Bystranda Terrasse

 • View
  219

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nytt boligprosjekt på Tangen i Kristiansand, med byens beste beliggenhet.

Text of Bystranda Terrasse

 • 1I byen, p stranda, grnt og frodig

 • 2Bystranda Terrasse bestr av 105 leiligheter, midt i det som er Kristiansands nyeste og utvilsomt vakreste bydel. Med utsikt mot Bystranda, stre Havn og Christiansholm Festning, er det knapt mulig f en bedre start p dagen enn vkne opp p Bystranda Terrasse. Dagen ebber ut med at solen gr ned i vest, midt i mot deg. Det er sikt og utsikt som har sttt i sentrum nr Bystranda Terrasse er utformet. Leilighetene fordeles p fem hus, og de fleste vil ha sjutsikt. P Bystranda Terrasse er du nr opp til det som i rhundrer har formet Kristiansand; Otras utlp og sjen.

  BysTranDa Terrasse

 • 3atmosfren preges av kontakten med sjens liv og bevegelse, lyder og dufter, lys og refleksenes spill

 • 4OmrdetBystranda og Tangen er utvilsomt Kristiansands juvel. F byer har omrder som dette; sentralt og likevel kilde til rekreasjon, naturopplevelser og aktivitet. Der elv, hav og by mtes, skapes den dynamikk som preger omrdet. sommertid er det et yrende liv her. strandpromenaden knytter Tangen og Bystranda sammen med resten av perlekjedet som utgjr stre Havn og ned til Fiskebrygga et annet sentrum for aktivitet, fornyelser og atspredelse for kristiansanderne.

  Friomrder/badestrenderFra Bystranda Terrasse er det kort avstand til Bystranda byens unike badeplass. Det er gangavstand til andre badeplasser og byens store friluftsomrde, Odderya. P ytre del av Tangen skal det opparbeides ca 16.000 m2 friomrde med offentlig park, soner for rekreasjon, kvartalslekeplass, molo og badestrand. Badeplass i sj opprettholdes.

  Gang/sykkelveiBystranda aveny er tilknyttet strandpromenaden, som er en del av Kristiansands finmaskede nett av gang- og sykkelveier.

  Barnehager/skolerDet ligger en rekke barnehager i Kvadraturen. Videregende skoler finnes i Kvadraturen og p Tangen.

  service/fritids- og kulturtilbudByens sentrum med bilfritt handelsomrde og torv ligger i umiddelbar nrhet. Det samme gjr de fleste kultur-, fritids- og underholdningstilbud, kino, bibliotek, kunstgallerier, svmmehall og kirker. Om kort tid pner Kilden teater og konserthus, og som nabo kommer aquarama byens nye svmmehall, badeland og aktivitetssenter med en rekke velvretilbud.

  Byens restauranter og spisesteder er ogs rikt representert i den nrliggende del av Kvadraturen. De aller fleste kommunale og andre offentlige etater er ogs lokalisert i nromrdet.

  Bystranda Terrasse ligger p Tangen, et omrde i endring i Kvadraturens randsone, mellom Otra og stre Havn. Utsikten ut mot Kristiansandsfjorden er flott, skjrgrden og horisonten og glttet mot Otra utgjr en spenningsfylt kontrast. en kilometerlang strandpromenade strekker seg fra friluftsomrdet p Odderya, forbi Christiansholm festning og Bystranda til Otras utlp.

  BeLIGGenHeT

 • Vi forsker gripe stedets nd og forsterke kvaliteter i omgivelsene

 • 66

  OTra

  BysTranDa

  OKsyOKsy

  BysTranDa ParK

  TangenBabord

  BysTranDa aVeny

 • 77

  BysTranDa

  BTHaVn

  sVMMeHaLLen

  CHrIsTIansHOLM FesTnInG

  Tresse

  sTre sTranDGaTe

  KILDen

  ODDerya

 • 8

 • 9- Det er i samspillet mellom rom og omgivelser, mellom innside og utside at vi skaper arkitektur. Tomter er ulike. For hvert prosjekt forsker vi gripe stedets nd og forsterke kvaliteter i omgivelsene, sier sivilarkitekt Kari nissen Brodtkorb.

  Den anerkjente og prisbelnte arkitekten mener nrheten til sjen og tomtens robuste historie danner grunnlag for formgiving p Tangen. Fra fr av har hun hstet stor anerkjennelse for blant annet utformingen av stranden 1 p aker Brygge, og har vunnet en rekke nasjonale og internasjonale priser for sitt arbeid. Blant annet Murverksprisen, europeisk stlkonstruksjonspris, statens Byggeskikkspris og Houens Fonds pris, som er norges hyeste utmerkelse i arkitektur.

  - Utsikten mot skjrgrden og horisonten representerer en spenningsfylt kontrast til elverommet, - det storslagne mot det intime. Kontakten med sjens liv og bevegelse, lyder og lukter, - ikke minst sjens lys og refleksenes spill, gir stedet en spesiell atmosfre, mener Brodtkorb.

  For henne har det vrt et ml skape et boligomrde som svarer p tomtens spesielle kvaliteter. Bebyggelsesplanens konsept er derfor basert p smale terrasserte lameller med pne grdsrom bde mot Bystranda og mot Otra.

  en sekvens av varierte uterom; intime grdsrom, gatetun og gangstier knytter an til omgivelsene, gir omrdet karakter og inviterer til felles bruk. sikt og bevegelseslinjer mellom Bystranda og Otra sikres ved en to etasjes portal i hus B.

  - Plassrommene tenkes belagt med plen og belegg for lek. Det etableres kummer for vegetasjon, og et vannspeil, 20 cm dypt. Gangarealene og plassene foran inngangene steinlegges, mens arealer nr fasader belegges med tretremmer, gress og annen vegetasjon for et mer privat omrde, forklarer sivilarkitekt Kari nissen Brodtkorb.

  Det er fem inngangspartier, ett til hvert hus. Inngangspartiene er lagt til gatetunene, med unntak av hus B hvor inngangspartiet ligger sentralt knyttet til regulert gangvei og gjennomgende portal. nedkjring til p-kjeller fra Tangen.

  arKITeKTens VIsjOn

  Det har vrt et ml skape et boligomrde som svarer p tomtens spesielle kvaliteter

  MNAL sivilarkitektKari Nissen Brodtkorb

 • 10

 • 11

  Det er i samspillet mellom rom og omgivelser, mellom innside og utside at vi skaper arkitektur

 • 12

  BeByGGeLsenIntensjonen er oppfre et funksjonelt og vakkert boligkompleks med hy arkitektonisk kvalitet til nytte og glede for beboere, de nre omgivelser og byen.Bebyggelsen vil bli preget av variasjon i skala, form og innhold. smale lameller med store grnne terrasser trappes ned til 3 etasjer i syd og vest.Det har vrt et ml formgi boliger med vakre

  rom inne og ute, rom med muligheter for ulik bruk, hvor tilrettelegging for bde privatliv og sosialt liv ivaretas i formgivingen.Formgivingen er enkel med robust materialbruk. Det er forutsatt god kvalitet bde p materialer og utfrelse. Tegl i ulike valrer, oljet massivt treverk og klatrende vekster/grnne vegger bidrar til en nsket frodighet med stor detaljrikdom.

 • 13

 • 14

  LeILIGHeTeneBystranda Terrasse er planlagt med 105 leiligheter fordelt p 5 hus: a,B,C,D,e. Leilighetene varierer i strrelse fra 31 m2 Bra til 161 m2 Bra. I 1. og 2. etasje er takhyden 250 cm, i 3. 5. etasje varierende takhyde fra 250 til 285 cm og i 6. etasje 285 cm.sentral beliggenhet med nrhet til fjorden er tomtens store aktivum. Det har vrt et ml bringe

  sjutsikten frem til leilighetens inngangsdr. sj i fokus, - og bifunksjoner i strst mulig grad lagt til side for sikten.

  I rom som ligger inntil utsiktsrommet, - som vanligvis er stuen, er det tegnet skyvedrer for bringe siktlinjer til sj lengst mulig inn i leiligheten. De fleste leilighetene har sikt til sj.

 • 15

  alle leiligheter har enten balkong (inkl. fransk balkong), terrasser eller vinterhager. Mange av leilighetene har store private takterrasser.I vinterhagen er klimaskillet lagt til fasade; vinterhagen er varm for fleksibel bruk som balkong eller stue. Det betyr at det etasjehye glasspartiet mellom stue og vinterhage kan foldes til side slik at vinterhagen inkluderes i stuen etter behov.

  De fleste kjkken er tegnet som pne kjkken, ogs med tanke p utsikt, men kan om nskelig lukkes.

  I 1.etasje vil de fleste soverom mot gatetun kunne skjermes med sjalusier/skodder i oljet eik.

  alle leiligheter har tilgang til trapp og heis. Heisene og det sentrale trapperommet i B er frt til p-kjeller for lette tilgangen til leilighetenes p-plasser og boder. Leilighetenes boder legges delvis i tilknytning til p-plasser, delvis i egne seksjonerte bodarealer.

 • 16

 • 17

 • 18

  Bebyggelsesplanens konsept er basert p smale terrasserte lameller med pne grdsrom bde mot Bystranda og mot Otra.en sekvens av varierte uterom; intime grdsrom, gatetun og gangstier knytter an til omgivelsene, gir omrdet karakter og inviterer til felles bruk.sikt og bevegelseslinjer mellom Bystranda og Otra sikres ved 2 etasjes portal i hus B.Plassrommene tenkes belagt med plen og belegg for lek. Det etableres kummer for vegetasjon, og et vannspeil, 20 cm dypt. Gangarealene og plassene foran inngangene steinlegges, mens arealer nr fasader belegges med tretremmer, gress og annen vegetasjon for et mer privat omrde.

 • 19

  sITUasjOnsPLan

 • 20

 • 21

 • 22

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

 • 27

 • 28

 • 29

 • 30

 • 31

 • 32

 • 33

 • 34

 • 35

 • 36

 • 37

 • 38

 • 39

 • 40

 • 41

 • 42

 • 43

 • 44

  TYPE 3.6 3.7 3.10

  ETASJE m2 L.nr 68 72 78A1.1A1.2A2.1A2.2

  A3.1A3.2A4.1A4.2A5.1A5.2A6.1A6.2

  VA

  RM V

  INTE

  RHA

  GE

  MU

  LIG

  ILD

  STED

  LEILIGHETSFORDELING HUS A VARIANTER

  3 ROMS

  BALK

  ON

  G

  TERR

  ASS

  E P

  TE

  RREN

  G

  PRIV

  AT

  TAKT

  ERRA

  SSE

  FELL

  ES

  TAKT

  ERRA

  SSE

  FRA

  NSK

  BA

  LKO

  NG

  6. ETASJE

  HUS A 1. ETASJE

  2. ETASJE

  3. ETASJE

  4. ETASJE

  5. ETASJE

  TYPE 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.4 3.5 3.9 3.11 3.12 3.13 4.8 4.9 4.10

  ETASJE m2 L.nr 34 38 38 43 45 60 63 77 80 83 85 110 113 116B1.1B1.2B1.3B1.4B1.5B1.6B2.1B2.2B2.3B2.4B2.5B