privind

  zonele protejate n proiectul Codului

  Patrimoniului Cultural , care a fost

  prezentata de dl Adrian CRCIUNESCU,

  membrunechipadeelaborareapropunerii

  legislative.

  De asememea, au fost prezentate

  tendin te le imobi l iare n re la t ie cu

  patrimoniulculturaldinzoneleprotejatede

  catrepatronulagentiei imobiliareRegatta,

  EduardUZUNOV.

  linkvideo:https://we.tl/jQU4jlEC12

  https://we.tl/jQU4jlEC12

 • V i n e r i , 2 1 o c t om b r i e .

  Arhitectura spaiului interior .

  Sectiunea dedicata Arhitecturii spatiului

  interioradebutatcuprezentareaproiectelor

  nominalizatesiaproiectuluipremiat,apoia

  urmat o dezbatere asupra reperelor

  arhitecturii de interior, moderate de

  Marius MARCU-LEPADAT , curatorul

  sectiunii.

  Pentru orice participant la Bienala,

  selectarea si prezentarea unei lucrari n

  expozitia generala a Bienalei Nationale de

  Arhitecturareprezintaodovadasiogarantie

  aprofesionalismuluisau, iarnominalizarea

  saupremierea acesteia sunt confirmari ale

  excelentei la care toti participantii aspira.

  Editia din acest an se nscrie totodata pe

  traiectoria imprimata de organizatorii

  u l t ime lor ed i t i i , s i anume aceea a

  transformariiexpozitieiconcursncaresunt

  prezentatecelemaibunerealizaridinultimii

  doiani,ntr-unfordedezbatereasuprastarii

  arhitecturiiromanesti.

  Juriul sectiunii Arhitectura spatiului

  interior a fost format din personalitati ale

  arhitecturiideinteriordinItaliasirespectiv

  Franta,darsibunicunoscatoriaipeisajului

  arhitecturiideinteriordinRomaniasicarora

  li s-a alaturat creatoareaVeneraArapu, nu

  doaroimportantapersonalitateadesignului

  vestimentardinRomania,cisiautoareaunor

  rafinateamenajarideinterior.

  Juriulaavutdeevaluat63delucrari,

  ce l mai mare numar de propuner i

  prezentatelavreunadinultimeleeditiiale

  Bienalei.

  Douadintrelucrarilepropusejuriului

  spre evaluare sunt executate n alte tari

  d e c a t n Rom a n i a , d e s i c o n f o rm

  regulamentului n expozitia concurs sunt

  admise doar lucrari executate n tara.

  Vedem n prezenta lor dovada inter