BULETIN PEMBIMBING ANDA BULETIN BIL. 118/ MAC 2013 BULETIN ...rakan.jpm.gov.my/sites/default/files/buletin_kelab/buletin

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BULETIN PEMBIMBING ANDA BULETIN BIL. 118/ MAC 2013 BULETIN...

 • BULETIN PEMBIMBING ANDA ISU KELUARAN

  BULETIN BIL. 118/ MAC 2013

  1. Dari Meja Kaun-

  selor.

  2. Kosmetik

  4. Hubungi RP Anda

  8. Kata-kata Rang-

  sangan.

  BULETIN BIL. 118/ MAC 2013

  MENURUT Pensyarah Jabatan Psikologi dan Kaunseling, Univer-siti Malaya, Profesor Dr Suradi Salim, trauma yang berlaku ber-beza mengikut setiap orang serta bergantung kepada perasaan, persepsi dan pemikiran terhadap sesuatu kejadian yang menimpa diri mereka. Jika kejadian yang berlaku boleh membuatkan kehidupan mereka hancur dan tidak boleh menga-tasinya, maka bantuan sepatutnya diberikan bagi mengelakkan ke-san yang lebih buruk seperti ma-salah psikologi. Mereka memerlukan bantuan intervensi psikologi daripada mereka yang pernah mendapat latihan khusus bagi menghadapi masalah trauma yang dihadapi mangsa kejadian. Bagi mangsa yang masih boleh menghadapinya, sokongan harus diberi oleh ahli keluarga agar mereka tidak berputus asa dalam kehidupan. Pelbagai cara boleh dilakukan antaranya dengan mendengar luahan hatinya, meli-hat perasaan terhadap kejadian yang menimpa dan memberikan kata-kata seperti Awak sudah lakukan terbaik dalam mengha-dapi situasi sekarang. Tetapi sebaiknya dapatkan ban-tuan daripada pakar di hospital, kaunselor atau ahli psikologi yang memang dilatih dalam intervensi psikologi agar perasaan takut mereka boleh diubah. Situasi sebegini seharusnya diatasi oleh mereka yang ada lati-han dan kalau dibiarkan, ke-hidupannya akan terhalang dan takut untuk menghadapi atau melihat tempat kejadian.

  Bantuan segera daripada pakar dapat mengelakkan mereka dari-pada menghadapi masalah tekanan pasca trauma untuk jangka masa panjang yang akan mewujudkan masalah sakit mental seperti ski-zofrenia,. Trauma biasanya berpunca dari-pada apa saja kejadian mengejut-kan dan tidak disangka yang men-yebabkan mereka terperanjat. Kejadian yang membuat-kan mereka tidak berupaya mengha-dapinya disebabkan tiada pengala-man lalu dan belum pernah ber-laku yang mereka sendiri tidak tahu bagaimana untuk menga-tasinya. Kini, kehidupan kita semakin kompleks dan banyak kejadian berlaku seperti ragut, kemalangan dan jenayah yang kadangkala se-cara tidak langsung dapat menim-bulkan perasaan trauma di kalan-gan sesiapa saja, . Apa yang penting dalam mengha-dapi mangsa trauma adalah ban-tuan segera yang harus diberikan kepada mereka selepas kejadian sama ada dalam setengah jam atau lebih lama daripada tempoh itu mengikut kesan dan tahap serius mangsa. Mungkin pakar akan mengambil masa selama setengah jam sehari bagi mendengar segala luahan mangsa dan kadangkala kekerapan mengadakan sesi rawatan sehingga lima hingga enam minggu mengi-kut tahap trauma yang dihadapi. Ada juga yang boleh pulih hanya dalam masa sehari. Sesi rawatan akan diteruskan bagi membuat penilaian untuk melihat seberapa serius trauma mereka dan mengenal pasti kemahiran mereka secara rasional supaya da-

  Bagi ibu bapa atau orang terdekat mangsa, bantuan daripada segi sokongan kata-kata harus diberi-kan dalam menyedarkan dan meyakinkan mereka untuk mewu-judkan perasaan bahawa masih ada orang sekeliling yang sayang serta memberi bantuan. Jangan beri nasihat seperti awak perlu positif untuk hadapi semua ini sebaliknya cadangkan cara untuk menghadapi masalah mis-alnya suruh mereka amalkan ayat al-Quran dan jika masih berpan-jangan, yakinkan mereka untuk berjumpa pakar, . Pendekatan yang biasa dila-kukan oleh pakar dalam menangani trauma: 1. Mendengar luahan perasaan mangsa dan bantu mereka untuk memberi persepsi kejadian. Tu-juannya untuk menganggar se-jauh mana perasaan atau masalah dihadapi sama ada akan menye-babkan trauma / masalah lebih serius. 2. Setelah anggaran dibuat, tinda-kan seterusnya akan diambil dan jika serius, mangsa akan dihantar ke hospital agar dapat mengha-lang kesan yang lebih buruk ber-laku. 3. Jika trauma tidak serius, bin-cangkan strategi atau cara untuk dilakukan mangsa bagi menghi-langkan rasa takut dan terkejut. 4. Menetapkan tempoh untuk mengadakan sesi rawatan sama ada setengah jam setiap hari atau dapat dipulihkan dalam masa sehari saja. Pelbagai cara akan dilakukan untuk menenangkan mereka dan mengurangkan rasa bingung. 5. Walaupun mereka sudah pulih, kaunseling masih lagi diberi jika

  Sumber: internet

 • BULET IN BIL. 118/ MAC 2013 Mukasurat 2

 • BULET IN BIL. 118/ MAC 2013 Mukasurat 3

 • Indra Khairil bin Bahrain

  (Kabinet)

  kabpsuk2@kabinet.jpm.my

  Burhan bin Mat Sum (MKN)

  burhan_msum@yahoo.com

  Muhammad bin Sheikh Abdul-

  lah Al-Amudi (BPR)

  muhd_alamudi@yahoo.com

  Juliana binti Ramli (Perangkaan)

  jue@jp.stats.gov.my

  Norhaliza binti Yunus (Akaun)

  Norhaliza_y@bppsm.jpm.my

  Zainon bt. Shaari (JPA)

  zainons@jpa.gov.my

  NorAsyikin bt Yusoff (Peguam

  Negara)

  norasyikin@agc.gov.my

  Kamariah binti Sapie (PICC)

  Sapie_kamariah@yahoo.com

  Arbaiyah bt Jusoh (BKN)

  arbaiyah@bkn.jpm.my

  Nurul Akmalina binti Shamsud-

  din (JPNIN)

  nurul@jpnin.gov.my

  Yaacob bin Shafie (BBG, Kota

  Bharu, Kelantan)

  yaacob @bheuu.gov.my

  Huzairi bin Zainal Abidin

  huzairi@pmo.gov.my

  Mazlina binti Mohd Anzah

  (Masjid Putra)

  mazlina@masjidputra.gov.my

  Ahmad Syazwan bin Ahmad

  Nordin (BHEPMM)

  Syazwan.nordin@bheuu.gov.my

  Zaiton binti Mahmood (LPKP) Mazlina bt Hj. Hussain (BHEUU Ke-

  dah)

  mazlina_hussain@bheuu.gov.my

  Habibah binti Mohamed Yusof

  (BBG, Phg)

  habibah@bheuu.gov.my

  Abang Saifulhadi bin Abg. Hj.

  Ibrahim (Perangkaan)

  sahadi72@stats.gov.my

  Ruhana Abdullah (Parlimen)

  ruhana@parlimen.gov.my

  Ramlah bt Endut (JPA)

  ramlahe@jpa.gov.my

  Sabariah binti Amin (pajpm)

  sabariahamin@pajpm.gov.my

  Rozita binti Abdullah (JIM)

  rozita@bheuu.gov.my

  Ruzita binti Ramli (JKSM)

  ruzita_ramli@yahoo.com

  Ismail bin Mohd Sohot(CGSO)

  ismailms@bph.gov.my

  Zarina binti Mohamed (BIPSM)

  zarina@pajpm.gov.my

  Norizah bt. Abd. Ghani (Audit

  Negara)

  norizah@audit.gov.my

  Mohd Redzuan bin Haji Ruzali

  (KPKK)

  Redzuan.ruzali@cgso.gov.my

  Hasan Hafizi Bin Hanapi (JAWHAR)

  hasan@jawhar.gov.my

  Che Norliza bt Yahaya

  (Perangkaan)

  cnorly@stats.gov.my

  Zulfikri bin Yasoa (BHEUU)

  zulfikri@bheuu.gov.my

  Abdul Wahab bin Abdul Aziz

  (SPRM)

  Azmi bin Muhamad (BPH)

  azmim@bph.gov.my

  Azmi Ibrahim (Pejabat Penasi-

  hat Undang-Undang Negeri

  Perak)

  Azmi_ibrahim@agc.gov.my

  Zakaria bin Mohd Radzi

  (ISTIADAT)

  zakariamr@istiadat.gov.my

  Fauziyah binti Awang (UPP)

  fauziaha@icu.gov.my

  Salleh bin Hassan (JPN)

  Sallleh.hassan@agc.gov.my

  Hauriah bt. Panjang Ahmad

  (Audit Dalam JPM)

  hauriah@pajpm.gov.my

  Mohd Gunawan bin Che Ab.

  Aziz (pj menteri di JPM)

  gunawan@islam.gov.my

  Mohamed Noor bin Mohamed

  Alias (JIM)

  mhijazz@yahoo.com

  Normah binti Zakaria (MAMPU)

  normahz@mampu.gov.my

  Kalibaskaran a/l Muniandy

  (MAMPU)

  kalibaskaran@mampu.gov.my

  Roslah bt. Adnan (EPU)

  roslah@epu.jpm.my

  Siti bt Bahuddin (KPKK)

  siti_b@cgso.jpm.my

  Saripah Bee Bakar (BHEUU)

  saripahbee@bheuu.gov.my

  Menghubungi Rakan Pembimbing

  Mukasurat 4 BULET IN BIL. 118/ MAC 2013

 • Rohana binti Sapie (UKAS)

  Rohanasapie.@ukas.gov.my

  Janudin bin Jantan (Parlimen)

  janudin@parlimen.gov.my

  Rohana binti Yacob

  rohana@istanabudaya.gov.my

  Jubaidah bte Mohd Ali

  (Mahkamah)

  jubaidah@kehakiman.gov.my

  Ahmad Faiz bin Sulaiman (BPR)

  faiz@bpr.gov.my

  Fredah binti Nusi (Bhgn. Kese-

  lamatan Negara)

  fredah@mkn.gov.my

  Hafizah binti Abdul

  Razak(Mahkamah Majis-

  tret,Selangor)

  Hafizah_ijut@yahoo.com

  Hamidaton binti md Isa

  (Mahkamah)

  Hamida-

  ton@kehakiman.gov.my

  Mohd Bahari bin Mohd

  Hanapiah (JAKIM)

  mbbahari@ilam.gov.my

  Khairolnizam bin Hassan

  (Perangkaan, Kedah)

  khairulnizam@stats.gov.my

  Ong Wee Ching (Mahkamah

  Sesyen & Majistret, KL)

  ongweech-

  ing@kehakiman.gov.my

  Norhazijah binti Mohd Khalid

  (ICU)

  norhazijah@icu.gov.my

  Che Hazwani binti Che Mansor

  (BHEPMM)

  chehazwani@mmea.gov.my

  Zaliha binti Yusoff (UPE)

  zaliha@upe.gov.my

  Sulaiman bin Ameed (SPRM) Norwahidahbinti Baharuddin

  (UPP)

  norwahidah@icu.gov.my

  Mini Panggi (BHEUU)

  mini_pangi@bheuu.gov.my

  Norzaini@Norzani bin Abdul Rah-

  man (BHEUU)

  norzaini@bheuu.gov.my

  Azman bin Aiyub (BHEUU)

  azman_aiyub@bheuu.gov.my

  Rohaizan binti Mohd Yusof

  mie7977@yahoo.com

  Naziah binti Mohamed (BHEUU)

  naziah@bheuu.gov.my

  Zuhriyah binti Yussof (SPR) Rokiah binti Yusoh (BHEUU)

  Rokiahy@bheuu.gov.my

  Anida binti Ahmed (PMO)

  anida@pmo.gov.my

  Samsuryana binti Saher (BHEUU)

  samsuryana@bheuu.gov.my

  Khairiah binti Dollah (BHEUU)

  khairiah@bheuu.gov.my

  Noorhayati binti Ahmad (BHEUU)

  norhayati@bheuu.gov.my

  Siti Wardiah binti Bahari (BPH)

  wardiah@bph.gov.my

  Rohani binti Manan (BHEUU)

  Rohani_manan@bheuu.gov.my

  Johaniza binti Juhari (BHEUU)

  johaniza@INSOLVENSI.GOV.MY

  Shahrani bin Hussain (BHEUU)

  shahrani@bheuu.gov.my

  Mohd Helmi bin Udin (ILIM)

  Helmi_dimi@yahoo.com

  Fatimah binti A.Rahman (BHEUU)

  isma@bheuu.gov.my

  Rozaida bint